Git på svenska
Pull request Compare This branch is 6 commits ahead, 30 commits behind bjorne:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Git på svenska

Introduktion

Det dagliga språket för de olika kommadona i git är på svenska ett enda stort svengelskakalas. Jag finner mig själv ofta sägandes "Kan du pusha branchen?" eller "Jag pullar!", vilket känns pinsamt. Detta dokument föreslår hur riktig svenska kan användas som alternativ lingo.

Förslag

Nedan följer tabeller över verb och substantiv relaterade till git, deras nuvarande bruk samt förslag på hur vi tillsammans kan bättra oss.

|----------+----------------+--------------|
| Verb   | Nuvarande bruk | Förslag   |
|----------+----------------+--------------|
| pull   | pulla     | dra [hem]  |
| push   | pusha     | trycka    |
| branch  | brancha    | avgrena   |
| commit  | commita    | skicka in  |
| rebase  | rebasa     | ombasera   |
| merge  | merga     | sammanfoga  |
| stash  | stasha     | stoppa undan |
| tag   | tagga     | märka    |
|----------+----------------+--------------|

|--------------+----------------+-------------|
| Substantiv  | Nuvarande bruk | Förslag   |
|--------------+----------------+-------------|
| branch    | branch     | gren    |
| commit    | commit     | inskick   |
| pull request | pull request  | dragbegäran |
| stash    | stash     | undanstopp |
| tag     | tagg      | märke    |
|--------------+----------------+-------------|

Exempel

- Kan du dra grenen jag just ombaserade och tryckte till github?

- Jag avgrenade alldeles nyss och skickade in ändringarna från mitt undanstopp.

- Skicka en dragbegäran när du är klar med sammanfogningen!