Skip to content
Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (29 sloc) 950 Bytes
# https://docs.google.com/document/d/1LTf2-077v4KF1LKgR6tUA68Z6iIHGz-qcLTrs7pF8Js/edit
'''
Zřejmě by bylo fajn vozy nějak jednoznačně identifikovat - přidej jim atribut spz.
Uprav program z předchozího bodu, aby vypisoval SPZ nalezeného vozu.
'''
class IrizaPB:
def __init__(self, spz):
self.spz = spz
self.kapacita = 63
class IrisbusArwayShort:
def __init__(self, spz):
self.spz = spz
self.kapacita = 43
class IrisbusArwayLong:
def __init__(self, spz):
self.spz = spz
self.kapacita = 77
vozovy_park = [
IrizaPB('1A11111'),
IrizaPB('1A12222'),
IrisbusArwayShort('1A13333'),
IrisbusArwayLong('1A14444'),
]
def najit_vhodny_autobus(seznam_vozu, pozadovana_kapacita):
for vuz in seznam_vozu:
if vuz.kapacita >= pozadovana_kapacita:
return vuz
return None
assert najit_vhodny_autobus(vozovy_park, 60).spz in ['1A11111', '1A12222']
You can’t perform that action at this time.