LaTeXovski paket za sestavljanje izpitnih pol
TeX
Latest commit 0470c45 Dec 2, 2016 @matijapretnar committed on GitHub Merge pull request #7 from jaanos/vpisna
Skrivanje polja za vpisno številko
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.mdown
izpit.cls
vzorec.tex

README.mdown

Sestavljanje izpitnih pol

Da bi olajšal sestavljanje izpitnih pol, sem pripravil LaTeXovski paket, ki veliko večino dela postori sam. Vse, kar morate podati, so podatki o izpitu (ime, datum, navodila in učilnico) ter naloge.

Paket nato avtomatsko oblikuje glavo izpita, sedežni red, polja za ime, vpisno številko in točke ter podobno. Poleg tega vam omogoča, da za vsak izpit pripravite tako verzijo za reševanje na polo kot verzijo za objavo v arhivu.