Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Aktywator

Aktywator służy do uruchamiania i sterowania pierniczkami Bridgemate II. Program powstał po wprowadzeniu w Polsce w 2011 r. nowych pierniczków, ponieważ programy liczące nie obsługiwały wszystkich nowych funkcji pierniczków.

Autorzy

Wspierane programy liczące

Aktywatora można używać z dowolnym programem liczącym, jednak niektóre funkcje (np. wczytywanie nazwisk) są napisane pod konkretny program. Wspierane programy liczące:

  • JFR Pary
  • RRBridge

Licencja

Program udostępniany jest na licencji GPLv2. Jej treść dostępna jest w pliku LICENSE.

Kod źródłowy programu dostępny jest w repozytorium: https://github.com/michzimny/aktywator.

Program zawiera część kodu źródłowego projektu BCDD. Ta część źródeł udostępniana jest w uproszczonej licencji BSD, kompatybilnej z licencją GPL reszty programu.

Wraz z programem dystrybuowana jest biblioteka będąca częścią pakietu MySQL Connector/NET, opublikowanego na licencji GPL.