Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
105 lines (70 sloc) 4.47 KB

Tajné tipy, triky a nástroje všetkých dobrých web developerov

Chrome, Sublime Text, WordPress a MAMP či WAMP už poznáte. Tu sú ďalšie vynikajúce zdroje, ktoré vás posunú o level vyššie.

Zoznam nie je ani zďaleka kompletný, no priebežne ho dopĺňam. Ak máte nejaké dobré nápady, pokojne dajte pull request.

Šablóny

Fotky

Práca a kolaborácia

 • Atom alternatíva k Sublime Text - postavené na webových technológiách, žerie viac pamäte
 • GitHub (alebo aj BitBucket) + napr. SourceTree alebo GitHub Desktop alebo git v príkazovom riadku
 • Trello - kolaborácia, plánovanie a organizácia projektov
 • Toggle - trackovanie času, reporting
 • Slack - komunikačný nástroj pre teamy
 • SuperFaktúra - aj fakturovať treba
 • Coffitivity - príjemný hluk kaviarne, ak máte doma príliš ticho - výskum potvrdzuje
 • Bonus: vim - ak ste veľký frajeri a Atom sa vám zdá príliš farebný

Tutoriály a učenie sa

Váš najlepší kamarát: YouTube

Online univerzitné kurzy zdarma:

Platené, miestami free trial:

Prednášky z WebExpo 2015

Články a blogy:

Knihy zdarma:

UX

Hosting

Čo sa ďalej naučiť

 • SASS
 • viac Javascriptu - JS bez jQuery, ES6
 • React.js - link sú videá zdarma na Egghead.io
 • Foundation namiesto Bootstrap
 • Gulp/Grunt
 • Bower
 • Node.js - aj kvôli npm
 • Markdown - zjednodušený formátovací jazyk, v ktorom je písaný tento dokument
 • Git!

Viaceré z vyššie menovaných sa nachádzajú práve v Google Web Starter Kit-e a bonusom sú cool featury ako live reloading a vstavaný HTTP server (nepotrebujete WAMP).

Bonus a špeciality

Moje obľúbené podcasty

Jeden naozaj technický: Software Engineering Daily

Tak trochu v tejto kategórii osobného rozvoja a udržania duševného zdravia:

You can’t perform that action at this time.