Skip to content
 • v5.1.0
 • d52df23
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag
 • v5.1.0
 • d52df23
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag

@marvertin marvertin released this Dec 24, 2019 · 6 commits to master since this release

Některé součásti byly docela vnitřne předělány.

 • Předšlána genetika na Immutable objekty, její zprůhlednění.
 • Předeláno indexování waypointů v mapě na immutable index z čehož pramení zrychlení.
 • Podpora jednotlivých druhů kešoidů ve vlastních balících, aby bylo možno
  přidávat jednodušeji další druhy kešoidů. (Není hotovo.)

Přitom bylo odstraněno několik chyb a zrychleno načítání a filtrování keší.

Assets 4
Dec 10, 2019
Poslední stav před přijetím nové genetiky.

@marvertin marvertin released this Nov 16, 2019 · 48 commits to master since this release

 1. Oprava vynechávání načítání mapových dlaždic.
 2. Umožnění zobrazit mapy všech aktuálních měřítek.
Assets 4

@marvertin marvertin released this Mar 31, 2016 · 70 commits to master since this release

5.0.1 - opraveno zpracování keší mimo Evropu


5.0.0

 • Geokuk začíná umět zobrazovat mapy z celého světa na nejrůznějších mapových podkladech. Více viz wiki.
 • Zcela předěláno dotahování mapových dlaždic za účelem zvýšení rychlosti a zlepšení odolnosti vůči chybám.
 • Rozumnější implicitní hodnoty pro barvu a velikosti zvýrazňovacích kruhů F8, kruhů vyznačujících zakázanou vzdálenost, F9 a popisků F12.
 • Přeformátován Java programový kód jednotným způsobem.
Assets 4

@marvertin marvertin released this Mar 23, 2016 · 82 commits to master since this release

 • Geokuk začíná umět zobrazovat mapy z celého světa na nejrůznějších mapových podkladech. Více viz wiki.
 • Zcela předěláno dotahování mapových dlaždic za účelem zvýšení rychlosti a zlepšení odolnosti vůči chybám.
 • Rozumnější implicitní hodnoty pro barvu a velikosti zvýrazňovacích kruhů F8, kruhů vyznačujících zakázanou vzdálenost, F9 a popisků F12.
 • Přeformátován Java programový kód jednotným způsobem.
Assets 4
Pre-release

@marvertin marvertin released this Mar 12, 2016 · 122 commits to master since this release

Geokuk začíná umět zobrazovat mapy z celého světa na nejrůznějších mapových podkladech. Více viz wiki.

Assets 3

@marvertin marvertin released this Feb 28, 2016 · 122 commits to master since this release

Vylepšení:

 • Načítá keše přímo z Geoget databáze, pokud je registrovaná složka geogetu v umístění souborů. Lze zaškrtnout jen ty databáze, které chceme zavádět.Archivní databáze se nenabízejí.
 • V přehledu zdrojů zobrazuje počty waypointů i v agregovaných uzlech.
 • Znovu zobrazuje čas nejmladšího načteného souboru.

A opravy drobných chybek.

Verze 4.1.1 padala při spuštění Geokuku na nedotčeném stroji, proto ji zahazuji.

Assets 4
Feb 28, 2016
Fix kdyz neni nastavena slozka geogetu, nesmi padat

@marvertin marvertin released this Feb 18, 2016 · 158 commits to master since this release

Mnoho změn od Dana Stahra, jejich seznam bude dodán později.

Assets 4

@marvertin marvertin released this Feb 15, 2016 · 228 commits to master since this release

Změny:

 • přechod se zdrojovými kódy a issue na Github
 • aktualizace webových stránek
 • založení skupiny na Facebooku
 • nasměrovat v programu Nápověda / zadat problém na issue na GitHubu
 • po kontrole aktualizací směrovat na GitHub.
Assets 4
You can’t perform that action at this time.