Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1258 lines (1013 sloc) 38.6 KB
# Danish translation of libmatewnck.
# Copyright (C) 2002-2008
# This file is distributed under the same license as the libmatewnck package.
#
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002-2005.
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2006.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libmatewnck\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-14 05:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-13 22:45+0100\n"
"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. *
#. * SECTION:application
#. * @short_description: an object representing a group of windows of the same
#. * application.
#. * @see_also: matewnck_window_get_application()
#. * @stability: Unstable
#. *
#. * The #MatewnckApplication is a group of #MatewnckWindow that are all in the same
#. * application. It can be used to represent windows by applications, group
#. * windows by applications or to manipulate all windows of a particular
#. * application.
#. *
#. * A #MatewnckApplication is identified by the group leader of the #MatewnckWindow
#. * belonging to it, and new #MatewnckWindow are added to a #MatewnckApplication if and
#. * only if they have the group leader of the #MatewnckApplication.
#. *
#. * The #MatewnckApplication objects are always owned by libmatewnck and must not be
#. * referenced or unreferenced.
#.
#: ../libmatewnck/application.c:51
msgid "Untitled application"
msgstr "Unavngivet program"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:322
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Arbejdsområdeskifter"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:333
msgid "Tool to switch between workspaces"
msgstr "Værktøj til at skifte mellem arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:437
#, c-format
msgid "Click this to switch to workspace %s"
msgstr "Klik her for at skifte til arbejdsområdet %s"
#: ../libmatewnck/pager.c:1910
#, c-format
msgid "Click to start dragging \"%s\""
msgstr "Klik for at begynde på at trække \"%s\""
#: ../libmatewnck/pager.c:1913
#, c-format
msgid "Current workspace: \"%s\""
msgstr "Nuværende arbejdsområde: \"%s\""
#: ../libmatewnck/pager.c:1918
#, c-format
msgid "Click to switch to \"%s\""
msgstr "Klik for at skifte til \"%s\""
#: ../libmatewnck/selector.c:1171
msgid "No Windows Open"
msgstr "Ingen vinduer åbne"
#: ../libmatewnck/selector.c:1224
msgid "Window Selector"
msgstr "Vinduesvælger"
#: ../libmatewnck/selector.c:1225
msgid "Tool to switch between windows"
msgstr "Værktøj til at skifte mellem vinduer"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:729
msgid "Window List"
msgstr "Vinduesliste"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:730
msgid "Tool to switch between visible windows"
msgstr "Værktøj til at skifte mellem synlige vinduer"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:3018
msgid "Mi_nimize All"
msgstr "Mi_nimér alle"
# der er også "unmaximize" så vi bliver nødt til at skelne
#: ../libmatewnck/tasklist.c:3029
msgid "Un_minimize All"
msgstr "_Gendan alle minimerede"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:3037
msgid "Ma_ximize All"
msgstr "Ma_ksimér alle"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:3048
msgid "_Unmaximize All"
msgstr "G_endan alle maksimerede"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:3060
msgid "_Close All"
msgstr "_Luk alle"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:15
msgid "Use N_ROWS rows"
msgstr "Brug N_RÆKKER rækker"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:15
msgid "N_ROWS"
msgstr "N_RÆKKER"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:16
msgid "Only show current workspace"
msgstr "Vis kun det aktuelle arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:17 ../libmatewnck/test-tasklist.c:19
msgid "Use RTL as default direction"
msgstr "Brug højre-mod-venstre som standardretning"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:18
msgid "Show workspace names instead of workspace contents"
msgstr "Vis arbejdsområdenavne frem for indhold"
#: ../libmatewnck/test-pager.c:19
msgid "Use a vertical orientation"
msgstr "Brug lodret orientering"
#. Translators: "tasklist" is the list of running applications (the window list)
#: ../libmatewnck/test-selector.c:12 ../libmatewnck/test-tasklist.c:20
msgid "Don't show window in tasklist"
msgstr "Vis ikke vindue i jobliste"
#: ../libmatewnck/test-tasklist.c:16
msgid "Always group windows"
msgstr "Gruppér altid vinduer"
#: ../libmatewnck/test-tasklist.c:17
msgid "Never group windows"
msgstr "Gruppér aldrig vinduer"
#: ../libmatewnck/test-tasklist.c:18
msgid "Display windows from all workspaces"
msgstr "Vis vinduer fra alle arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/test-tasklist.c:21
msgid "Enable Transparency"
msgstr "Slå gennemsigtighed til"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:417
msgid "Unmi_nimize"
msgstr "G_endan"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:424
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Min_imér"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:432
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Ge_ndan"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:439
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimér"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:746 ../libmatewnck/workspace.c:281
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:755 ../libmatewnck/window-action-menu.c:902
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Arbejdsområde 1_0"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:757 ../libmatewnck/window-action-menu.c:904
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Arbejdsområde %s%d"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1047
msgid "_Move"
msgstr "_Flyt"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1054
msgid "_Resize"
msgstr "Ænd_r størrelse"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1063
msgid "Always On _Top"
msgstr "Altid _øverst"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1071
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Altid på synligt arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1076
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "Kun på _dette arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1083
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Flyt til arbejdsområde mod _venstre"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1089
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Flyt til arbejdsområde mod _højre"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1095
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Flyt til arbejdsområde _ovenfor"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1101
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Flyt til arbejdsområde _nedenfor"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1104
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Flyt til andet _arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:1124
msgid "_Close"
msgstr "_Luk"
#. *
#. * SECTION:window
#. * @short_description: an object representing a window.
#. * @see_also: #MatewnckWorkspace, #MatewnckApplication, #MatewnckClassGroup
#. * @stability: Unstable
#. *
#. * The #MatewnckWindow objects are always owned by libmatewnck and must not be
#. * referenced or unreferenced.
#.
#: ../libmatewnck/window.c:50
msgid "Untitled window"
msgstr "Unavngivet vindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:139
msgid "X window ID of the window to examine or modify"
msgstr "X vindues-ID for vinduet der undersøges eller modificeres"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:139 ../libmatewnck/matewnckprop.c:145
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:154
msgid "XID"
msgstr "XID"
#. Translators: A group leader is the window that is the "owner" of a group
#. * of windows, ie: if you have multiple windows in one application, one window
#. * has some information about the application (like the application name).
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:144
msgid "X window ID of the group leader of an application to examine"
msgstr "X vindues-ID for gruppelederen af et program der undersøges"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:148
msgid "Class resource of the class group to examine"
msgstr "Klasseressource af klassegruppen der undersøges"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:148
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:150
msgid "NUMBER of the workspace to examine or modify"
msgstr "NUMMER på det arbejdsområde der undersøges eller modificeres"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:150 ../libmatewnck/matewnckprop.c:152
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:169 ../libmatewnck/matewnckprop.c:171
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:173 ../libmatewnck/matewnckprop.c:262
msgid "NUMBER"
msgstr "NUMMER"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:152
msgid "NUMBER of the screen to examine or modify"
msgstr "NUMMER for den skærm der undersøges eller modificeres"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:154
msgid "Alias of --window"
msgstr "Alias for --window"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:161
msgid ""
"List windows of the application/class group/workspace/screen (output format: "
"\"XID: Window Name\")"
msgstr ""
"Opskriv vinduer for programmet/klassegruppen/arbejdsområdet/skærmen "
"(udskriftsformat: \"XID: vinduesnavn\")"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:163
msgid ""
"List workspaces of the screen (output format: \"Number: Workspace Name\")"
msgstr ""
"Opskriv skærmens arbejdsområder (udskriftsformat: \"Nummer: arbejdsområdenavn"
"\")"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:169
msgid "Change the number of workspaces of the screen to NUMBER"
msgstr "Sæt antallet af arbejdsområder for skærmen til NUMMER"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:171
msgid "Change the workspace layout of the screen to use NUMBER rows"
msgstr "Sæt layoutet for skærmens arbejdsområder til at benytte NUMMER rækker"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:173
msgid "Change the workspace layout of the screen to use NUMBER columns"
msgstr "Sæt layoutet for skærmens arbejdsområder til at benytte NUMMER søjler"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:175
msgid "Show the desktop"
msgstr "Vis skrivebordet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:177
msgid "Stop showing the desktop"
msgstr "Hold op med at vise skrivebordet"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:181
msgid "Move the viewport of the current workspace to X coordinate X"
msgstr "Flyt visningsområdet af det aktuelle arbejdsområdet til x-koordinat X"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:181 ../libmatewnck/matewnckprop.c:264
msgid "X"
msgstr "X"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:185
msgid "Move the viewport of the current workspace to Y coordinate Y"
msgstr "Flyt visningsområdet af det aktuelle arbejdsområdet til y-koordinat Y"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:185 ../libmatewnck/matewnckprop.c:266
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:191
msgid "Minimize the window"
msgstr "Minimér vinduet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:193
msgid "Unminimize the window"
msgstr "Gendan vinduet fra minimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:195
msgid "Maximize the window"
msgstr "Maksimér vinduet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:197
msgid "Unmaximize the window"
msgstr "Gendan vinduet fra maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:199
msgid "Maximize horizontally the window"
msgstr "Maksimér vinduet vandret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:201
msgid "Unmaximize horizontally the window"
msgstr "Gendan vinduet fra vandret maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:203
msgid "Maximize vertically the window"
msgstr "Maksimér vinduet lordret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:205
msgid "Unmaximize vertically the window"
msgstr "Gendan vinduet fra lodret maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:207
msgid "Start moving the window via the keyboard"
msgstr "Begynd flytning af vinduet med tastaturet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:209
msgid "Start resizing the window via the keyboard"
msgstr "Begynd størrelsesændring for vinduet med tastaturet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:211
msgid "Activate the window"
msgstr "Aktivér vinduet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:213
msgid "Close the window"
msgstr "Luk vinduet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:216
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Sæt vinduet til fuldskærmstilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:218
msgid "Make the window quit fullscreen mode"
msgstr "Afslut fuldskærmstilstand for vinduet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:220
msgid "Make the window always on top"
msgstr "Sæt vinduet til altid at være øverst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:222
msgid "Make the window not always on top"
msgstr "Sæt vinduet til, ikke længere altid at være øverst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:224
msgid "Make the window below other windows"
msgstr "Sæt vinduet til altid at være nederst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:226
msgid "Make the window not below other windows"
msgstr "Sæt vinduet til, ikke længere altid at være nederst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:228
msgid "Shade the window"
msgstr "Rul vinduet op"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:230
msgid "Unshade the window"
msgstr "Rul vinduet ned"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:234
msgid "Make the window have a fixed position in the viewport"
msgstr "Lad vinduets position være fastlåst i visningsområdet"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:238
msgid "Make the window not have a fixed position in the viewport"
msgstr "Sæt vinduet til, ikke at have fastlåst position i visningsområdet"
#. Translators: A pager is the technical term for the workspace switcher.
#. * It's a representation of all workspaces with windows inside it.
#. * Please make sure that the translation is in sync with mate-panel,
#. * where this term is also used in translatable strings
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:244
msgid "Make the window not appear in pagers"
msgstr "Gør vinduet usynligt i skrivebordsoversigter"
#. Translators: A pager is the technical term for the workspace switcher.
#. * It's a representation of all workspaces with windows inside it.
#. * Please make sure that the translation is in sync with mate-panel,
#. * where this term is also used in translatable strings
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:250
msgid "Make the window appear in pagers"
msgstr "Gør vinduet synligt i skrivebordsoversigter"
#. Translators: "tasklist" is the list of running applications (the window list)
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:253
msgid "Make the window not appear in tasklists"
msgstr "Gør vinduet usynligt i joblister"
#. Translators: "tasklist" is the list of running applications (the window list)
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:256
msgid "Make the window appear in tasklists"
msgstr "Gør vinduet synligt i joblister"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:258
msgid "Make the window visible on all workspaces"
msgstr "Gør vinduet synligt i alle arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:260
msgid "Make the window visible on the current workspace only"
msgstr "Gør vinduet synligt på kun det nuværende arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:262
msgid "Move the window to workspace NUMBER (first workspace is 0)"
msgstr "Flyt vinduet til arbejdsområde NUMMER (første arbejdsområde er 0)"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:264
msgid "Change the X coordinate of the window to X"
msgstr "Sæt x-koordinaten af vinduet til X"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:266
msgid "Change the Y coordinate of the window to Y"
msgstr "Sæt y-koordinaten af vinduet til Y"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:268
msgid "Change the width of the window to WIDTH"
msgstr "Sæt bredden af vinduet til BREDDE"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:268
msgid "WIDTH"
msgstr "BREDDE"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:270
msgid "Change the height of the window to HEIGHT"
msgstr "Sæt højden af vinduet til HØJDE"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:270
msgid "HEIGHT"
msgstr "HØJDE"
#. Translators: do not translate "normal, desktop, dock..."
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:273
msgid ""
"Change the type of the window to TYPE (valid values: normal, desktop, dock, "
"dialog, toolbar, menu, utility, splash)"
msgstr ""
"Sæt typen af vinduet til TYPE (tilladte værdier: normal, desktop, dock, "
"dialog, toolbar, menu, utility, splash)"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:273
msgid "TYPE"
msgstr "TYPE"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:279
msgid "Change the name of the workspace to NAME"
msgstr "Sæt arbejdsområdenavnet til NAVN"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:279
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:281
msgid "Activate the workspace"
msgstr "Aktivér arbejdsområdet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:373 ../libmatewnck/matewnckprop.c:397
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:433 ../libmatewnck/matewnckprop.c:456
#, c-format
msgid "Invalid value \"%s\" for --%s"
msgstr "Ugyldig værdi \"%s\" for --%s"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:490 ../libmatewnck/matewnckprop.c:509
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: screen %d should be interacted with, but --%"
"s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: der skal interageres med skærm %d, men --%s er "
"benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:499
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: windows or workspaces of screen %d should "
"be listed, but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: vinduer eller arbejdsområder fra skærm %d skal "
"anføres, men --%s er benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:522 ../libmatewnck/matewnckprop.c:542
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: workspace %d should be interacted with, but "
"--%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: der skal interageres med arbejdsområdet %d, men "
"--%s er benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:532
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: windows of workspace %d should be listed, "
"but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: vinduer fra arbejdsområdet %d skal anføres, men "
"--%s er benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:554
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: an application should be interacted with, "
"but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: der skal interageres med et program, men --%s "
"er benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:564
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: windows of an application should be listed, "
"but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: vinduer fra et program skal anføres, men --%s "
"er benyttet\n"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:577
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: class group \"%s\" should be interacted "
"with, but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: der skal interageres med klassegruppen \"%s\", "
"men --%s er benyttet\n"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:588
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: windows of class group \"%s\" should be "
"listed, but --%s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: vinduer i klassegruppe \"%s\" skal anføres, men "
"--%s er benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:600 ../libmatewnck/matewnckprop.c:609
#, c-format
msgid ""
"Conflicting options are present: a window should be interacted with, but --%"
"s has been used\n"
msgstr ""
"Der er modstridende tilvalg: der skal interageres med et vindue, men --%s er "
"benyttet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:628 ../libmatewnck/matewnckprop.c:709
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:756
#, c-format
msgid "Conflicting options are present: --%s and --%s\n"
msgstr "Der er modstridende tilvalg: --%s og --%s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:667
#, c-format
msgid ""
"Invalid argument \"%d\" for --%s: the argument must be strictly positive\n"
msgstr ""
"Ugyldigt argument \"%d\" for --%s: argumentet skal være strengt positivt\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:680
#, c-format
msgid "Invalid argument \"%d\" for --%s: the argument must be positive\n"
msgstr "Ugyldigt argument \"%d\" for --%s: argumentet skal være positivt\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:775
#, c-format
msgid "Conflicting options are present: --%s or --%s, and --%s\n"
msgstr "Der er modstridende tilvalg: --%s eller --%s, og --%s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:807
#, c-format
msgid "Invalid argument \"%s\" for --%s, valid values are: %s\n"
msgstr "Ugyldigt argument \"%s\" for --%s, gyldige værdier er: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:850
#, c-format
msgid ""
"Cannot change the workspace layout on the screen: the layout is already "
"owned\n"
msgstr ""
"Kan ikke ændre arbejdsområdelayout på skærmen: layoutet har allerede en "
"ejer\n"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:884
#, c-format
msgid ""
"Viewport cannot be moved: the current workspace does not contain a viewport\n"
msgstr ""
"Visningsområdet kan ikke flyttes: det aktuelle arbejdsområde indeholder ikke "
"et visningsområde\n"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:890
#, c-format
msgid "Viewport cannot be moved: there is no current workspace\n"
msgstr ""
"Visningsområdet kan ikke flyttes: der er ikke noget aktuelt arbejdsområde\n"
#. FIXME: why do we have dual & boolean API. This is not consistent!
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:926 ../libmatewnck/matewnckprop.c:935
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:944 ../libmatewnck/matewnckprop.c:951
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:961 ../libmatewnck/matewnckprop.c:968
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:977 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1026
#, c-format
msgid "Action not allowed\n"
msgstr "Handlingen er ikke tilladt\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1022
#, c-format
msgid "Window cannot be moved to workspace %d: the workspace does not exist\n"
msgstr ""
"Vinduet kan ikke flyttes til arbejdsområde %d: arbejdsområdet findes ikke\n"
#. Translators: 'unset' in the sense of "something has not been set".
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1086 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1218
msgid "<name unset>"
msgstr "<navn ikke sat>"
#. Translators: %lu is a window number and %s a window name
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1089
#, c-format
msgid "%lu: %s\n"
msgstr "%lu: %s\n"
#. Translators: %d is a workspace number and %s a workspace name
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1109
#, c-format
msgid "%d: %s\n"
msgstr "%d: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1172
#, c-format
msgid "Screen Number: %d\n"
msgstr "Skærmnummer: %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1174 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1255
#, c-format
msgid "Geometry (width, height): %d, %d\n"
msgstr "Geometri (bredde, højde): %d, %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1178
#, c-format
msgid "Number of Workspaces: %d\n"
msgstr "Antal arbejdsområder: %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1184
#, c-format
msgid "Workspace Layout (rows, columns, orientation): %d, %d, %s\n"
msgstr "Arbejdsområdelayout (rækker, søjler, orientering): %d, %d, %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1194 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1251
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1443
msgid "<no EWMH-compliant window manager>"
msgstr "<ingen EWMH-føjelig vindueshåndtering>"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1195
#, c-format
msgid "Window Manager: %s\n"
msgstr "Vindueshåndtering: %s\n"
#. Translators: %d is a workspace number and %s a workspace name
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1200 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1279
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1291 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1303
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1315 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1428
#, c-format
msgid "%d (\"%s\")"
msgstr "%d (\"%s\")"
#. Translators: "none" here means "no workspace"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1205 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1284
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1296 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1308
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1320 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1435
msgctxt "workspace"
msgid "none"
msgstr "intet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1206
#, c-format
msgid "Active Workspace: %s\n"
msgstr "Aktivt arbejdsområde: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1215
#, c-format
msgid "\"%s\""
msgstr "\"%s\""
#. Translators: %lu is a window number and %s a window name
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1221
#, c-format
msgid "%lu (%s)"
msgstr "%lu (%s)"
#. Translators: "none" here means "no window"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1227
msgctxt "window"
msgid "none"
msgstr "intet"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1228
#, c-format
msgid "Active Window: %s\n"
msgstr "Aktivt vindue: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1231
#, c-format
msgid "Showing the desktop: %s\n"
msgstr "Viser skrivebordet: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1233
msgid "true"
msgstr "sand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1233
msgid "false"
msgstr "falsk"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1244
#, c-format
msgid "Workspace Name: %s\n"
msgstr "Arbejdsområdenavn: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1245
#, c-format
msgid "Workspace Number: %d\n"
msgstr "Arbejdsområdenummer: %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1252 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1444
#, c-format
msgid "On Screen: %d (Window Manager: %s)\n"
msgstr "På skærmen: %d (Vindueshåndtering: %s)\n"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1266
msgid "<no viewport>"
msgstr "<intet visningsområde>"
# dette må være præcist nok selvom der ikke siges "position af visningsområde"
#. Translators: 'viewport' is kind of the viewable area. a viewport can be used to implement
#. a workspace (e.g. compiz is an example); however it is not just the current workspace.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1269
#, c-format
msgid "Viewport position (x, y): %s\n"
msgstr "Visningsposition (x, y): %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1272
#, c-format
msgid "Position in Layout (row, column): %d, %d\n"
msgstr "Position i layout (række, søjle): %d, %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1285
#, c-format
msgid "Left Neighbor: %s\n"
msgstr "Venstre nabo: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1297
#, c-format
msgid "Right Neighbor: %s\n"
msgstr "Højre nabo: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1309
#, c-format
msgid "Top Neighbor: %s\n"
msgstr "Øvre nabo: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1321
#, c-format
msgid "Bottom Neighbor: %s\n"
msgstr "Nedre nabo: %s\n"
# ...hvad det så end betyder
#. Translators: Ressource class is the name to identify a class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1333
#, c-format
msgid "Resource Class: %s\n"
msgstr "Ressourceklasse: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1335
#, c-format
msgid "Group Name: %s\n"
msgstr "Gruppenavn: %s\n"
#. Translators: 'set' in the sense of "something has been set".
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1341 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1365
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1419
msgid "set"
msgstr "sat"
#. Translators: 'unset' in the sense of "something has not been set".
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1344 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1368
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1375 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1405
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1412 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1422
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1487 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1497
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1505
msgid "<unset>"
msgstr "<ikke sat>"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1345 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1369
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1423
#, c-format
msgid "Icons: %s\n"
msgstr "Ikoner: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1348 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1386
#, c-format
msgid "Number of Windows: %d\n"
msgstr "Antal vinduer: %d\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1360 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1406
#, c-format
msgid "Name: %s\n"
msgstr "Navn: %s\n"
#. Translators: note that "Icon" here has a specific window
#. * management-related meaning. It means minimized.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1361 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1415
#, c-format
msgid "Icon Name: %s\n"
msgstr "Ikonnavn: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1376 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1498
#, c-format
msgid "PID: %s\n"
msgstr "PID: %s\n"
#. Translators: "none" here means "no startup ID"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1383
msgctxt "startupID"
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1384
#, c-format
msgid "Startup ID: %s\n"
msgstr "Opstarts-ID: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1432
msgid "all workspaces"
msgstr "alle arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1436
#, c-format
msgid "On Workspace: %s\n"
msgstr "På arbejdsområde: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1451
msgid "normal window"
msgstr "normalt vindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1454
msgid "desktop"
msgstr "skrivebord"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1457
msgid "dock or panel"
msgstr "dok eller panel"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1460
msgid "dialog window"
msgstr "dialogvindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1463
msgid "tearoff toolbar"
msgstr "afrivningsværktøjslinje"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1466
msgid "tearoff menu"
msgstr "afrivningsmenu"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1469
msgid "utility window"
msgstr "værktøjsvindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1472
msgid "splash screen"
msgstr "velkomstskærm"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1477
#, c-format
msgid "Window Type: %s\n"
msgstr "Vinduestype: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1480
#, c-format
msgid "Geometry (x, y, width, height): %d, %d, %d, %d\n"
msgstr "Geometri (x, y, bredde, højde): %d, %d, %d, %d\n"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1489
#, c-format
msgid "Class Group: %s\n"
msgstr "Klassegruppe: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1491
#, c-format
msgid "XID: %lu\n"
msgstr "XID: %lu\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1506
#, c-format
msgid "Session ID: %s\n"
msgstr "Sessions-ID: %s\n"
#. Translators: A group leader is the window that is the "owner" of a group
#. * of windows, ie: if you have multiple windows in one application, one window
#. * has some information about the application (like the application name).
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1512
#, c-format
msgid "Group Leader: %lu\n"
msgstr "Gruppeleder: %lu\n"
#. Translators: A window can be transient for another window: it means it's on top of it
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1517
#, c-format
msgid "Transient for: %lu\n"
msgstr "Transient for: %lu\n"
#. FIXME: else print something?
#. Translators: we're building a list of items here. * For example, the result is "a, b". * In this case, the first string is "a", the second * string is ", " and the third string is "b". * We can then use this information here to also * recursively build longer lists, like "a, b, c, d"
#. Translators: we're building a list of items here. * The end result is something like "a, b, c" * In this case, the first string is "a, b", the second * string is ", " and the third string is "c"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1532 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1579
#, c-format
msgid "%1$s%2$s%3$s"
msgstr "%1$s%2$s%3$s"
#. Translators: see comment for "%1$s%2$s%3$s" in order * to properly translate this
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1536 ../libmatewnck/matewnckprop.c:1581
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1542
msgid "minimized"
msgstr "minimeret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1543
msgid "maximized"
msgstr "maksimeret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1547
msgid "maximized horizontally"
msgstr "maksimeret vandret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1549
msgid "maximized vertically"
msgstr "maksimeret lodret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1551
msgid "shaded"
msgstr "rullet op"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1552
msgid "pinned"
msgstr "fastlåst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1553
msgid "sticky"
msgstr "klæbende"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1554
msgid "above"
msgstr "over"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1555
msgid "below"
msgstr "under"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1556
msgid "fullscreen"
msgstr "fuldskærm"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1557
msgid "needs attention"
msgstr "kræver opmærksomhed"
#. Translators: A pager is the technical term for the workspace switcher.
#. * It's a representation of all workspaces with windows inside it.
#. * Please make sure that the translation is in sync with mate-panel,
#. * where this term is also used in translatable strings
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1562
msgid "skip pager"
msgstr "spring skrivebordsoversigt over"
#. Translators: "tasklist" is the list of running applications (the window list)
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1564
msgid "skip tasklist"
msgstr "spring jobliste over"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1566
msgid "normal"
msgstr "normal"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1567
#, c-format
msgid "State: %s\n"
msgstr "Tilstand: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1588
msgid "move"
msgstr "flyt"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1589
msgid "resize"
msgstr "ændr størrelse"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1590
msgid "shade"
msgstr "rul op"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1591
msgid "unshade"
msgstr "rul ned"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1592
msgid "stick"
msgstr "klæb"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1593
msgid "unstick"
msgstr "afklæb"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1595
msgid "maximize horizontally"
msgstr "maksimér vandret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1597
msgid "unmaximize horizontally"
msgstr "gendan vandret fra maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1599
msgid "maximize vertically"
msgstr "maksimér lodret"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1601
msgid "unmaximize vertically"
msgstr "gendan lodret fra maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1604
msgid "change workspace"
msgstr "skift arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1606
msgid "pin"
msgstr "fastlås"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1608
msgid "unpin"
msgstr "frigør"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1609
msgid "minimize"
msgstr "minimér"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1610
msgid "unminimize"
msgstr "gendan fra minimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1611
msgid "maximize"
msgstr "maksimér"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1612
msgid "unmaximize"
msgstr "gendan fra maksimeret tilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1614
msgid "change fullscreen mode"
msgstr "skift fuldskærmstilstand"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1615
msgid "close"
msgstr "luk"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1617
msgid "make above"
msgstr "gør øverst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1619
msgid "unmake above"
msgstr "gør ikke-øverst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1621
msgid "make below"
msgstr "gør nederst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1623
msgid "unmake below"
msgstr "gør ikke-nederst"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1625
msgid "no action possible"
msgstr "ingen handling mulig"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1626
#, c-format
msgid "Possible Actions: %s\n"
msgstr "Mulige handlinger: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1805
msgid ""
"Print or modify the properties of a screen/workspace/window, or interact "
"with it, following the EWMH specification.\n"
"For information about this specification, see:\n"
"\thttp://freedesktop.org/wiki/Specifications/wm-spec"
msgstr ""
"Udskriv eller modificér egenskaberne af skærm/arbejdsområde/vindue, eller "
"manipulér det i henhold til EWMH-specifikationen.\n"
"For information om denne specifikation, se:\n"
"\thttp://freedesktop.org/wiki/Specifications/wm-spec"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1815
msgid "Options to list windows or workspaces"
msgstr "Valgmuligheder for at opskrive vinduer eller arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1816
msgid "Show options to list windows or workspaces"
msgstr "Vis valgmuligheder for at opskrive vinduer eller arbejdsområder"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1823
msgid "Options to modify properties of a window"
msgstr "Valgmuligheder for at modificere egenskaberne for et vindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1824
msgid "Show options to modify properties of a window"
msgstr "Vis valgmuligheder for at modificere egenskaberne for et vindue"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1831
msgid "Options to modify properties of a workspace"
msgstr "Valgmuligheder for at modificere egenskaber for et arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1832
msgid "Show options to modify properties of a workspace"
msgstr "Vis valgmuligheder for at modificere egenskaber for et arbejdsområde"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1839
msgid "Options to modify properties of a screen"
msgstr "Valgmulighederne for at modificere egenskaberne for en skærm"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1840
msgid "Show options to modify properties of a screen"
msgstr "Vis valgmulighederne for at modificere egenskaberne for en skærm"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1851
#, c-format
msgid "Error while parsing arguments: %s\n"
msgstr "Fejl under fortolkning af argumenter: %s\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1874
#, c-format
msgid "Cannot interact with screen %d: the screen does not exist\n"
msgstr "Kan ikke interagere med skærm %d: skærmen findes ikke\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1930
#, c-format
msgid "Cannot interact with workspace %d: the workspace cannot be found\n"
msgstr ""
"Kan ikke interagere med arbejdsområde %d: kan ikke finde arbejdsområdet\n"
#. Translators: A class is like a "family". E.g., all gvim windows are of the same class.
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1953
#, c-format
msgid ""
"Cannot interact with class group \"%s\": the class group cannot be found\n"
msgstr ""
"Kan ikke interagere med klassegruppe \"%s\": kan ikke finde klassegruppen\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1976
#, c-format
msgid ""
"Cannot interact with application having its group leader with XID %lu: the "
"application cannot be found\n"
msgstr ""
"Kan ikke interagere med programmet hvis gruppeleders XID er %lu: kan ikke "
"finde programmet\n"
#: ../libmatewnck/matewnckprop.c:1999
#, c-format
msgid "Cannot interact with window with XID %lu: the window cannot be found\n"
msgstr "Kan ikke interagere med vindue med XID %lu: kan ikke finde vinduet\n"
#~ msgid "workspace|none"
#~ msgstr "intet"
#~ msgid "window|none"
#~ msgstr "intet"
#~ msgid "startupID|none"
#~ msgstr "ingen"