Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (16 sloc) 1.09 KB
description
Få hjælp til at planlægge arbejde for din servicevirksomhed.

Hjælp til brug af Previsto

{% hint style="success" %}

Deltag i Previsto's Community

Du kan komme direkte i kontakt med andre brugere af Previsto på Slack eller Telegram. Få gode råd, del erfaringer, hør om seneste nyt. Vores udviklere kan også findes her. {% endhint %}

{% hint style="info" %}

Kontakt Previsto's support

Har du behov for at kontakte Previsto's support for fx. at rapportere en fejl kan du gå til kontakt med Previsto's support. {% endhint %}

På disse sider beskrives Previsto's funktioner og muligheder i praksis. Artiklerne fører dig fra oprettelse af din egen konto i Previsto helt til fakturering af udført arbejde.

Brug søgning øverst til højre eller menuen til venstre for at finde den hjælp du skal bruge.

API til udvikler

Er du mere interesseret i hvordan du kan integrere med Previsto kan du læse om vores REST API til softwareudviklere her.