Skip to content

michzimny/aktywator

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywator

Aktywator służy do uruchamiania i sterowania pierniczkami Bridgemate II. Program powstał po wprowadzeniu w Polsce w 2011 r. nowych pierniczków, ponieważ programy liczące nie obsługiwały wszystkich nowych funkcji pierniczków.

Autorzy

Wspierane programy liczące

Aktywatora można używać z dowolnym programem liczącym, jednak niektóre funkcje (np. wczytywanie nazwisk) są napisane pod konkretny program. Wspierane programy liczące:

  • JFR Pary
  • RRBridge

Licencja

Program udostępniany jest na licencji GPLv2. Jej treść dostępna jest w pliku LICENSE.

Kod źródłowy programu dostępny jest w repozytorium: https://github.com/michzimny/aktywator.

Program zawiera część kodu źródłowego projektu BCDD. Ta część źródeł udostępniana jest w uproszczonej licencji BSD, kompatybilnej z licencją GPL reszty programu.

Wraz z programem dystrybuowana jest biblioteka będąca częścią pakietu MySQL Connector/NET, opublikowanego na licencji GPL.