Skip to content
main
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

vassare-jupyter

Vässardag om Jupyter notebooks

Föreslå ett ämne eller tema.

Introduktion till Jupyter Notebook och hur python används med det verktyget.

Fundera över syfte och mål. Vad vill du förmedla? Vad ska publiken få med sig?

 • Ge en kunskap om vad Jupyter Notebook är.
 • Ge en liten hands-on erfarenhet över att sätta upp en Jupyter Notebook och använda det.
 • Ge introduktion till relaterade verktyg - NumPy, Pandas, något plot-verktyg, något om ML?
 • Göra deltagarna intresserade av kommande studiecirkel.

Önska hur lång tid du vill ha för din tapas.

Tror vi oss kunna fylla tre timmar? To be decided shortly perhaps. Med lite hands-on kan ju tiden dra iväg (och hellre säga för lång tid och avsluta i förtid än tvärtom).

Förslag på punkter

 • Introduktion till Python
  • Täcker installation av python.
  • Dela notebook och låta folk klicka sig genom exampel.
 • Introduktion till Jupyter
  • Backup för de som inte kan installera: Gå till https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb och klicka new notebook.
  • Vad är Jupyter Server och Notebook? Nämn något om JupyterLab och Voilá.
  • Vi skärmdelar och deltagare får följa med.
  • Ta höjd i tid för problem med installation?
  • Vi skapar dokument från scratch, lite blandat hands on och genomgång.
  • Inbyggd viewer i GitHub och gists.
  • Line och Cell magics.
  • Shell anrop.
  • Nämna i förbigående Jupyter Notebook extensions.
  • Nämn något om att kernels finns för olika språk.
 • Machine Learning miljö
  • Vad är GPU och TPU?
  • CUDA
  • Google Cloud / Azure / DataCrunch.io / AWS
 • Ett Machine Learning exempel
  • Visa katt & hund exemplet från boken, förklara en del.
  • Pitcha studiecirkel, dela länk i chat och berätta att vi även mailar ut länken till alla deltagare.
  • Nämn studiecirkel när vi stöter på "magi", som i "det här är ett convolutional neural network - något som kommer att studeras i studiecirkeln"
 • Pandas
  • Nämner numpy och scipy i förbigående
  • Kanske en plot-del.
 • Plottning med plotly
  • Introduktion och exempel.

About

Vässardag om Jupyter notebooks

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published