En enkel nettside for Ifi-ordenen
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
contents
grunt
plugins
public
sass
templates
.gitignore
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
bower.json
config-gh-pages.json
config-ordenen.json
config.json
package.json

README.md

Ifi-ordenen

Dette er kildekoden til nettsiden for Ifi-ordenen.

Den skal ligge på ordenen.ifi.uio.no og bare bestå av kompilerte HTML-, CSS- og JS-filer.

Den har to hovedfunksjonaliteter:

 1. Forside: Introduksjon av ordenen, oversikt over mottagere
 2. Medlemside: Alle mottagere har en egen side

Siden blir generert vha Wintersmith, Sass og Compass, som blir prosessert vha Grunt. Live-server er brukt for å være mer effektiv i utviklingen.

For å bygge siden, kjør grunt build. Anbefalt oppsett for utvikling er å kjøre i gang grunt i ett vindu, og live-server i et annet.

Eksisterende innhold

 • Oppdateringer
 • Mottagere av Ifi-ordenen
 • Tildelinger (hierarkisk, alfabetisk, etter år)
 • Om ordenen
 • Ordbok
 • Pingvingarden
 • Om siden

Fremtidig innhold

 • Ordenstegn
 • Engelske oversettelser (til vurdering)
 • Oversikt over foreninger (til diskusjon)

Hvordan oppdatere ordenen.ifi.uio.no

 • Navigér til bygget: cd build
 • Sjekk at du er på riktig branch: git checkout ordenen
 • Bygg ny versjon: grunt buildOrdenen
 • Commit endringer: git add . && git commit -m "<Begrunnelse>"
 • Push endringer: git push origin ordenen
 • Logg inn på en av Ifi sine servere: ssh <brukernavn>@login.ifi.uio.no
 • Navigér til nettsidens mappe: cd /projects/ifi-ordenen/www_docs
 • Pull endringer: git pull origin ordenen
  • Om den er litt krass med auto-merge, husk at du kan auto-merge og alltid ta versjonen som ligger klar med: git pull -s recursive -X theirs origin ordenen
 • Sjekk at rettigheter er som de bør være