Skip to content

@emkael emkael released this Feb 20, 2019

 • poprawa bezpieczeństwa PINów
  • losowanie PINu przy inicjalizacji
  • możliwość ręcznego wylosowania PINu
  • wyłączanie rozkładów przy wykryciu "łatwego" PINu
 • opcja wezwania sędziego z pierniczka
 • obsługa wyświetlania wyniku w IMP, również dla turnieju teamów
 • obsługa podsumowania meczu/historii turnieju po zakończeniu sesji
 • obsługa opcji "pierwszy numer ręcznie" przy automatycznym wpisywaniu numerów rozdań
Assets 3

@emkael emkael released this Oct 6, 2018

Zmiany od czasu v1.1.3:

 • wczytywanie nazwisk do indywiduela granego parami
 • usprawnienie mechanizmu wczytywania nazwisk do różnych sektorów
 • usprawnienie mechanizmu ostrzegania o problemach przy wczytywaniu nazwisk
 • poprawki sortowania listy nazwisk
 • poprawki wczytywania rozkładów
 • dodany plik licencji do wersji binarnej wraz z odpowiednimi informacjami o licencjach zależności
Assets 3

@michzimny michzimny released this Jan 4, 2018

Zmiany od czasu v1.1.2:

 • niewymuszanie odświeżania listy nazwisk po wczytaniu turnieju
 • wyświetlanie w pierniczku skróconej nazwy teamu zamiast pełnej
 • odznaczanie pokazywania procentu wyniku, jeśli nie jest pokazywany protokół
 • poprawki wydajności listowania baz danych turniejów
 • poprawki wyświetlania wczytanych rozkładów
 • poprawki obsługi plików RRBridge
 • poprawki wczytywania nazwisk do turniejów z wieloma sektorami
 • bezpieczniejsze wyświetlanie wyniku drużyny w VP (nigdy nieuwzględniające bieżącej rundy)
 • wizualne poprawki wyświetlania długich ścieżek i nazw plików BWS
Assets 3
Pre-release
Pre-release

@michzimny michzimny released this Nov 7, 2017

Zmiany od wersji 1.0.8:

 • sprawdzanie numeru wersji BCS/firmware'u dla wybranego zestawu opcji
 • obsługę nazwisk z turniejów RRBridge (i generalne odświeżenie mechanizmu czytania nazwisk)
 • zmiana wyglądu zakładek
 • edytor nazwisk ładowanych do BWS
 • zapamiętywanie ustawień MySQL również dla bezhasłowych kont
 • oddzielne maksowanie sektorów
 • plik BWS jest automatycznie uzupełniany o wszystkie potrzebne pola
 • poprawiono błąd pobierania numerów graczy przy wyświetlonych nazwach teamów
 • pobieranie i wyświetlanie jako nazwiska dodatkowych informacji z turniejów JFR Teamy (lineup, wynik meczu, wynik turnieju)
 • podgląd rozkładów z BWSa
 • możliwość wgrania nazwisk do wybranego sektora
 • automatyczne wykrywanie bazy danych dla BWSów z Teamów
 • poprawki interfejsu edytora nazwisk
 • poprawki interfejsu górnego menu
 • ostrzeżenie o niemożności zmiany maksowania sektorów w czasie sesji
Assets 3

@emkael emkael released this Aug 9, 2017

Wersja 1.0.8
Assets 3

@michzimny michzimny released this Jul 9, 2017

v1.0.7
Assets 3
Nov 26, 2016
Nov 20, 2016
Jan 28, 2015
initial commit with not released version 1.0.4