Skip to content
Projekt bazujący na API stworzonym i utrzymywanym przez Fundacja ePaństwo zbierającym publiczne dane i parsującym je do bazy danych
C#
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
AplikacjaParlamentAndroid
AplikacjaParlamentIOS Project is not compiling (ready to work on) Apr 20, 2016
AplikacjaParlamentShared Project is not compiling (ready to work on) Apr 20, 2016
PagerSlidingTabStrip Project is not compiling (ready to work on) Apr 20, 2016
.gitignore Rake dla systemu MacOS (MacBook Pro) Feb 11, 2015
AplikacjaParlament.sln Project is not compiling (ready to work on) Apr 20, 2016
LICENSE Podmiany pasujących interfejsów pod fragmenty Nov 12, 2014
README.md Update README.md Oct 27, 2014

README.md

Aplikacja Parlament

Projekt bazujący na API stworzonym i utrzymywanym przez Fundacja ePaństwo zbierającym publiczne dane i parsującym je do bazy danych. Nasza aplikacja zajmie się wykorzystaniem tego API i wyświetleniem tych informacji na wielu urządzeniach mobilnych.

Platformy

Docelową platformą startową jest Android, jednak projekt tworzony także z myślą o systemach iOS oraz Windows Phone.

Technologia

Projekt tworzony jest z zastosowaniem Frameworka Xamarin dzięki czemu duża część kodu będzie współdzielona między docelowymi platformami. W związku z wybraną platformą głównym językiem zastosowanym w projekcie jest C#.

Współpraca

Poszukujemy ludzi do współpracy! Najbardziej poszukiwanymi specjalistami są aktualnie:

  • Layoutowiec - osoba opowiedzialna za układanie dużych ilości layoutów na platformy mobilne o różnych wielkościach (telefony 4 - 6 cali oraz tablety). W przypadku androida podstawowym wymaganiem jest umiejętność wykorzystania Framentów
  • Specjalista na platformę iOS - mile widziane doświadczenie z C# oraz samym Frameworkiem Xamarin, jednak nie jest to wymagane
  • "Klepacze kodu" - potrzebujemy ludzi z doświadczeniem w C# umiejących wykorzystać REST API, Json.NET oraz ModernHttpClient

Rozwój

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i rozwijany jest jako Open Source na licencji GNU GPL 3 (więcej informacji w pliku LICENSE)

You can’t perform that action at this time.