Permalink
Browse files

Skrivaren...

Hen gör ju inte ett rätt!
  • Loading branch information...
mattiasostmar
mattiasostmar committed Mar 10, 2016
1 parent 998261d commit ab6de7fc3ee93c26f3d3187ff027e78f81e0d092
@@ -68,7 +68,7 @@ Ansökan med personligt brev, meritförteckning, eventuella referenser/arbetspro
Har du ytterligare frågor, är du välkommen att maila till kansli(at)memetik.se.
#Om Svenska Memetiska Sällskapet
-Svenska Memetiska Sällskapet är en forskningsgemenskap, verksam i Sverige som verkar för att göra memetisk kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja forskningsprojekt som till exempel Psykografimaskinen. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi skiljer därmed mellan resultaten av forskningen som publiceras på sällskapets hemsida där kopiering, spridning och länkning är strikt förbjuden för att motverka känslan av att folk bara tar för sig ohejdat, säkert från servrar i Kina och andra suspekta delar av världen för Gud vet vilka syften. Vi är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.
+Svenska Memetiska Sällskapet är en forskningsgemenskap, verksam i Sverige som verkar för att göra memetisk kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja forskningsprojekt som till exempel Psykografimaskinen. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi skiljer därmed mellan resultaten av forskningen *per se* och det som publiceras på sällskapets hemsida där kopiering, spridning och länkning är strikt förbjuden för att motverka känslan av att folk bara tar för sig ohejdat, säkert från servrar i Kina och andra suspekta delar av världen för Gud vet vilka syften. Vi är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.
Vi bildades 2016 och är en världsunik organisation som är erkänd i kraft av elektroniska hänvisningar (s.k. URL:ar) på World Wide Web, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi har dock ett aktivt erfarenhetsutbyte med andra aktörer på World Wide Web, bland annat genom ett ömsesidigt utbyte av elektroniska hänvisningar och elektroniska medier såsom e-post, e-hemsida samt e-data.
Binary file not shown.
@@ -24,6 +24,6 @@ <h1>Svenska Memetiska Sällskapet</h1>
{% block body %}{% endblock %}
</div>
<footer>
- Kopiering, spridning samt länkning förbjudet 2016: <a href="http://www.mattiasostmar.net">Mattias Östmar</a>
+ Kopiering, spridning samt länkning förbjuden 2016: <a href="http://www.mattiasostmar.net">Mattias Östmar</a>
</footer>
</body>

0 comments on commit ab6de7f

Please sign in to comment.