Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
lib
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

WFirma Expensess ADD

To prosty skrypt, logujący się na konto WFirma i dodający fakturę wydatkową. Powstał z powodu braku obsługi wydatków w oficjalnym API.

Konstruktor głownej metody przyjmuje następujące argumenty:

  • login
  • hasło
  • nip
  • numer faktury
  • kwota brutto
  • data - wszystkie daty w polach w panelu WFirma wypełniane są identycznie (skrypt został stworzony głównie do księgowania faktur z OVH)

Przykład użycia:

Wfirma::Expenses::Add.new('login@mail.com', 'haslo123.321', '9998880011', 'FV1/2015', '123.00', '2015-10-10').run!

About

WFirma.pl missing API method written in Ruby

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.