Skip to content
Vietnamese translation of Kalid Azad's articles published on BetterExplained.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
img/phep-tinh-vi-tich-phan-calculus
.gitbook.yaml
README.md
SUMMARY.md
SUMMARY_backup.md
book.json

README.md

BetterExplained-vn-translation

Vietnamese translation of Kalid Azad's articles published on BetterExplained.com.

🌏 Translated articles are published on betterexplained.math2it.com.

Giới thiệu

Trang web này đã tạo niềm cảm hứng rất lớn cho Math2IT viết và xuất bản các bài về Toán học thường thứcCông nghệ thường thức. Anh Kalid viết về Toán dưới góc độ trực quan và ứng dụng khá cao. Rất khác với lối viết về Toán truyền thống chỉ gồm định nghĩa, định lý, công thức, bài tập khô khan, các bài viết trên trang web gợi mở những ý tưởng và cách hiểu trực quan về các khái niệm trong Toán học.

Từ khi chia sẻ các bài viết về Toán với cùng ý tưởng viết như trên trên fan page Math2IT hay Group Math2IT, rất rất nhiều bạn thích đọc thể loại này nhưng lại gặp không ít khó khăn trong việc đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành. Các bạn luôn hỏi "Phải chi quyển này/bài viết này có tiếng Việt nhỉ?". Do đó, Math2IT muốn dịch để các bạn có thể hòa mình cùng 450K độc giả của BetterExplained trên toàn thế giới.

Vấn đề pháp lý?

Bạn sẽ thắc mắc liệu dịch như thế này có vi phạm bản quyền gì hay không? Trên trang web chính, anh Kalid đã nói thế này:

Better Explained is a grocery store of explanations that have worked for me. Please print, excerpt, quote, or modify any text, images, or videos that you like. I’m growing tomatoes, eat them whole or work them into your own creations. Content is freely available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần chúng ta không sử dụng cho mục đích thương mại, ta hoàn toàn có thể dịch các bài viết của anh ấy một cách thoải mái.

Bạn muốn giúp Math2IT?

Có ba cách để bạn có thể giúp chúng tôi hoàn thành dự án này:

  1. Share nó và kêu gọi các bạn khác cùng dịch.
  2. Kiểm tra chính tả, cách dịch cũng như các thuật ngữ toán họcsummit một issue cho Math2IT hay (bạn vui lòng kèm theo tên/link bài viết cũng như nói chi tiết lỗi trong issue nha).
  3. Cùng dịch với Math2IT? Bạn vui lòng đọc bài viết nàyemail cho chúng tôi!

Các bài viết đã dịch

Các bài viết sẽ được liệt kê dưới đây theo 3 loại:

  • Đã dịch: Các bài đã hoàn thành, bạn có thể chia sẻ nó hoặc giúp
  • Math2IT sửa lỗi cho nó.
  • Đang dịch: Các bài đang trong giai đoạn hoàn.
  • Sắp dịch: Các bài được đặt chỗ là sẽ dịch tiếp. Nếu bạn muốn dịch cùng thì nên "tránh" các bài này ra nhé.

Thứ tự dịch sẽ là các bài cũ nhất tới mới nhất trong danh sách các "Articles By Dates" của Kalid (trừ một vài trường hợp ngoại lệ). Các bài dịch sẽ được đặt trong các thư mục mang tên các chủ đề do chính anh Kalid chọn trên trang của ảnh.

You can’t perform that action at this time.