Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14089 lines (10951 sloc) 321 KB
# Lithuanian translations for Wine
# Aurimas Fišeras <aurimas@members.fsf.org>, 2011, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Wine\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
"POT-Creation-Date: N/A\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-26 21:02+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas@members.fsf.org>\n"
"Language-Team: komp_lt@konf.lt\n"
"Language: Lithuanian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: default\n"
#: appwiz.rc:55
msgid "Install/Uninstall"
msgstr "Įdiegti/Pašalinti"
#: appwiz.rc:58
msgid ""
"To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
"drive, click Install."
msgstr ""
"Norėdami įdiegti naują programą iš diskelio, kompaktinio disko ar standžiojo "
"disko spauskite „Įdiegti“."
#: appwiz.rc:59
msgid "&Install..."
msgstr "Į&diegti..."
#: appwiz.rc:62
msgid ""
"The following software can be automatically removed. To remove a program or "
"to modify its installed components, select it from the list and click Change/"
"Remove."
msgstr ""
"Ši programinė įranga gali būti automatiškai pašalinta. Norėdami pašalinti "
"programą ar modifikuoti jos įdiegtus komponentus pažymėkite ją sąraše ir "
"spauskite „Pakeisti/pašalinti“."
#: appwiz.rc:64
msgid "&Support Information"
msgstr "&Priežiūros informacija"
#: appwiz.rc:65 regedit.rc:42 regedit.rc:87
msgid "&Modify..."
msgstr "&Modifikuoti..."
#: appwiz.rc:66 appwiz.rc:42 cryptui.rc:343 msacm32.rc:37 winecfg.rc:191
#: winecfg.rc:228 wordpad.rc:245
msgid "&Remove"
msgstr "Pa&šalinti"
#: appwiz.rc:72
msgid "Support Information"
msgstr "Priežiūros informacija"
#: appwiz.rc:75 avifil32.rc:51 comctl32.rc:52 comdlg32.rc:226 comdlg32.rc:256
#: comdlg32.rc:299 comdlg32.rc:353 comdlg32.rc:392 comdlg32.rc:446
#: credui.rc:49 cryptui.rc:260 cryptui.rc:272 cryptui.rc:362 dinput.rc:43
#: ieframe.rc:93 localui.rc:41 localui.rc:54 mpr.rc:46 msacm32.rc:50
#: mshtml.rc:45 mshtml.rc:55 msvfw32.rc:33 oledlg.rc:55 oledlg.rc:87
#: serialui.rc:38 setupapi.rc:56 shell32.rc:273 shell32.rc:297 shell32.rc:319
#: shell32.rc:337 shlwapi.rc:41 user32.rc:77 user32.rc:95 wininet.rc:48
#: wininet.rc:68 winspool.rc:39 net.rc:44 notepad.rc:114 oleview.rc:159
#: oleview.rc:172 progman.rc:103 progman.rc:121 progman.rc:139 progman.rc:155
#: progman.rc:177 progman.rc:196 progman.rc:213 regedit.rc:244 regedit.rc:255
#: regedit.rc:268 regedit.rc:284 regedit.rc:297 regedit.rc:310 taskmgr.rc:442
#: taskmgr.rc:517 winecfg.rc:205 winecfg.rc:215 wineconsole.rc:131
#: winefile.rc:128 winefile.rc:151 winefile.rc:181 winemine.rc:68
#: winemine.rc:78 winemine.rc:92 wordpad.rc:204 wordpad.rc:215 wordpad.rc:233
#: wordpad.rc:246
msgid "OK"
msgstr "Gerai"
#: appwiz.rc:76
msgid "The following information can be used to get technical support for %s:"
msgstr ""
"Ši informacija gali būti panaudota programos „%s“ techninei priežiūrai gauti:"
#: appwiz.rc:77
msgid "Publisher:"
msgstr "Leidėjas:"
#: appwiz.rc:78 winefile.rc:166
msgid "Version:"
msgstr "Versija:"
#: appwiz.rc:79
msgid "Contact:"
msgstr "Kontaktas:"
#: appwiz.rc:80
msgid "Support Information:"
msgstr "Priežiūros informacija:"
#: appwiz.rc:81
msgid "Support Telephone:"
msgstr "Priežiūros telefonas:"
#: appwiz.rc:82
msgid "Readme:"
msgstr "Skaityk:"
#: appwiz.rc:83
msgid "Product Updates:"
msgstr "Produkto atnaujinimai:"
#: appwiz.rc:84
msgid "Comments:"
msgstr "Komentarai:"
#: appwiz.rc:97
msgid "Wine Gecko Installer"
msgstr "Wine Gecko diegimo programa"
#: appwiz.rc:100
msgid ""
"Wine could not find a Gecko package which is needed for applications "
"embedding HTML to work correctly. Wine can automatically download and "
"install it for you.\n"
"\n"
"Note: it is recommended to use your distribution's packages instead. See <a "
"href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for "
"details."
msgstr ""
"Wine nepavyko rasti Gecko paketo reikalingo programoms, įterpiančioms HTML, "
"teisingai veikti. Wine gali automatiškai atsiųsti ir įdiegti šį paketą.\n"
"\n"
"Pastaba: rekomenduojama naudoti distribucijos paketus. Daugiau informacijos "
"<a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a>."
#: appwiz.rc:106
msgid "&Install"
msgstr "&Įdiegti"
#: appwiz.rc:107 avifil32.rc:52 browseui.rc:37 comctl32.rc:53 comctl32.rc:68
#: comdlg32.rc:165 comdlg32.rc:187 comdlg32.rc:205 comdlg32.rc:227
#: comdlg32.rc:257 comdlg32.rc:300 comdlg32.rc:322 comdlg32.rc:342
#: comdlg32.rc:354 comdlg32.rc:393 comdlg32.rc:447 comdlg32.rc:471
#: comdlg32.rc:489 credui.rc:50 cryptui.rc:261 cryptui.rc:273 cryptui.rc:363
#: dinput.rc:44 ieframe.rc:94 inetcpl.rc:78 localui.rc:42 localui.rc:55
#: mpr.rc:47 msacm32.rc:51 mshtml.rc:46 mshtml.rc:56 msvfw32.rc:34
#: oledlg.rc:56 oledlg.rc:88 serialui.rc:39 setupapi.rc:39 setupapi.rc:57
#: shell32.rc:274 shell32.rc:298 shell32.rc:309 shell32.rc:338 shlwapi.rc:42
#: user32.rc:78 user32.rc:96 wininet.rc:49 wininet.rc:69 winspool.rc:40
#: notepad.rc:115 oleview.rc:160 oleview.rc:173 progman.rc:104 progman.rc:122
#: progman.rc:140 progman.rc:156 progman.rc:178 progman.rc:197 progman.rc:214
#: regedit.rc:245 regedit.rc:256 regedit.rc:269 regedit.rc:285 regedit.rc:298
#: regedit.rc:311 taskmgr.rc:443 taskmgr.rc:518 wineboot.rc:31 winecfg.rc:206
#: winecfg.rc:216 wineconsole.rc:132 winefile.rc:129 winefile.rc:152
#: winefile.rc:182 winemine.rc:93 wordpad.rc:205 wordpad.rc:216 wordpad.rc:234
#: wordpad.rc:247
msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"
#: appwiz.rc:28
msgid "Add/Remove Programs"
msgstr "Pridėti/pašalinti programas"
#: appwiz.rc:29
msgid ""
"Allows you to install new software, or remove existing software from your "
"computer."
msgstr ""
"Leidžia įdiegti naują programinę įrangą, ar pašalinti jau įdiegtą iš jūsų "
"kompiuterio."
#: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:30
msgid "Applications"
msgstr "Programos"
#: appwiz.rc:32
msgid ""
"Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
"entry for this program from the registry?"
msgstr ""
"Nepavyko įvykdyti programos pašalinimo komandos „%s“. Ar norite pašalinti "
"programos šalinimo įrašą iš registro?"
#: appwiz.rc:33
msgid "Not specified"
msgstr "Nenurodyta"
#: appwiz.rc:35 shell32.rc:141 shell32.rc:238 regedit.rc:122 winefile.rc:104
msgid "Name"
msgstr "Vardas"
#: appwiz.rc:36
msgid "Publisher"
msgstr "Leidėjas"
#: appwiz.rc:37 cryptui.rc:51
msgid "Version"
msgstr "Versija"
#: appwiz.rc:38
msgid "Installation programs"
msgstr "Diegimo programos"
#: appwiz.rc:39
msgid "Programs (*.exe)"
msgstr "Programos (*.exe)"
#: appwiz.rc:40 avifil32.rc:30 cryptui.rc:80 shell32.rc:196 notepad.rc:73
#: oleview.rc:101 progman.rc:79 regedit.rc:195 winedbg.rc:39 winhlp32.rc:87
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Visi failai (*.*)"
#: appwiz.rc:43
msgid "&Modify/Remove"
msgstr "Pa&keisti/pašalinti"
#: appwiz.rc:48
msgid "Downloading..."
msgstr "Atsiunčiama..."
#: appwiz.rc:49
msgid "Installing..."
msgstr "Įdiegiama..."
#: appwiz.rc:50
msgid ""
"Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
"file."
msgstr ""
"Netikėta atsiųsto failo kontrolinė suma. Nutraukiamas pažeisto failo "
"įdiegimas."
#: avifil32.rc:39
msgid "Compress options"
msgstr "Glaudinimo parametrai"
#: avifil32.rc:42
msgid "&Choose a stream:"
msgstr "&Pasirinkite srautą:"
#: avifil32.rc:45 wordpad.rc:73
msgid "&Options..."
msgstr "&Parinktys..."
#: avifil32.rc:46
msgid "&Interleave every"
msgstr "&Įtarpuoti kas"
#: avifil32.rc:48 msvfw32.rc:48
msgid "frames"
msgstr "kadrų"
#: avifil32.rc:49
msgid "Current format:"
msgstr "Dabartinis formatas:"
#: avifil32.rc:27
msgid "Waveform: %s"
msgstr "Bangos forma: %s"
#: avifil32.rc:28
msgid "Waveform"
msgstr "Bangos forma"
#: avifil32.rc:29
msgid "All multimedia files"
msgstr "Visi multimedijos failai"
#: avifil32.rc:31
msgid "video"
msgstr "vaizdas"
#: avifil32.rc:32
msgid "audio"
msgstr "garsas"
#: avifil32.rc:33
msgid "Wine AVI-default-filehandler"
msgstr "Wine numatyta-AVI-doroklė"
#: avifil32.rc:34
msgid "uncompressed"
msgstr "neglaudintas"
#: browseui.rc:25
msgid "Canceling..."
msgstr "Atsisakoma..."
#: comctl32.rc:49 winefile.rc:157
msgid "Properties for %s"
msgstr "%s savybės"
#: comctl32.rc:54 comdlg32.rc:258
msgid "&Apply"
msgstr "&Vykdyti"
#: comctl32.rc:55 comctl32.rc:69 comdlg32.rc:301 user32.rc:86
msgid "Help"
msgstr "Žinynas"
#: comctl32.rc:62
msgid "Wizard"
msgstr "Vediklis"
#: comctl32.rc:65
msgid "< &Back"
msgstr "< &Atgal"
#: comctl32.rc:66
msgid "&Next >"
msgstr "&Toliau >"
#: comctl32.rc:67
msgid "Finish"
msgstr "Baigti"
#: comctl32.rc:78
msgid "Customize Toolbar"
msgstr "Tinkinti mygtukų juostą"
#: comctl32.rc:81 cryptui.rc:348 ieframe.rc:40 oleview.rc:80 oleview.rc:185
#: oleview.rc:198 oleview.rc:210 taskmgr.rc:139
msgid "&Close"
msgstr "&Užverti"
#: comctl32.rc:82
msgid "R&eset"
msgstr "A&tstatyti"
#: comctl32.rc:83 comdlg32.rc:166 comdlg32.rc:188 comdlg32.rc:259
#: comdlg32.rc:323 comdlg32.rc:343 comdlg32.rc:355 comdlg32.rc:472
#: comdlg32.rc:490 ieframe.rc:55 msacm32.rc:49 oledlg.rc:89 shell32.rc:125
#: clock.rc:41 notepad.rc:57 notepad.rc:116 oleview.rc:69 progman.rc:52
#: progman.rc:105 progman.rc:123 progman.rc:141 progman.rc:157 progman.rc:181
#: progman.rc:199 progman.rc:216 regedit.rc:76 taskmgr.rc:87 winefile.rc:79
#: winemine.rc:48 winhlp32.rc:53 wordpad.rc:91
msgid "&Help"
msgstr "&Žinynas"
#: comctl32.rc:84
msgid "Move &Up"
msgstr "P&akelti"
#: comctl32.rc:85
msgid "Move &Down"
msgstr "&Nuleisti"
#: comctl32.rc:86
msgid "A&vailable buttons:"
msgstr "P&rieinami mygtukai:"
#: comctl32.rc:88
msgid "&Add ->"
msgstr "&Pridėti ->"
#: comctl32.rc:89
msgid "<- &Remove"
msgstr "<- Ša&linti"
#: comctl32.rc:90
msgid "&Toolbar buttons:"
msgstr "&Mygtukų juostos turinys:"
#: comctl32.rc:39
msgid "Separator"
msgstr "Skirtukas"
#: comctl32.rc:44 progman.rc:78
msgctxt "hotkey"
msgid "None"
msgstr "Joks"
#: comctl32.rc:28 cryptui.rc:227 regedit.rc:234 taskmgr.rc:434 winedbg.rc:57
#: winedbg.rc:72 wordpad.rc:169
msgid "Close"
msgstr "Užverti"
#: comctl32.rc:33
msgid "Today:"
msgstr "Šiandien:"
#: comctl32.rc:34
msgid "Go to today"
msgstr "Eiti į šiandien"
#: comdlg32.rc:151 comdlg32.rc:164 comdlg32.rc:453 comdlg32.rc:478
#: shell32.rc:164 oleview.rc:99
msgid "Open"
msgstr "Atverti"
#: comdlg32.rc:154 comdlg32.rc:176
msgid "File &Name:"
msgstr "Failo &vardas:"
#: comdlg32.rc:157 comdlg32.rc:179
msgid "&Directories:"
msgstr "&Aplankai:"
#: comdlg32.rc:160 comdlg32.rc:182
msgid "List Files of &Type:"
msgstr "Rodyti šių &tipų failus:"
#: comdlg32.rc:162 comdlg32.rc:184
msgid "Dri&ves:"
msgstr "&Diskai:"
#: comdlg32.rc:167 comdlg32.rc:189 winefile.rc:173
msgid "&Read Only"
msgstr "&Tik skaitymui"
#: comdlg32.rc:173
msgid "Save As..."
msgstr "Išsaugoti kaip..."
#: comdlg32.rc:186 comdlg32.rc:141
msgid "Save As"
msgstr "Išsaugoti kaip"
#: comdlg32.rc:195 comdlg32.rc:204 comdlg32.rc:350 comdlg32.rc:50 hhctrl.rc:46
#: wordpad.rc:162
msgid "Print"
msgstr "Spausdinti"
#: comdlg32.rc:198
msgid "Printer:"
msgstr "Spausdintuvas:"
#: comdlg32.rc:200 comdlg32.rc:377
msgid "Print range"
msgstr "Spausdinimo rėžiai"
#: comdlg32.rc:201 comdlg32.rc:378 regedit.rc:216
msgid "&All"
msgstr "&Visą"
#: comdlg32.rc:202
msgid "S&election"
msgstr "Pažymėtas &tekstas"
#: comdlg32.rc:203
msgid "&Pages"
msgstr "&Puslapiai"
#: comdlg32.rc:206 comdlg32.rc:228
msgid "&Setup"
msgstr "&Nuostatos"
#: comdlg32.rc:207
msgid "&From:"
msgstr "n&uo:"
#: comdlg32.rc:208
msgid "&To:"
msgstr "&iki:"
#: comdlg32.rc:209
msgid "Print &Quality:"
msgstr "Spausdinimo &kokybė:"
#: comdlg32.rc:211
msgid "Print to Fi&le"
msgstr "Spausdinti į fai&lą"
#: comdlg32.rc:212
msgid "Condensed"
msgstr "Suspaustas"
#: comdlg32.rc:218 comdlg32.rc:389
msgid "Print Setup"
msgstr "Spausdintuvo nuostatos"
#: comdlg32.rc:221 comdlg32.rc:357 comdlg32.rc:396
msgid "Printer"
msgstr "Spausdintuvas"
#: comdlg32.rc:222
msgid "&Default Printer"
msgstr "&Pagrindinis spausdintuvas"
#: comdlg32.rc:223
msgid "[none]"
msgstr "[nėra]"
#: comdlg32.rc:224
msgid "Specific &Printer"
msgstr "Spe&cifinis spausdintuvas"
#: comdlg32.rc:229 comdlg32.rc:415 comdlg32.rc:434 wineps.rc:31
msgid "Orientation"
msgstr "Padėtis"
#: comdlg32.rc:230
msgid "Po&rtrait"
msgstr "&Stačias"
#: comdlg32.rc:231 comdlg32.rc:436 wineps.rc:34
msgid "&Landscape"
msgstr "&Gulsčias"
#: comdlg32.rc:234 comdlg32.rc:409 comdlg32.rc:429 wineps.rc:25
msgid "Paper"
msgstr "Popierius"
#: comdlg32.rc:235
msgid "Si&ze"
msgstr "&Dydis"
#: comdlg32.rc:236
msgid "&Source"
msgstr "&Šaltinis"
#: comdlg32.rc:244 wineconsole.rc:81
msgid "Font"
msgstr "Šriftas"
#: comdlg32.rc:247
msgid "&Font:"
msgstr "&Šriftas:"
#: comdlg32.rc:250
msgid "Font St&yle:"
msgstr "Šrifto &stilius:"
#: comdlg32.rc:253 comdlg32.rc:430 winecfg.rc:280
msgid "&Size:"
msgstr "&Dydis:"
#: comdlg32.rc:260
msgid "Effects"
msgstr "Savybės"
#: comdlg32.rc:261
msgid "Stri&keout"
msgstr "Per&braukimas"
#: comdlg32.rc:262
msgid "&Underline"
msgstr "&Pabraukimas"
#: comdlg32.rc:263 winecfg.rc:278
msgid "&Color:"
msgstr "&Spalva:"
#: comdlg32.rc:266
msgid "Sample"
msgstr "Pavyzdys"
#: comdlg32.rc:268
msgid "Scr&ipt:"
msgstr "Si&mbolių rinkinys:"
#: comdlg32.rc:276
msgid "Color"
msgstr "Spalva"
#: comdlg32.rc:279
msgid "&Basic Colors:"
msgstr "&Pagrindinės spalvos:"
#: comdlg32.rc:280
msgid "&Custom Colors:"
msgstr "Pr&itaikytos spalvos:"
#: comdlg32.rc:281 comdlg32.rc:304
msgid "Color | Sol&id"
msgstr "Spal. | Vient."
#: comdlg32.rc:282
msgid "&Red:"
msgstr "&Raudona:"
#: comdlg32.rc:284
msgid "&Green:"
msgstr "Ža&lia:"
#: comdlg32.rc:286
msgid "&Blue:"
msgstr "&Mėlyna:"
#: comdlg32.rc:288
msgid "&Hue:"
msgstr "&Atsp.:"
#: comdlg32.rc:290
msgctxt "Saturation"
msgid "&Sat:"
msgstr "&Sodr.:"
#: comdlg32.rc:292
msgctxt "Luminance"
msgid "&Lum:"
msgstr "&Švies.:"
#: comdlg32.rc:302
msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "&Įdėti prie pritaikytų spalvų"
#: comdlg32.rc:303
msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "Api&brėžti pritaikytas spalvas >>"
#: comdlg32.rc:310 regedit.rc:223 regedit.rc:233
msgid "Find"
msgstr "Ieškoti"
#: comdlg32.rc:313 comdlg32.rc:332
msgid "Fi&nd What:"
msgstr "Ko &ieškoti:"
#: comdlg32.rc:315 comdlg32.rc:336
msgid "Match &Whole Word Only"
msgstr "Tenkina tik &visas žodis"
#: comdlg32.rc:316 comdlg32.rc:337
msgid "Match &Case"
msgstr "Skirti raidžių &dydį"
#: comdlg32.rc:317
msgid "Direction"
msgstr "Kryptis"
#: comdlg32.rc:318 view.rc:39
msgid "&Up"
msgstr "&Žemyn"
#: comdlg32.rc:319 view.rc:40
msgid "&Down"
msgstr "&Aukštyn"
#: comdlg32.rc:321 comdlg32.rc:339
msgid "&Find Next"
msgstr "Ieškoti &kito"
#: comdlg32.rc:329
msgid "Replace"
msgstr "Pakeisti"
#: comdlg32.rc:334
msgid "Re&place With:"
msgstr "Kuo pak&eisti:"
#: comdlg32.rc:340
msgid "&Replace"
msgstr "&Pakeisti"
#: comdlg32.rc:341
msgid "Replace &All"
msgstr "P&akeisti visus"
#: comdlg32.rc:358
msgid "Print to fi&le"
msgstr "Spausdinti į fai&lą"
#: comdlg32.rc:359 comdlg32.rc:397 ieframe.rc:39 shdoclc.rc:58 shell32.rc:105
#: clock.rc:28 wineconsole.rc:27
msgid "&Properties"
msgstr "&Savybės"
#: comdlg32.rc:360 comdlg32.rc:398 msacm32.rc:31 winefile.rc:138
msgid "&Name:"
msgstr "&Vardas:"
#: comdlg32.rc:362 comdlg32.rc:400
msgid "Status:"
msgstr "Būsena:"
#: comdlg32.rc:364 comdlg32.rc:402
msgid "Type:"
msgstr "Tipas:"
#: comdlg32.rc:366 comdlg32.rc:404
msgid "Where:"
msgstr "Vieta:"
#: comdlg32.rc:368 comdlg32.rc:406
msgid "Comment:"
msgstr "Komentaras:"
#: comdlg32.rc:371
msgid "Copies"
msgstr "Kopijos"
#: comdlg32.rc:372
msgid "Number of &copies:"
msgstr "&Kopijų skaičius:"
#: comdlg32.rc:374
msgid "C&ollate"
msgstr "Su&dėst."
#: comdlg32.rc:379
msgid "Pa&ges"
msgstr "Pu&slapiai"
#: comdlg32.rc:380
msgid "&Selection"
msgstr "Pažymėtas &tekstas"
#: comdlg32.rc:383
msgid "&from:"
msgstr "nuo:"
#: comdlg32.rc:384
msgid "&to:"
msgstr "iki:"
#: comdlg32.rc:410 winecfg.rc:286
msgid "Si&ze:"
msgstr "D&ydis:"
#: comdlg32.rc:412
msgid "&Source:"
msgstr "&Šaltinis:"
#: comdlg32.rc:417
msgid "P&ortrait"
msgstr "&Stačias"
#: comdlg32.rc:418
msgid "L&andscape"
msgstr "&Gulsčias"
#: comdlg32.rc:423
msgid "Setup Page"
msgstr "Puslapio nuostatos"
#: comdlg32.rc:432
msgid "&Tray:"
msgstr "Dėk&las:"
#: comdlg32.rc:435 wineps.rc:32
msgid "&Portrait"
msgstr "&Stačias"
#: comdlg32.rc:437
msgid "Borders"
msgstr "Paraštės"
#: comdlg32.rc:438
msgid "L&eft:"
msgstr "&Kairėje:"
#: comdlg32.rc:440 notepad.rc:109
msgid "&Right:"
msgstr "&Dešinėje:"
#: comdlg32.rc:442
msgid "T&op:"
msgstr "&Viršutinė:"
#: comdlg32.rc:444 notepad.rc:111
msgid "&Bottom:"
msgstr "&Apatinė:"
#: comdlg32.rc:448
msgid "P&rinter..."
msgstr "S&pausdintuvas..."
#: comdlg32.rc:456
msgid "Look &in:"
msgstr "&Vieta:"
#: comdlg32.rc:462
msgid "File &name:"
msgstr "&Failo vardas:"
#: comdlg32.rc:465
msgid "Files of &type:"
msgstr "Failų &tipai:"
#: comdlg32.rc:468
msgid "Open as &read-only"
msgstr "Atverti tik &skaitymui"
#: comdlg32.rc:470 comdlg32.rc:488 shdoclc.rc:124 shell32.rc:96
msgid "&Open"
msgstr "&Atverti"
#: comdlg32.rc:481
msgid "File name:"
msgstr "Failo vardas:"
#: comdlg32.rc:484
msgid "Files of type:"
msgstr "Failų tipai:"
#: comdlg32.rc:29
msgid "File not found"
msgstr "Failas nerastas"
#: comdlg32.rc:30
msgid "Please verify that the correct file name was given"
msgstr "Prašome patikrinti ar buvo pateiktas korektiškas failo vardas"
#: comdlg32.rc:31
msgid ""
"File does not exist.\n"
"Do you want to create file?"
msgstr ""
"Failas neegzistuoja.\n"
"Ar norite sukurti failą?"
#: comdlg32.rc:32
msgid ""
"File already exists.\n"
"Do you want to replace it?"
msgstr ""
"Failas jau egzistuoja.\n"
"Ar norite jį pakeisti?"
#: comdlg32.rc:33
msgid "Invalid character(s) in path"
msgstr "Kelyje yra netinkamų simbolių"
#: comdlg32.rc:34
msgid ""
"A filename cannot contain any of the following characters:\n"
" / : < > |"
msgstr ""
"Failo vardas negali turėti šių simbolių:\n"
" / : < > |"
#: comdlg32.rc:35
msgid "Path does not exist"
msgstr "Kelias neegzistuoja"
#: comdlg32.rc:36
msgid "File does not exist"
msgstr "Failas neegzistuoja"
#: comdlg32.rc:41
msgid "Up One Level"
msgstr "Aukštyn vienu lygiu"
#: comdlg32.rc:42
msgid "Create New Folder"
msgstr "Sukurti naują aplanką"
#: comdlg32.rc:43
msgid "List"
msgstr "Sąrašas"
#: comdlg32.rc:44 cryptui.rc:193
msgid "Details"
msgstr "Išsamiai"
#: comdlg32.rc:45
msgid "Browse to Desktop"
msgstr "Pereiti į darbalaukį"
#: comdlg32.rc:109
msgid "Regular"
msgstr "Normalus"
#: comdlg32.rc:110
msgid "Bold"
msgstr "Pusjuodis"
#: comdlg32.rc:111
msgid "Italic"
msgstr "Kursyvas"
#: comdlg32.rc:112
msgid "Bold Italic"
msgstr "Pusjuodis kursyvas"
#: comdlg32.rc:117 wordpad.rc:114
msgid "Black"
msgstr "Juoda"
#: comdlg32.rc:118 wordpad.rc:115
msgid "Maroon"
msgstr "Kaštoninė"
#: comdlg32.rc:119 wordpad.rc:116
msgid "Green"
msgstr "Tamsiai žalia"
#: comdlg32.rc:120 wordpad.rc:117
msgid "Olive"
msgstr "Tamsiai geltona"
#: comdlg32.rc:121 wordpad.rc:118
msgid "Navy"
msgstr "Tamsiai mėlyna"
#: comdlg32.rc:122 wordpad.rc:119
msgid "Purple"
msgstr "Violetinė"
#: comdlg32.rc:123 wordpad.rc:120
msgid "Teal"
msgstr "Tamsiai žydra"
#: comdlg32.rc:124 wordpad.rc:121
msgid "Gray"
msgstr "Pilka"
#: comdlg32.rc:125 wordpad.rc:122
msgid "Silver"
msgstr "Sidabrinė"
#: comdlg32.rc:126 wordpad.rc:123
msgid "Red"
msgstr "Raudona"
#: comdlg32.rc:127 wordpad.rc:124
msgid "Lime"
msgstr "Žalia"
#: comdlg32.rc:128 wordpad.rc:125
msgid "Yellow"
msgstr "Geltona"
#: comdlg32.rc:129 wordpad.rc:126
msgid "Blue"
msgstr "Mėlyna"
#: comdlg32.rc:130 wordpad.rc:127
msgid "Fuchsia"
msgstr "Purpurinė"
#: comdlg32.rc:131 wordpad.rc:128
msgid "Aqua"
msgstr "Žydra"
#: comdlg32.rc:132 wordpad.rc:129
msgid "White"
msgstr "Balta"
#: comdlg32.rc:52
msgid "Unreadable Entry"
msgstr "Neperskaitomas įrašas"
#: comdlg32.rc:54
msgid ""
"This value does not lie within the page range.\n"
"Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
msgstr ""
"Ši reikšmė nepatenka į puslapių rėžį.\n"
"Prašome įvesti reikšmę tarp %1!d! ir %2!d!."
#: comdlg32.rc:56
msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
msgstr "„Nuo“ reikšmė negali viršyti „iki“ reikšmės."
#: comdlg32.rc:58
msgid ""
"Margins overlap or fall outside Paper boundaries.\n"
"Please reenter margins."
msgstr ""
"Paraštės persidengia arba išeina už popieriaus ribų.\n"
"Prašome įvesti paraštes iš naujo."
#: comdlg32.rc:60
msgid "The 'Number of copies' field cannot be empty."
msgstr "Laukas „kopijų skaičius“ negali būti tuščias."
#: comdlg32.rc:62
msgid ""
"This large number of copies is not supported by your printer.\n"
"Please enter a value between 1 and %d."
msgstr ""
"Toks didelis kopijų skaičius yra nepalaikomas jūsų spausdintuvo.\n"
"Prašome įvesti reikšmę tarp 1 ir %d."
#: comdlg32.rc:63
msgid "A printer error occurred."
msgstr "Įvyko spausdintuvo klaida."
#: comdlg32.rc:64
msgid "No default printer defined."
msgstr "Nenurodytas pagrindinis spausdintuvas."
#: comdlg32.rc:65
msgid "Cannot find the printer."
msgstr "Nepavyko rasti spausdintuvo."
#: comdlg32.rc:66 progman.rc:73
msgid "Out of memory."
msgstr "Trūksta atminties."
#: comdlg32.rc:67
msgid "An error occurred."
msgstr "Įvyko klaida."
#: comdlg32.rc:68
msgid "Unknown printer driver."
msgstr "Nežinoma spausdintuvo tvarkyklė."
#: comdlg32.rc:71
msgid ""
"Before you can perform printer-related tasks such as page setup or printing "
"a document, you need to install a printer. Please install one and retry."
msgstr ""
"Prieš atlikdami su spausdintuvu susijusius veiksmus, tokius kaip puslapio "
"nuostatų keitimas ar dokumento spausdinimas, turite įdiegti spausdintuvą. "
"Prašome įdiegti spausdintuvą ir pakartoti."
#: comdlg32.rc:137
msgid "Select a font size between %1!d! and %2!d! points."
msgstr "Pasirinkite šrifto dydį tarp %1!d! ir %2!d! taškų."
#: comdlg32.rc:138 ieframe.rc:32
msgid "&Save"
msgstr "&Išsaugoti"
#: comdlg32.rc:139
msgid "Save &in:"
msgstr "&Kur išsaugoti:"
#: comdlg32.rc:140
msgid "Save"
msgstr "Išsaugoti"
#: comdlg32.rc:142
msgid "Open File"
msgstr "Atverti failą"
#: comdlg32.rc:79 oleview.rc:95
msgid "Ready"
msgstr "Parengta"
#: comdlg32.rc:80
msgid "Paused; "
msgstr "Pristabdytas; "
#: comdlg32.rc:81
msgid "Error; "
msgstr "Klaida; "
#: comdlg32.rc:82
msgid "Pending deletion; "
msgstr "Laukia pašalinimo; "
#: comdlg32.rc:83
msgid "Paper jam; "
msgstr "Užstrigęs popierius; "
#: comdlg32.rc:84
msgid "Out of paper; "
msgstr "Pasibaigęs popierius; "
#: comdlg32.rc:85
msgid "Feed paper manual; "
msgstr "Rankinis popieriaus padavimas; "
#: comdlg32.rc:86
msgid "Paper problem; "
msgstr "Problema su popieriumi; "
#: comdlg32.rc:87
msgid "Printer offline; "
msgstr "Spausdintuvas atjungtas; "
#: comdlg32.rc:88
msgid "I/O Active; "
msgstr "Aktyvus Į/I; "
#: comdlg32.rc:89
msgid "Busy; "
msgstr "Spausdintuvas užimtas; "
#: comdlg32.rc:90
msgid "Printing; "
msgstr "Spausdina; "
#: comdlg32.rc:91
msgid "Output tray is full; "
msgstr "Išvedimo dėklas pilnas; "
#: comdlg32.rc:92
msgid "Not available; "
msgstr "Nepasiekiama; "
#: comdlg32.rc:93
msgid "Waiting; "
msgstr "Laukia; "
#: comdlg32.rc:94
msgid "Processing; "
msgstr "Apdorojimas; "
#: comdlg32.rc:95
msgid "Initialising; "
msgstr "Inicijuojama; "
#: comdlg32.rc:96
msgid "Warming up; "
msgstr "Kaista; "
#: comdlg32.rc:97
msgid "Toner low; "
msgstr "Baigiasi dažai; "
#: comdlg32.rc:98
msgid "No toner; "
msgstr "Nėra dažų; "
#: comdlg32.rc:99
msgid "Page punt; "
msgstr "Puslapis perkrautas; "
#: comdlg32.rc:100
msgid "Interrupted by user; "
msgstr "Pertraukta naudotojo; "
#: comdlg32.rc:101
msgid "Out of memory; "
msgstr "Trūksta atminties; "
#: comdlg32.rc:102
msgid "The printer door is open; "
msgstr "Spausdintuvo durelės atidarytos; "
#: comdlg32.rc:103
msgid "Print server unknown; "
msgstr "Spausdinimo serveris nežinomas; "
#: comdlg32.rc:104
msgid "Power save mode; "
msgstr "Energijos taupymo režimas; "
#: comdlg32.rc:73
msgid "Default Printer; "
msgstr "Pagrindinis spausdintuvas; "
#: comdlg32.rc:74
msgid "There are %d documents in the queue"
msgstr "Eilėje yra %d dokumentų"
#: comdlg32.rc:75
msgid "Margins [inches]"
msgstr "Paraštės [coliai]"
#: comdlg32.rc:76
msgid "Margins [mm]"
msgstr "Paraštės [mm]"
#: comdlg32.rc:77 sane.rc:33
msgctxt "unit: millimeters"
msgid "mm"
msgstr "mm"
#: credui.rc:42
msgid "&User name:"
msgstr "&Naudotojo vardas:"
#: credui.rc:45 cryptui.rc:394
msgid "&Password:"
msgstr "&Slaptažodis:"
#: credui.rc:47
msgid "&Remember my password"
msgstr "Į&siminti mano slaptažodį"
#: credui.rc:27
msgid "Connect to %s"
msgstr "Užmegzti ryšį su %s"
#: credui.rc:28
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Jungiamasi prie %s"
#: credui.rc:29
msgid "Logon unsuccessful"
msgstr "Prisijungimas nesėkmingas"
#: credui.rc:30
msgid ""
"Make sure that your user name\n"
"and password are correct."
msgstr ""
"Įsitikinkite, kad naudotojo vardas\n"
"ir slaptažodis yra teisingi."
#: credui.rc:32
msgid ""
"Having Caps Lock on may cause you to enter your password incorrectly.\n"
"\n"
"Press the Caps Lock key on your keyboard to turn off Caps Lock before\n"
"entering your password."
msgstr ""
"Kai įjungta didžiųjų raidžių būsena, savo slaptažodį galite įvesti "
"neteisingai.\n"
"\n"
"Paspauskite didžiųjų raidžių klaviatūros klavišą didžiųjų raidžių būsenai "
"išjungti\n"
"prieš rinkdami savo slaptažodį."
#: credui.rc:31
msgid "Caps Lock is On"
msgstr "Didžiųjų raidžių būsena įjungta"
#: crypt32.rc:27
msgid "Authority Key Identifier"
msgstr "Įstaigos rakto identifikatorius"
#: crypt32.rc:28
msgid "Key Attributes"
msgstr "Rakto atributai"
#: crypt32.rc:29
msgid "Key Usage Restriction"
msgstr "Rakto naudojimo ribojimai"
#: crypt32.rc:30
msgid "Subject Alternative Name"
msgstr "Subjekto alternatyvus vardas"
#: crypt32.rc:31
msgid "Issuer Alternative Name"
msgstr "Išdavėjo alternatyvus vardas"
#: crypt32.rc:32
msgid "Basic Constraints"
msgstr "Pagrindiniai ribojimai"
#: crypt32.rc:33
msgid "Key Usage"
msgstr "Rakto naudojimas"
#: crypt32.rc:34
msgid "Certificate Policies"
msgstr "Liudijimo politika"
#: crypt32.rc:35
msgid "Subject Key Identifier"
msgstr "Subjekto rakto identifikatorius"
#: crypt32.rc:36
msgid "CRL Reason Code"
msgstr "ALS priežasties kodas"
#: crypt32.rc:37
msgid "CRL Distribution Points"
msgstr "ALS platinimo vietos"
#: crypt32.rc:38
msgid "Enhanced Key Usage"
msgstr "Išplėstas rakto naudojimas"
#: crypt32.rc:39
msgid "Authority Information Access"
msgstr "Išdavėjo informacijos prieiga"
#: crypt32.rc:40
msgid "Certificate Extensions"
msgstr "Liudijimo plėtiniai"
#: crypt32.rc:41
msgid "Next Update Location"
msgstr "Kito atnaujinimo vieta"
#: crypt32.rc:42
msgid "Yes or No Trust"
msgstr "Yra ar nėra patikėjimas"
#: crypt32.rc:43
msgid "Email Address"
msgstr "Elektroninio pašto adresas"
#: crypt32.rc:44
msgid "Unstructured Name"
msgstr "Nestruktūrinis vardas"
#: crypt32.rc:45
msgid "Content Type"
msgstr "Turinio tipas"
#: crypt32.rc:46
msgid "Message Digest"
msgstr "Pranešimo maišos reikšmė"
#: crypt32.rc:47
msgid "Signing Time"
msgstr "Pasirašymo laikas"
#: crypt32.rc:48
msgid "Counter Sign"
msgstr "Paliudijantis parašas"
#: crypt32.rc:49
msgid "Challenge Password"
msgstr "Iššūkio slaptažodis"
#: crypt32.rc:50
msgid "Unstructured Address"
msgstr "Nestruktūrinis adresas"
#: crypt32.rc:51
msgid "S/MIME Capabilities"
msgstr "S/MIME gebėjimai"
#: crypt32.rc:52
msgid "Prefer Signed Data"
msgstr "Teikti pirmenybę pasirašytiems duomenims"
#: crypt32.rc:53 cryptdlg.rc:31
msgctxt "Certification Practice Statement"
msgid "CPS"
msgstr "CPS"
#: crypt32.rc:54 cryptdlg.rc:32
msgid "User Notice"
msgstr "Naudotojo pastaba"
#: crypt32.rc:55
msgid "On-line Certificate Status Protocol"
msgstr "Būsenos paliudijimo tinklu protokolas (OCSP)"
#: crypt32.rc:56
msgid "Certification Authority Issuer"
msgstr "Liudijimo įstaigos steigėjai"
#: crypt32.rc:57
msgid "Certification Template Name"
msgstr "Liudijimo šablono pavadinimas"
#: crypt32.rc:58
msgid "Certificate Type"
msgstr "Liudijimo tipas"
#: crypt32.rc:59
msgid "Certificate Manifold"
msgstr "Liudijimo kopija"
#: crypt32.rc:60
msgid "Netscape Cert Type"
msgstr "Netscape liudijimo tipas"
#: crypt32.rc:61
msgid "Netscape Base URL"
msgstr "Netscape bazės URL"
#: crypt32.rc:62
msgid "Netscape Revocation URL"
msgstr "Netscape atšaukimų URL"
#: crypt32.rc:63
msgid "Netscape CA Revocation URL"
msgstr "Netscape LĮ atšaukimų URL"
#: crypt32.rc:64
msgid "Netscape Cert Renewal URL"
msgstr "Netscape liudijimų atnaujinimo URL"
#: crypt32.rc:65
msgid "Netscape CA Policy URL"
msgstr "Netscape LĮ politikos URL"
#: crypt32.rc:66
msgid "Netscape SSL ServerName"
msgstr "Netscape SSL serverio vardas"
#: crypt32.rc:67
msgid "Netscape Comment"
msgstr "Netscape komentaras"
#: crypt32.rc:68
msgid "Country/Region"
msgstr "Valstybė/regionas"
#: crypt32.rc:69
msgid "Organization"
msgstr "Įstaiga"
#: crypt32.rc:70
msgid "Organizational Unit"
msgstr "Įstaigos padalinys"
#: crypt32.rc:71
msgid "Common Name"
msgstr "Vardas, pavardė"
#: crypt32.rc:72
msgid "Locality"
msgstr "Vietovė"
#: crypt32.rc:73
msgid "State or Province"
msgstr "Valstija, sritis, gubernija"
#: crypt32.rc:74
msgid "Title"
msgstr "Titulas"
#: crypt32.rc:75
msgid "Given Name"
msgstr "Vardas"
#: crypt32.rc:76
msgid "Initials"
msgstr "Inicialai"
#: crypt32.rc:77
msgid "Surname"
msgstr "Pavardė"
#: crypt32.rc:78
msgid "Domain Component"
msgstr "Srities komponentas"
#: crypt32.rc:79
msgid "Street Address"
msgstr "Adresas"
#: crypt32.rc:80
msgid "Serial Number"
msgstr "Numeris"
#: crypt32.rc:81
msgid "CA Version"
msgstr "LĮ versija"
#: crypt32.rc:82
msgid "Cross CA Version"
msgstr "Kryžminės LĮ versija"
#: crypt32.rc:83
msgid "Serialized Signature Serial Number"
msgstr "Išdėstyto serijomis parašo numeris"
#: crypt32.rc:84
msgid "Principal Name"
msgstr "Pagrindinis pavadinimas"
#: crypt32.rc:85
msgid "Windows Product Update"
msgstr "Windows produktų naujinimas"
#: crypt32.rc:86
msgid "Enrollment Name Value Pair"
msgstr "Registravimo vardo reikšmių pora"
#: crypt32.rc:87
msgid "OS Version"
msgstr "OS versija"
#: crypt32.rc:88
msgid "Enrollment CSP"
msgstr "Registravimo CSP"
#: crypt32.rc:89
msgid "CRL Number"
msgstr "ALS numeris"
#: crypt32.rc:90
msgid "Delta CRL Indicator"
msgstr "ALS pokyčių indikatorius"
#: crypt32.rc:91
msgid "Issuing Distribution Point"
msgstr "Išdavimo platinimo vieta"
#: crypt32.rc:92
msgid "Freshest CRL"
msgstr "Naujausias ALS"
#: crypt32.rc:93
msgid "Name Constraints"
msgstr "Vardo ribojimai"
#: crypt32.rc:94
msgid "Policy Mappings"
msgstr "Politikos atvaizdavimas"
#: crypt32.rc:95
msgid "Policy Constraints"
msgstr "Politikos ribojimai"
#: crypt32.rc:96
msgid "Cross-Certificate Distribution Points"
msgstr "Kryžminio liudijimo platinimo vietos"
#: crypt32.rc:97
msgid "Application Policies"
msgstr "Programos politika"
#: crypt32.rc:98
msgid "Application Policy Mappings"
msgstr "Programos politikos atvaizdavimas"
#: crypt32.rc:99
msgid "Application Policy Constraints"
msgstr "Programos politikos ribojimai"
#: crypt32.rc:100
msgid "CMC Data"
msgstr "CMC duomenys"
#: crypt32.rc:101
msgid "CMC Response"
msgstr "CMC atsakymas"
#: crypt32.rc:102
msgid "Unsigned CMC Request"
msgstr "Nepasirašyta CMC užklausa"
#: crypt32.rc:103
msgid "CMC Status Info"
msgstr "CMC būsenos informacija"
#: crypt32.rc:104
msgid "CMC Extensions"
msgstr "CMC plėtiniai"
#: crypt32.rc:105
msgid "CMC Attributes"
msgstr "CMC atributai"
#: crypt32.rc:106
msgid "PKCS 7 Data"
msgstr "PKCS 7 duomenys"
#: crypt32.rc:107
msgid "PKCS 7 Signed"
msgstr "PKCS 7 pasirašytas"
#: crypt32.rc:108
msgid "PKCS 7 Enveloped"
msgstr "PKCS 7 voke"
#: crypt32.rc:109
msgid "PKCS 7 Signed Enveloped"
msgstr "PKCS 7 pasirašytas, voke"
#: crypt32.rc:110
msgid "PKCS 7 Digested"
msgstr "PKCS 7 apskaičiuota maišos reikšmė"
#: crypt32.rc:111
msgid "PKCS 7 Encrypted"
msgstr "PKCS 7 užšifruotas"
#: crypt32.rc:112
msgid "Previous CA Certificate Hash"
msgstr "Ankstesnė LĮ liudijimo maišos reikšmė"
#: crypt32.rc:113
msgid "Virtual Base CRL Number"
msgstr "Virtualus bazinis ALS numeris"
#: crypt32.rc:114
msgid "Next CRL Publish"
msgstr "Kitas ALS publikavimas"
#: crypt32.rc:115
msgid "CA Encryption Certificate"
msgstr "LĮ užšifravimo liudijimas"
#: crypt32.rc:116 cryptui.rc:145
msgid "Key Recovery Agent"
msgstr "Rakto atkūrimo priemonė"
#: crypt32.rc:117
msgid "Certificate Template Information"
msgstr "Liudijimo šablono informacija"
#: crypt32.rc:118
msgid "Enterprise Root OID"
msgstr "Organizacijos pagrindinis objekto identifikatorius"
#: crypt32.rc:119
msgid "Dummy Signer"
msgstr "Fiktyvus pasirašytojas"
#: crypt32.rc:120
msgid "Encrypted Private Key"
msgstr "Užšifruotas privatusis raktas"
#: crypt32.rc:121
msgid "Published CRL Locations"
msgstr "Publikuotos ALS vietos"
#: crypt32.rc:122
msgid "Enforce Certificate Chain Policy"
msgstr "Priverstinai vykdyti liudijimų grandinės politiką"
#: crypt32.rc:123
msgid "Transaction Id"
msgstr "Operacijos identifikatorius"
#: crypt32.rc:124
msgid "Sender Nonce"
msgstr "Siuntėjas tam kartui"
#: crypt32.rc:125
msgid "Recipient Nonce"
msgstr "Gavėjas tam kartui"
#: crypt32.rc:126
msgid "Reg Info"
msgstr "Registracijos informacija"
#: crypt32.rc:127
msgid "Get Certificate"
msgstr "Gauti liudijimą"
#: crypt32.rc:128
msgid "Get CRL"
msgstr "Gauti ALS"
#: crypt32.rc:129
msgid "Revoke Request"
msgstr "Atšaukti užklausą"
#: crypt32.rc:130
msgid "Query Pending"
msgstr "Laukia užklausa"
#: crypt32.rc:131 cryptui.rc:92
msgid "Certificate Trust List"
msgstr "Patikintų liudijimų sąrašas"
#: crypt32.rc:132
msgid "Archived Key Certificate Hash"
msgstr "Atsarginės rakto kopijos liudijimo maišos reikšmė"
#: crypt32.rc:133
msgid "Private Key Usage Period"
msgstr "Privačiojo rakto naudojimo periodas"
#: crypt32.rc:134
msgid "Client Information"
msgstr "Kliento informacija"
#: crypt32.rc:135
msgid "Server Authentication"
msgstr "Serverio tapatumo nustatymas"
#: crypt32.rc:136
msgid "Client Authentication"
msgstr "Kliento tapatumo nustatymas"
#: crypt32.rc:137
msgid "Code Signing"
msgstr "Programos kodo pasirašymas"
#: crypt32.rc:138
msgid "Secure Email"
msgstr "Saugus elektroninis paštas"
#: crypt32.rc:139
msgid "Time Stamping"
msgstr "Laiko žymos įterpimas"
#: crypt32.rc:140
msgid "Microsoft Trust List Signing"
msgstr "Microsoft patikintų liudijimų sąrašo pasirašymas"
#: crypt32.rc:141
msgid "Microsoft Time Stamping"
msgstr "Microsoft laiko žymos įterpimas"
#: crypt32.rc:142
msgid "IP security end system"
msgstr "IP saugumo galinė sistema"
#: crypt32.rc:143
msgid "IP security tunnel termination"
msgstr "IP saugumo tunelio baigimas"
#: crypt32.rc:144
msgid "IP security user"
msgstr "IP saugumo naudotojas"
#: crypt32.rc:145
msgid "Encrypting File System"
msgstr "Failų šifravimo sistema"
#: crypt32.rc:146 cryptui.rc:130
msgid "Windows Hardware Driver Verification"
msgstr "Windows tvarkyklių patikra"
#: crypt32.rc:147 cryptui.rc:131
msgid "Windows System Component Verification"
msgstr "Windows sistemos komponentų patikra"
#: crypt32.rc:148 cryptui.rc:132
msgid "OEM Windows System Component Verification"
msgstr "OEM Windows sistemos komponentų patikra"
#: crypt32.rc:149 cryptui.rc:133
msgid "Embedded Windows System Component Verification"
msgstr "Įtaisytų Windows sistemos komponentų patikra"
#: crypt32.rc:150 cryptui.rc:140
msgid "Key Pack Licenses"
msgstr "Kodų pako licencijos"
#: crypt32.rc:151 cryptui.rc:141
msgid "License Server Verification"
msgstr "Licencijų serverio patikra"
#: crypt32.rc:152 cryptui.rc:143
msgid "Smart Card Logon"
msgstr "Lustinių kortelių įvedimas"
#: crypt32.rc:153 cryptui.rc:139
msgid "Digital Rights"
msgstr "Skaitmeninės teisės"
#: crypt32.rc:154 cryptui.rc:135
msgid "Qualified Subordination"
msgstr "Patikslintoji hierarchija"
#: crypt32.rc:155 cryptui.rc:136
msgid "Key Recovery"
msgstr "Rakto atkūrimas"
#: crypt32.rc:156 cryptui.rc:137
msgid "Document Signing"
msgstr "Dokumentų pasirašymas"
#: crypt32.rc:157
msgid "IP security IKE intermediate"
msgstr "IP saugumo IKE tarpininkas"
#: crypt32.rc:158 cryptui.rc:129
msgid "File Recovery"
msgstr "Failų atkūrimas"
#: crypt32.rc:159 cryptui.rc:134
msgid "Root List Signer"
msgstr "Pagrindinio sąrašo pasirašytojas"
#: crypt32.rc:160
msgid "All application policies"
msgstr "Visos programų politikos"
#: crypt32.rc:161 cryptui.rc:146
msgid "Directory Service Email Replication"
msgstr "Katalogų serverio el. pašto dauginimas"
#: crypt32.rc:162 cryptui.rc:142
msgid "Certificate Request Agent"
msgstr "Liudijimo užklausos priemonė"
#: crypt32.rc:163 cryptui.rc:138
msgid "Lifetime Signing"
msgstr "Gyvavimo ciklo pasirašymas"
#: crypt32.rc:164
msgid "All issuance policies"
msgstr "Visos išdavimo politikos"
#: crypt32.rc:169
msgid "Trusted Root Certification Authorities"
msgstr "Patikimos vyriausiosios liudijimų įstaigos"
#: crypt32.rc:170
msgid "Personal"
msgstr "Asmeniniai"
#: crypt32.rc:171
msgid "Intermediate Certification Authorities"
msgstr "Tarpinės liudijimų įstaigos"
#: crypt32.rc:172
msgid "Other People"
msgstr "Kiti žmonės"
#: crypt32.rc:173
msgid "Trusted Publishers"
msgstr "Patikimi publikuotojai"
#: crypt32.rc:174
msgid "Untrusted Certificates"
msgstr "Nepatikimi liudijimai"
#: crypt32.rc:179
msgid "KeyID="
msgstr "Rakto identifikatorius="
#: crypt32.rc:180
msgid "Certificate Issuer"
msgstr "Liudijimo išdavėjas"
#: crypt32.rc:181
msgid "Certificate Serial Number="
msgstr "Liudijimo numeris="
#: crypt32.rc:182
msgid "Other Name="
msgstr "Kitas vardas="
#: crypt32.rc:183
msgid "Email Address="
msgstr "Elektroninio pašto adresas="
#: crypt32.rc:184
msgid "DNS Name="
msgstr "DNS vardas="
#: crypt32.rc:185
msgid "Directory Address"
msgstr "Katalogo adresas"
#: crypt32.rc:186
msgid "URL="
msgstr "URL="
#: crypt32.rc:187
msgid "IP Address="
msgstr "IP adresas="
#: crypt32.rc:188
msgid "Mask="
msgstr "Kaukė="
#: crypt32.rc:189
msgid "Registered ID="
msgstr "Registracijos identifikatorius="
#: crypt32.rc:190
msgid "Unknown Key Usage"
msgstr "Nežinomas rakto naudojimas"
#: crypt32.rc:191
msgid "Subject Type="
msgstr "Subjekto tipas="
#: crypt32.rc:192
msgctxt "Certificate Authority"
msgid "CA"
msgstr "CA"
#: crypt32.rc:193
msgid "End Entity"
msgstr "Esybės pabaiga"
#: crypt32.rc:194
msgid "Path Length Constraint="
msgstr "Kelio ilgio ribojimas="
#: crypt32.rc:195
msgctxt "path length"
msgid "None"
msgstr "Nėra"
#: crypt32.rc:196
msgid "Information Not Available"
msgstr "Informacija neprieinama"
#: crypt32.rc:197
msgid "Authority Info Access"
msgstr "Įstaigos informacijos prieiga"
#: crypt32.rc:198
msgid "Access Method="
msgstr "Prieigos metodas="
#: crypt32.rc:199
msgctxt "Online Certificate Status Protocol"
msgid "OCSP"
msgstr "OCSP"
#: crypt32.rc:200
msgid "CA Issuers"
msgstr "LĮ išdavėjai"
#: crypt32.rc:201
msgid "Unknown Access Method"
msgstr "Nežinomas prieigos metodas"
#: crypt32.rc:202
msgid "Alternative Name"
msgstr "Alternatyvus vardas"
#: crypt32.rc:203
msgid "CRL Distribution Point"
msgstr "ALS platinimo vieta"
#: crypt32.rc:204
msgid "Distribution Point Name"
msgstr "Platinimo vietos pavadinimas"
#: crypt32.rc:205
msgid "Full Name"
msgstr "Asmenvardis"
#: crypt32.rc:206
msgid "RDN Name"
msgstr "RDN vardas"
#: crypt32.rc:207
msgid "CRL Reason="
msgstr "ALS priežastis="
#: crypt32.rc:208
msgid "CRL Issuer"
msgstr "ALS išdavėjas"
#: crypt32.rc:209
msgid "Key Compromise"
msgstr "Pasitikėjimo raktu praradimas"
#: crypt32.rc:210
msgid "CA Compromise"
msgstr "Pasitikėjimo LĮ praradimas"
#: crypt32.rc:211
msgid "Affiliation Changed"
msgstr "Priklausomybės pasikeitimas"
#: crypt32.rc:212
msgid "Superseded"
msgstr "Išstūmimas"
#: crypt32.rc:213
msgid "Operation Ceased"
msgstr "Operacijos nutraukimas"
#: crypt32.rc:214
msgid "Certificate Hold"
msgstr "Liudijimo įšaldymas"
#: crypt32.rc:215
msgid "Financial Information="
msgstr "Finansinė informacija="
#: crypt32.rc:216 taskmgr.rc:397
msgid "Available"
msgstr "Prieinama"
#: crypt32.rc:217
msgid "Not Available"
msgstr "Neprieinama"
#: crypt32.rc:218
msgid "Meets Criteria="
msgstr "Atitinka kriterijus="
#: crypt32.rc:219 cryptui.rc:163 oleaut32.rc:29 wininet.rc:80 ipconfig.rc:44
msgid "Yes"
msgstr "Taip"
#: crypt32.rc:220 cryptui.rc:164 oleaut32.rc:30 wininet.rc:81 ipconfig.rc:45
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: crypt32.rc:221
msgid "Digital Signature"
msgstr "Skaitmeninis parašas"
#: crypt32.rc:222
msgid "Non-Repudiation"
msgstr "Negalėjimas išsižadėti"
#: crypt32.rc:223
msgid "Key Encipherment"
msgstr "Rakto užšifravimas"
#: crypt32.rc:224
msgid "Data Encipherment"
msgstr "Duomenų užšifravimas"
#: crypt32.rc:225
msgid "Key Agreement"
msgstr "Rakto susitarimas"
#: crypt32.rc:226
msgid "Certificate Signing"
msgstr "Liudijimo pasirašymas"
#: crypt32.rc:227
msgid "Off-line CRL Signing"
msgstr "ALS pasirašymas atsijungus"
#: crypt32.rc:228
msgid "CRL Signing"
msgstr "ALS pasirašymas"
#: crypt32.rc:229
msgid "Encipher Only"
msgstr "Tik užšifravimas"
#: crypt32.rc:230
msgid "Decipher Only"
msgstr "Tik dešifravimas"
#: crypt32.rc:231
msgid "SSL Client Authentication"
msgstr "SSL kliento tapatumo nustatymas"
#: crypt32.rc:232
msgid "SSL Server Authentication"
msgstr "SSL serverio tapatumo nustatymas"
#: crypt32.rc:233
msgid "S/MIME"
msgstr "S/MIME"
#: crypt32.rc:234
msgid "Signature"
msgstr "Parašas"
#: crypt32.rc:235
msgid "SSL CA"
msgstr "SSL LĮ"
#: crypt32.rc:236
msgid "S/MIME CA"
msgstr "S/MIME LĮ"
#: crypt32.rc:237
msgid "Signature CA"
msgstr "Parašo LĮ"
#: cryptdlg.rc:27
msgid "Certificate Policy"
msgstr "Liudijimo politika"
#: cryptdlg.rc:28
msgid "Policy Identifier: "
msgstr "Politikos identifikatorius: "
#: cryptdlg.rc:29
msgid "Policy Qualifier Info"
msgstr "Politikos kvalifikatoriaus informacija"
#: cryptdlg.rc:30
msgid "Policy Qualifier Id="
msgstr "Politikos kvalifikatoriaus identifikatorius="
#: cryptdlg.rc:33
msgid "Qualifier"
msgstr "Kvalifikatorius"
#: cryptdlg.rc:34
msgid "Notice Reference"
msgstr "Pranešimo nuoroda"
#: cryptdlg.rc:35
msgid "Organization="
msgstr "Įstaiga="
#: cryptdlg.rc:36
msgid "Notice Number="
msgstr "Pranešimo numeris="
#: cryptdlg.rc:37
msgid "Notice Text="
msgstr "Pranešimo tekstas="
#: cryptui.rc:177 cryptui.rc:232 inetcpl.rc:43
msgid "General"
msgstr "Bendrosios"
#: cryptui.rc:188
msgid "&Install Certificate..."
msgstr "&Įdiegti liudijimą..."
#: cryptui.rc:189
msgid "Issuer &Statement"
msgstr "Išdavėjo &teiginys"
#: cryptui.rc:197
msgid "&Show:"
msgstr "&Rodyti:"
#: cryptui.rc:202
msgid "&Edit Properties..."
msgstr "Redaguoti &savybes..."
#: cryptui.rc:203
msgid "&Copy to File..."
msgstr "&Kopijuoti į failą..."
#: cryptui.rc:207
msgid "Certification Path"
msgstr "Liudijimo kelias"
#: cryptui.rc:211
msgid "Certification path"
msgstr "Liudijimo kelias"
#: cryptui.rc:214
msgid "&View Certificate"
msgstr "&Peržiūrėti liudijimą"
#: cryptui.rc:215
msgid "Certificate &status:"
msgstr "Liudijimo &būsena:"
#: cryptui.rc:221
msgid "Disclaimer"
msgstr "Garantijų nedavimas"
#: cryptui.rc:228
msgid "More &Info"
msgstr "Daugiau &informacijos"
#: cryptui.rc:236
msgid "&Friendly name:"
msgstr "&Draugiškas vardas:"
#: cryptui.rc:238 progman.rc:151 progman.rc:167
msgid "&Description:"
msgstr "&Aprašas:"
#: cryptui.rc:240
msgid "Certificate purposes"
msgstr "Liudijimo paskirtys"
#: cryptui.rc:241
msgid "&Enable all purposes for this certificate"
msgstr "&Įjungti visas šio liudijimo paskirtis"
#: cryptui.rc:243
msgid "D&isable all purposes for this certificate"
msgstr "Išj&ungti visas šio liudijimo paskirtis"
#: cryptui.rc:245
msgid "Enable &only the following purposes for this certificate:"
msgstr "Įjungti &tik šias šio liudijimo paskirtis:"
#: cryptui.rc:250
msgid "Add &Purpose..."
msgstr "Pridėti &paskirtį..."
#: cryptui.rc:254
msgid "Add Purpose"
msgstr "Pridėti paskirtį"
#: cryptui.rc:257
msgid ""
"Add the object identifier (OID) for the certificate purpose you wish to add:"
msgstr ""
"Pridėkite objekto identifikatorių (OID) liudijimo paskirčiai, kurią norite "
"pridėti:"
#: cryptui.rc:265 cryptui.rc:66
msgid "Select Certificate Store"
msgstr "Išrinkite liudijimų saugyklą"
#: cryptui.rc:268
msgid "Select the certificate store you want to use:"
msgstr "Išrinkite liudijimų saugyklą, kurią norite naudoti:"
#: cryptui.rc:271
msgid "&Show physical stores"
msgstr "&Rodyti fizines saugyklas"
#: cryptui.rc:277 cryptui.rc:288 cryptui.rc:305 cryptui.rc:319 cryptui.rc:68
msgid "Certificate Import Wizard"
msgstr "Liudijimo importo vediklis"
#: cryptui.rc:280
msgid "Welcome to the Certificate Import Wizard"
msgstr "Sveiki atvėrę liudijimo importo vediklį"
#: cryptui.rc:283
msgid ""
"This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and "
"certificate trust lists from a file to a certificate store.\n"
"\n"
"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists.\n"
"\n"
"To continue, click Next."
msgstr ""
"Šis vediklis padeda jums importuoti liudijimus, atšauktų liudijimų sąrašus "
"ir patikintų liudijimų sąrašus iš failo į liudijimų saugyklą.\n"
"\n"
"Liudijimas gali būti naudojamas nustatyti jūsų ar kompiuterio su kuriuo "
"esate užmezgę ryšį tapatumą. Jis taip pat gali būti naudojamas tapatumo "
"nustatymui ir pranešimų pasirašymui. Liudijimų saugyklos yra liudijimų, "
"atšauktų liudijimų sąrašų ir patikintų liudijimų sąrašų rinkiniai.\n"
"\n"
"Jei norite tęsti, spauskite Kitas."
#: cryptui.rc:291 cryptui.rc:427
msgid "&File name:"
msgstr "&Failas:"
#: cryptui.rc:293 cryptui.rc:315 cryptui.rc:429 winecfg.rc:295
msgid "B&rowse..."
msgstr "Pari&nkti..."
#: cryptui.rc:294
msgid ""
"Note: The following file formats may contain more than one certificate, "
"certificate revocation list, or certificate trust list:"
msgstr ""
"Pastaba: Šie failų formatai gali turėti daugiau negu vieną liudijimą, "
"atšauktų liudijimų sąrašą ar patikintų liudijimų sąrašą:"
#: cryptui.rc:296
msgid "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
msgstr ""
"Kriptografinio pranešimo sintaksės standarto/PKCS #7 pranešimai (*.p7b)"
#: cryptui.rc:298
msgid "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)"
msgstr "Asmeninės informacijos mainai/PKCS #12 (*.pfx, *.p12)"
#: cryptui.rc:300 cryptui.rc:78 cryptui.rc:159
msgid "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
msgstr "Išdėstyta serijomis liudijimų saugykla (*.sst)"
#: cryptui.rc:308
msgid ""
"Wine can automatically select the certificate store, or you can specify a "
"location for the certificates."
msgstr ""
"Wine gali automatiškai parinkti liudijimų saugyklą arba jūs galite nurodyti "
"vietą liudijimams."
#: cryptui.rc:310
msgid "&Automatically select certificate store"
msgstr "Automatiškai pa&rinkti liudijimų saugyklą"
#: cryptui.rc:312
msgid "&Place all certificates in the following store:"
msgstr "Patalpinti &visus liudijimus į šią saugyklą:"
#: cryptui.rc:322
msgid "Completing the Certificate Import Wizard"
msgstr "Liudijimo importo vediklio pabaiga"
#: cryptui.rc:324
msgid "You have successfully completed the Certificate Import Wizard."
msgstr "Jūs sėkmingai baigėte liudijimo importo vediklį."
#: cryptui.rc:326 cryptui.rc:440
msgid "You have specified the following settings:"
msgstr "Jūs nurodėte šias nuostatas:"
#: cryptui.rc:334 cryptui.rc:119 inetcpl.rc:108
msgid "Certificates"
msgstr "Liudijimai"
#: cryptui.rc:337
msgid "I&ntended purpose:"
msgstr "&Numatytos paskirtys:"
#: cryptui.rc:341
msgid "&Import..."
msgstr "&Importuoti..."
#: cryptui.rc:342 regedit.rc:109
msgid "&Export..."
msgstr "&Eksportuoti..."
#: cryptui.rc:344
msgid "&Advanced..."
msgstr "Išs&amiau..."
#: cryptui.rc:345
msgid "Certificate intended purposes"
msgstr "Liudijimo numatytos paskirtys"
#: cryptui.rc:347 ieframe.rc:42 shell32.rc:40 shell32.rc:117 oleview.rc:56
#: oleview.rc:58 oleview.rc:82 regedit.rc:63 taskmgr.rc:52 winefile.rc:45
#: wordpad.rc:66
msgid "&View"
msgstr "&Rodymas"
#: cryptui.rc:352
msgid "Advanced Options"
msgstr "Išsamios parinktys"
#: cryptui.rc:355
msgid "Certificate purpose"
msgstr "Liudijimo paskirtis"
#: cryptui.rc:356
msgid ""
"Select one or more purposes to be listed when Advanced Purposes is selected."
msgstr ""
"Išrinkite vieną ar daugiau paskirčių rodymui, kai yra pasirinkta „papildomos "
"paskirtys“."
#: cryptui.rc:358
msgid "&Certificate purposes:"
msgstr "&Liudijimo paskirtys:"
#: cryptui.rc:367 cryptui.rc:378 cryptui.rc:391 cryptui.rc:401 cryptui.rc:424
#: cryptui.rc:433 cryptui.rc:147
msgid "Certificate Export Wizard"
msgstr "Liudijimo eksporto vediklis"
#: cryptui.rc:370
msgid "Welcome to the Certificate Export Wizard"
msgstr "Sveiki atvėrę liudijimo eksporto vediklį"
#: cryptui.rc:373
msgid ""
"This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and "
"certificate trust lists from a certificate store to a file.\n"
"\n"
"A certificate can be used to identify you or the computer with which you are "
"communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. "
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists.\n"
"\n"
"To continue, click Next."
msgstr ""
"Šis vediklis padeda jums eksportuoti liudijimus, atšauktų liudijimų sąrašus "
"ir patikintų liudijimų sąrašus iš liudijimų saugyklos į failą.\n"
"\n"
"Liudijimas gali būti naudojamas nustatyti jūsų ar kompiuterio su kuriuo "
"esate užmezgę ryšį tapatumą. Jis taip pat gali būti naudojamas tapatumo "
"nustatymui ir pranešimų pasirašymui. Liudijimų saugyklos yra liudijimų, "
"atšauktų liudijimų sąrašų ir patikintų liudijimų sąrašų rinkiniai.\n"
"\n"
"Jei norite tęsti, spauskite Kitas."
#: cryptui.rc:381
msgid ""
"If you choose to export the private key, you will be prompted for a password "
"to protect the private key on a later page."
msgstr ""
"Jei pasirinksite eksportuoti privatųjį raktą, kitame lape būsite paklausti "
"įvesti slaptažodį raktui apsaugoti."
#: cryptui.rc:382
msgid "Do you wish to export the private key?"
msgstr "Ar norite eksportuoti privatųjį raktą?"
#: cryptui.rc:383
msgid "&Yes, export the private key"
msgstr "&Taip, eksportuoti privatųjį raktą"
#: cryptui.rc:385
msgid "N&o, do not export the private key"
msgstr "&Ne, neeksportuoti privačiojo rakto"
#: cryptui.rc:396
msgid "&Confirm password:"
msgstr "&Patvirtinti slaptažodį:"
#: cryptui.rc:404
msgid "Select the format you want to use:"
msgstr "Išrinkite formatą, kurį norite naudoti:"
#: cryptui.rc:405
msgid "&DER-encoded X.509 (*.cer)"
msgstr "&DER-užkoduotas X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:407
msgid "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):"
msgstr "Ba&se64-užkoduotas X.509 (*.cer):"
#: cryptui.rc:409
msgid "&Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)"
msgstr ""
"&Kriptografinio pranešimo sintaksės standarto/PKCS #7 pranešimas (*.p7b)"
#: cryptui.rc:411
msgid "&Include all certificates in the certification path if possible"
msgstr "&Jei įmanoma, apimti visus liudijimus liudijimų kelyje"
#: cryptui.rc:413
msgid "&Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx)"
msgstr "&Asmeninės informacijos mainai/PKCS #12 (*.pfx)"
#: cryptui.rc:415
msgid "Incl&ude all certificates in the certification path if possible"
msgstr "A&pimti visus liudijimus liudijimų kelyje"
#: cryptui.rc:417
msgid "&Enable strong encryption"
msgstr "Įjungti stiprų &šifravimą"
#: cryptui.rc:419
msgid "Delete the private &key if the export is successful"
msgstr "Iš&trinti privatųjį raktą, kai eksportas sėkmingas"
#: cryptui.rc:436
msgid "Completing the Certificate Export Wizard"
msgstr "Liudijimo eksporto vediklio pabaiga"
#: cryptui.rc:438
msgid "You have successfully completed the Certificate Export Wizard."
msgstr "Jūs sėkmingai baigėte liudijimo eksporto vediklį."
#: cryptui.rc:27 cryptui.rc:90
msgid "Certificate"
msgstr "Liudijimas"
#: cryptui.rc:28
msgid "Certificate Information"
msgstr "Liudijimo informacija"
#: cryptui.rc:29
msgid ""
"This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
"altered or corrupted."
msgstr ""
"Šis liudijimas turi neteisingą parašą. Liudijimas galėjo būti pakeistas ar "
"pažeistas."
#: cryptui.rc:30
msgid ""
"This root certificate is not trusted. To trust it, add it to your system's "
"trusted root certificate store."
msgstr ""
"Šis vyriausiasis liudijimas yra nepatikimas. Norėdami juo pasitikėti "
"įtraukite jį į sistemos patikimų vyriausiųjų liudijimų saugyklą."
#: cryptui.rc:31
msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
msgstr ""
"Nepavyko patvirtinti šio liudijimo pagal patikimą vyriausiąjį liudijimą."
#: cryptui.rc:32
msgid "This certificate's issuer could not be found."
msgstr "Nepavyko rasti liudijimo išdavėjo."
#: cryptui.rc:33
msgid "All the intended purposes of this certificate could not be verified."
msgstr "Nepavyko patikrinti visų šio liudijimo paskirties tikslų."
#: cryptui.rc:34
msgid "This certificate is intended for the following purposes:"
msgstr "Šis liudijimas yra skirtas šiems tikslams:"
#: cryptui.rc:35
msgid "Issued to: "
msgstr "Kam išduota: "
#: cryptui.rc:36
msgid "Issued by: "
msgstr "Išdavė: "
#: cryptui.rc:37
msgid "Valid from "
msgstr "Galioja nuo "
#: cryptui.rc:38
msgid " to "
msgstr " iki "
#: cryptui.rc:39
msgid "This certificate has an invalid signature."
msgstr "Šis liudijimas turi neteisingą parašą."
#: cryptui.rc:40
msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
msgstr "Šis liudijimas jau nebegalioja arba dar negalioja."
#: cryptui.rc:41
msgid "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
msgstr "Šio liudijimo galiojimo periodas yra didesnis už išdavėjo."
#: cryptui.rc:42
msgid "This certificate was revoked by its issuer."
msgstr "Šis liudijimas buvo panaikintas išdavėjo."
#: cryptui.rc:43
msgid "This certificate is OK."
msgstr "Šis liudijimas yra geras."
#: cryptui.rc:44
msgid "Field"
msgstr "Laukas"
#: cryptui.rc:45
msgid "Value"
msgstr "Reikšmė"
#: cryptui.rc:46 cryptui.rc:99 cryptui.rc:105
msgid "<All>"
msgstr "<visi laukai>"
#: cryptui.rc:47
msgid "Version 1 Fields Only"
msgstr "Tik pirmos versijos laukai"
#: cryptui.rc:48
msgid "Extensions Only"
msgstr "Tik plėtiniai"
#: cryptui.rc:49
msgid "Critical Extensions Only"
msgstr "Tik būtini plėtiniai"
#: cryptui.rc:50
msgid "Properties Only"
msgstr "Tik savybės"
#: cryptui.rc:52
msgid "Serial number"
msgstr "Numeris"
#: cryptui.rc:53
msgid "Issuer"
msgstr "Išdavėjas"
#: cryptui.rc:54
msgid "Valid from"
msgstr "Galioja nuo"
#: cryptui.rc:55
msgid "Valid to"
msgstr "Galioja iki"
#: cryptui.rc:56
msgid "Subject"
msgstr "Subjektas"
#: cryptui.rc:57
msgid "Public key"
msgstr "Viešasis raktas"
#: cryptui.rc:58
msgid "%1 (%2!d! bits)"
msgstr "%1 (%2!d! bitai)"
#: cryptui.rc:59
msgid "SHA1 hash"
msgstr "maiša SHA1"
#: cryptui.rc:60
msgid "Enhanced key usage (property)"
msgstr "Ypatingas rakto naudojimas (savybė)"
#: cryptui.rc:61
msgid "Friendly name"
msgstr "Draugiškas vardas"
#: cryptui.rc:62 shell32.rc:239 ipconfig.rc:41
msgid "Description"
msgstr "Aprašas"
#: cryptui.rc:63
msgid "Certificate Properties"
msgstr "Liudijimo savybės"
#: cryptui.rc:64
msgid "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"
msgstr "Įveskite organizacijos identifikatorių tokia forma: 1.2.3.4"
#: cryptui.rc:65
msgid "The OID you entered already exists."
msgstr "Įvestas organizacijos identifikatorius jau egzistuoja."
#: cryptui.rc:67
msgid "Please select a certificate store."
msgstr "Išrinkite liudijimų saugyklą."
#: cryptui.rc:69
msgid ""
"The file contains objects that do not match the given criteria. Please "
"select another file."
msgstr ""
"Faile yra objektų, kurie neatitinka nustatytų kriterijų. Išrinkite kitą "
"failą."
#: cryptui.rc:70
msgid "File to Import"
msgstr "Importo failas"
#: cryptui.rc:71
msgid "Specify the file you want to import."
msgstr "Nurodykite failą importui."
#: cryptui.rc:72 cryptui.rc:95
msgid "Certificate Store"
msgstr "Liudijimų saugykla"
#: cryptui.rc:73
msgid ""
"Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation "
"lists, and certificate trust lists."
msgstr ""
"Liudijimų saugyklos yra liudijimų rinkiniai, atšauktų liudijimų sąrašai ir "
"patikintų liudijimų sąrašai."
#: cryptui.rc:74
msgid "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
msgstr "X.509 liudijimas (*.cer; *.crt)"
#: cryptui.rc:75
msgid "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
msgstr "Asmeninės informacijos mainai (*.pfx; *.p12)"
#: cryptui.rc:76 cryptui.rc:155
msgid "Certificate Revocation List (*.crl)"
msgstr "Atšauktų liudijimų sąrašas (*.crl)"
#: cryptui.rc:77 cryptui.rc:156
msgid "Certificate Trust List (*.stl)"
msgstr "Patikintų liudijimų sąrašas (*.stl)"
#: cryptui.rc:79
msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
msgstr "CMS/PKCS #7 pranešimai (*.spc; *.p7b)"
#: cryptui.rc:81
msgid "Please select a file."
msgstr "Išrinkite failą."
#: cryptui.rc:82
msgid "The file format is not recognized. Please select another file."
msgstr "Neatpažintas failo formatas. Išrinkite kitą failą."
#: cryptui.rc:83
msgid "Could not open "
msgstr "Nepavyko atverti "
#: cryptui.rc:84
msgid "Determined by the program"
msgstr "Nustatyta programos"
#: cryptui.rc:85
msgid "Please select a store"
msgstr "Išrinkite saugyklą"
#: cryptui.rc:86
msgid "Certificate Store Selected"
msgstr "Išrinkta liudijimų saugykla"
#: cryptui.rc:87
msgid "Automatically determined by the program"
msgstr "Automatiškai nustatyta programos"
#: cryptui.rc:88 shell32.rc:134
msgid "File"
msgstr "Failas"
#: cryptui.rc:89 inetcpl.rc:105
msgid "Content"
msgstr "Turinys"
#: cryptui.rc:91
msgid "Certificate Revocation List"
msgstr "Atšauktų liudijimų sąrašas"
#: cryptui.rc:93
msgid "CMS/PKCS #7 Message"
msgstr "CMS/PKCS #7 pranešimas"
#: cryptui.rc:94
msgid "Personal Information Exchange"
msgstr "Asmeninės informacijos mainai"
#: cryptui.rc:96
msgid "The import was successful."
msgstr "Importas sėkmingas."
#: cryptui.rc:97
msgid "The import failed."
msgstr "Importas nepavyko."
#: cryptui.rc:98
msgid "Arial"
msgstr "Arial"
#: cryptui.rc:100
msgid "<Advanced Purposes>"
msgstr "<papildomos paskirtys>"
#: cryptui.rc:101
msgid "Issued To"
msgstr "Kam išduotas"
#: cryptui.rc:102
msgid "Issued By"
msgstr "Išdavė"
#: cryptui.rc:103
msgid "Expiration Date"
msgstr "Galiojimo data"
#: cryptui.rc:104
msgid "Friendly Name"
msgstr "Draugiškas vardas"
#: cryptui.rc:106 cryptui.rc:120
msgid "<None>"
msgstr "<jokios>"
#: cryptui.rc:107
msgid ""
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or "
"sign messages with it.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar "
"pasirašyti pranešimų.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
#: cryptui.rc:108
msgid ""
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or "
"sign messages with them.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar "
"pasirašyti pranešimų.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
#: cryptui.rc:109
msgid ""
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or "
"verify messages signed with it.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar "
"patikrinti pasirašytų pranešimų.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
#: cryptui.rc:110
msgid ""
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or "
"verify messages signed with it.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Su šiuo liudijimu jūs daugiau nebegalėsite iššifruoti pranešimų ar "
"patikrinti pasirašytų pranešimų.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
#: cryptui.rc:111
msgid ""
"Certificates issued by this certification authority will no longer be "
"trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Liudijimais, išduotais šios liudijimo įstaigos, nebebus pasitikima.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
#: cryptui.rc:112
msgid ""
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be "
"trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Liudijimais, išduotais šių liudijimo įstaigų, nebebus pasitikima.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
#: cryptui.rc:113
msgid ""
"Certificates issued by this root certification authority, or any "
"certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
msgstr ""
"Liudijimais, išduotais šios vyriausiosios liudijimo įstaigos, ar bet kurios "
"jos išduotos liudijimų įstaigos liudijimais, nebebus pasitikima.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šį patikimą vyriausiąjį liudijimą?"
#: cryptui.rc:114
msgid ""
"Certificates issued by these root certification authorities, or any "
"certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
msgstr ""
"Liudijimais, išduotais šių vyriausiųjų liudijimo įstaigų, ar bet kurių jų "
"išduotų liudijimų įstaigų liudijimais, nebebus pasitikima.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šiuos patikimus vyriausiuosius liudijimus?"
#: cryptui.rc:115
msgid ""
"Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr ""
"Nebebus pasitikima programine įranga pasirašyta šio leidėjo.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
#: cryptui.rc:116
msgid ""
"Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n"
"Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr ""
"Nebebus pasitikima programine įranga pasirašyta šių leidėjų.\n"
"Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
#: cryptui.rc:117
msgid "Are you sure you want to remove this certificate?"
msgstr "Ar tikrai norite pašalinti šį liudijimą?"
#: cryptui.rc:118
msgid "Are you sure you want to remove these certificates?"
msgstr "Ar tikrai norite pašalinti šiuos liudijimus?"
#: cryptui.rc:121
msgid "Ensures the identity of a remote computer"
msgstr "Garantuoja nutolusio kompiuterio tapatumą"
#: cryptui.rc:122
msgid "Proves your identity to a remote computer"
msgstr "Įrodo jūsų tapatumą nutolusiam kompiuteriui"
#: cryptui.rc:123
msgid ""
"Ensures software came from software publisher\n"
"Protects software from alteration after publication"
msgstr ""
"Garantuoja, kad programinė įranga yra iš šio leidėjo\n"
"Apsaugo programinę įrangą nuo pakeitimų po išleidimo"
#: cryptui.rc:124
msgid "Protects e-mail messages"
msgstr "Apsaugo el. pašto pranešimus"
#: cryptui.rc:125
msgid "Allows secure communication over the Internet"
msgstr "Leidžia saugu ryšį internete"
#: cryptui.rc:126
msgid "Allows data to be signed with the current time"
msgstr "Leidžia pasirašyti duomenis dabartiniu laiku"
#: cryptui.rc:127
msgid "Allows you to digitally sign a certificate trust list"
msgstr "Leidžia skaitmeniškai pasirašyti patikintų liudijimų sąrašą"
#: cryptui.rc:128
msgid "Allows data on disk to be encrypted"
msgstr "Leidžia užšifruoti duomenis diske"
#: cryptui.rc:144
msgid "Private Key Archival"
msgstr "Privačiojo rakto archyvavimas"
#: cryptui.rc:148
msgid "Export Format"
msgstr "Eksporto formatas"
#: cryptui.rc:149
msgid "Choose the format in which the content will be saved."
msgstr "Išsirinkite formatą duomenims išsaugoti."
#: cryptui.rc:150
msgid "Export Filename"
msgstr "Eksporto failas"
#: cryptui.rc:151
msgid "Specify the name of the file in which the content will be saved."
msgstr "Nurodykite failą, kuriame bus išsaugoti duomenys."
#: cryptui.rc:152
msgid "The specified file already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Nurodytas failas jau egzistuoja. Ar norite jį perrašyti?"
#: cryptui.rc:153
msgid "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
msgstr "DER-užkoduotas dvejetainis X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:154
msgid "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
msgstr "Base64-užkoduotas X.509 (*.cer)"
#: cryptui.rc:157
msgid "CMS/PKCS #7 Messages (*.p7b)"
msgstr "CMS/PKCS #7 pranešimai (*.p7b)"
#: cryptui.rc:158
msgid "Personal Information Exchange (*.pfx)"
msgstr "Asmeninės informacijos mainai (*.pfx)"
#: cryptui.rc:160
msgid "File Format"
msgstr "Failo formatas"
#: cryptui.rc:161
msgid "Include all certificates in certificate path"
msgstr "Apimti visus liudijimus liudijimų kelyje"
#: cryptui.rc:162
msgid "Export keys"
msgstr "Eksportuoti raktus"
#: cryptui.rc:165
msgid "The export was successful."
msgstr "Eksportas sėkmingas."
#: cryptui.rc:166
msgid "The export failed."
msgstr "Eksportas nepavyko."
#: cryptui.rc:167
msgid "Export Private Key"
msgstr "Eksportuoti privatųjį raktą"
#: cryptui.rc:168
msgid ""
"The certificate contains a private key which may be exported along with the "
"certificate."
msgstr ""
"Liudijimas turi privatųjį raktą, kuris gali būti išeksportuotas kartu su "
"liudijimu."
#: cryptui.rc:169
msgid "Enter Password"
msgstr "Įveskite slaptažodį"
#: cryptui.rc:170
msgid "You may password-protect a private key."
msgstr "Jūs galite apsaugoti privatųjį raktą slaptažodžiu."
#: cryptui.rc:171
msgid "The passwords do not match."
msgstr "Slaptažodžiai nesutampa."
#: cryptui.rc:172
msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
msgstr "Pastaba: nepavyko atverti privačiojo rakto šiam liudijimui."
#: cryptui.rc:173
msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
msgstr "Pastaba: šio liudijimo privatusis raktas neišeksportuojamas."
#: devenum.rc:32
msgid "Default DirectSound"
msgstr "Numatytasis DirectSound"
#: devenum.rc:33
msgid "DirectSound: %s"
msgstr "DirectSound: %s"
#: devenum.rc:34
msgid "Default WaveOut Device"
msgstr "Numatytasis WaveOut įrenginys"
#: devenum.rc:35
msgid "Default MidiOut Device"
msgstr "Numatytasis MidiOut įrenginys"
#: dinput.rc:40
msgid "Configure Devices"
msgstr "Įtaisų konfigūravimas"
#: dinput.rc:45
msgid "Reset"
msgstr "Atkurti"
#: dinput.rc:48
msgid "Player"
msgstr "Žaidėjas"
#: dinput.rc:49
msgid "Device"
msgstr "Įtaisas"
#: dinput.rc:50
msgid "Actions"
msgstr "Veiksmai"
#: dinput.rc:51
msgid "Mapping"
msgstr "Susiejimas"
#: dinput.rc:53
msgid "Show Assigned First"
msgstr "Iš pradžių rodyti priskirtus"
#: dinput.rc:34
msgid "Action"
msgstr "Veiksmas"
#: dinput.rc:35
msgid "Object"
msgstr "Objektas"
#: dxdiagn.rc:25
msgid "Regional Setting"
msgstr "Regiono nuostatos"
#: dxdiagn.rc:26
msgid "%1!u!MB used, %2!u!MB available"
msgstr "%1!u! MB sunaudota, %2!u!MB MB laisva"
#: gdi32.rc:25
msgid "Western"
msgstr "Vakarų Europos"
#: gdi32.rc:26
msgid "Central European"
msgstr "Vidurio Europos"
#: gdi32.rc:27
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kirilica"
#: gdi32.rc:28
msgid "Greek"
msgstr "Graikų"
#: gdi32.rc:29
msgid "Turkish"
msgstr "Turkų"
#: gdi32.rc:30
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebrajų"
#: gdi32.rc:31
msgid "Arabic"
msgstr "Arabų"
#: gdi32.rc:32
msgid "Baltic"
msgstr "Baltų"
#: gdi32.rc:33
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamiečių"
#: gdi32.rc:34
msgid "Thai"
msgstr "Tajų"
#: gdi32.rc:35
msgid "Japanese"
msgstr "Japonų"
#: gdi32.rc:36
msgid "CHINESE_GB2312"
msgstr "CHINESE_GB2312"
#: gdi32.rc:37
msgid "Hangul"
msgstr "Hangul"
#: gdi32.rc:38
msgid "CHINESE_BIG5"
msgstr "CHINESE_BIG5"
#: gdi32.rc:39
msgid "Hangul(Johab)"
msgstr "Hangul (Johab)"
#: gdi32.rc:40
msgid "Symbol"
msgstr "Simboliai"
#: gdi32.rc:41
msgid "OEM/DOS"
msgstr "OEM/DOS"
#: gphoto2.rc:27
msgid "Files on Camera"
msgstr "Failai kameroje"
#: gphoto2.rc:31
msgid "Import Selected"
msgstr "Importuoti pažymėtus"
#: gphoto2.rc:32
msgid "Preview"
msgstr "Peržiūra"
#: gphoto2.rc:33
msgid "Import All"
msgstr "Importuoti visus"
#: gphoto2.rc:34
msgid "Skip This Dialog"
msgstr "Praleisti šį dialogo langą"
#: gphoto2.rc:35
msgid "Exit"
msgstr "Išeiti"
#: gphoto2.rc:40
msgid "Transferring"
msgstr "Perduodama"
#: gphoto2.rc:43
msgid "Transferring... Please Wait"
msgstr "Perduodama... Prašome palaukti"
#: gphoto2.rc:48
msgid "Connecting to camera"
msgstr "Jungiamasi prie kameros"
#: gphoto2.rc:52
msgid "Connecting to camera... Please Wait"
msgstr "Jungiamasi prie kameros... Prašome palaukti"
#: hhctrl.rc:56
msgid "S&ync"
msgstr "S&inchronizuoti"
#: hhctrl.rc:57 shdoclc.rc:38 winhlp32.rc:86
msgid "&Back"
msgstr "&Atgal"
#: hhctrl.rc:58
msgid "&Forward"
msgstr "&Pirmyn"
#: hhctrl.rc:59
msgctxt "table of contents"
msgid "&Home"
msgstr "Į p&radžią"
#: hhctrl.rc:60
msgid "&Stop"
msgstr "&Stabdyti"
#: hhctrl.rc:61 shdoclc.rc:56
msgid "&Refresh"
msgstr "Atsiųsti iš &naujo"
#: hhctrl.rc:62 winhlp32.rc:31
msgid "&Print..."
msgstr "&Spausdinti..."
#: hhctrl.rc:28 taskmgr.rc:89
msgid "&Contents"
msgstr "&Turinys"
#: hhctrl.rc:29
msgid "I&ndex"
msgstr "&Rodyklė"
#: hhctrl.rc:30 notepad.rc:52
msgid "&Search"
msgstr "&Paieška"
#: hhctrl.rc:31
msgid "Favor&ites"
msgstr "&Adresynas"
#: hhctrl.rc:33
msgid "Hide &Tabs"
msgstr "Slėpti &korteles"
#: hhctrl.rc:34
msgid "Show &Tabs"
msgstr "Rodyti &korteles"
#: hhctrl.rc:39
msgid "Show"
msgstr "Rodyti"
#: hhctrl.rc:40
msgid "Hide"
msgstr "Slėpti"
#: hhctrl.rc:41 ieframe.rc:65 shdoclc.rc:164 shdoclc.rc:188
msgid "Stop"
msgstr "Stabdyti"
#: hhctrl.rc:42 ieframe.rc:66 shell32.rc:59
msgid "Refresh"
msgstr "Atnaujinti"
#: hhctrl.rc:43 ieframe.rc:63
msgid "Back"
msgstr "Atgal"
#: hhctrl.rc:44
msgctxt "table of contents"
msgid "Home"
msgstr "Į pradžią"
#: hhctrl.rc:45
msgid "Sync"
msgstr "Sinchronizuoti"
#: hhctrl.rc:47 wineconsole.rc:57 wordpad.rc:155
msgid "Options"
msgstr "Parinktys"
#: hhctrl.rc:48 ieframe.rc:64
msgid "Forward"
msgstr "Pirmyn"
#: iccvid.rc:25 iccvid.rc:26
msgid "Cinepak Video codec"
msgstr "Cinepak vaizdo kodekas"
#: ieframe.rc:25 shell32.rc:111 notepad.rc:26 oleview.rc:27 oleview.rc:77
#: progman.rc:29 taskmgr.rc:35 view.rc:28 winefile.rc:25 winhlp32.rc:28
#: wordpad.rc:26
msgid "&File"
msgstr "&Failas"
#: ieframe.rc:27 regedit.rc:44 regedit.rc:95
msgid "&New"
msgstr "&Naujas"
#: ieframe.rc:29 winefile.rc:70
msgid "&Window"
msgstr "&Langas"
#: ieframe.rc:31 view.rc:30 winhlp32.rc:29
msgid "&Open..."
msgstr "&Atverti..."
#: ieframe.rc:33 notepad.rc:30 wordpad.rc:31
msgid "Save &as..."
msgstr "Išsaugoti &kaip..."
#: ieframe.rc:35
msgid "Print &format..."
msgstr "Spaudinio &formatas..."
#: ieframe.rc:36
msgid "Pr&int..."
msgstr "S&pausdinti..."
#: ieframe.rc:37 wordpad.rc:34
msgid "Print previe&w"
msgstr "Spaudinio pe&ržiūra"
#: ieframe.rc:44
msgid "&Toolbars"
msgstr "&Įrankių juosta"
#: ieframe.rc:46
msgid "&Standard bar"
msgstr "Į&prastinė juosta"
#: ieframe.rc:47
msgid "&Address bar"
msgstr "&Adreso juosta"
#: ieframe.rc:50 regedit.rc:71
msgid "&Favorites"
msgstr "&Adresynas"
#: ieframe.rc:52 regedit.rc:73
msgid "&Add to Favorites..."
msgstr "Į&rašyti į adresyną..."
#: ieframe.rc:57
msgid "&About Internet Explorer"
msgstr "&Apie interneto naršyklę"
#: ieframe.rc:87
msgid "Open URL"
msgstr "Atverti URL"
#: ieframe.rc:90
msgid "Specify the URL you wish to open in Internet Explorer"
msgstr "Nurodykite URL, kurį norite atverti su interneto naršykle"
#: ieframe.rc:91
msgid "Open:"
msgstr "Atverti:"
#: ieframe.rc:67
msgctxt "home page"
msgid "Home"
msgstr "Į pradžią"
#: ieframe.rc:68 winhlp32.rc:66
msgid "Print..."
msgstr "Spausdinti..."
#: ieframe.rc:73
msgid "Address"
msgstr "Adresas"
#: ieframe.rc:78
msgid "Searching for %s"
msgstr "Ieškoma %s"
#: ieframe.rc:79
msgid "Start downloading %s"
msgstr "Pradedamas %s atsiuntimas"
#: ieframe.rc:80
msgid "Downloading %s"
msgstr "Atsiunčiama %s"
#: ieframe.rc:81
msgid "Asking for %s"
msgstr "Prašoma %s"
#: inetcpl.rc:46
msgid "Home page"
msgstr "Pradžios tinklalapis"
#: inetcpl.rc:47
msgid "You can choose the address that will be used as your home page."
msgstr ""
"Galite pasirinkti adresą, kuris bus naudojamas kaip jūsų pradžios "
"tinklalapis."
#: inetcpl.rc:50
msgid "&Current page"
msgstr "&Dabartinis puslapis"
#: inetcpl.rc:51
msgid "&Default page"
msgstr "&Numatytasis puslapis"
#: inetcpl.rc:52
msgid "&Blank page"
msgstr "&Tuščias puslapis"
#: inetcpl.rc:53
msgid "Browsing history"
msgstr "Naršymo istorija"
#: inetcpl.rc:54
msgid "You can delete cached pages, cookies and other data."
msgstr "Jūs galite pašalinti puslapius podėlyje, slapukus ir kitus duomenis."
#: inetcpl.rc:56
msgid "Delete &files..."
msgstr "Šalinti &failus..."
#: inetcpl.rc:57
msgid "&Settings..."
msgstr "Nuo&statos..."
#: inetcpl.rc:65
msgid "Delete browsing history"
msgstr "Šalinti naršymo istoriją"
#: inetcpl.rc:68
msgid ""
"Temporary internet files\n"
"Cached copies of webpages, images and certificates."
msgstr ""
"Laikini interneto failai\n"
"Tinklalapių kopijos podėlyje, paveikslai, liudijimai."
#: inetcpl.rc:70
msgid ""
"Cookies\n"
"Files saved on your computer by websites, which store things like user "
"preferences and login information."
msgstr ""
"Slapukai\n"
"Tinklalapių kompiuteryje išsaugoti failai, kuriuose saugomi naudotojų "
"nustatymai ir prisijungimo informacija."
#: inetcpl.rc:72
msgid ""
"History\n"
"List of websites you have accessed."
msgstr ""
"Istorija\n"
"Tinklalapių, kuriuos naršėte, sąrašas."
#: inetcpl.rc:74
msgid ""
"Form data\n"
"Usernames and other information you have entered into forms."
msgstr ""
"Formų duomenys\n"
"Naudotojų vardai ir kita informacija, kurią įvedėte į formas."
#: inetcpl.rc:76
msgid ""
"Passwords\n"
"Saved passwords you have entered into forms."
msgstr ""
"Slaptažodžiai\n"
"Išsaugoti slaptažodžiai, kuriuos įvedėte į formas."
#: inetcpl.rc:79 progman.rc:64
msgid "Delete"
msgstr "Šalinti"
#: inetcpl.rc:87 winefile.rc:112
msgid "Security"
msgstr "Saugumas"
#: inetcpl.rc:109
msgid ""
"Certificates are used for your personal identification and to identify "
"certificate authorities and publishers."
msgstr ""
"Liudijimai yra naudojami jūsų tapatumo nustatymui ir liudijimo įstaigų bei "
"publikuotojų tapatumui nustatyti."
#: inetcpl.rc:111
msgid "Certificates..."
msgstr "Liudijimai..."
#: inetcpl.rc:112
msgid "Publishers..."
msgstr "Publikuotojai..."
#: inetcpl.rc:28
msgid "Internet Settings"
msgstr "Interneto nuostatos"
#: inetcpl.rc:29
msgid "Configure Wine Internet Browser and related settings"
msgstr "Konfigūruokite Wine interneto naršyklės ir susijusias nuostatas"
#: inetcpl.rc:30
msgid "Security settings for zone: "
msgstr "Saugumo nuostatos zonai: "
#: inetcpl.rc:31
msgid "Custom"
msgstr "Pritaikytos"
#: inetcpl.rc:32
msgid "Very Low"
msgstr "Labai žemos"
#: inetcpl.rc:33
msgid "Low"
msgstr "Žemos"
#: inetcpl.rc:34
msgid "Medium"
msgstr "Vidutinės"
#: inetcpl.rc:35
msgid "Increased"
msgstr "Padidintos"
#: inetcpl.rc:36
msgid "High"
msgstr "Aukštos"
#: jscript.rc:25
msgid "Error converting object to primitive type"
msgstr "Klaida keičiant objektą į primityvų tipą"
#: jscript.rc:26
msgid "Invalid procedure call or argument"
msgstr "Netinkamas kreipinys į procedūrą ar argumentas"
#: jscript.rc:27
msgid "Subscript out of range"
msgstr "Indeksas nepatenka į rėžius"
#: jscript.rc:28
msgid "Object required"
msgstr "Reikalingas objektas"
#: jscript.rc:29
msgid "Automation server can't create object"
msgstr "Automatizavimo serveriui nepavyko sukurti objekto"
#: jscript.rc:30
msgid "Object doesn't support this property or method"
msgstr "Objektas nepalaiko šios savybės ar metodo"
#: jscript.rc:31
msgid "Object doesn't support this action"
msgstr "Objektas nepalaiko šio veiksmo"
#: jscript.rc:32
msgid "Argument not optional"
msgstr "Argumentas nėra neprivalomas"
#: jscript.rc:33
msgid "Syntax error"
msgstr "Sintaksės klaida"
#: jscript.rc:34
msgid "Expected ';'"
msgstr "Tikėtasi „;“"
#: jscript.rc:35
msgid "Expected '('"
msgstr "Tikėtasi „(“"
#: jscript.rc:36
msgid "Expected ')'"
msgstr "Tikėtasi „)“"
#: jscript.rc:37
msgid "Invalid character"
msgstr "Neteisingas simbolis"
#: jscript.rc:38
msgid "Unterminated string constant"
msgstr "Nebaigta eilutės konstanta"
#: jscript.rc:39
msgid "Can't have 'break' outside of loop"
msgstr "Negalima turėti „break“ ne cikle"
#: jscript.rc:40
msgid "Can't have 'continue' outside of loop"
msgstr "Negalima turėti „continue“ ne cikle"
#: jscript.rc:41
msgid "Label redefined"
msgstr "Žymė apibrėžta iš naujo"
#: jscript.rc:42
msgid "Label not found"
msgstr "Žymė nerasta"
#: jscript.rc:43
msgid "Conditional compilation is turned off"
msgstr "Sąlyginis kompiliavimas yra išjungtas"
#: jscript.rc:46
msgid "Number expected"
msgstr "Tikėtasi skaičiaus"
#: jscript.rc:44
msgid "Function expected"
msgstr "Tikėtasi funkcijos"
#: jscript.rc:45
msgid "'[object]' is not a date object"
msgstr "„[objektas]“ nėra datos objektas"
#: jscript.rc:47
msgid "Object expected"
msgstr "Tikėtasi objekto"
#: jscript.rc:48
msgid "Illegal assignment"
msgstr "Neleistinas priskyrimas"
#: jscript.rc:49
msgid "'|' is undefined"
msgstr "„|“ yra neapibrėžtas"
#: jscript.rc:50
msgid "Boolean object expected"
msgstr "Tikėtasi loginio objekto"
#: jscript.rc:51
msgid "Cannot delete '|'"
msgstr "Negalima pašalinti „|“"
#: jscript.rc:52
msgid "VBArray object expected"
msgstr "Tikėtasi VBArray objekto"
#: jscript.rc:53
msgid "JScript object expected"
msgstr "Tikėtasi JScript objekto"
#: jscript.rc:54
msgid "Syntax error in regular expression"
msgstr "Sintaksės klaida reguliariajame reiškinyje"
#: jscript.rc:56
msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
msgstr "Koduotiname URI yra netinkamų simbolių"
#: jscript.rc:55
msgid "URI to be decoded is incorrect"
msgstr "Dekoduojamas URI yra neteisingas"
#: jscript.rc:57
msgid "Array length must be a finite positive integer"
msgstr "Masyvo dydis turi būti teigiamas sveikasis skaičius"
#: jscript.rc:58
msgid "Array object expected"
msgstr "Tikėtasi masyvo objekto"
#: winerror.mc:26
msgid "Success.\n"
msgstr "Sėkmė.\n"
#: winerror.mc:31
msgid "Invalid function.\n"
msgstr "Netinkama funkcija.\n"
#: winerror.mc:36
msgid "File not found.\n"
msgstr "Failas nerastas.\n"
#: winerror.mc:41
msgid "Path not found.\n"
msgstr "Kelias nerastas.\n"
#: winerror.mc:46
msgid "Too many open files.\n"
msgstr "Per daug atvertų failų.\n"
#: winerror.mc:51
msgid "Access denied.\n"
msgstr "Prieiga nesuteikta.\n"
#: winerror.mc:56
msgid "Invalid handle.\n"
msgstr "Neteisinga rodyklė.\n"
#: winerror.mc:61
msgid "Memory trashed.\n"
msgstr "Atmintis išgadinta.\n"
#: winerror.mc:66
msgid "Not enough memory.\n"
msgstr "Per mažai atminties.\n"
#: winerror.mc:71
msgid "Invalid block.\n"
msgstr "Neteisingas blokas.\n"
#: winerror.mc:76
msgid "Bad environment.\n"
msgstr "Bloga aplinka.\n"
#: winerror.mc:81
msgid "Bad format.\n"
msgstr "Blogas formatas.\n"
#: winerror.mc:86
msgid "Invalid access.\n"
msgstr "Neteisinga prieiga.\n"
#: winerror.mc:91
msgid "Invalid data.\n"
msgstr "Neteisingi duomenys.\n"
#: winerror.mc:96
msgid "Out of memory.\n"
msgstr "Trūksta atminties.\n"
#: winerror.mc:101
msgid "Invalid drive.\n"
msgstr "neteisingas diskas.\n"
#: winerror.mc:106
msgid "Can't delete current directory.\n"
msgstr "Negalima pašalinti dabartinio katalogo.\n"
#: winerror.mc:111
msgid "Not same device.\n"
msgstr "Ne tas pats įrenginys.\n"
#: winerror.mc:116
msgid "No more files.\n"
msgstr "Nėra daugiau failų.\n"
#: winerror.mc:121
msgid "Write protected.\n"
msgstr "Apsaugotas nuo rašymo.\n"
#: winerror.mc:126
msgid "Bad unit.\n"
msgstr "Blogas vienetas.\n"
#: winerror.mc:131
msgid "Not ready.\n"
msgstr "Nepasiruošęs.\n"
#: winerror.mc:136
msgid "Bad command.\n"
msgstr "Bloga komanda.\n"
#: winerror.mc:141
msgid "CRC error.\n"
msgstr "CRC klaida.\n"
#: winerror.mc:146
msgid "Bad length.\n"
msgstr "Blogas ilgis.\n"
#: winerror.mc:151 winerror.mc:526
msgid "Seek error.\n"
msgstr "Perėjimo klaida.\n"
#: winerror.mc:156
msgid "Not DOS disk.\n"
msgstr "Ne DOS diskas.\n"
#: winerror.mc:161
msgid "Sector not found.\n"
msgstr "Sektorius nerastas.\n"
#: winerror.mc:166
msgid "Out of paper.\n"
msgstr "Baigėsi popierius.\n"
#: winerror.mc:171
msgid "Write fault.\n"
msgstr "Rašymo klaida.\n"
#: winerror.mc:176
msgid "Read fault.\n"
msgstr "Skaitymo klaida.\n"
#: winerror.mc:181
msgid "General failure.\n"
msgstr "Bendra triktis.\n"
#: winerror.mc:186
msgid "Sharing violation.\n"
msgstr "Bendro naudojimo pažeidimas.\n"
#: winerror.mc:191
msgid "Lock violation.\n"
msgstr "Blokavimo pažeidimas.\n"
#: winerror.mc:196
msgid "Wrong disk.\n"
msgstr "Ne tas diskas.\n"
#: winerror.mc:201
msgid "Sharing buffer exceeded.\n"
msgstr "Viršytas bendro naudojimo buferis.\n"
#: winerror.mc:206
msgid "End of file.\n"
msgstr "Failo pabaiga.\n"
#: winerror.mc:211 winerror.mc:436
msgid "Disk full.\n"
msgstr "Diskas pilnas.\n"
#: winerror.mc:216
msgid "Request not supported.\n"
msgstr "Užklausa nepalaikoma.\n"
#: winerror.mc:221
msgid "Remote machine not listening.\n"
msgstr "Nutolęs kompiuteri