Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
README.md

Enkel site för att hitta vad man ska laga till middag.

code for http://www.vadihelveteskajaglagatillmiddag.nu/

  • installera sinatra "sudo gem install sinatra"
  • run med ruby vihsjltm.rb

Lägg till fler kötträtter i with-meat.yml och vegetariska i without-meat.yml.

Something went wrong with that request. Please try again.