Jan 23, 2013
[maven-scm] copy for tag 2.0.5.Final
Sep 24, 2012
[maven-scm] copy for tag 2.0.4.Final
Feb 27, 2012
[maven-scm] copy for tag 2.0.3.Final
Feb 7, 2012
[maven-scm] copy for tag 2.0.2.Final
Dec 1, 2011
[maven-scm] copy for tag 2.0.1.Final
Oct 17, 2011
[maven-scm] copy for tag 2.0.0.Final
Sep 29, 2011
[maven-scm] copy for tag 2.0.0.CR1
Sep 6, 2011
[maven-scm] copy for tag 2.0.0.Alpha1
Apr 5, 2011
[maven-release-plugin] copy for tag 1.2.0.Final
Mar 9, 2011
[maven-release-plugin] copy for tag 1.2.0.CR1