Skip to content
Martin Veverka edited this page Feb 14, 2016 · 9 revisions

Geokuk

Plánování geovýletů za na českých mapách.

  • podpora pro geocaching
  • desktopový platformově nezávislý program (Java)
  • online i offline režim

Více informací se dozvíte na hlavní stránce programu http://geokuk.cz

Geokuk screenshot

You can’t perform that action at this time.