Skip to content

Commit

Permalink
user-guide-content: fix a few xml syntax errors
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
raveit65 committed Jun 19, 2018
1 parent 3b8dd88 commit 787d11a
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 23 additions and 22 deletions.
6 changes: 3 additions & 3 deletions mate-user-guide/ca/ca.po
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -171,7 +171,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:59
msgid ""
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "

This comment has been minimized.

Copy link
@monsta

monsta Sep 17, 2018

Contributor

Is this correct? The original string has opening <surname> tag, and all other translations have it...

This comment has been minimized.

Copy link
@raveit65

raveit65 Sep 17, 2018

Author Member

looks like i did a mistake 😄
better.....
"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "

"<firstname>Sun</firstname> GNOME Documentation Team</surname> "
"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Sun</firstname> Equip de documentació de GNOME</surname> "
Expand Down Expand Up @@ -405,8 +405,8 @@ msgid ""
"<revnumber>MATE 2.0 Desktop User Guide V2.1</revnumber> <date>August "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Guia d'usuari de l'escriptori MATE 2.0 versió 2.1</revnumber> "
"Agost de 2002</date> <_:revdescription-1/>"
"<revnumber>Guia d'usuari de l'escriptori MATE 2.0 versió 2.1</revnumber> <date>Agost "
"2002</date> <_:revdescription-1/>"

#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:238
Expand Down
10 changes: 5 additions & 5 deletions mate-user-guide/cs/cs.po
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11412,7 +11412,7 @@ msgid ""
"<guilabel>Trash</guilabel>. When you empty <guilabel>Trash</guilabel>, you "
"delete the contents of <guilabel>Trash</guilabel> permanently."
msgstr ""
"Pokud potřebujete obnovit soubor z <guilabel>Koše<guilabel>, můžete si "
"Pokud potřebujete obnovit soubor z <guilabel>Koše</guilabel>, můžete si "
"<guilabel>Koš</guilabel>zobrazit a přesunout soubor mimo "
"<guilabel>Koš</guilabel>. Pokud vyprázdníte <guilabel>Koš</guilabel>, "
"vymažete obsah <guilabel>Koše</guilabel> trvale."
Expand Down Expand Up @@ -14284,7 +14284,7 @@ msgid ""
" on desktop itself."
msgstr ""
"Soubory a složky, které umístíte na pracovní plochu, jsou uloženy ve "
"speciální složce nazvané <filename>Plocha<filename>. Stejně jako u všech "
"speciální složce nazvané <filename>Plocha</filename>. Stejně jako u všech "
"ostatních složek do ní můžete umístit soubory a jiné složky. Jediným "
"rozdílem je to, že všechno, co je umístěno do složky Plocha, se pak zobrazí "
"na samotné pracovní ploše."
Expand Down Expand Up @@ -14452,7 +14452,7 @@ msgid ""
"<firstterm>maximise</firstterm> a window to fill the whole screen so you can"
" give it your full attention."
msgstr ""
"Okno můžete <firstterm>minimalizovat/<firstterm>, pokud v současné době "
"Okno můžete <firstterm>minimalizovat/</firstterm>, pokud v současné době "
"nemáte zájem ho vidět. To ho skryje, aby nebránilo ve výhledu. Můžete okno "
"<firstterm>maximalizovat</firstterm>, aby vyplnilo celou obrazovku, abyste "
"mu mohli věnovat plnou pozornost."
Expand Down Expand Up @@ -14635,8 +14635,8 @@ msgstr ""
"změnit, nebo stiskněte jednu z kurzorových kláves se šipkami na klávesnici. "
"Ukazatel se změní a označuje vybraný okraj. Nyní můžete pomocí myši nebo "
"kláves se šipkami přesunout tento okraj okna. Kliknutím myši nebo stisknutím"
" tlačítka <keycap>Enter<keycap> potvrdíte změnu. Stisknutím klávesy "
"<keycap>Escape<keycap> zrušíte změnu velikosti a vrátíte okno do původní "
" tlačítka <keycap>Enter</keycap> potvrdíte změnu. Stisknutím klávesy "
"<keycap>Escape</keycap> zrušíte změnu velikosti a vrátíte okno do původní "
"velikosti a tvaru."

#. (itstool) path: varlistentry/term
Expand Down
7 changes: 4 additions & 3 deletions mate-user-guide/da/da.po
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4671,7 +4671,7 @@ msgstr ""
"taster på det numeriske tastatur for at opnå det modsatte af den nuværende "
"opførsel for den tast. For eksempel, når <keycap>NumLock</keycap> er "
"deaktiveret fungerer tasten <keycap>8</keycap> som en pil op. Tryk på "
"<keycombo><keycap>Skift</keycap> <keycap>8</keycap> for at skrive et »8«."
"<keycombo><keycap>Skift</keycap> <keycap>8</keycap></keycombo> for at skrive et »8«."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/goscustdesk.xml:1695
Expand Down Expand Up @@ -9054,7 +9054,7 @@ msgid ""
"Columns</guisubmenu></menuchoice>"
msgstr ""
"For at tilføje eller fjerne kolonner fra listevisningen vælg "
"<guimenu>Vis</guimenu><guisubmenu>Synlige kolonner</guisubmenu></menuchoice>"
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guisubmenu>Synlige kolonner</guisubmenu></menuchoice>"

#. (itstool) path: sect3/para
#: C/goscaja.xml:1344
Expand Down Expand Up @@ -9108,7 +9108,8 @@ msgid ""
"In</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"For at øge størrelsen på elementer i en visning, så vælg "
"<menuchoice><guimenu>Vis<guimenuitem>Zoom ind</guimenuitem></guimenu>."
"<menuchoice><guimenu>Vis</guimenu><guimenuitem>Zoom "
"ind</guimenuitem></menuchoice>."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/goscaja.xml:1365
Expand Down
4 changes: 2 additions & 2 deletions mate-user-guide/hu/hu.po
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -489,7 +489,7 @@ msgstr ""
"Free Documentation License (GFDL) 1.1-es verziója vagy a Free Software "
"Foundation által kiadott ennél frissebb verziója alatt, a \"Nem "
"változtatható szakaszok\", \"Címlapszövegek\" és a \"Hátlapszövegek\" "
"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <:_Qulink1/> érhető el, vagy a jelen "
"kivételével. A GFDL leírása ezzel a <_:ulink-1/> érhető el, vagy a jelen "
"dokumentációban található COPYING-DOCS fájlban."

#. (itstool) path: chapter/title
Expand Down Expand Up @@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr "Billentyűzet-alapismeretek"
#. (itstool) path: section/indexterm
#: C/gosbasic.xml:543
msgid "<primary>basic skills</primary> <secondary>keyboard skills</secondary>"
msgstr "<primary>alapismeretek</primary> billentyűzet ismeretek</secondary>"
msgstr "<primary>alapismeretek</primary> <secondary>billentyűzet ismeretek</secondary>"

#. (itstool) path: section/indexterm
#: C/gosbasic.xml:547
Expand Down
18 changes: 9 additions & 9 deletions mate-user-guide/tr/tr.po
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2472,7 +2472,7 @@ msgid ""
" Applications</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"<application>Tercih Edilen Uygulamalar</application>, "
"menuchoice><guimenu>Sistem</guimenu><guisubmenu>Tercihler</guisubmenu><guimenuitem>Tercih"
"<menuchoice><guimenu>Sistem</guimenu><guisubmenu>Tercihler</guisubmenu><guimenuitem>Tercih"
" Edilen Uygulamalar</guimenuitem></menuchoice> menü yoluyla bulunabilir."

#. (itstool) path: sect2/para
Expand Down Expand Up @@ -3074,7 +3074,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Yer girişi alanında tema arşiv dosyasının konumunu girin. Veya dosya "
"listesinde tema arşiv dosyasını seçin. Dosyayı seçtikten sonra "
"<guibutton>Aç</guibutton düğmesine tıklayın."
"<guibutton>Aç</guibutton> düğmesine tıklayın."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/goscustdesk.xml:459
Expand Down Expand Up @@ -5242,7 +5242,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/goscustdesk.xml:1655
msgid "<guilabel>Alt/Win key behavior</guilabel>"
msgstr "guilabel>Alt/Win davranışı</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Alt/Win davranışı</guilabel>"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/goscustdesk.xml:1656
Expand Down Expand Up @@ -5283,7 +5283,7 @@ msgstr ""
"oluşturmanıza imkân verir. Bu, klavye düzeninizde mevcut olmayan ve şapkası "
"bulunan bir harfi oluşturmak için kullanılır. Mesela, e-acute harfini elde "
"etmek için Compose tuşuna, sonra <keycap>'</keycap> tuşuna ardından da "
"keycap>e</keycap> tuşuna basın."
"<keycap>e</keycap> tuşuna basın."

#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/goscustdesk.xml:1673
Expand Down Expand Up @@ -5503,7 +5503,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Bu bölüm, ayarlayabileceğiniz tercihlerin her birini açıklar. Klavye "
"erişilebilirliğinin daha fazla göreve yönelik bir açıklaması için "
"<citetitle>MATE Masaüstü Erişilebilirlik Kılavuzu/citetitle>'na bakın."
"<citetitle>MATE Masaüstü Erişilebilirlik Kılavuzu </citetitle>'na bakın."

#. (itstool) path: sect3/para
#: C/goscustdesk.xml:1752
Expand Down Expand Up @@ -5611,7 +5611,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: entry/para
#: C/goscustdesk.xml:1840
msgid "<guilabel>Ignore fast duplicate keypresses</guilabel>"
msgstr "<guilabel>Hızlı çoklu tuş basmalarını yoksay<guilabel>"
msgstr "<guilabel>Hızlı çoklu tuş basmalarını yoksay</guilabel>"

#. (itstool) path: entry/indexterm
#: C/goscustdesk.xml:1843
Expand Down Expand Up @@ -7729,7 +7729,7 @@ msgstr ""
"MATE'yi kullandığınız sürece, <application>Caja</application> daima çalışır."
" Yeni bir <application>Caja</application> penceresi açmak için masaüstünde "
"<guimenuitem>Ev</guimenuitem> veya <guimenuitem>Bilgisayar</guimenuitem> "
"gibi uygun bir ikona çift tıklayın, ya da üst panelde link linkend=\"places-"
"gibi uygun bir ikona çift tıklayın, ya da üst panelde <link linkend=\"places-"
"menu\"><guimenuitem>Yerler</guimenuitem> menüsünden</link> bir unsur seçin."

#. (itstool) path: sect2/para
Expand Down Expand Up @@ -8286,7 +8286,7 @@ msgid ""
"Folder</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Üst menü çubuğundan "
"menuchoice><guimenu>Yerler</guimenu><guimenuitem>Başlangıç "
"<menuchoice><guimenu>Yerler</guimenu><guimenuitem>Başlangıç "
"Dizini</guimenuitem></menuchoice>ni seçin."

#. (itstool) path: sect2/para
Expand Down Expand Up @@ -9124,7 +9124,7 @@ msgid ""
"Use the <guilabel>Tree</guilabel> in the side pane. For more information, "
"see <xref linkend=\"goscaja-27\"/>."
msgstr ""
"Yan bölmedeki <guilabel>Ağacı<guilabel> kullanın. Daha fazla bilgi için "
"Yan bölmedeki <guilabel>Ağacı</guilabel> kullanın. Daha fazla bilgi için "
"<xref linkend=\"goscaja-27\"/> sayfasına bakın."

#. (itstool) path: listitem/para
Expand Down

0 comments on commit 787d11a

Please sign in to comment.