Skip to content
Nette extension for export xml feeds (zbozi, heureka)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

Feed

Library for create xml feeds

in Nette

Installation

The best way to install Mk/Feed is using Composer:

$ composer require makr/feed

Configuration

.neon

extensions:
	feed: Mk\Feed\DI\FeedExtension

feed:
	exportsDir: '%wwwDir%'
  exports  : 
    heureka: \App\Models\HeurekaGenerator
    zbozi : \App\Models\ZboziGenerator

Config

For run is used Kdyby/Console Read how to setup Kdyby/Console

php index.php

After successful installation display:

Available commands:
Feed:export   Export products
	

Usage

For each feed (heureka, zbozi) you must create one factory (IGenerator)

<?php

namespace App\Model;

use Mk\Feed\Generators\Zbozi\ExtraMessage;
use Mk\Feed\Generators\Zbozi\Generator;
use Mk\Feed\Generators\Zbozi\Item;

class ZboziGenerator extends Generator {
  function generate()
  {

    $items = [
      $this->createItem(),
      $this->createItem(),
      $this->createItem(),
      $this->createItem(),
    ];

    foreach ($items as $item) {
      $this->addItem($item);
    }
  }

  protected function createItem()
  {
    $item = new Item();
    $item->setProductName('Name')  #název nabídky, povinné, doporučená délka 70 znaků
      ->setDescription('Description') #popis nabídky, povinné (doporučená délka do 1000 znaků)
      ->setUrl('http://www.seznam.cz') #adresa nabídky v eshopu, povinné
      ->setPriceVat(10) #cena, povinné; číselná hodnota, max. dvě desetinná místa
      ->setDeliveryDate(0) #dostupnost, povinné (celé číslo nebo datum ve formátu RRRR-MM-DD)
      ->setItemId(123) #identifikátor nabídky v eshopu, nepovinné (alfanumerické znaky)
      ->setEan(87458965) #kód obchodní položky (čárový kód), nepovinné
      ->setIsbn('978-1-78038-067-4') #identifikační číslo knihy, nepovinné
      ->setProductNo('PRO1548') #produktový kód výrobce, nepovinné
      ->setItemGroupId(10) #označení skupiny nabídek, nepovinné
      ->setManufacturer('Adidas') #výrobce produktu, nepovinné
      ->setBrand('Nike') #značka produktu, nepovinné
      ->setCategoryId(1) #ID kategorie Zboží.cz, nepovinné
      ->setProduct('Cerny') #název nabídky ve výsledcích vyhledávání, např. "+ dárek zdarma", nepovinné
      ->setVisibility(true) #zobrazování nabídky na Zboží.cz
      ->setCustomLabel('neco') #dodatečné označení nabídky, vytvoří skupinu - kolekce, sezoni akce
      ->setCustomLabel1('nic') #dodatečné označení nabídky, vytvoří skupinu - kolekce, sezoni akce
      ->setMaxCpc(10) #maximální cena za proklik
      ->setMaxCpcSearch(10.2) #maximální cena za proklik pro nezařazené nabídky
      ->setProductLine('iPod | iPod Touch') #produktová řada
      ->setListPrice(999) #doporučená koncová prodejní cena
      ->setReleaseDate(new \DateTime()); #datum oficiálního zahájení prodeje v ČR

    #category text
     $item->addCategoryText('Kategorie | Subkategorie');
     $item->addCategoryText('Kategorie | Subkategorie1');

    #images
     $item->addImage('http://placehold.it/350x150'); #adresa obrázku, nepovinné, doporučujeme uvádět; značku je možné opakovat
     $item->addImage('http://placehold.it/350x150');
     $item->addImage('http://placehold.it/350x150');

    #extra messages
     $item->addExtraMessage(ExtraMessage::EXTENDED_WARRANTY); #doplňkové informace o nabídce, @see http://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/specifikace-xml-pro-obchody/specifikace-xml-feedu/#EXTRA_MESSAGE
     $item->addExtraMessage(ExtraMessage::FREE_DELIVERY);

    #shops
     $item->addShopDepot(1234); #výdejní místo pro okamžitý odběr
     $item->addShopDepot(5678);

    #parameters
     $item->addParameter('Barva', 'Hnědá'); #parametry nabídky
     $item->addParameter('Váha', '10', 'Kg');
    
    return $item;
  }

}

Categories helper

For getting available categories you can call CategoryHelper


$categories = new \Mk\Feed\Generators\Zbozi\CategoriesHelper(); #first parameter can be cache storage for caching results

dump($categories->getCategories());

Print available config

$ php index.php Feed:export -s

Execute config

$ php index.php Feed:export

Inspired by Trejjam/Export

You can’t perform that action at this time.