Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
400 lines (315 sloc) 12.1 KB
# WP-DB-Backup
# Copyright (C) 2008 Austin Matzko
# This file is distributed under the GPL 2 license.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WP-DB Backup 2.1.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-16 03:28+0200\n"
"Last-Translator: İzzet Emre Erkan <kara@karalamalar.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team: İzzet Emre Erkan <kara@karalamalar.net>\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"X-Poedit-Country: TURKEY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: wp-db-backup.php:181
msgid "Backup Complete!"
msgstr "Yedekleme tamamlandı!"
#: wp-db-backup.php:211
msgid "Progress"
msgstr "İlerleme"
#: wp-db-backup.php:213
msgid "DO NOT DO THE FOLLOWING AS IT WILL CAUSE YOUR BACKUP TO FAIL:"
msgstr "YEDEKLEME İŞLEMİNİ BOZACAĞINDAN DOLAYI AŞAĞIDAKİLERİ YAPMAYIN:"
#: wp-db-backup.php:216
msgid "Close this browser"
msgstr "Tarayıcıyı kapatmak"
#: wp-db-backup.php:217
msgid "Reload this page"
msgstr "Bu sayfayı yenilemek"
#: wp-db-backup.php:218
msgid "Click the Stop or Back buttons in your browser"
msgstr "Tarayıcınızdaki Dur ya da Geri tuşlarından birine basmak"
#: wp-db-backup.php:220
msgid "Progress:"
msgstr "İlerleme:"
#: wp-db-backup.php:229
msgid "Navigating away from this page will cause your backup to fail."
msgstr "Bu sayfadan başka bir sayfaya geçmeniz yedekleme işleminin başarısız olmasına yol açacaktır."
#: wp-db-backup.php:266
#, php-format
msgid "Backup complete, preparing <a href=\\\"%s\\\">backup</a> for download..."
msgstr "Yedekleme tamamlandı, <a href=\\\"%s\\\">yedek dosyası</a> indirilmek için hazırlanıyor..."
#: wp-db-backup.php:273
#, php-format
msgid "Backup complete, sending <a href=\\\"%s\\\">backup</a> via email..."
msgstr "Yedekleme tamamlandı, <a href=\\\"%s\\\">yedek dosyası</a> e-posta ile gönderiliyor..."
#: wp-db-backup.php:280
#, php-format
msgid "Backup complete, download <a href=\\\"%s\\\">here</a>."
msgstr "Yedekleme tamamlandı, <a href=\\\"%s\\\">buradan</a> indirin."
#: wp-db-backup.php:340
msgid "Creating backup file..."
msgstr "Yedek dosyası yaratılıyor..."
#: wp-db-backup.php:343
#, php-format
msgid "Finished backing up table \\\"%s\\\"."
msgstr "\\\"%s\\\" tablosunun yedekleme işlemi bitti."
#: wp-db-backup.php:345
#, php-format
msgid "Backing up table \\\"%s\\\"..."
msgstr "\\\"%s\\\" tablosunun yedeği alınıyor."
#: wp-db-backup.php:352
#: wp-db-backup.php:835
msgid "Could not open the backup file for writing!"
msgstr "Yedekleme dosyası yazmak için açılamıyor!"
#: wp-db-backup.php:353
msgid "The backup file could not be saved. Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "Yedek dosyası kaydedilemedi. Yedekleme klasörünün yazma haklarını kontrol edin ve işlemi tekrar deneyin."
#: wp-db-backup.php:358
#: wp-db-backup.php:844
msgid "WordPress MySQL database backup"
msgstr "WordPress MySQL veritabanı yedeklemesi"
#: wp-db-backup.php:360
#: wp-db-backup.php:846
#, php-format
msgid "Generated: %s"
msgstr "Oluşturulma: %s"
#: wp-db-backup.php:361
#: wp-db-backup.php:847
#, php-format
msgid "Hostname: %s"
msgstr "Sunucu: %s"
#: wp-db-backup.php:362
#: wp-db-backup.php:848
#, php-format
msgid "Database: %s"
msgstr "Veritabanı: %s"
#: wp-db-backup.php:370
#: wp-db-backup.php:861
#, php-format
msgid "Table: %s"
msgstr "Tablo: %s"
#: wp-db-backup.php:377
msgid "The backup directory is not writeable! Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "Yedekleme dizini yazılabilir değil! Yedekleme klasörünün yazma haklarını kontrol edin ve işlemi tekrar deneyin."
#: wp-db-backup.php:434
msgid "Click and hold down <code>[SHIFT]</code> to toggle multiple checkboxes"
msgstr "<code>[SHIFT]</code> tuşuba basılı tutarak birden çok kutu işaretleyebilirsiniz"
#: wp-db-backup.php:474
msgid "Change"
msgstr "Değiştir"
#: wp-db-backup.php:483
msgid "Save"
msgstr "Kaydet"
#: wp-db-backup.php:566
#: wp-db-backup.php:571
#: wp-db-backup.php:1126
msgid "Backup"
msgstr "Yedekle"
#: wp-db-backup.php:646
#: wp-db-backup.php:649
msgid "There was an error writing a line to the backup script:"
msgstr "Yedekleme betiğine bir satır yazarken hata oluştu:"
#: wp-db-backup.php:681
msgid "Subsequent errors have been omitted from this log."
msgstr "Sonraki hatalar kütük dosyasından çıkarıldı."
#: wp-db-backup.php:715
msgid "Error getting table details"
msgstr "Tablo detaylarını alırken problem oluştu"
#: wp-db-backup.php:723
#, php-format
msgid "Delete any existing table %s"
msgstr "%s tablosu var ise sil"
#: wp-db-backup.php:732
#, php-format
msgid "Table structure of table %s"
msgstr "%s tablosu için tablo yapısı"
#: wp-db-backup.php:738
#, php-format
msgid "Error with SHOW CREATE TABLE for %s."
msgstr "%s tablosu için SHOW CREATE TABLE komutunda hata oluştu"
#: wp-db-backup.php:745
#, php-format
msgid "Error getting table structure of %s"
msgstr "%s tablosunun yapısı edinilirken hata oluştu"
#: wp-db-backup.php:753
#, php-format
msgid "Data contents of table %s"
msgstr "%s tablosu için veri"
#: wp-db-backup.php:823
#, php-format
msgid "End of data contents of table %s"
msgstr "%s tablosu verilerinin sonu"
#: wp-db-backup.php:839
msgid "The backup directory is not writeable!"
msgstr "Yedekleme dizini yazılabilir değil!"
#: wp-db-backup.php:974
#, php-format
msgid "File not found:%s"
msgstr "Dosya bulunamadı. %s"
#: wp-db-backup.php:974
msgid "Return to Backup"
msgstr "Yedeklemeye dön"
#: wp-db-backup.php:983
#, php-format
msgid "File %s does not exist!"
msgstr "%s dosyası mevcut değil!"
#: wp-db-backup.php:990
#, php-format
msgid ""
"Attached to this email is\n"
" %1s\n"
" Size:%2s kilobytes\n"
msgstr ""
"Bu e-postaya eklenen dosya\n"
" %1s\n"
" Boyut:%2s kilobayt\n"
#: wp-db-backup.php:991
msgid "Database Backup"
msgstr "Veritabanı Yedekleme"
#: wp-db-backup.php:994
#: wp-db-backup.php:1041
msgid "The following errors were reported:"
msgstr "Aşağıdaki hatalar raporlandı:"
#: wp-db-backup.php:999
msgid "ERROR: The mail application has failed to deliver the backup."
msgstr "HATA: mail uygulaması yedek dosyasının ulaştırılmasında başarısız oldu."
#: wp-db-backup.php:1016
msgid "Backup Successful"
msgstr "Yedekleme başarılı"
#: wp-db-backup.php:1020
#, php-format
msgid "Your backup file: <a href=\"%1s\">%2s</a> should begin downloading shortly."
msgstr "Yedek dosyanız: <a href=\"%1s\">%2s</a> kısa zamanda indirilmeye başlayacaktır."
#: wp-db-backup.php:1028
#, php-format
msgid "Your backup has been emailed to %s"
msgstr "Yedek dosyanız %s adresine e-posta ile gönderildi"
#: wp-db-backup.php:1031
msgid "Your backup file has been saved on the server. If you would like to download it now, right click and select \"Save As\""
msgstr "Yedek dosyanız sunucu üzerinde kaydedildi. Şu an dosyayı indirmek isterseniz sağ tuşla tıklayın ve \"Farklı Kaydet\" seçeneğini seçin"
#: wp-db-backup.php:1032
#, php-format
msgid "%s bytes"
msgstr "%s bayt"
#: wp-db-backup.php:1068
msgid "Scheduled Backup Options Saved!"
msgstr "Programlanmış yedek seçenekleri kaydedildi!"
#: wp-db-backup.php:1095
msgid "WARNING: Your backup directory does <strong>NOT</strong> exist, and we cannot create it."
msgstr "UYARI: Yedekleme dizininiz <strong>MEVCUT DEĞİL</strong> ve biz de bu dizini yaratamıyoruz."
#: wp-db-backup.php:1096
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to create the backup directory yourself: %s"
msgstr "Bir FTP istemcisi kullanarak bu dizini kendiniz yaratmayı deneyin: %s"
#: wp-db-backup.php:1100
#: wp-db-backup.php:1111
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable! We cannot create the backup files."
msgstr "UYARI: yedekleme dizininiz yazılabilir <strong>DEĞİL</strong>. Yedek dosyalarını yaratamıyoruz."
#: wp-db-backup.php:1101
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to set the backup directory&rsquo;s write permission to %1$s or %2$s: %3$s"
msgstr "FTP istemcinizi kullanarak yedekleme dizininin yazma yetkilerini şu şekilde değiştirin %1$s ya da %2$s: %3$s"
#: wp-db-backup.php:1113
msgid "This problem seems to be caused by your server&rsquo;s <code>safe_mode</code> file ownership restrictions, which limit what files web applications like WordPress can create."
msgstr "Bu problem sunucunuzun <code>safe_mode</code> (güvenli kip) dosya sahipliği engellemelerinden -ki bu engelleme WordPress gibi uygulamaların yaratabileceği dosyaları sınırlandırır- dolayı oluşmuş gözüküyor."
#: wp-db-backup.php:1115
#, php-format
msgid "You can try to correct this problem by using your FTP client to delete and then re-create the backup directory: %s"
msgstr "FTP istemciniz ile bağlanıp yedekleme dizinini silip tekrar oluşturarak bu problemi giderebilirsiniz: %s"
#: wp-db-backup.php:1129
msgid "Tables"
msgstr "Tablolar"
#: wp-db-backup.php:1131
msgid "These core WordPress tables will always be backed up:"
msgstr "Bu kök WordPress tabloları her zaman yedeklenecektir:"
#: wp-db-backup.php:1136
msgid "Exclude spam comments"
msgstr "İstenmeyen yorumları hariç tut"
#: wp-db-backup.php:1139
msgid "Exclude post revisions"
msgstr "Yazı sürümlerini hariç tut"
#: wp-db-backup.php:1150
msgid "You may choose to include any of the following tables:"
msgstr "Aşağıdaki tabloları eklemek isteyebilirsiniz:"
#: wp-db-backup.php:1164
msgid "Backup Options"
msgstr "Yedekleme seçenekleri"
#: wp-db-backup.php:1165
msgid "What to do with the backup file:"
msgstr "Yedek dosyası ile ne yapılacak:"
#: wp-db-backup.php:1169
msgid "Save to server"
msgstr "Sunucuya kaydedin"
#: wp-db-backup.php:1174
msgid "Download to your computer"
msgstr "Bilgisayarınıza indirin"
#: wp-db-backup.php:1178
#: wp-db-backup.php:1235
msgid "Email backup to:"
msgstr "Şu adrese e-posta ile gönderin:"
#: wp-db-backup.php:1185
msgid "Backup now!"
msgstr "Şimdi yedekle!"
#: wp-db-backup.php:1188
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable!"
msgstr "UYARI: Yedekleme dizininiz yazılabilir <strong>DEĞİL</strong>!"
#: wp-db-backup.php:1199
msgid "Scheduled Backup"
msgstr "Programlanmış yedek"
#: wp-db-backup.php:1206
#, php-format
msgid "Next Backup: %s"
msgstr "Sonraki yedekleme: %s"
#: wp-db-backup.php:1211
#, php-format
msgid "Last WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "En son günlük WP-Cron çalışma zamanı: %s"
#: wp-db-backup.php:1212
#, php-format
msgid "Next WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "Bir sonraki günlük WP-Cron çalışma zamanı: %s"
#: wp-db-backup.php:1217
msgid "Schedule: "
msgstr "Programla:"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "Daily"
msgstr "Günlük"
#: wp-db-backup.php:1243
msgid "Tables to include in the scheduled backup:"
msgstr "Programlanmış yedeklemeye dahil edilecek tablolar:"
#: wp-db-backup.php:1253
msgid "Schedule backup"
msgstr "Yedekleme programla"
#: wp-db-backup.php:1278
msgid "Never"
msgstr "Hiç"
#: wp-db-backup.php:1283
#, php-format
msgid "%s seconds"
msgstr "%s saniye"
#: wp-db-backup.php:1316
msgid "Once Weekly"
msgstr "Haftada bir"
#: wp-db-backup.php:1329
#, php-format
msgid "Your WordPress version, %1s, lacks important security features without which it is unsafe to use the WP-DB-Backup plugin. Hence, this plugin is automatically disabled. Please consider <a href=\"%2s\">upgrading WordPress</a> to a more recent version."
msgstr "WordPress sürümünüz, %1s, WP-DB-Backup eklentisinin çalışabilmesi için gerekli olan güvenlik özelliklerini barındırmıyor. Dolayısıyla eklenti otomatik olarak etkisizleştirildi. Lütfen WordPress kurulumunuzu daha güncel bir sürüme <a href=\"%2s\">yükseltmeyi</a> düşünün."
#: wp-db-backup.php:1347
msgid "You are not allowed to perform backups."
msgstr "Yedekleme için yetkili değilsiniz."
#: wp-db-backup.php:1362
#, php-format
msgid "There appears to be an unauthorized attempt from this site to access your database located at %1s. The attempt has been halted."
msgstr "%1s konumunda bulunan veritabanınıza yetkisiz erişim denemesi gerçekleşmiş. İlgili deneme engellendi."
#: wp-db-backup.php:1373
msgid "Cheatin' uh ?"
msgstr "Hile mi yapıyorsun?"
Something went wrong with that request. Please try again.