Skip to content
Automatically exported from code.google.com/p/geokuk
Java HTML Other
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Veverka Martin Veverka Martin
Veverka Martin and Veverka Martin Odstraněni duplicitni položky v menu Kesoid.
Latest commit e4a5cbf Jan 30, 2020

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings
buildSupport
distrib
doc
geoget
nbproject
src
testData
.classpath
.gitignore
.project
.travis.yml
Geokuk - develop.launch
Geokuk.launch
LICENSE
README.md
build.xml
genkeypair.cmd
geokuk.keystore
manifest.mf
nbbuild.xml
pom.xml

README.md

Geokuk

Plánování geovýletů za na českých mapách.

  • podpora pro geocaching
  • desktopový platformově nezávislý program (Java)
  • online i offline režim

Více informací se dozvíte na hlavní stránce programu http://geokuk.cz a ve wiki.

Geokuk screenshot

You can’t perform that action at this time.