Automatically exported from code.google.com/p/geokuk
Java HTML Other
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
buildSupport
distrib
doc
geoget
nbproject
src
testData
.classpath
.gitignore
.project
.travis.yml
Geokuk.launch
LICENSE
README.md
build.xml
genkeypair.cmd
geokuk.keystore
manifest.mf
nbbuild.xml
pom.xml

README.md

Geokuk

Plánování geovýletů za na českých mapách.

  • podpora pro geocaching
  • desktopový platformově nezávislý program (Java)
  • online i offline režim

Více informací se dozvíte na hlavní stránce programu http://geokuk.cz a ve wiki.

Geokuk screenshot