No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
leaflet
mei
nbproject
tools/mobile-bookmark-bubble
.htaccess
LICENSE.md
README.md
favicon.ico
gwers1.html
gwers2.html
gwers3.html
gwers4.html
gwersx.html
humans.txt
index.html
notes.txt
robots.txt

README.md

Haciaith yr Eisteddfod 2013

Gwers Codio gyda @meigiwlym

Dydd Gwener am 2pm

Byddwn yn edrych yn gyflym (iawn!) ar sut i ddatblygu app syml gyda mapi a gwybodaeth.

Bydd gosod y meddalwedd canlynol yn help:

  • Notepad++
  • Chrome neu Firefox

Manylion

Gan ddefnyddio HTML5, CSS a Javascript gyda ychydig o god agored, byddwn yn adeiladu map syml gyda markers i arddangos lleoliadau a gwybodaeth.

Bydd llawer o'r cod yn gymleth, ond wnawn ni anwybyddu'r ochr yna a dysgu elfennau codio gan greu rhywbeth difyr.

Does dim angen profiad o flaen llaw, dim ond hyder i drio!