RFID systém pre otváranie elektronických dverí s webovou časťou pre správu a autorizáciu prístupových kariet.
Branch: master
Clone or download
Latest commit f2aab9c Feb 1, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples volitelne rozsirenie Jan 31, 2019
sql Rename skapartman.sql to struktura.sql Feb 1, 2019
src/rfid update Jan 26, 2019
vendor update Dec 28, 2018
.gitignore update Dec 28, 2018
.travis.yml update Dec 28, 2018
LICENSE update Dec 28, 2018
README.md Update README.md Feb 1, 2019
autorizovane.php update Dec 28, 2018
autorizovaneodobrat.php update Dec 28, 2018
connect.php update Dec 28, 2018
full_vypis.php update Dec 28, 2018
gulpfile.js update Dec 28, 2018
index.php update Dec 28, 2018
karta.php mozne rozsirenie Jan 31, 2019
kod.txt update Dec 28, 2018
last5.php update Dec 28, 2018
neautorizovane.php update Dec 28, 2018
odobrat.php update Dec 28, 2018
package-lock.json update Dec 28, 2018
package.json update Dec 28, 2018
pridaj.php update Dec 28, 2018
pridat.php empty_field_fix Feb 1, 2019
program.php Update program.php Jan 26, 2019
zmazat.php update Dec 28, 2018

README.md

RFID prístupový systém so správou on-line

Systém ponúka

 • Overenie kariet a prístupu cez web do objektu
 • Čítačka prečíta kartu štandardu ISO/IEC 14443 A, jej MAC adresu odošle na web, kde sa overí a odpovie sa OK/NO
 • Možno použiť ISIC karty, bankomatové, zamestnanecké karty
 • V prípade odpovede OK NodeMCU aktivuje jazýček, čím je možné dvere otvoriť.
 • Z vnútornej strany objektu je možné dvere kľúčkou otvoriť, jazýček sa vtiahne

Hardvér

 • NodeMCU (v2, alebo v3)
 • Basekit (možný iba pri V3, možnosť využiť napájanie na 6-24V)
 • Čítačka RC522 na 13.56 MHz pre štandard ISO/IEC 14443 A,
 • 5V elmg. 1-kanálové relé

Technológie

 • PHP
 • AJAX
 • HTML
 • Wiring (pre NodeMCU)

Inštalácia systému

 • Stiahnuť repozitár
 • Súbor priečinka sql importovať do vašej MySQL databázy - štruktúru, alebo štruktúru + vzorové dáta
 • V súbore connect.php nastaviť vaše údaje na databázu
 • src priečinok skopírovať do: C:/Moje Dokumenty/Arduino/libraries/rfid (Win 10)
 • Web súbory nahrať na FTP server
 • v zdrojovom kóde pre NodeMCU - zvoliť si verziu HTTPS/HTTP, zmeniť údaje k wifi sieti, meno webservera
 • Hotovo

Webová časť

Hlavný prehľad Autorizované karty

Zakúpenie projektu

 • Okrem Github verzie projektu zdarma ponúkam i platenú variantu projektu s dokonalejším overením prijatého kódu (porovnáva sa dátový typ)
 • Overenie NodeMCU
 • Login systém do webového rozhrania - prístupný iba adminovi
 • Pri záujme navštívte: https://arduino.php5.sk/rfid-system.php

Zapojenie

RC522 NodeMCU
3.3V 3.3V
RST D1 (GPIO5)
GND GND
MISO D6 (GPIO12)
MOSI D7 (GPIO13)
SCK D5 (GPIO14)
SDA D2 (GPIO4)
IRQ Nezapája sa
Relé NodeMCU
5V VIN / VUSB
GND GND
IN D0 (GPIO16)

Obrázkové zapojenie

Schéma