Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Scrutinizer Code Quality Build Status Code Climate

Deprem Bilgi Sistemi - v3.1

Haberciler ve geliştiriciler için Türkiye'deki son depremlerin bilgilerini veren özelleştirilebilir RSS yayını.

Adres: http://deprem.mertskaplan.com/

Twitter: https://twitter.com/DepremBilgiSis

Özelleştirme Seçenekleri

 • Yerleşim yeri dışındaki depremleri göstermeme seçeneği: Özellikle denizlerde meydana gelen depremlerin liste dışına alınması ile insanları daha çok etkileyebilecek depremlerin öne çıkması hedeflenmiştir.
 • Hashtag ekleme seçeneği: Yerleşim yerlerinin başına hashtag (#) ekleme seçeneği ile hashtag kullanılan platformlarda kullanım kolaylığı yaratmak amaçlanmıştır. Hashtaglerin bölünmemesi için bu özellik sadece tek kelimeden oluşan yer adları için eklenmiştir.
 • Flash ekleme seçeneği: Magnitüd[1] ölçeğine göre (Richter ölçeği) 5 ve üzeri büyüklükteki depremler için metinlerin başına flash karakteri () eklenerek daha önemli depremlerin görünürlülüğünün artırılması yoluna gidilmiştir.
 • Deprem büyüklüğü seçeneği: Belirli büyüklükten küçük depremler gösterilmeyerek daha iyi bir hedefleme yapılması sağlanmıştır.
 • Harita seçeneği: Depremlerin konum bilgilerinin işaretlenmesi için farklı online harita sistemleri için bağlantılar eklenerek çeşitlilik sağlanmıştır. Bu harita sistemleri şöyledir:
  • OpenStreetMap (varsayılan)
  • Google Maps
  • Yandex.Haritalar
  • Wikimapia
  • Bing Haritalar
  • Here Maps
  • Waze Live Map

Özelleştirme Methodu

Özelleştirmeler için PHP'deki GET methodu kullanılmıştır. Örnek olarak aşağıda varsayılan GET bağlantısına ait değerler gösterilmektedir.

/rss&mag=0&map=o&local=0&hashtag=0&flash=0

Not 1: İlk GET değeri için kullanılan "?" karakterine gerek kalmaması için .htaccess ile "&" karakteri de kullanılabilir hale getirilmiştir.

Not 2: Deprem büyüklüğü süzgecini belirleyen "mag" değeri, normalde "," ile ayrılmasına rağmen[2] adres satırı için "." ile de kullanılabilir hale getirilmiştir. Örnek: mag=3,8 = mag=3.8

Altyapı

Sistem için temelde PHP olmak üzere, HTML5, CSS3, JS ve XML dilleri ile Bootstrap ve AngularJS kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

Değişiklikler

v3.1 - 16.05.2016
 • Kodlamalarda düzenlemeler yapıldı.
v3.0 - 12.05.2016
 • Deprem merkezlerine ait otamatik olarak üretilen harita görseli eklendi.
 • "Yerleşim yeri dışı" kısmına komşu ülkeler ve yeni yerler eklendi.
 • Veri kaynağından kaynaklanan ve düzensizliğe neden olan köşeli parantez karakterleri yer adlarından kaldırıldı.
 • Türkçe dosya adları proje diline uygun olarak İngilizce'ye çevrildi.
 • Twitter için özel, 140 karaktere uygun içerik mesajı seçeneği hazırlandı.
 • SSL desteği eklendi.
 • Yeni yer adları süzgece eklendi.
 • Arka plan deseni dosyalar içine alındı.
 • JS kaynağı optimize edildi.
 • Hatalı kullanılan "depremin şiddeti" tamlaması "depremin büyüklüğü" olarak değiştirildi.
 • En büyük deprem büyüklüğü 8.9 olarak düzeltildi.
 • Logo dosyalar arasına eklendi.
v2.0 - 20.12.2015
 • 5 ve üzeri depremlerde metin alanının başında flash ikonunun çıkması seçeneği eklendi.
 • UTF-8 desteklemeyen ve büyük harflerle yazılmış olan yer adları, oluşturulan sistem ile büyük oranda Türkçeleştirilerek ilk harfleri büyük, devamı küçük harfle olacak hale getirildi.
 • Türkçeleştirme algoritmasından kaçan yer adları için otomatik depolama listesi oluşturularak manuel düzenleme imkanı yaratıldı.

Kaynak

Deprem verileri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden alınmaktadır.

Lisans

Uygulama, GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 3 altında yayınlandı. Ancak ticari kullanımlarda verilerin kaynağı olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni ve onayı alınmalıdır.

Destek Ol

Sistemin oluşturulması için harcanan zaman ve kullanılan bilgiyi desteklemek, benzer projelerin ortaya çıkmasını sağlamak için Paypal ile bağış yapabilirsin.

İletişim

Web: mertskaplan.com | Mail: mail@mertskaplan.com | Twitter: @mertskaplan

Dipnot

 1. ^ Richter ölçeğinde, sismografla kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritması depremin büyüklüğü olarak tanımlanır ve 0'dan 8,9'a kadar olan rakamlarla belirtilir. Rakamlar büyüdükçe depremin büyüklüğü de logaritmik olarak artar.
 2. ^ Buğdaycı, İlhami (1999, Eylül) TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sismoloji, Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti. Erişim Tarihi: 10 Ocak 2016 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/deprem/sismoloji2.html

About

Haberciler ve geliştiriciler için son depremlerin bilgilerini veren özelleştirilebilir RSS yayını.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published