Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifi-ordenen

Dette er kildekoden til nettsiden for Ifi-ordenen.

Den skal ligge på ordenen.ifi.uio.no og bare bestå av kompilerte HTML-, CSS- og JS-filer.

Den har to hovedfunksjonaliteter:

 1. Forside: Introduksjon av ordenen, oversikt over mottagere
 2. Medlemside: Alle mottagere har en egen side

Siden blir generert vha Wintersmith, Sass og Compass, som blir prosessert vha Grunt. Live-server er brukt for å være mer effektiv i utviklingen.

For å bygge siden, kjør grunt build. Anbefalt oppsett for utvikling er å kjøre i gang grunt i ett vindu, og live-server i et annet.

Eksisterende innhold

 • Oppdateringer
 • Mottagere av Ifi-ordenen
 • Tildelinger (hierarkisk, alfabetisk, etter år)
 • Om ordenen
 • Ordbok
 • Pingvingarden
 • Om siden

Fremtidig innhold

 • Ordenstegn
 • Engelske oversettelser (til vurdering)
 • Oversikt over foreninger (til diskusjon)

Hvordan oppdatere ordenen.ifi.uio.no

 • Navigér til bygget: cd build
 • Sjekk at du er på riktig branch: git checkout ordenen
 • Bygg ny versjon: grunt buildOrdenen
 • Commit endringer: git add . && git commit -m "<Begrunnelse>"
 • Push endringer: git push origin ordenen
 • Logg inn på en av Ifi sine servere: ssh <brukernavn>@login.ifi.uio.no
 • Navigér til nettsidens mappe: cd /projects/ifi-ordenen/www_docs
 • Pull endringer: git pull origin ordenen
  • Om den er litt krass med auto-merge, husk at du kan auto-merge og alltid ta versjonen som ligger klar med: git pull -s recursive -X theirs origin ordenen
 • Sjekk at rettigheter er som de bør være

About

En enkel nettside for Ifi-ordenen

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published