Skip to content
MendaxWp, tüm penetrasyon testlerini bir araya getirmiş yazılımdır. MendaxWp, farklı görevler yerine getirmek için farklı araçlar başlatmak yerine, Penetrasyon Testleri ve Güvenlik Araştırmacılarının işlerini kolaylaştırmak için özel olarak programlanmıştır. MendaxWp, hedef websitenin bilgileri toplayan ve içinde ki açıkları tarayan birçok özell…
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
mendaxcolors
LICENSE
Lisans
README.md
mendaxwp.py
moduleBS.py
moduleBS.pyc

README.md

MENDAXWP

MENDAX - Wordpress Pentest Aracı

Yazar: [EGEMEN KAYA] (http://mendaxyazilim.com)

Feragatname: Bu araç kullanılarak yapılan herhangi bir hasardan yazar ve Mendax Yazılım sorumlu değildir. Bu araç sadece eğitim amaçlı ve penetrasyon testleri için kullanılmalıdır.

Uygunluk:

 • Python 2.7 kullanan herhangi bir platform

Gereksinimler:

 • Python 2.7
 • Modules(included): Colorama, BeautifulSoup

Açıklama:

MendaxWp, CypherPunklar için geliştirilmiş ve tüm penetrasyon testlerini bir araya getirmiş yazılımdır. MendaxWp, farklı görevler yerine getirmek için farklı araçlar başlatmak yerine, Penetrasyon Testleri ve Güvenlik Araştırmacılarının işlerini kolaylaştırmak için özel olarak programlanmıştır. MendaxWp, hedef websitenin bilgileri toplayan ve içinde ki açıkları tarayan birçok özellik sunar.

İçindekiler:

 • Sub-domain Tarayıcı
 • Port Tarayıcı
 • Wordpress Tarayıcı
 • Wordpress Kullanıcı Adı Bulucu
 • Wordpress Backup Bulucu
 • Hassas Dosya Bulucu
 • Same-Site Scripting Tarama
 • Click Jacking Detection
 • Güçlü XSS Açık Tarayıcı
 • SQL Injection Açık Tarayıcı
 • User-Friendly UI

Kullanım:

python mendaxwp.py

You can’t perform that action at this time.