Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

CI status

See English version.

ELTE IK szakdolgozat és diplomamunka sablon

A thesis.tex és a belőle előálló thesis.pdf szolgál kiindulási példaként. A sablon alkalmazza a szakdolgozatra / diplomamunkára vonatkozó formai előírásokat, valamint elkészíti a megadott metaadatok alapján a címlapot. A példa dokumentum tartalmi fejezetei a BSc szakdolgozat tipikus felépítését tükrözik. A formai megkötések az ELTE Informatikai Kar szabályzatában rögzítetteknek felelnek meg, de általánosan (a megfelelő módosításokkal) alkalmazható más egyetemek dolgozataihoz is.

A sablon tartalmazza az egy és két oldalas nyomtatáshoz szükséges beállításokat is (ld. twoside paraméter), alapértelmezetten a javasolt egy oldalas nyomtatásra konfigurált. (Érdemes figyelembe venni, hogy 20-nál kevesebb lapszám kemény kötésben furcsán mutat, továbbá az ábrák könnyen átütnek az általános 80g/m2 fénymásolópapíron). A sablon magyar és angol nyelvű dokumentumok elkészítését is támogatja (ld. \documentlang parancs).

Fordítás

# thesis.aux fájl generálása (PDF fájl még hibás hivatkozásokat fog tartalmazni)
pdflatex thesis.tex
# Irodalomjegyzék generálása
bibtex thesis
# Jelölésjegyzék generálása (ha szükséges)
makeindex -s nomencl.ist -t thesis.nlg -o thesis.nls thesis.nlo
# Végleges PDF fájl generálása
pdflatex thesis.tex
pdflatex thesis.tex

Megjegyzés: az irodalomjegyzék változása esetén a bibtex, majd a pdflatex kétszeri futtatása szükséges a helyes hivatkozások előállításához.

A fordításhoz tetszőleges fejlesztő környezet is használható (pl. TexStudio), ugyanezen utasítások kiadásával.

Fontosabb függőségi csomagok

Képkezelés:

Táblázatkezelés:

  • Oszlopok és sorok egyesítése: multirow
  • Tördelhető táblázat: longtable
  • Cellatartalom vertikális igazítása: array
  • Többsoros cellák (sortörés): makecell

Felsorolások:

  • Szoros térközű felsorolások: paralist

Matematika és algoritmusok:

Egyebek:

Előre definiált tételszerű bekezdések

  • definition: Definíció
  • theorem: Tétel
  • remark: Emlékeztető
  • note: Megjegyzés