Skip to content

mejs/koronatestiranje

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

koronatestiranje mapa lokacija centara za COVID PCR i antigensko testiranje u Republici Hrvatskoj

Napomena: ovo je vrlo štura početna verzija dokumentacije projekta. Za više detalja posjetite Medium post.

Ovaj projekt pokazuje lokacije centara za COVID testiranje PCR i antigenskim testovima u RH.

Mapa

Izvor za lokacije je Službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu (https://koronavirus.hr), osim u slučajevima kad lokacije nisu dostupne na službenoj stranici, ali su neovisno potvrđene. U tom slučaju, izvor je web stranica ili info telefon institucije.

Glavni izvor: Svi testni centri u Republici Hrvatskoj (koronavirus.hr).

Sheets

Podaci su u Google Sheets tablici koja je javno dostupna kao json file: https://spreadsheets.google.com/feeds/list/1OAdAQKxZ2kn-_oAX23uBmhMEvHY5w-j7JCwCaPazVTM/2/public/values?alt=json
Vodič koji sam koristio za publishanje Google Sheetsa kao json: https://www.freecodecamp.org/news/cjn-google-sheets-as-json-endpoint/

Workflow (treba updateati)

  • U spreadsheet se stavljaju provjereni podaci
  • Adrese se pretvaraju u koordinate Geocode skriptom
  • Koristim "query" komandu da kopiram podatke u sekundarni Sheet koji je publishan u json formatu (ovo je potrebno zbog naziva varijabli: name Latitude Longitude description)
  • description se sastoji od vrlo jednostavne formule koja sastavlja podatke u dugačak string. Zbog konverzije u geojson koristim zareze umjesto novih redova (\n) zato jer google2geojson.shh skripta ne može razumijeti nove redove unutar varijable
  • Pokrećem updategeojson.sh skriptu koja pokreće google2geojson.sh (pretvara live json file s GSheeta u geojson format i updatea file korona.json), te zatim automatski commita github.
  • Novi json file se commita u GitHub repository, na kojem se nalazi i čitava stranica (trenutno se sastoji isključivo od statičnog html indexa)
  • Sama mapa koristi Umap servis koji je baziran na OpenStreetMapu i omogućava spajanje na geojson feedove. Umap je spojen na korona.json file i automatski se updatea pri pomaku mape. Ako se mijenja lokacija već postojećeg centra, ponekad treba ručno obrisati cache.
  • Mapa je zatim embeddana na web stranicu. I to je sve!

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published