Arduino UNO Atmega 328 water sprayer for flowers
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
hw
photos beta Oct 17, 2018
sw
videos
.gitattributes
LICENSE
README.md

README.md

UNO florist automata Readme

UNO florist automata - Zavlažovač květin je založený na platformě Arduino a desce Arduino UNO

(procesor ATMEGA328 a vlastní deska spojů)

Celý projekt je založen jako volný zdroj (lze použít pro nekomerční použití a přizpůsobit si k obrazu svému).
K řídící desce je připojeno teplotní čidlo DS18B20, které měří teplotu půdy (pro možnost regulace zavlažování dle teploty)
K řídící desce je také připojeno čidlo vlhkosti s frekvenčním výstupem 50Hz-5kHz (pro možnost regulace zavlažování dle vlhkosti) https://pihrt.com/elektronika/272-snimac-vlhkosti-pro-zalevaci-automat
Veškeré nastavení automatu se provádí pomocí tlačítek a zobrazení údajů na 16x2 LCD displeji.

Pro více informací navštivte web...

Martin Pihrt - www.pihrt.com: https://pihrt.com/elektronika/400-uno-florist-automata

Pohled na desku a připojení čidel

Video (fw 1.00 beta)

Ukázka chodu

Nastavení zavlažování dle dnů od pondělí do neděle

Nastavení 3 nezávislých časů pro zavlažování s různou dobou provozu čerpadla

Regulace dle vlhkosti

a) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 nebo je čas programu 3 a vlhkost < 40% bude výsledná doba trvání závlahy 1/2 nastavené doby v menu.
b) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 nebo je čas programu 3 a vlhkost >= 40% a < 60% bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.
c) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 a vlhkost >= 60% a < 80% bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.
d) pokud je daný den a je čas programu 1 a vlhkost >= 60% bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.

Regulece dle teploty

a) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 nebo je čas programu 3 a teplota > 40°C bude výsledná doba trvání závlahy 1/2 nastavené doby v menu.
b) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 nebo je čas programu 3 a teplota >= 30°C a < 40°C bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.
c) pokud je daný den a je čas programu 1 nebo je čas programu 2 a teplota >= 20°C a < 30°C bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.
d) pokud je daný den a je čas programu 1 a teplota >= 5°C a < 20°C bude výsledná doba trvání závlahy stejná jako nastavená doba v menu.

Cyklování výstupu

V menu lze nastavit po jaké době běhu programu (1, 2, 3) se má výstup čerpadla vypnout a jako dobu má čekat vypnutý. Tato funkce umožňuje cyklování výstupu pro lepší vsakování vody do půdy (nedojde k přetékání květináče, ale k postupnému vsaku vody)

Nastavení datumu a času

Zleva nastavujeme den, měsíc, rok, hodina a minuta. Vteřina se při uložení nastaví na "0". Čas je ukládán do obvodu RTC DS1307.

Smazání do továrního nastavení

Pokud chceme zařízení vymazat do továrního nastavení stiskneme v menu jako níže na obrázku "ANO".

 • Výchozí údaje po resetu:
 • program 1 čas pro zavlažování 6:00
 • doba 30s
 • program 2 čas pro zavlažování 18:00
 • doba 30s
 • program 3 čas pro zavlažování 9:00
 • doba 30s
 • vypnout čerpadlo po 5s
 • vypnout na dobu 20s
 • nepoužívat regulaci teplotou
 • nepoužívat regulaci vhlkostí
 • zavlažovat ve dnech po-ne

Uložit nastavení

Všechny parametry se ukládají do trvalé paměti EEPROM.

Připojení vstupů a výstupů

 • LCD: pin 8, 9, 2, 3, 6, 7 (Rs, E,DB4,DB5,DB6,DB7)
 • LCD podsvícení: pin 10
 • Tlačítka IN: pin 14 (A0 dělič 5 tlačítek)
 • Čidlo vlhka IN: pin 5 (měří se frekvence ze snímače vlhkosti)
 • Serial: pin 0, 1
 • I2C: pin 18 (A4 SDA), 19 (A5 SCL) používá DS1307 adr. 0x68
 • Teplota: pin 16 DS18B20 rudá +5V, černá GND, modrá (bílá) Data
 • Čerpadlo: pin 17 (pro výstup - čerpadlo)

Verze FW, HW