Skip to content
 • v5.1.0
 • d52df23
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag
 • v5.1.0
 • d52df23
 • Compare
  Choose a tag to compare
  Search for a tag

@marvertin marvertin released this Dec 24, 2019 · 6 commits to master since this release

Některé součásti byly docela vnitřne předělány.

 • Předšlána genetika na Immutable objekty, její zprůhlednění.
 • Předeláno indexování waypointů v mapě na immutable index z čehož pramení zrychlení.
 • Podpora jednotlivých druhů kešoidů ve vlastních balících, aby bylo možno
  přidávat jednodušeji další druhy kešoidů. (Není hotovo.)

Přitom bylo odstraněno několik chyb a zrychleno načítání a filtrování keší.

Assets 4
You can’t perform that action at this time.