Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
82 lines (59 sloc) 5.86 KB

histoRia - o początkach R w Polsce

histoRia

Prezentacja z Trzecich Urodzin SER

SER_Trzecie_Urodziny

R w zastosowaniach

R w edukacji

W podziale na wydziały

 • Na MIM UW przedmiot ,,Symulacje Stochastyczne'' od 2002 Piotr Pokarowski (nie ma R w tytule ale laby były oparte o R)
 • Na IM PWr przedmiot ,,Data Mining'' od 2003 Adam Zagdański, Artur Suchwałko (nie ma R w tytule ale laby były oparte o R)
 • Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu -- Przedmioty: Statystyka Matematyczna (2008/2009, dr Marcin Szymkowiak), Wizualizacja i Raportowanie Danych Statystycznych, Real Estate Market Analysis, Geomarketing, Nieklasyczne Metody Analizy Danych w Biznesie, Pakiety Statystyczne (Marcin Szymkowiak, Maciej Beręsewicz), Programowanie w R (Paweł Kliber)
 • Na Socjologia UW ,,Analiza sieci społecznych - warsztaty'' 2006 - 2008 (R oraz inne programy)
 • Na MiNI PW Statystyka Matematyczna I oraz Computer Statistics z inicjatywy Przemysława Grzegorzewskiego od 2008
 • Osobny kurs o programowaniu w R: Na MIM UW ,,Programowanie w R i SAS'' od 2010 do 2012 Przemysław Biecek, od 2016 przedmiot nazywa się ,,Programowanie i wizualizacja danych w R''
 • Osobny kurs o programowaniu w R: Na MiNI PW przedmiot ,,Programowanie w R'' od 2011 Przemysław Biecek, od 2013 Marek Gągolewski.

Polskie konferencje / spotkania

Spotkania

W kolejnosci powstania

Konferencje

W kolejnosci organizacji

Maratony analizy danych

 • Maraton Zespołowej Analizy Danych - maj 2015 - Warszawa
 • Wakacyjny Maraton Analizy Danych - lipiec 2015 - Kraków
 • Maraton Analizy Danych (eRka i Onet.pl) - listopad 2015 - Kraków

Polskie książki o R

W kolejności publikacji

 • Wprowadzenie do środowiska R, Łukasz Komsta, 21 sierpnia 2004 https://cran.r-project.org/doc/contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf
 • Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Katarzyna Kopczewska, CeDeWu Warszawa 2006
 • Przewodnik po pakiecie R. Autor: Przemysław Biecek, Oficyna Wydawnicza GiS 2008 (wydanie pierwsze), 2011 (wydanie drugie), 2014 (wydanie trzecie), 2017 (wydanie czwarte)
 • Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych. Kurs z wykorzystaniem środowiska R, 2008, Daniel Kosiorowski
 • Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Żądło, T. (2008), LINK
 • Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, Katarzyna Kopczewska,Tomasz Kopczewski,Piotr Wójcik CeDeWu Warszawa 2009
 • Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar, Andrzej Bąk: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Statystyczne systemy uczące się. Ćwiczenia w oparciu o pakiet R, 2009 Jan Ćwiek, Jan Mielniczuk, http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=1114
 • Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, 2011, Gatnar Eugeniusz, Walesiak Marek, http://ekonomiczna24.osdw.pl/ksiazka/Analiza-danych-jakosciowych-i-symbolicznych-z-wykorzystaniem-programu-R,54351800106KS
 • Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi, Autor: Przemysław Biecek, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 (wydanie pierwsze), 2013 (wydanie drugie),
 • Podstawy statystyki z przykładami w R. Autor: Tomasz Górecki, Wydawnictwo BTC 2011,
 • Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R. Autor: Michał Rubaszek, Oficyna Wydawnicza SGH 2012
 • Ekonometryczne modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R. Autor: Michał Rubaszek, Oficyna Wydawnicza SGH 2012,
 • Receptury w R, Bogumił Kamiński, Mateusz Zawisza, 2012 http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/571/RECEPTURY_W_R_Bogumil_Kaminski_Mateusz_Zawisza/
 • Wstęp do statystyki odpornej. Kurs z wykorzystaniem środowiska R, 2012, Daniel Kosiorowski
 • Meandry programowania w języku R. B. Borowik, B. Borowik. Bel-Borowik http://bookmaster.com.pl/ksiazka-meandry,programowania,w,jezyku,r-barbara,borowik,bohdan,borowik-998365.xhtml
 • Wnioskowanie statystyczne z wykorzystaniem środowiska R, Grzegorzewski P., Gagolewski M., Bobecka-Wesołowska K., 2014
 • Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje. Autor: Marek Gągolewski, Wydawnictwo Naukowe PWN 2014 (wydanie pierwsze), 2016 (wydanie drugie poszerzone),
 • Analiza i prognozowanie szeregów czasowych: praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R. Adam Zagdański, Artur Suchwałko, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 • Geostatystyka W R. Nowosad, Jakub. 2016. https://bookdown.org/nowosad/Geostatystyka/.