Permalink
Browse files

renaming and merb update

 • Loading branch information...
1 parent 426edf1 commit ca6f35f0e4ec3fc6e5928210298452106c4ca36c @mattetti committed Jan 16, 2009
Showing with 1,582 additions and 247 deletions.
 1. +3 −0 .gitignore
 2. +0 −1 bin/log/merb.main.pid
 3. 0 book-content/en/{7-recipes → 12-recipes}/1-simple-blog.markdown
 4. 0 book-content/en/{7-recipes → 12-recipes}/2-blog-slice.markdown
 5. 0 book-content/en/{7-recipes → 12-recipes}/toc.markdown
 6. 0 book-content/en/{8-deployment → 14-deployment}/1-passenger.markdown
 7. 0 book-content/en/{8-deployment → 14-deployment}/2-nginx.markdown
 8. 0 book-content/en/{8-deployment → 14-deployment}/3-jruby.markdown
 9. 0 book-content/en/{8-deployment → 14-deployment}/4-bundle.markdown
 10. 0 book-content/en/{8-deployment → 14-deployment}/toc.markdown
 11. +1 −0 book-content/en/15-migration-to-rails3/1-merb-and-rails-merge.markdown
 12. 0 book-content/en/{9-appendix → 16-appendix}/1-hints-tips.markdown
 13. 0 book-content/en/{9-appendix → 16-appendix}/2-slices.markdown
 14. 0 book-content/en/{9-appendix → 16-appendix}/3-gems.markdown
 15. 0 book-content/en/{9-appendix → 16-appendix}/toc.markdown
 16. 0 ...the-database-active_record → 4-interacting-with-the-database-active_record}/1-setting-up.markdown
 17. 0 ...th-the-database-active_record → 4-interacting-with-the-database-active_record}/2-queries.markdown
 18. 0 ...eracting-with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/1-setting-up.markdown
 19. 0 ...with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/2-database-migrations.markdown
 20. 0 ...abase-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/3-data-retrieval-and-manipulation.markdown
 21. 0 ...-with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/4-model-associations.markdown
 22. 0 ...ng-with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/5-model-validation.markdown
 23. 0 ...ting-with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/6-sequel-plugins.markdown
 24. 0 ...en/{4-interacting-with-the-database-sequel → 5-interacting-with-the-database-sequel}/toc.markdown
 25. 0 book-content/en/{5-testing-your-application → 8-testing-your-application}/1-why.markdown
 26. 0 book-content/en/{5-testing-your-application → 8-testing-your-application}/2-models.markdown
 27. 0 book-content/en/{5-testing-your-application → 8-testing-your-application}/3-requests.markdown
 28. 0 book-content/en/{5-testing-your-application → 8-testing-your-application}/4-cucumber.markdown
 29. 0 book-content/en/{5-testing-your-application → 8-testing-your-application}/toc.markdown
 30. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/1-authentication.markdown
 31. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/2-mailer.markdown
 32. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/3-caching.markdown
 33. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/4-exceptions.markdown
 34. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/5-slices.markdown
 35. 0 book-content/en/{6-merb-more → 9-merb-more}/toc.markdown
 36. +58 −9 book-content/nl/0-front-matter/1-preface.markdown
 37. +15 −10 book-content/nl/0-front-matter/2-contributors.markdown
 38. +2 −1 book-content/nl/0-front-matter/toc.markdown
 39. +74 −24 book-content/nl/1-introduction/1-ruby.markdown
 40. +25 −9 book-content/nl/1-introduction/2-merb.markdown
 41. +43 −29 book-content/nl/1-introduction/4-rspec.markdown
 42. +9 −2 book-content/nl/1-introduction/toc.markdown
 43. +55 −4 book-content/nl/2-getting-started/1-install-instructions.markdown
 44. +61 −27 book-content/nl/2-getting-started/2-generate-an-application.markdown
 45. +85 −32 book-content/nl/2-getting-started/3-project-structure.markdown
 46. +64 −22 book-content/nl/2-getting-started/4-mvc.markdown
 47. +686 −1 book-content/nl/2-getting-started/5-controllers.markdown
 48. +2 −1 book-content/nl/2-getting-started/6-views.markdown
 49. +173 −6 book-content/nl/2-getting-started/7-models.markdown
 50. +133 −1 book-content/nl/2-getting-started/8-request-path.markdown
 51. +4 −1 book-content/nl/2-getting-started/9-router.markdown
 52. +13 −3 book-content/nl/2-getting-started/toc.markdown
 53. +60 −48 book-content/nl/5-merb-more/1-authentication.markdown
 54. +1 −2 config/dependencies.rb
 55. +2 −1 config/init.rb
 56. +1 −1 gems/bin/autospec
 57. +1 −1 gems/bin/edit_json.rb
 58. +1 −1 gems/bin/erubis
 59. +1 −1 gems/bin/gpgen
 60. +1 −1 gems/bin/maruku
 61. +1 −1 gems/bin/marutex
 62. +1 −1 gems/bin/merb
 63. +1 −1 gems/bin/mongrel_rails
 64. +1 −1 gems/bin/rackup
 65. +1 −1 gems/bin/rake
 66. +1 −1 gems/bin/rake2thor
 67. +1 −1 gems/bin/spec
 68. +1 −1 gems/bin/thor
 69. BIN gems/cache/abstract-1.0.0.gem
 70. BIN gems/cache/erubis-2.6.2.gem
 71. BIN gems/cache/extlib-0.9.8.gem
 72. BIN gems/cache/json_pure-1.1.3.gem
 73. BIN gems/cache/maruku-0.5.9.gem
 74. BIN gems/cache/merb-assets-1.0.7.1.gem
 75. BIN gems/cache/merb-core-1.0.7.1.gem
 76. BIN gems/cache/merb-helpers-1.0.7.1.gem
 77. BIN gems/cache/merb_babel-0.1.0.gem
 78. BIN gems/cache/mime-types-1.15.gem
 79. BIN gems/cache/rack-0.4.0.gem
 80. BIN gems/cache/rake-0.8.3.gem
 81. BIN gems/cache/rspec-1.1.11.gem
 82. BIN gems/cache/syntax-1.0.0.gem
 83. BIN gems/cache/thor-0.9.9.gem
View
@@ -1,6 +1,9 @@
.DS_Store
log/*
nbproject
+!bin/thor
+!bin/common.rb
+bin/*
gems/gems/*
gems/specifications/*
src/*
View
@@ -1 +0,0 @@
-439
@@ -0,0 +1 @@
+# Merb and Rails Merge
@@ -1,21 +1,70 @@
# Voorwoord
-Terug in de tijd, toen er nog geen Merb stack was, geen locked API, geen georganizeerde documentation en de code base regelmatig wijzigde besloot [Matthew Ford](http://github.com/deimos1986) te werken aan een open source book met een eenvoudig doel: moedige Rubyists te helpen die wilden leven "on the edge" en die besloten om Merb, DataMapper en RSpec een kans te geven.
+Vroeger toen er nog geen Merb stack was, geen locked API,
+geen georganizeerde documentatie en de code base regelmatig wijzigde,
+besloot [Matthew Ford][] aan een [open source][] boek te werken
+met een eenvoudig doel:
+moedige Rubyists te helpen die "on the edge" wilden leven
+en die besloten om Merb, [DataMapper][] en [RSpec][] een kans te geven.
-Sindsdien, is Merb heel wat volwassener geworden. Starten met Merb is heel wat makkelijker geworden en Merb besloot om een **opinionated** versie te brengen van de stack Merb, DataMapper en RSpec!
+Sindsdien, is Merb heel wat volwassener. Starten met Merb is veel eenvoudiger geworden
+en Merb besloot om een zogenaamde **opinionated** versie te brengen van de stack
+gebruik makend van Merb, DataMapper en RSpec!
-Als een vroege Merb developer, genoot ik er van gebruik te kunnen maken van Matt's boek en heb ik zelfs bijgedragen tot de vroege versie van dit boek. Sindsdien maakte ik deel uit van het Merb team en samen met de rest van het team, concentreerde ik me op de grote 1.0 release die we succesvol brachten in twee stappen, de eerste Release Candidate gedurende [MerbCamp 2008](http://merbcamp.com) en de finale 1.0 gedurende [RubyConf 2008](http://rubyconf.org).
+Als een vroege Merb developer,
+genoot ik er echt van gebruik te kunnen maken van Matt's boek
+en heb ik zelfs bijgedragen tot de vroege versie van dit boek.
+Sindsdien maakte ik deel uit van het Merb team en
+samen met de rest van het team, concentreerde ik me op de grote 1.0 release.
+Die brachten we succesvol uit in twee stappen :
+de eerste Release Candidate gedurende [MerbCamp 2008][]
+en de finale 1.0 gedurende [RubyConf 2008][]
-Een knap framework hebben is fantastisch, maar zoals Jason Seifer van [RailsEnvy.com](http://railsenvy.com) me vertelde nadat 1.0 was uitgebracht:
+Een goed framework hebben is fantastisch,
+maar zoals Jason Seifer van [RailsEnvy.com][] me vertelde nadat 1.0 was uitgebracht:
-> Merb heeft ongelofelijke code documentatie, de code is zo makkelijk te lezen, maar de gebruiksdocumentatie ontbreekt nog steeds.
+> Merb heeft een ongelofelijke code documentatie, de code is zo makkelijk te lezen,
+> maar de gebruiksdocumentatie ontbreekt nog steeds.
-Jason had gelijk, onze gebruiksdocumentatie was niet zo fantastisch. Natuurlijk hebben we de [wiki](http://wiki.merbivore.com) en een aantal boeken beschikbaar, maar ik moet zeggen dat - lettend op andere frameworks zoals [Django](http://www.djangobook.com/) - het hele team wist dat er iets moest gebeuren.
+Jason had gelijk, onze gebruiksdocumentatie was niet zo fantastisch.
+Natuurlijk hebben we de [Merb wiki][] en een aantal boeken beschikbaar,
+maar ik moet zeggen - gelet op andere frameworks zoals [Django][] -
+dat het hele team wist dat er iets moest gebeuren.
-Ford's pogingen werden vroeg opgemerkt en hij werd gevraagd een boek te schrijven [Merb book for Apress](http://www.apress.com/book/view/9781430218234). Je kan je allicht wel voorstellen, dat het moeilijk werd voor Matt een boek te schrijven voor een uitgever in combinatie met, een voltijdse job, bijdragen aan verschillende Open Source projecten, bij te blijven met Merb en er uiteindelijk voor te zorgen dat het open source book dat hij een tijd terug maakte up to date bleef. Bovendien, wijzigden een aantal dingen voor 1.0 en een groot deel van de bestaande inhoud vereiste een volledig herschrijven.
+Ford's inspanningen werden vroeg opgemerkt
+en hij werd gevraagd een boek te schrijven [Beginning Merb][] voor [Apress][].
+Je kan je allicht wel voorstellen,
+dat het moeilijk werd voor Matt een boek te schrijven voor een uitgever,
+in combinatie met een voltijdse job, bijdragen aan verschillende Open Source projecten,
+bij te blijven met Merb
+en er uiteindelijk voor te zorgen dat het open source book dat hij een tijd terug maakte
+up to date bleef.
+Bovendien, wijzigden een aantal dingen voor 1.0
+en een groot deel van de bestaande inhoud vereiste een volledig herschrijven.
-Daarom besloot het Merb team dat het tijd was om mee te werken en om de gemeenschap te betrekken bij een gecentralizeerd, gebruikers georienteerd boek.
+Daarom besloot het Merb team dat het tijd was om er bij betrokken te worden
+en zich samen met de Merb gemeenschap te concentreren op een gecentralizeerd, gebruikers-georiënteerd boek.
-Ik ben echt blij dat het Merb team besloot verantwoordelijkheid op te nemen voor dit boek en dat we er zullen voor zorgen dat het goed georganizeerd blijft, up to date en relevant. Nochthans kan dit boek, net zoals Merb, niet groeien en evolueren zonder de hulp van de gemeenschap. Dus, a.u.b., stuur ons correcties, nieuwe voorbeelden, nieuwe hoofdstukken zodat dit boek de gemeenschap kan helpen als geheel.
+Ik ben echt blij dat het Merb team besloot
+verantwoordelijkheid op te nemen voor dit boek
+en dat we er zullen voor zorgen dat het goed georganizeerd blijft, up to date en relevant.
+Nochthans kan dit boek, net zoals Merb,
+niet groeien en evolueren zonder de hulp van de gemeenschap.
+Dus, a.u.b., stuur ons correcties, nieuwe voorbeelden, nieuwe hoofdstukken,
+zodat dit boek de gemeenschap kan helpen in zijn geheel.
[Matt Aimonetti](http://merbist.com), Merb Core team member
+
+<!-- Links -->
+[Apress]: http://www.apress.com/
+[Beginning Merb]: http://www.apress.com/book/view/9781430218234
+[DataMapper]: http://datamapper.org/doku.php
+[Django]: http://www.djangobook.com/
+[Matt Aimonetti]: http://merbist.com
+[Matthew Ford]: http://github.com/deimos1986
+[MerbCamp 2008]: http://merbcamp.com
+[Open Source]: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source
+[RailsEnvy.com]: http://railsenvy.com
+[RSpec]: http://rspec.info
+[RubyConf 2008]: http://rubyconf.org
+[Merb wiki]: http://wiki.merbivore.com
@@ -1,15 +1,20 @@
# Mensen die hebben bijgedragen
-Zonder de hulp van volgende mensen zou dit boek niet mogelijk geweest zijn. Dank jullie allemaal!
+Zonder de hulp van volgende mensen zou dit boek niet mogelijk geweest zijn.
+Dank jullie allemaal!
**In alphabetische volgorde:**
-* [Matt Aimonetti](http://merbist.com)
-* [Fabio Akita](http://akitaonrails.com)
-* [Dale Campbell](http://corrupt.save-state.net/)
-* [Matthew Ford](http://github.com/deimos1986)
-* [Mathieu Fosse](http://blog.kawooa.org)
-* [Markus Prinz](http://blog.nuclearsquid.com/)
-* [Yehuda Katz](http://yehudakatz.com)
-* [Makoto Kuwata](http://www.kuwata-lab.com/)
-* [Foy Savas](http://foysavas.com/)
+* [Matt Aimonetti ](http://merbist.com)
+* [Fabio Akita ](http://akitaonrails.com)
+* [Dale Campbell ](http://corrupt.save-state.net/)
+* [Matthew Ford ](http://github.com/deimos1986)
+* [Mathieu Fosse ](http://blog.kawooa.org)
+* [Yehuda Katz ](http://yehudakatz.com)
+* [Makoto Kuwata ](http://www.kuwata-lab.com/)
+* [Rich Morin ](http://cfcl.com/rdm)
+* [Carlo Pecchia ](http://carlopecchia.eu)
+* [Markus Prinz ](http://blog.nuclearsquid.com/)
+* [Foy Savas ](http://foysavas.com/)
+* [Kurt Schrader ](http://kurt.karmalab.org/)
+* [Arthur Zapparoli ](http://arthurgeek.net/)
@@ -1,5 +1,6 @@
# front-matter
- <ul class='toc'><li><a href='/nl/front-matter/preface'>Voorwoord</a></li></ul>
+<ul class='toc'><li><a href='/en/front-matter/foreword'>Voorwoord (Foreword)</a></li></ul>
+<ul class='toc'><li><a href='/nl/front-matter/preface'>Voorwoord (Preface)</a></li></ul>
<ul class='toc'><li><a href='/nl/front-matter/contributors'>Mensen die hebben bijgedragen</a></li></ul>
@@ -1,52 +1,74 @@
# Ruby
-* This will become a table of contents (this text will be scraped).
-{:toc}
-
![Ruby](/images/ruby-header.gif){: .no-border}
-**Reference website:** [http://ruby-lang.org](http://ruby-lang.org){: .reference}
+**Reference website:**
+[http://ruby-lang.org](http://ruby-lang.org){: .reference}
-> Coderen in Ruby maakt me gelukkig omdat het een van de kortste paden is tussen mijn hersenen en een computer. Als ik aan iets denk, kan ik het bondig uitdrukken en meestal ook op een vrij elegante wijze in Ruby zonder de vreemde kronkels die nodig zijn in de meeste andere talen.
-> - [Dave Thomas, auteur van "Programming Ruby"](http://pragdave.pragprog.com/){: .quote-author}
+* This will become a table of contents (this text will be scraped).
+{:toc}
+
+> Coderen in Ruby maakt me gelukkig omdat het een van de kortste paden is
+> tussen mijn hersenen en een computer.
+> Als ik aan iets denk, kan ik het bondig uitdrukken
+> en meestal ook op een vrij elegante wijze in Ruby
+> zonder de vreemde kronkels
+> die nodig zijn in de meeste andere talen.
+> - [Dave Thomas][]{: .quote-author}, auteur van [Programming Ruby][]
{: cite=http://www.infoq.com/interviews/ruby-rails-dave-thomas .lead-quote}
-Het zou misdadig zijn te over over het Merb framework te beginnen spreken zonder het eerst te hebben over de echte reden waarom Merb zo flexibel, krachtig, en snel is: **Ruby**.
+Het zou misdadig zijn te over over het Merb framework te beginnen spreken
+zonder het eerst te hebben over de echte reden waarom Merb
+zo flexibel, krachtig, en snel is: **Ruby**.
## Oorsprong ##{: #origin}
![Yukihiro Matsumoto](/images/Yukihiro_Matsumoto.jpg){: .left}
-Ruby is een [Open Source](http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source), [dynamische](http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic), [reflectieve](http://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_%28computer_science%29), algemeen-doel, [object-georienteerde](http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming) [programmeertaal](http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language) geschreven midden de jaren 90 door de japanse [software architect](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_architect) [Yukihiro "Matz" Matsumoto-san ( まつもとゆきひろ)](http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto).
+Ruby is een [Open Source][], [dynamische][],[reflectieve][], algemeen-doel,
+[object-geörienteerde][] [programmeertaal][]
+geschreven midden de jaren 90 door de japanse [software architect][] [Yukihiro "Matz" Matsumoto-san ( まつもとゆきひろ)][].
-Ruby focust op eenvoud en productiviteit. Ruby heeft een elegante syntax die natuurlijk leest en eenvoudig is om te schrijven.
+Ruby focust op eenvoud en productiviteit.
+Ruby heeft een elegante syntax die natuurlijk leest en eenvoudig is om te schrijven.
-Matz ontleende ideeën en uitdrukkingen van enkele van zijn favoriete programmeertalen ([Perl](http://en.wikipedia.org/wiki/Perl), [Smalltalk](http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk), [Eiffel](http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_%28programming_language%29), [Ada](http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_%28programming_language%29), en [Lisp](http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_%28programming_language%29)) tot een nieuwe taal die [functionele programmatie](http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming) balanceert met [imperatieve programmatie](http://en.wikipedia.org/wiki/Imperative_programming).
+Matz ontleende ideeën en uitdrukkingen van enkele van zijn favoriete programmeertalen ([Perl][], [Smalltalk][], [Eiffel](http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_%28programming_language%29), [Ada][], en [Lisp][])
+om een nieuwe taal te vormen
+die [functionele programmatie][] balanceert met [imperatieve programmatie][].
-Het resultaat is een aantrekkelijke taal die heel natuurlijk aanvoelt. In de Ruby gemeenschap verwijzen we vaak naar de term POLS (Principle of Least Surprise). Het concept achter dit principe is heel eenvoudig: als je een minimum van Ruby kent, ben je niet verrast door de manier waarop de taal zich gedraagt.
+Het resultaat is een aantrekkelijke taal die heel natuurlijk aanvoelt.
+In de Ruby gemeenschap
+verwijzen we vaak naar de term POLS (Principle of Least Surprise).
+Het concept achter dit principe is heel eenvoudig:
+als je een minimum van Ruby kent,
+ben je niet verrast door de manier waarop de taal zich gedraagt.
## Adoptie ##{: #adoption}
-Volgens de [TIOBE index](http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html), zit Ruby in de top 10 van programmeertalen die wereldwijd wordt gebruikt. Een groot deel van de groei is toe te schrijven aan de populariteit van de software die is geschreven in Ruby, in het bijzonder het [Ruby on Rails web framework](http://rubyonrails.org).
+Volgens de [TIOBE index][],
+zit Ruby in de top 10 van programmeertalen die wereldwijd wordt gebruikt.
+Een groot deel van de groei is toe te schrijven aan de populariteit van software
+die is geschreven in Ruby, in het bijzonder het [Ruby on Rails web framework][].
## Sleutelelementen van de taal ##{: #key-elements}
-> Ik wou een scripting-taal die krachtiger was dan Perl, en meer dan de object-georiënteerde Python.
+> Ik wou een scripting-taal die krachtiger was dan Perl,
+> en meer object-georiënteerd dan Python.
> - Matz
{: cite=http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2001/11/29/ruby.html}
* Alles is een object
* Alles is uitbreidbaar en kan gewijzigd worden
* Hoge code leesbaarheid
-Voor meer informatie over de taal Ruby, bekijk de [Officiele Ruby programmeertaal website](http://www.ruby-lang.org/en/about).
+Voor meer informatie over de taal Ruby,
+bekijk de [Officiële Ruby programmeertaal website][].
## Code voorbeelden ##{: #code-examples}
-**Print de string "Hello world" 10 keer:**
+**Print de string "Hello world" 5 keer:**
- 10.times do
+ 5.times do
print "Hello world!"
end
- # => "Hello world!Hello world!Hello world!Hello world!Hello world!Hello, world!
- Hello world!Hello world!Hello world!Hello world!"
+ # => "Hello world!Hello world!Hello world!Hello world!Hello world!"
{:lang=ruby html_use_syntax=true}
**Conditioneel statement:**
@@ -56,9 +78,9 @@ Voor meer informatie over de taal Ruby, bekijk de [Officiele Ruby programmeertaa
overeenkomstig met:
- if DateTime.now > DateTime.parse("2008-12-01")
- access_allowed = true
- end
+ if DateTime.now > DateTime.parse("2008-12-01")
+ access_allowed = true
+ end
{:lang=ruby html_use_syntax=true}
**Ternary operator:**
@@ -114,10 +136,38 @@ overeenkomstig met:
## Merb en Ruby ##{: #merb-and-ruby}
-Merb probeert om zo dicht mogelijk bij de Ruby taal zelf te blijven. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat wordt verstaan al de "Ruby Way".
+Merb probeert om zo dicht mogelijk bij de Ruby taal zelf te blijven.
+Daarom is het belangrijk te begrijpen wat wordt verstaan als de "Ruby Way".
Gedurende RubyConf 2008, maakte Matz volgende opmerking over Merb:
-> Merb heeft een mooie toekomst voor de mensen die niet tevreden zijn met de vaste manieren van Rails. Ik denk dat Merb gebruikers meer vrijheid zal geven in een Ruby-ish manier van programmeren
-> - [Matz, auteur van de Ruby programming language](http://ruby-lang.org/){: .quote-author}
+> Merb heeft een mooie toekomst voor de mensen die niet tevreden zijn
+> met de vaste wegen in Rails.
+> Ik denk dat Merb gebruikers meer vrijheid zal geven
+> in een Ruby-achige manier van programmeren
+> - [Matz,][]{: .quote-author} auteur van de [Ruby programming language][]
{: cite=http://merbist.com/2008/11/09/merb-1-0-released/}
+
+
+<!-- Links -->
+[Ada]: http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_%28programming_language%29)
+[Dave Thomas]: http://pragdave.pragprog.com/
+[dynamische]: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic
+[Eiffel]: http://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_%28programming_language%29
+[functionele programmatie]: http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming
+[imperatieve programmatie]: http://en.wikipedia.org/wiki/Imperative_programming
+[Lisp]: http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_%28programming_language%29
+[Matz]: http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto
+[object-geörienteerde]: http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
+[Officiële Ruby programmeertaal website]: http://www.ruby-lang.org/en/about
+[Open Source]: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source
+[Perl]: http://en.wikipedia.org/wiki/Perl)
+[programmeertaal]: http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
+[Programming Ruby]: http://pragprog.com/titles/ruby/programming-ruby
+[reflectieve]: http://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_%28computer_science%29
+[Ruby programming language]: http://ruby-lang.org/
+[Ruby on Rails web framework]: http://rubyonrails.org
+[Smalltalk]: http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
+[software architect]: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_architect
+[TIOBE index]: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
+[Yukihiro "Matz" Matsumoto-san ( まつもとゆきひろ)]: http://en.wikipedia.org/wiki/Yukihiro_Matsumoto
@@ -1,13 +1,29 @@
## Merb
-Merb is het geesteskind van [Ezra Zygmuntowicz](http://brainspl.at/).
-De allereerste 'publieke' versie van Merb verscheen als een pastie op 21 september 2006.
-Je kan deze pastie [hier](http://pastie.org/14416) of [hier](http://gist.github.com/33252)
-(mirror) teruggvinden. Tegenwoordig is de lead developer van het Merb project [Yehuda Katz](http://yehudakatz.com/).
+Merb is het geesteskind van [Ezra Zygmuntowicz][].
+De allereerste 'publieke' versie van Merb verscheen als een pastie
+op 21 september 2006[^first-pastie].
+Je kan deze pastie [hier](http://pastie.org/14416)
+of [hier](http://gist.github.com/33252)(mirror) teruggvinden.
+Momenteel is de lead developer van het Merb project [Yehuda Katz][].
-Vanaf versie 0.9 van het framework, werd alle essentiële functionaliteit in
-'merb-core' gestopt, waarbij de overblijvende extra functionaliteit verhuist werd naar andere
-componenten (zoals merb-haml en merb-helpers). Versie 1.0 werd aangekondigd op
-[RubyConf](http://rubyconf.org/) op 7 november 2008.
+Vanaf versie 0.9 van het framework,
+werd alle essentiële functionaliteit in 'merb-core' gestopt,
+waarbij de overblijvende extra functionaliteit verhuist werd naar andere componenten
+(zoals merb-haml en merb-helpers).
+Versie 1.0 werd aangekondigd op [RubyConf](http://rubyconf.org/) op 7 november 2008.
-De hoofd source code repository staat op [Github](http://github.com/wycats/merb/).
+Merb wordt onderhouden gebruik makend van [Git][], a gedistribueerd versie controle system.
+De hoofd source code [repository][] staat op [Github][].
+
+
+<!-- Links -->
+[Ezra Zygmuntowicz]: http://brainspl.at/
+[Git]: http://git.or.cz/
+[Github]: http://github.com/
+[repository]: http://github.com/wycats/merb/
+[RubyConf]: http://rubyconf.org/
+[Yehuda Katz]: http://yehudakatz.com/
+
+<!-- References -->
+[^first-pastie]: http://pastie.org/14416
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ca6f35f

Please sign in to comment.