Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

apki.org

Build Status Dependency Status Code Climate GitHub version

Informacje o rozwoju projektu można znaleźć na naszym devblogu

Konfiguracja potrzebna do uruchomienia aplikacji

Aby poprawnie uruchomić aplikację należy stworzyć plik config/local_env.yml i wypełnić go potrzebnymi zmiennymi środowiskowymi. Rozwiązanie to opisane jest dokładnie na naszym devblogu.

Do działania aplikacji w trybie developerskim wymagane są tylko 4 klucze:

SECRET_KEY_BASE: losowy secret_key_base
GITHUB_KEY: klucz_github_key
GITHUB_SECRET: klucz_github_secret
API_DISCOURSE: klucz_api_discourse

Przy czym klucz API_DISCOURSE potrzebny jest tylko do wymiany informacji z forum.apki.org.

Do uruchomienia potrzebne jest środowisko Ruby. Zalecaną przez nas wersją jest linia 2.2 (stabilna), jednak projekt uruchamia się także na wersji 2.1 (jedyny sposób uruchomienia naszego projektu na systemie windows. Wersja 2.2 tam nie działa). Wersje niższe niż 2.1 nie są przez nas testowane.

Do instalacji zależności potrzebny jest gem bundler (gem install bundler). Po jego zainstalowaniu wystarczy w katalogu projektu wykonać polecenie bundle i zaczekać na pobranie i instalację wszystkich zależności.

Po tym procesie wystarczy uruchomić serwer poleceniem rails s.

Kompilacja kodu zadań

Aby kompilować kod wysyłany do zadań należy uruchomić osobny serwer kompilacji (drobne api napisane w PHP za pomocą frameworka Slim). Jest on dostępny tutaj.

Konfiguracja Vagranta do pracy z portalem apki.org

Pełna instrukcja dostępna na naszym devblogu.

Testowanie

Aby uruchomić wszystkie testy po zainstalowaniu zależności wystarczy wykonać polecenie rake.

Status testów dla MRI 2.1 oraz 2.2 jest na bieżąco monitorowany na Travis CI.

Build Status Code Climate

You can’t perform that action at this time.