Platforma edukacyjna z dziedziny programowania
HTML CSS Ruby TypeScript JavaScript Shell
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib
public
spec
vendor/assets
.codeclimate.yml
.gitattributes
.gitignore
.rubocop.yml
.travis.yml
Cheffile
Cheffile.lock
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
Rakefile
Vagrantfile
config.ru
prod_server.cmd
server.cmd
wnd-run-vagrant.cmd

README.md

apki.org

Build Status Dependency Status Code Climate GitHub version

Informacje o rozwoju projektu można znaleźć na naszym devblogu

Konfiguracja potrzebna do uruchomienia aplikacji

Aby poprawnie uruchomić aplikację należy stworzyć plik config/local_env.yml i wypełnić go potrzebnymi zmiennymi środowiskowymi. Rozwiązanie to opisane jest dokładnie na naszym devblogu.

Do działania aplikacji w trybie developerskim wymagane są tylko 4 klucze:

SECRET_KEY_BASE: losowy secret_key_base
GITHUB_KEY: klucz_github_key
GITHUB_SECRET: klucz_github_secret
API_DISCOURSE: klucz_api_discourse

Przy czym klucz API_DISCOURSE potrzebny jest tylko do wymiany informacji z forum.apki.org.

Do uruchomienia potrzebne jest środowisko Ruby. Zalecaną przez nas wersją jest linia 2.2 (stabilna), jednak projekt uruchamia się także na wersji 2.1 (jedyny sposób uruchomienia naszego projektu na systemie windows. Wersja 2.2 tam nie działa). Wersje niższe niż 2.1 nie są przez nas testowane.

Do instalacji zależności potrzebny jest gem bundler (gem install bundler). Po jego zainstalowaniu wystarczy w katalogu projektu wykonać polecenie bundle i zaczekać na pobranie i instalację wszystkich zależności.

Po tym procesie wystarczy uruchomić serwer poleceniem rails s.

Kompilacja kodu zadań

Aby kompilować kod wysyłany do zadań należy uruchomić osobny serwer kompilacji (drobne api napisane w PHP za pomocą frameworka Slim). Jest on dostępny tutaj.

Konfiguracja Vagranta do pracy z portalem apki.org

Pełna instrukcja dostępna na naszym devblogu.

Testowanie

Aby uruchomić wszystkie testy po zainstalowaniu zależności wystarczy wykonać polecenie rake.

Status testów dla MRI 2.1 oraz 2.2 jest na bieżąco monitorowany na Travis CI.

Build Status Code Climate