No description, website, or topics provided.
Python HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
rawdata
.gitignore
README.md
avgmap.html
avgmap.py
judete.geojson
top10.html
top10.py

README.md

Open Data Summer School - vizualizări

Set de date: Achiziții publice 2010-2014

Bibliotecă grafică: Highcharts, Highmaps

Server web local:

 • python 2: python -m SimpleHTTPServer
 • python 3: python3 -m http.server

Exerciții - charts

Exemplu: top10.py, top10.html (demo)

 1. Modifică codul astfel încât să facă calculele cu toate sumele convertite în EUR.

 2. Desenează un grafic cu valoarea totală a proiectelor dintr-un județ - o valoare pentru fiecare an.

 3. Desenează un grafic cu valoarea totală a proiectelor dintr-un județ - o valoare pentru fiecare lună, pentru toți cei 5 ani.

 4. Desenează un grafic cu valoarea totală a proiectelor dintr-un județ pe 12 luni - o valoare pentru fiecare lună, 5 serii de date, suprapuse.

 5. Alege 5 coduri CPV și desenează o histogramă cu valoarea totală a proiectelor dintr-un județ, pentru fiecare din cele 5 coduri, într-un an.

 6. Desenează un pie chart cu valorile totale pentru fonduri EU / non-EU într-un singur an.

 7. Desenează valoarea totală a proiectelor, la nivel de lună, împărțite în două serii - EU și non-EU, ca stacked area chart.

Exerciții - maps

Exemplu: avgmap.py, avgmap.html (demo)

 1. Colorează județele în funcție de proporția de fonduri EU / non-EU într-un an.

 2. Colorează județele în funcție de valoarea totală a proiectelor pe cap de locuitor. Va trebui să faci rost de un set de date cu populația județelor.

Exerciții - extra

 1. Desenează câte un sparkline pentru valoarea totală a proiectelor fiecărui județ, la nivel de lună, pe perioada celor 5 ani.