Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6507 lines (5053 sloc) 257 KB
#
# Reynir.grammar
#
# A context-free grammar for modern Icelandic
#
# Reynir - a natural language processor for Icelandic
#
# Copyright (C) 2019 Miðeind ehf.
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.
#
#
# This file contains an extensive (but not complete) context-free grammar
# for parsing modern Icelandic text.
#
# The grammar is presented in augmented Backus-Naur form, where
# repetition specifiers are allowed on right-hand-side tokens
# (* for 0..n, + for 1..n, ? for 0..1 occurrences).
#
# Rules and productions are autogenerated for all variants
# (combinations) of applicable grammatical features, i.e. genders (m, f, n),
# cases, numbers (singular/plural) and persons (1st, 2nd, 3rd).
#
# As an example, the generic nonterminal Undirsetning/tala/fall,
# having variants for /tala (singular/plural) and /fall (case),
# is automatically expanded to 8 specific nonterminals:
# Undirsetning_et_nf, Undirsetning_et_þf, etc.,
# with corresponding substitutions being made in the right-hand-side
# productions (et = singular, nf = nominative...).
# The permissible variants are defined below.
#
# Nonterminal identifiers start with uppercase letters.
# Terminal identifiers start with lowercase letters.
#
# Literals within single quotes 'xyz' are matched with the stem
# of a word token, plus eventual variants.
#
# Literals within double quotes "xyz" are matched with the
# text of a word token as it appeared in the source, albeit after
# conversion to lowercase. Variants cannot be applied to double-quoted
# literals.
#
# For disambiguation in POS tagging, literals may specify an optional
# word category after a colon. Thus "og:st" means that this "og" is
# a conjunction, not an adverb (which would be specified as "og:ao").
#
# This feature is occasionally used for typographic purposes, i.e.
# to distinguish between em dashes ("-:em") and regular hyphens ("-").
#
# Terminal names generally take the form category_variant1_variant2...,
# where the most common categories are:
# * no for nouns (nafnorð)
# * so for verbs (sagnorð)
# * lo for adjectives (lýsingarorð)
# * fs for prepositions (forsetningar)
# * st for connecting words (samtengingar)
# * fn for pronouns (fornöfn)
# * ao for adverbs (atviksorð)
# * töl for number words (töluorð)
# * gr for determiners (greinir)
#
# The terminal names are matched against POS tags from the BIN
# database in the module binparser.py.
#
# Further documentation of the grammar terminals and variants is
# available at https://greynir.is/doc/
#
# Alternative productions are separated with the '|' (vertical bar) sign.
# If there is a priority ordering between the alternatives, so that
# a single highest priority alternative should be automatically
# selected from possible alternatives, use the '>' (greater than)
# sign between the productions instead.
#
# For the Sublime Text editor, a syntax highlighting specification
# for .grammar files, grammar.YAML-tmLanguage, is available.
# It can be found in the GitHub repo subdirectory
# https://github.com/mideind/Reynir/tree/master/resources
# and its use is highly recommended.
# VARIANT DEFINITIONS
# Gender (m, f, n) variant
/kyn = kk kvk hk
/nkyn = kk kvk # Natural gender (male, female)
# Case (nom, acc, dat, poss) variant
/fall = nf þf þgf ef
/aukafall = þf þgf ef # All cases except nominative
/aukafall2 = þf þgf ef
/afall = nf þf þgf ef # Second case (andlagsfall) for dual argument verbs
/sfall = sþf sþgf sef # Adjective subject case
# Number (singular/plural) variant
/tala = et ft
# Person (1st, 2nd, 3rd) variant
/pers = p1 p2 p3
# GRAMMAR RULES
# Note: comments from this point are mostly in Icelandic
# Setningargerðir
# Merkið > gefur til kynna forgangsröðun.
# Ef báðar koma til greina er Málsgrein alltaf tekin fram yfir Grein o.s.frv.
S0 → Málsgrein > Grein > Fyrirsögn
Málsgrein →
MgrInnihald
| '(' MgrInnihald ')'
| '[' MgrInnihald ']'
MgrInnihald → Forskeyti? Yfirsetning StLiður* Tilvitnun? Lokatákn?
Forskeyti →
"-:em"? Samtenging "bara:ao"? StrikEðaKomma? # 'En - þegar allt er skoðað, var þetta fínt.'
| Samtenging? uh TengimerkiVh Samtenging? # Og já, þetta var ekki gott / Nei - en hann átti ekkert svar
| raðnr_nf_kvk # Raðnúmer málsgreinar
| "-:em" # Þankastrik á undan setningu (allar gerðir strika varpast í '-')
| 'mynd:kvk'_nf_et Tala_kvk_nf AfTala? ':'? # Mynd 2 af 10
| 'dæmi:hk'_et_nf Tala_hk_nf? ':'
| 'sjá:so'_0_gm_nh "einnig:ao"? ':'
| "semsagt:ao" ':'
| "sem:st" 'segja:so'_lhþt_sb_hk_nf_et ':' # sem sagt
| 'aðferð:kvk'_nf_et ':'
| 'með_öðrum_orðum:ao' ':' | 'með:fs'_þgf 'annar:lo'_hk_þgf_ft 'orð:hk'_þgf_ft ':'
| Greinarnúmer ':'
AfTala → 'af:fs'_þgf Tala_kvk_þgf
StrikEðaKomma → "-:em" | ','
$score(-6) Forskeyti # Ekki freistast í forskeyti ef annað er í boði
Tilvitnun →
# , segir/fullyrðir Jón Ásmundsson, fulltrúi samtakanna, í dag í útvarpinu
',' SögnSegja/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers AtvFsAuka?
# , [að því er] segir í tilkynningu ráðuneytisins í gær
| ',' AðÞvíEr? 'segja:so'_0_gm_fh_et_p3 'í:fs'_þgf Nl_þgf AtvFsAuka?
# , að sögn fulltrúa lögregluyfirvalda
| ',' 'að:fs'_þgf 'sögn:kvk'_et_þgf Nl_ef AtvFsAuka?
AðÞvíEr →
'að:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "er:stt" # að því er [segir í tilkynningu]
SögnSegja/tala/pers →
'segja:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'skrifa:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'flissa:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'fullyrða:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'staðhæfa:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'ítreka:so'_0_gm_fh/tala/pers
| 'viðurkenna:so'_0_gm_fh/tala/pers
$score(+72) Tilvitnun # Þarf að vera meiri plús en t.d. SagnFramhald
Lokatákn → '.' | Spurningarmerki | ':' | '!' | '(' '!' ')'
LokatáknEðaKomma → Lokatákn | ','
Spurningarmerki → '?'
# Til að gera spurnarsetningum hátt undir höfði
$score(-12) Spurningarmerki
Fyrirsögn →
Forskeyti? FyrirsögnInnihald
FyrirsögnInnihald →
# Nafnliður í nefnifalli
Nl_nf Atviksliður? Eignun? Lokatákn?
| SetningÁnF Lokatákn?
Eignun →
# Mynd: Jón Stefánsson
# Erlendur: Friðgeir er frábær
':' Nl_nf
SetningÁnF →
# Setning án frumlags: 'Stefndi í átt til Bláfjalla', 'Aftengdi sjálfstýringu'
SetningÁnF_et_p3/kyn
| SetningÁnF_ft_p3/kyn
Greinarnúmer →
# Greinarnúmer, e.t.v. skammstafað, og e.t.v. með fyrirsögn
raðnr_nf_kvk 'grein:kvk' # 'grein:kvk'_nf_et !!! Ef tilbrigðin eru með þá passar skammstöfunin gr. ekki við laufið
Grein →
# Sjálfstæð fyrirsögn greinar
Greinarnúmer ':'? Fyrirsögn? # 17. gr. Störf Alþingis [.]
$score(+6) Grein
StLiður →
# Samtengingar yfirsetninga
Tengimerki? Samtenging HreinYfirsetning
| Tengimerki Yfirsetning
# 'Það eru bara tveir kostir í boði: Selja bankann eða láta hann fara í þrot'
| ':' SagnRuna
# 'Aftur er umræðan sú sama: um rétt kirkjunnar þegna til að neita að gefa saman samkynhneigða'
| ':' NhFylling
# Flokkurinn stefnir á stjórnarþátttöku, fái hann til þess umboð
$score(+12) StLiður
Tengimerki →
':' | ';' | ',' | "-:em"
$score(+4) Tengimerki
TengimerkiVh →
';' | ',' | "-:em"
$score(+4) TengimerkiVh
Samtenging →
# Flóknari samtenging úr mörgum orðum
"og:st" | "eða:st" | "ellegar:st" | "heldur:st"
| "enda:st" | "en:st" | "hvorki:st"
| 'það:pfn'_hk_nf_et 'vera:so'_0_gm_fh_et_p3 # það er
| "þar:ao" 'á_meðal:ao'
| 'auk_þess:ao' "sem:st" VillaAð?
| 'það_er_að_segja:ao' Tengimerki "að:st"?
| "svo:st" "sem:st"
| "eins:ao" "og:st"
| "því:st" "að:st"
| "þannig:ao" "að:st"
| "og:st" "loks:ao" "að:st"
$score(+2) Samtenging
$tag(apply_length_bonus) Samtenging
Yfirsetning →
# Yfirsetning getur hafist á runu upphrópana
Upphrópun* HreinYfirsetning
Upphrópun →
uh+ NauðsynlegKomma # Jú jú, ég fór út í dag / Nei, hann kemur ekki.
NauðsynlegKomma →
','
HreinYfirsetning →
Setning
| SetningAukafall
| SetningAukafallForgangur
| SetningLo
| SetningSo
| AtvSetning # Atvikssetning fremst í aðalsetningu
| Spurnarsetning
| SamsettSetning # Annaðhvort X eða Y; bæði X og Y; ýmist X eða Y
$score(+2) HreinYfirsetning
$score(-2) SetningAukafall
$score(+1) SetningAukafallForgangur
$score(+2) SetningLo
$score(-1) SetningSo
$score(+3) Setning
$score(+12) Spurnarsetning
$score(+25) SamsettSetning
$tag(begin_prep_scope) HreinYfirsetning # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
# Spurnaraðalsetningar
# ERROR -- bæta við dæmum
Spurnarsetning →
SpurnarNafnliður/tala/fall/kyn FsMeðFallstjórn? BeygingarliðurSögnFremst? "?"
| SpurnarForsetningarliður FsMeðFallstjórn? BeygingarliðurSögnFremst? "?"
| SpurnarAtviksorð FsMeðFallstjórn? BeygingarliðurSögnFremst? "?"
| SpurnarFrumlag/pers/tala/kyn FsMeðFallstjórn? BlTagl/tala/pers/kyn? "?"
# Spurnarorðið er frumlag setningarinnar, stendur utan beygingarliðar
BlTagl/tala/pers/kyn →
FrumlagsInnskot/tala/pers/kyn? AtviksliðurEinkunn*
SagnRuna/tala/pers/kyn Sjálfur/tala/kyn?
KommaTilvísunarsetning/tala/pers/kyn? Upptalning/tala?
SpurnarFrumlag/pers/tala/kyn →
SpurnarNafnliður/tala/fall/kyn
$score(+8) Spurnarsetning
# Atvikssetning fremst í setningu
# [Ef þetta gerist](, þá) getur fatan dottið
# [Meðan þetta heldur](, þá) sleppur þetta
# [Af því að hún sigraði](, þá) hlýtur hún gullið
# [Til þess að fólkið blotni ekki](, þá) verður það að nota regnhlíf
# [Þrátt fyrir að hann missti eggið](, þá) brotnaði það ekki
AtvSetning →
Atvikssetning ","? "þá:st"? BeygingarliðurMeðUmröðun
$score(+12) AtvSetning
SamsettSetning →
AnnaðhvortSt BeygingarliðurSögnFremst "eða:st" BeygingarliðurÁnUmröðunar
| "bæði:st" BeygingarliðurSögnFremst "og:st" BeygingarliðurÁnUmröðunar
| "ýmist:st" BeygingarliðurSögnFremst "eða:st" BeygingarliðurÁnUmröðunar
# Aukasetningar
Atvikssetning →
Tíðarsetning
| Tilgangssetning
| Viðurkenningarsetning
| Afleiðingarsetning
| Orsakarsetning
| Skilyrðissetning
| Samanburðarsetning
$score(+15) Atvikssetning
KommaAtvikssetning →
","? Atvikssetning
$tag(begin_prep_scope) Atvikssetning # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
Tíðarsetning →
Tíðartenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Tíðartenging BeygingarliðurÁnF
| Tíðartenging BeygingarliðurMeðUmröðun
Tilgangssetning →
Tilgangstenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Tilgangstenging BeygingarliðurÁnF
Viðurkenningarsetning →
Viðurkenningartenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Viðurkenningartenging BeygingarliðurÁnF
Afleiðingarsetning →
Afleiðingartenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Afleiðingartenging BeygingarliðurÁnF
Orsakarsetning →
Orsakartenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Orsakartenging BeygingarliðurÁnF
| OrsakartengingUmröðun BeygingarliðurÁnUmröðunar
| OrsakartengingUmröðun BeygingarliðurÁnF
| OrsakartengingUmröðun BeygingarliðurMeðUmröðun
Samanburðarsetning →
Samanburðartenging BeygingarliðurÁnUmröðunar # Bara vh.
| Samanburðartenging BeygingarliðurÁnF
Skilyrðissetning →
Skilyrðistenging BeygingarliðurÁnUmröðunar
| Skilyrðistenging BeygingarliðurMeðUmröðun # 'Ef ekki næðist samkomulag yrði málið svæft'
| Skilyrðistenging BeygingarliðurÁnF
| Skilyrðissetning_vh
Skilyrðissetning_vh →
TengimerkiVh? SagnliðurVh
$score(+4) Samanburðarsetning
$score(+4) Tíðarsetning
$score(-10) Skilyrðissetning # Skilyrðistenging er með plús á móti
$score(-14) Skilyrðissetning_vh # Draga enn úr skilyrðissetningum sem byggja á viðtengingarhætti
# Fallsetningar - skýringarsetningar og spurnaraukasetningar
Skýringarsetning →
Skýringartenging SkýringarBotn SkýringarFramhald*
$tag(begin_prep_scope) Skýringarsetning
Skýringartenging →
"að:st"
SkýringarBotn →
BeygingarliðurÁnUmröðunar # Ég taldi að Jón hefði dregið sér fé / að málmagnir væri að finna í hreyfli
| AtvSetning # Ég taldi að meðan þetta héldi yrðu ekki frekari skakkaföll
| SetningUmAðRæða # Ég taldi að um hefði verið að ræða mistök af hans hálfu
| SetningÞað # Ég taldi að ætíð yrði að gæta hagsmuna almennings
| SetningSoÞað # Ég taldi að farið hefði verið ofan í saumana á málinu
# (Þess er krafist að Jón borgi bílinn) [,] og að Guðrún greiði kostnaðinn
SkýringarFramhald →
","? "og:st" Skýringartenging SkýringarBotn
# Spurnaraukasetningar
Spurnaraukasetning →
SpurnarNafnliður/tala/fall/kyn FsMeðFallstjórn? BeygingarliðurÁnUmröðunar?
| "hvort:st" VillaAð? BeygingarliðurÁnUmröðunar?
| SpurnarForsetningarliður BeygingarliðurÁnUmröðunar?
| SpurnarAtviksorð FsMeðFallstjórn? BeygingarliðurÁnUmröðunar?
| SpurnarFrumlag/pers/tala/kyn FsMeðFallstjórn? BlTagl/tala/pers/kyn?
SpurnarNafnliður/tala/fall/kyn →
'hver:fn'/tala/fall/kyn Nl_ef_ft/pers/kyn?
| 'hver:fn'/tala/fall/kyn AfLiður/kyn
| 'hvor:fn'/tala/fall/kyn Nl_ef_ft/pers/kyn?
| 'hvor:fn'/tala/fall/kyn Nl/fall/tala
| 'hvor:fn'/tala/fall/kyn AfLiður/kyn
| 'hvaða:fn'/tala/fall/kyn Nl/fall/tala
| 'hver:fn'_ef_et_kk 'konar:kk'_ef_et Nl/fall/tala
| HversuHve Lo/fall/tala/kyn Nl/fall/tala
| HversuHve Lo/fall/tala/kyn AfLiður/kyn?
| "hvernig:ao" Nl/fall/tala # Hægt að nota hliðstætt með nafnlið
SpurnarForsetningarliður →
fs/fall SpurnarNafnliður/tala/fall/kyn
SpurnarAtviksorð →
spao | "hvernig:ao" | 'af:fs'_þgf 'hver:fn'_þgf_et_hk | "hví:ao" | "afhverju:ao"
| 'til:fs'_ef 'hver:fn'_ef_et_hk | 'hver:fn'_ef_et_hk 'vegna:fs'_ef
| "hvort:st" VillaAð?
HversuHve →
"hversu:ao" | "hve:ao"
AfLiður/kyn → 'af:fs'_þgf Nl_þgf_ft/pers/kyn
$score(+2) SpurnarAtviksorð
$score(+1) Spurnaraukasetning
# Beygingarliðir
# Venjuleg setningaskipan þar sem frumlag (oftast í nefnifalli) er fremst
BeygingarliðurÁnUmröðunar →
BeygingarliðurÁnUmröðunar/tala/pers/kyn
| SetningAukafall
| SetningAukafallForgangur
BeygingarliðurÁnUmröðunar/tala/pers/kyn →
Frumlag/pers/tala/kyn BeygingarliðurMegin/tala/pers/kyn
BeygingarliðurMegin/tala/pers/kyn →
FrumlagsInnskot/tala/pers/kyn? AtviksliðurEinkunn*
SagnRuna/tala/pers/kyn Sjálfur/tala/kyn? KommaTilvísunarsetning/tala/pers/kyn?
SamanburðurNl? Upptalning/tala? KommaAtvikssetning?
# Það er alls ekki víst, sem Jón hélt fram, að flokkurinn muni tapa í kosningunum
BeygingarliðurÁnUmröðunar_et_p3_hk →
NlFrumlagÞað BeygingarliðurMegin_et_p3_hk VillaKomma? Skýringarsetning
# Sögn kemur fremst, svo frumlag. Enginn annar liður leyfist fremst, tengingin situr þar.
BeygingarliðurSögnFremst →
BeygingarliðurSögnFremst/tala/pers/kyn
BeygingarliðurSögnFremst/tala/pers/kyn →
SagnHluti/tala/pers/kyn Upptalning/tala? KommaAtvikssetning?
# Frumlag fyrir aftan sögn, annar liður getur komið fremst:
# 'Gengu þau galvösk á Esjuna þrátt fyrir veðurútlitið'
# 'Bersýnilega fór Jón sterki í bága við reglurnar með þessu'
# 'Undir húsinu voru illa farnar skolpleiðslur'
# 'Í skólanum borðaði Gunna aldrei matinn eftir þetta'
# 'Í grein sinni opinberaði Hannes niðurstöðu sína'
# Ath. að frumlag 3p. et. getur verið falið:
# (? Það virtist mér í dag kettinum líða betur)
# 'Í dag virtist mér kettinum líða betur'
# 'Eins og Páll er ég mjög ósáttur við þetta'
BeygingarliðurMeðUmröðun →
BeygingarliðurMeðUmröðun/tala/pers/kyn
BeygingarliðurMeðUmröðun/tala/pers/kyn →
SetningForskeyti? SagnHluti/tala/pers/kyn Upptalning/tala? KommaAtvikssetning?
# Mögulegar tengingar í aukasetningum eftir gerð aukasetningar
Tíðartenging →
"löngu:ao"? "áður:ao" "en:st" VillaAð?
| "löngu:ao"? "eftir:ao" "að:st"
| Allt? 'frá:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "að:st"
| VillaFráÞvíAð # frá því X
| Allt? 'frá:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "er:st"?
| 'snemma:ao'_mst "en:st" VillaAð? # fyrr en
| 'ótt:ao'_mst "en:st" VillaAð? # óðar en
| "þá:ao" "er:st"
| 'um:fs'_þf 'leið:kvk'_þf_et "og:st" # um leið og
| 'um:fs'_þf 'svipaður:lo'_sb_hk_þf_et 'leyti:hk'_þf_et "og:st" # um svipað leyti og
| 'um:fs'_þf 'samur:fn'_hk_þf_et 'leyti:hk'_þf_et "og:st" # um sama leyti og
| 'á_sama_tíma:ao' "og:st"
| 'í_sömu_andrá:ao' "og:st"
| "síðan:st" VillaAð?
| "nema:st"? "þegar:st" VillaAð?
| "uns:st"
| "meðan:st" VillaAð?
| 'á_meðan:ao' VillaAð? # á meðan
| "þangað:ao" "til:st" VillaAð?
| "þar:ao" "til:st" VillaAð?
| 'allar_götur_síðan:ao' VillaAð?
| 'í_fyrsta_sinn:ao' "sem:st" VillaAð?
| 'í_síðasta_sinn:ao' "sem:st" VillaAð?
| 'í_allra_síðasta_sinn:ao' "sem:st" VillaAð?
| TengiorðEr # "er:stt", líka tilvísunartenging - fær mínus
$tag(apply_length_bonus) Tíðartenging
Allt → 'allur:fn'_nf_hk_et
$score(+4) Allt
Tilgangstenging →
'til:fs'_ef 'það:pfn'_hk_ef_et "að:st"
| "svo:st" "að:st" # Líka afleiðingartenging
| SvoTenging
Viðurkenningartenging →
"enda:st" "þótt:st" VillaAð?
| "jafnvel:ao"? "þótt:st" VillaAð?
| "jafnvel:ao"? "þó:st" "að:st"
| VillaÞóAð
| 'þrátt_fyrir:ao' 'það:pfn'_hk_þf_et? "að:st"
$score(+6) Viðurkenningartenging
Afleiðingartenging →
"þannig:ao" "að:st"
| "svo:st" "að:st" # Líka tilgangstenging
| SvoTenging
Orsakartenging →
"fyrst:ao" VillaAð?
| VillaVístAð
| 'úr:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et # úr því ('að' er höndlað neðar)
| 'af:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et # af því ('að' er höndlað neðar)
| 'þar_eð:st'
| "þar:ao" "sem:st" VillaAð?
| "því:st"
# Orsakartengingar sem leyfa umröðun eftirfarandi beygingarliðar,
# t.d. "Kettir elta mýs vegna þess að í rauninni finnst þeim það skemmtilegt",
# "Jón taldist giftur Gunnu, með því að í kirkjubók fannst færsla því til sönnunar"
OrsakartengingUmröðun →
'vegna:fs'_ef 'það:pfn'_hk_ef_et "að:st" # vegna þess að
| 'sökum:fs'_ef 'það:pfn'_hk_ef_et "að:st" # sökum þess að
| 'sakir:fs'_ef 'það:pfn'_hk_ef_et "að:st" # sakir þess að
| 'með:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "að:st" # með því að
| 'af:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "að:st" # af því að
| 'úr:fs'_þgf 'það:pfn'_hk_þgf_et "að:st" # úr því að
| "því:st" "að:st" # því að
$score(+2) OrsakartengingUmröðun
Skilyrðistenging →
"ef:st" VillaAð?
| "svo:ao" "framarlega:ao" "sem:st" VillaAð?
| "nema:st" VillaAð?
| 'koma:so'_0_gm_vh_p3_et 'til:fs'_ef 'það:pfn'_hk_ef_et "að:st" # komi til þess að
| 'fara:so'_0_gm_vh_p3_et "svo:ao" "að:st" # fari svo að
$score(+8) Skilyrðistenging # Skilyrðissetning er með mínus á móti
SvoTenging →
"svo:st"
$score(-8) SvoTenging # Draga verulega úr "svo" einu og sér sem tengingu
Samanburðartenging →
"eins:ao" "og:st"
| "líkt:ao" "og:st"
| "svo:st" "sem:st"
# Setningar með frumlagi
Setning → Setning/tala/pers/kyn
# Tilvik þar sem einu frumlagi fylgja nokkrir sagnliðir:
# 'Anna tók bílinn [þegar það hentaði henni], keyrði hann sjálf í bæinn [,] og keypti í matinn'
SagnRuna → SagnRuna/tala/pers/kyn
SagnRuna_p3_et/kyn → SagnRuna_et_p3/kyn
SagnRuna_p3_ft/kyn → SagnRuna_ft_p3/kyn
SagnRuna/tala/pers/kyn →
SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn SagnFramhald/tala/pers/kyn*
| AnnaðhvortSt SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn SagnKomma/tala/pers/kyn*
"eða:st" FsAtv? SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
| "bæði:st" SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn SagnKomma/tala/pers/kyn*
"og:st" FsAtv? SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
| "hvorki:st" SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn SagnKomma/tala/pers/kyn*
"né:st" FsAtv? SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
| "ýmist:st" SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn SagnKomma/tala/pers/kyn*
"eða:st" FsAtv? SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn →
Sagnliður/tala/pers/kyn LoTengtSögn_nf/tala/kyn? SagnInnskotAtv?
SagnFramhald/tala/pers/kyn →
SagnKomma/tala/pers/kyn* KommaOgEðaEn FsAtv? SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
SagnKomma/tala/pers/kyn →
',' SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
# Hvetja til framhalds sömu sagnrunu, fremur en að skipta niður í fleiri setningar
$score(+32) SagnFramhald/tala/pers/kyn
$score(+2) SagnKomma/tala/pers/kyn
$tag(begin_prep_scope) SagnRunaKnöpp/tala/pers/kyn
# Sagnir innan undirtrés geta ekki orsakað bónus á forsetningar utan þess
$tag(purge_verb) SagnRuna/tala/pers/kyn
SagnInnskot →
FsAtv
| ÁttFs # suður götuna
| EkkiNeitt
# Gefa aukabónus fyrir forsetningar innan SagnInnskots ef þær passa við umlykjandi sögn
$tag(enable_prep_bonus) SagnInnskot
SagnInnskotAtv →
# (Manninum var vikið) frá störfum [þegar málið kom upp]
SagnInnskot KommaAtvikssetning?
# (Ég ætla að fá mér ís) [,] þegar ég verð 18 ára í haust (og borða hann úti)
| KommaAtvikssetning
# Gefa plús fyrir að forsetningar- og atviksliðir tengist sögnum,
# frekar en að þeir séu t.d. forskeyti á næstu setningu
$score(+2) SagnInnskotAtv
EkkiNeitt →
"ekki:ao" 'neinn:fn'_et_hk_nf # (Hann þekkti þá) ekki neitt
$score(-2) EkkiNeitt # Betra að þekkja fornafnið 'neitt' sem nafnlið
SagnViðhengi/tala/pers/kyn →
KommaOgEðaEn SagnRuna/tala/pers/kyn
$score(+32) SagnViðhengi/tala/pers/kyn
# Setningarhluti sem byrjar á sögn og hefur innifalið frumlag
SagnHluti/tala/pers/kyn →
SagnliðurMeðF/tala/pers/kyn SagnInnskot? SagnViðhengi/tala/pers/kyn?
SagnHluti_et_p3_hk →
VirðistSem # Samkvæmt heimildum mbl.is virtist sem Björn fengi aðsvif á sviðinu
$tag(begin_prep_scope) SagnHluti/tala/pers/kyn # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
FrumlagsInnskot/tala/pers/kyn →
',' SetningÁnF/tala/pers/kyn ','
| ',' Samtenging HreinYfirsetning ',' # Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er skilyrði
| InnskotsSamtenging HreinYfirsetning # Lögheimili á Íslandi þegar kosning fer fram er skilyrði
| Tímaliður # Tjónið þann 3. mars nam 1,2 milljarði króna
# Þröngt mengi samtenginga sem nota má án kommu í frumlagsinnskoti
# (sé mengið of vítt eykst margræðni verulega)
InnskotsSamtenging →
"þegar:st" VillaAð?
| "meðan:st" VillaAð?
| 'á_meðan:ao' VillaAð?
| "þar:ao" "sem:st" VillaAð?
| 'þrátt_fyrir:ao'
| "þar:ao" "sem:st" VillaAð?
Frumlag/pers/tala/kyn →
NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn
# Hakk til að láta 1.p. og 2.p. virka með fornafninu "allur",
# sem annars er aðeins brúklegt í 3.p.
Frumlag_p1/tala/kyn →
FrumlagAllur/tala/kyn
Frumlag_p2/tala/kyn →
FrumlagAllur/tala/kyn
FrumlagAllur/tala/kyn →
# Allar eruð þið jafnar fyrir lögum
# Öll erum við jöfn fyrir lögum
'allur:fn'_nf/tala/kyn
$score(-5) FrumlagAllur/tala/kyn # Ekki nota þessa undantekningu nema þörf krefji
# Hakk til að láta "Þetta/Það eru aðallega fjögur atriði" virka,
# þ.e. þar sem ábendingarfornöfnin "þessi"/"sá" eru notuð í eintölu
# sem frumlag með andlagi í fleirtölu.
Frumlag_p3_ft_hk →
'þessi:fn'_nf_et_hk | 'sá:fn'_nf_et_hk
Samanburðarmerki → ',' | ';' | "-:em"
SamanburðurNl →
SamanburðarNlTenging Nl_nf AtvFs? # þar af einn alvarlega
| Samanburðarmerki? "þar:ao" "með:ao" 'telja:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn Nl_nf/tala/kyn AtvFs? # þar með talinn allur þingflokkur Framsóknar
| Samanburðarmerki 'annað:fn'_þgf_et_hk "nær:ao" # Viðskiptablaðið styður ekki jafnaðarstefnuna; öðru nær.
SamanburðarNlTenging →
VillaHeldur? "en:st" # 'Forseti á ekki að gera meiri breytingu á sér (heldur) en forsætisráðherra'
| ','? "eins:ao" "og:st" # 'Hann á ekki andstæðinga eins og aðrir kjörnir fulltrúar'
| ','? "líkt:ao" "og:st"
| Samanburðarmerki? "þar:ao" "af:ao" # 'Fjöldi barna var í vélinni, þar af tvö kornabörn'
| Samanburðarmerki? "þar:ao" 'á_meðal:ao'
| Samanburðarmerki? 'þar_með_talið:ao' # Skammstöfunin 'þ.m.t.'
| Samanburðarmerki? "nema:st" # Allir vita það, nema ég.
| ','? "enda:st" # 'Réttindi í almennum sjóðum breyttust, enda lægri fjárhæð en áður'
| "sem:st"
| Samanburðarmerki "en:st" # Enginn lögreglumaður var handtekinn - en 100 mótmælendur
| SamanburðarTengingOg
SamanburðarTengingOg →
','? "og:st" # Erfitt fjarskiptasamband er á staðnum og mikil snjóþyngsli
$score(-8) SamanburðurNl
$score(+4) SamanburðarNlTenging
$score(-14) SamanburðarTengingOg
Sjálfur/tala/kyn → 'sjálfur:fn'_nf/tala/kyn
# 'Þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn tillögunni: Jón, Sigríður og Guðrún.'
# 'Aðeins einn nemandi var með þetta rétt; strákurinn í rauðu skyrtunni.'
Formerki → ':' | ';' | "-:em" | ','
Upptalning/tala → Formerki Nl_nf/tala
Setning/tala/pers/kyn →
# Venjuleg setningarskipan með frumlagi (í nefnifalli) fremst:
# 'Jón sterki fór bersýnilega í bága við reglurnar með þessu'
# 'Katrín formaður félagsins hefur augljóslega verið alveg hnífskörp í gær'
# 'Rúmlega helmingur tvítugra karlmanna vill flugvöll í Vatnsmýri'
# 'Ég bara spyr [sjálf]'
# 'Allir mega koma til landsins [sjálfir] sem það vilja'
BeygingarliðurÁnUmröðunar/tala/pers/kyn
# Frumlag fyrir aftan sögn
| BeygingarliðurMeðUmröðun/tala/pers/kyn
# 'Það fara 40 mínútur í pappírsvinnuna'
| NlFrumlagÞað SagnHluti/tala/pers/kyn Upptalning/tala?
Setning_et_p3_hk →
# 'Að raða frímerkjum er góð skemmtun'
SetningAð
# 'Nú þarf/þyrfti að hugsa út fyrir kassann'
# 'Ætíð verður að gæta hagsmuna almennings'
# 'Þar hefur ekki gengið alltof vel á undanförnum árum'
| SetningÞað
# Um er/var að ræða þriggja ára stelpu
# (-> Það er um að ræða þriggja ára stelpu)
| SetningUmAðRæða
# 'Nú/þá/alltaf er/var/væri verið að reka fólk burt af jörðum sínum'
# ('verið' er ekki til sem LHÞT, en það er hins vegar 'búið' o.fl.) # ERROR -- bæta við í bín? og/eða er þetta villa?
| SetningForskeyti 'vera:so'_0_gm_p3_et 'vera:so'_sagnb NhFyllingAtv
# Það (var verið að eyðileggja menningarverðmæti)
# Það (tekur mig þrjú ár að eignast bílinn)
# Það (verður að viðurkennast að Jón er fær á sínu sviði)
| NlFrumlagÞað SögnÞað
SögnÞað →
# (Það) var verið að eyðileggja menningarverðmæti
'vera:so'_0_gm_p3_et 'vera:so'_sagnb NhFyllingAtv
# (Það) tekur mig tvö ár að eignast bílinn
# (Það) kostaði mig blóð, svita og tár [í gær] að standa í þessu
| so_2_þf_þf_gm_p3_et NlBeintAndlag_þf NlÓbeintAndlag_þf NhFyllingAtv
# (Það) verður [strax] að segjast/viðurkennast að Jón er fær á sínu sviði
| 'verða:so'_0_gm_p3_et FsAtv? NhEinfaldur_mm ","? Skýringarsetning
# Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
$tag(begin_prep_scope) Setning/tala/pers/kyn
# Setning þar sem frumlagið 'það' er falið
SetningÞað →
SetningForskeyti SagnRuna_et_p3_hk NhFyllingAtv?
$score(-8) SetningÞað # Velja fremur hefðbundna setningu með tilgreindu frumlagi ef býðst
SetningAð →
# 'Að raða frímerkjum [í ró og næði] er góð skemmtun'
NhLiður FsAtv? SagnRuna_et_p3_hk
| SetningAðHugsaSér
$score(-4) SetningAð # Óalgengt form
SetningAðHugsaSér →
nhm 'hugsa:so'_1_þgf_gm_nh abfn_þgf # 'Að hugsa sér [, sagði Anna]'
$score(+2) SetningAðHugsaSér
# !!! ATH: Við lítum á nafnliðinn í "um að ræða" sem andlag (viðfang)
# !!! forsetningarinnar 'um', ekki sagnarinnar 'ræða'
SetningUmAðRæða →
# Um væri að ræða
# Um hafi verið að ræða
# Um yrði að ræða
# Um gæti hafa verið að ræða
# ...o.s.frv.
'um:fs'_þf SögnUmAðRæða Nl_þf AtvFsAuka?
# Í dag hafi verið um að ræða skipulegt undanhald
| SetningForskeyti SögnVarUmAðRæða AtvFsAuka?
$score(+64) SetningUmAðRæða # Mjög líklega réttur skilningur á þessari orðaröð
SetningForskeyti →
FsAtv ","? | SamanburðarForskeyti ","?
SamanburðarForskeyti →
"eins:ao" "og:st" Nl_nf # 'Eins og Páll borða ég ekki smjör'
| "líkt:ao" "og:st" Nl_nf # 'Líkt og bakarar eru smiðir óhressir með þetta'
# Hvetja til forskeyta fremur en samtenginga, ef val er þar á milli
$score(+10) SamanburðarForskeyti
# Sagnir innan forskeytis hafa ekki áhrif á tengsl forsetninga við sagnir í setningunni sjálfri
$tag(purge_verb) SetningForskeyti
# Setning sem byrjar á lýsingarorði í stað "það"
# 'Óheimilt er (að fangelsa mann fyrir engar sakir)'
# 'Óhætt má telja (að flokkurinn vinni kosningarnar)'
# 'Öruggt hefur verið talið [að fara Vatnaleiðina í þurru veðri]'
# 'Ljóst er (að Brandur var fallegasti kötturinn)'
SetningLo →
LoTengtSögn_nf_et_hk SetningLoSögn AðLiður?
# Kjörgengur [við Alþingiskosningar/í lok maí] skal vera hver sá ríkisborgari (sem dvalið hefur 5 ár í landinu)
| LoTengtSögn_nf/tala/kyn FsRunaEftirSögn? HjSögnLhÞtSM/tala/pers Nl_nf/tala/pers/kyn AtvFs?
# Aðspurður sagði Jón framburð Gunnu vera uppspuna frá rótum
# Örvingluð eftir atburði næturinnar leitaði Anna til lögreglunnar
| LoTengtSögn_nf/tala/kyn FsAtv? SagnHluti/tala/pers/kyn
| SetningLoMeðSpurningu
# Frábært að heyra [í þér]
# Yndislegt að sjá og heyra
| LoTengtSögn_nf_et_hk NhLiðir FsAtv?
# Gaman að sjá til þín
| "gaman:ao" NhLiðir FsAtv?
SetningLoMeðSpurningu →
# Spurð/aðspurð [um / í framhjáhlaupi / eftir atburðinn] hvort Jón væri edrú sagði Gunna að hann væri það
LoSpurnarUpplegg/tala/kyn LoSpurnarInnskot? Spurnaraukasetning SagnHluti/tala/pers/kyn
LoSpurnarUpplegg/tala/kyn →
lo_sb_nf/tala/kyn | so_lhþt_sb_nf/tala/kyn # spurð/aðspurð/innt
LoSpurnarInnskot →
"um:st" | FsAtv
$score(+4) SetningLoMeðSpurningu
SetningLoSögn →
HjSögnLhÞtSM_et_p3 HreinSögn_lhþt_et_hk? # er/skal/mun/hefur verið talið/þótt...
| HjSögnMegiSkuli_et_p3? so_0_mm_p3_et # sýnist/virðist/telst, má teljast
| HjSögnMegiSkuli_et_p3 so_0_nh # má telja, skal ætla
| 'þykja:so'_0_gm_et_p3 # '(öruggt) þykir (að Jón vinni mótið)'
| 'vera:so'_0_gm_et_p3 'vera:so'_sagnb # Hægt og bítandi er/var/væri verið (að ýta fólki burt)
# Ekkert frumlag í nefnifalli, sögn sem sagnbót (oft í miðmynd):
# 'Í dag er búist við vondu veðri eftir hádegi'
# (í stað 'Það er búist við vondu veðri eftir hádegi í dag')
# 'Á morgun verður lent á neyðarbrautinni'
# 'Fylgst verður með kosningunum á RÚV næstu daga'
# (í stað 'Það verður fylgst með kosningunum á RÚV næstu daga')
# 'Í dag má sækja tölvuna'
# (í stað 'Það má sækja tölvuna í dag')
SetningSo →
# Í SetningSoÞað eru reglur sem *geta* staðið í skýringarsetningu
# ('Ég taldi að...')
SetningSoÞað
# Hér fyrir neðan eru reglur sem geta *ekki* staðið í skýringarsetningu
# ('Ég taldi að...')
# Er/var/hefur verið [í þessu tilviki] spáð betra veðri [á morgun]
| HjSögnLhÞtSM_et_p3 FsAtv? So_1_sagnb/fall NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Fórust með honum átján menn
| so_0_mm/pers/tala FsAtv? NlFrumlag_nf/tala/pers AtvFsAuka?
# Skal tryggja rétt almennings til að fara um landið
| SagnliðurÁnF
# Skal í frumvarpinu fólgin greinargerð um tekjur ríkisins og gjöld
| VeraSkulu_et_p3 FsRuna LoTengtSögn_nf/tala/kyn NlFrumlag_nf/tala/kyn AtvFsAuka?
# Varð uppljómaður bærinn þegar ýtt var á hnappinn
| So_1_p3_nf/tala NlSagnfylling_nf NlFrumlag_nf/tala AtvFsAuka?
# Signdi sig maðurinn í mikilli geðshræringu
| So_1_p3/aukafall/tala NlBeintAndlag/aukafall NlFrumlag_nf/tala AtvFsAuka?
# !!! Ath.: So_1_nh leyfir miðmynd nafnháttar, sem ætti ekki að vera leyfilegur hér
# !!! sbr. '?Endurnýjast á leigusamninginn í ár'
# Gæta eiga/skulu/verða þeir þingskapa
| So_1_nh/fall HjSögnNhMeðSo/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn
NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Farðu galvaskur að sækja kaffi strax
| Sögn_bh SögnFrh_bh?
# Má með sanni segja (að þeir hafi sloppið með skrekkinn)
| HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? EinSögn_nh_et_hk SagnInnskot?
# Þarf til þess lagafyrirmæli að svipta mann réttindum
| 'þurfa:so'_1_þf_gm_et_p3 FsAtv? NlBeintAndlag_þf AðLiður?
# (Því) hafi þurft að senda alla farþegana (á hótel)
# (Í dag) gæti hafa rignt
| FsAtv? HjSögnVh so_sagnb NhFylling?
# Þykir/finnst þeim vera slagsíða [í umfjölluninni] / þeim [það] ósanngjarnt
| HjSögnFinnst NlFrumlag_þgf SögnFinnstBotn
# Virðist sem Björn hafi fengið aðsvif
| VirðistSem
# Hér eru setningargerðir sem byrja á sagnlið, innifela
# falið 3p. et. frumlag og geta þar af leiðandi staðið
# í skýringarsetningu (t.d. í framhaldi af 'Ég taldi að...')
SetningSoÞað →
# Leitað verður/skal/mun til sérfræðinga
# Verið er í snatri að ráða hæfasta umsækjandann
# Komið hefur/hafi til átaka milli þeirra
# Farið hefur verið ofan í saumana á málinu
# Búist er við að Sigmundur Davíð segi af sér
Sagnliður_sagnb
| Sagnliður_lhþt
# Horft hefur verið [til hennar] lostafullum augum
| So_1_sagnb/fall HjSögnLhÞtSM_et_p3 FsAtv? NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Búast má/skal/þarf/hefur mátt við töfum á veginum
| so_0_mm_nh HjSögnMegiSkuliÞurfi_et_p3 SagnInnskot
# Haldi þessi þróun áfram [þá] er voðinn vís
| SagnliðurVh ","? "þá:st"? BeygingarliðurMeðUmröðun FsAtv?
# Með lögum megi tryggja rétt almennings
| FsAtv SagnliðurÁnF
# Endurnýja þarf/skal/má [í snatri] leigusamninginn í ár
| So_1_nh/fall HjSögnMegiSkuliÞurfi_et_p3 FsRuna?
NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Svo virðist sem Björn hafi fengið aðsvif
| "svo:ao" VirðistSem
VirðistSem →
'virða:so'_op_mm_fh_p3_et "sem:st" VillaAð? HreinYfirsetning # virtist/virðist sem Björn hafi fengið aðsvif á sviðinu
$score(+10) VirðistSem # Sennilega rétt greint
SögnFinnstBotn →
'vera:so'_1_nf_nh NlSagnfylling_nf # Finnst þeim vera slagsíða í umfjölluninni
| NlFrumlagÞað? LoSamanb_et_nf_hk AðLiður?
Sagnliður_lhþt →
EinSögn_lhþt/tala/kyn OgSögn_lhþt/tala/kyn* HjSögnLhÞt_p3/tala
NlFrumlag_nf/tala/kyn AtvFsAuka? # Teknar og skráðar hafa verið ákvarðanir í málinu # ERROR -- mætti merkja sem leiðinlegt orðalag?
$score(-4) Sagnliður_lhþt # Knúsað orðalag - velja annað ef í boði
# Talið er (að Jón sé horfinn) / Verið er (að ráða hæfasta umsækjandann)
# Sagt er algerlega óhætt [að fara út]
# Sótt sé/verði/yrði að honum
# !!! Hér er álitamál hvort so_sagnb ætti frekar að vera so_lhþt_nf_hk_et
# !!! (vegna falda frumlagsins "það er..."). Hins vegar má hafa í huga að
# !!! t.d. orðmyndin 'ábyrgst' er aðeins í BÍN sem MM-SAGNB, þannig að reglan
# !!! hér nær yfir 'Ábyrgst hefur verið að greiðslan færi fram'.)
Sagnliður_sagnb →
so_sagnb HjSögnSagnb_et_p3 LoTengtSögn_nf_et_hk? SagnliðurBotn_sagnb
SagnliðurBotn_sagnb →
NhFylling
| SagnInnskot
| VillaKomma? Skýringarsetning
$tag(begin_prep_scope) Sagnliður_sagnb
$score(+240) Sagnliður_sagnb
# Skal í frumvarpinu fólgin greinargerð
# Er í frumvarpinu fólgin greinargerð
# Verður í frumvarpinu fólgin greinargerð
# Mun í frumvarpinu fólgin greinargerð
VeraSkulu_et_p3 →
'vera:so'_0_gm_et_p3 | 'verða:so'_0_gm_et_p3 | 'skulu:so'_0_gm_et_p3 | 'munu:so'_0_gm_et_p3
# Setning þar sem aðalnafnliður er í aukafalli
# en frumlag í 3p. et. ('það') er falið.
# Sögnin tekur viðfang (subject) í aukafalli eða er í miðmynd
# 'Mér blöskrar athæfið' (? Það blöskrar mér athæfið),
# 'Mér sýnist að öllu sé óhætt' (? Það sýnist mér að öllu sé óhætt),
# 'Helmingi ungmenna finnst skólinn skemmtilegur' (? Það finnst helmingi ungmenna skólinn skemmtilegur)
SetningAukafall →
# Manninn langaði [mjög í ferðina / að fara til útlanda strax]
# Köttum [í landinu] fjölgar
NlFrumlag/aukafall so_subj_op/aukafall ÓpSagnarBotn?
# Mig/Þig/Hann/Mennina hefur [lengi] langað [til útlanda]
| NlFrumlag/aukafall HjSögn_et_p3 FsAtv? so_subj_sagnb/aukafall ÓpSagnarBotn?
# Mig er [búið] að dreyma um ferð til útlanda
| NlFrumlag_þf 'vera:so'_0_gm_fh_et_p3 'búa:so'_lhþt_sb_nf_et_hk?
nhm so_subj_nh_þf ÓpSagnarBotn?
# Mér hafa ofboðið lætin í hundinum [alla daga]
| NlFrumlag/aukafall HjSögn/tala/pers FsAtv? so_subj_sagnb/aukafall
NlBeintAndlag_nf/tala/pers AtvFsAuka?
# Mér [algjörlega] blöskraði [af öllu hjarta] vitleysan (í Páli), Mig þraut örendið
| NlFrumlag/aukafall SögnÓp/aukafall
# Þann auð ber okkur að nýta (til góðra verka)
| NlBeintAndlag/aukafall2 so_subj_op/aukafall NlFrumlag/aukafall AtvFs? nhm So_1_nh/aukafall2 FsAtv?
# Öfug orðaröð: 'Eignarrétti fylgja [í auknum mæli] skyldur' (í stað 'Skyldur fylgja eignarrétti')
# 'Þetta skrifar Bjarni á Facebook-síðu sinni og bendir [galvaskur] á frammistöðu stjórnarinnar'
| SetningAukafallÖfug
# Þessar skuldir hefur 365 ekki greitt
# Þessa bók hef ég aldrei skilið
| NlBeintAndlag/aukafall HjSögn/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn
AtvFs? So_1_sagnb/aukafall FsAtv?
# Köttum hefur [ekki] fjölgað á árinu (= ?Það hefur ekki fjölgað köttum á árinu)
# Páli hefur [ekki] batnað [síðan í gær]
| NlFrumlag_þgf SögnSagnbBreyting AtvFsAuka?
# Köttum í landinu mun [ekki/enn] fjölga á árinu
# Páli mun [ekki] vaxa skegg
| NlFrumlag_þgf SögnNhBreyting AtvFsAuka?
# Hælisleitendum fer/hefur farið fækkandi/fjölgandi
| NlFrumlag_þgf_ft SögnLhNtBreyting AtvFsAuka?
# Miðmynd sagna: Mér áskotnaðist, mér fyrirgefst, mér gremst, okkur finnst [öllum]...
| NlFrumlag_þgf/tala/kyn so_0_mm LoÞgf/tala/kyn? MiðmyndarBotn?
# Viðreisn hefur [ekki] borist/hlotnast/áskotnast [að þessu sinni] öflugur liðsauki [í dag]
| NlFrumlag_þgf HjSögnMM FsAtv? so_mm_sagnb FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_nf/tala/pers AtvFsAuka?
# Bönkunum hefur/hafði/hefði [flestum] tekist að halda í horfinu
| NlFrumlag_þgf/tala/kyn HjSögnMM LoÞgf/tala/kyn? so_mm_sagnb MiðmyndarBotn?
# Öllum hefur verið/skal/mun tryggð heilbrigðisþjónusta / réttur til að lifa með reisn
| NlFrumlag_þgf HjSögnLhÞtSM_p3/tala FsAtv? so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn
FsRunaEftirSögn? AukafallLhÞtAndlag/tala/pers/kyn AtvFsAuka?
# Páli eru þröngar skorður [kyrfilega] settar [í þessu efni]
| NlFrumlag_þgf HjSögnLhÞtSM_p3/tala FsAtv? AukafallLhÞtAndlag/tala/pers/kyn
AtvFs? so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn FsAtv?
# Hjónunum var [í fyrra] [báðum] (falið að stýra rannsóknaverkefni)
| NlFrumlag_þgf/tala/kyn SögnAukafallÞgf/tala/kyn
# Þess skal [ekki] gætt (að fara varlega með sprengiefnið)
# Nánari upplýsinga er [ekki] að vænta
| NlFrumlag_ef SögnAukafallEf
# Þá ályktun má strax draga í dag (að Páll sé ekki með öllum mjalla)
# Engan má skylda til að láta eign sína af hendi
# Miklu má veðja að Guðný snúi aftur í pólitík
| NlFrumlag/aukafall HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? So_1_nh/aukafall AðLiður?
# Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi
| NlFrumlag/aukafall HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? AukafallÖfugSögn nhm So_1_nh/aukafall FsAtv?
# Engan þarf/ætti að undra (að mig langi í ís)
# Greinarmun verður [ekki] að gera (á Jóni og séra Jóni)
| NlFrumlag/aukafall HjSögnÞurfaEiga_et_p3 FsAtv? nhm So_1_nh/aukafall AðLiður?
# Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti að ósekju
| NlÓbeintAndlag_þf HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? So_2_nh_þf/fall NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Öllum má tryggja heilbrigðisþjónustu í dag
| NlÓbeintAndlag_þgf HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? So_2_nh_þgf/fall NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
# Öllum skal [ekki] standa [til boða] menntun (Menntun skal standa öllum til boða)
| NlÓbeintAndlag/aukafall HjSögnMegiSkuli_et_p3 FsAtv? So_1_nh/aukafall FsRunaEftirSögn? NlFrumlag_nf AtvFsAuka?
# Mér/okkur/ykkur/börnunum finnst/þykir [mörgum [það]] [ekki] skemmtilegt
# [að borða góðan mat / hérna í kvöld / að Jón lesi bók]
| NlFrumlag_þgf/tala/kyn HjSögnFinnst FinnstÞað/tala/kyn? FinnstAndlag AðLiður?
# Konunum þykir/finnst Páll algjör viðbjóður
| NlFrumlag_þgf/tala/pers HjSögnFinnst/tala/pers ÞykirAndlag
# Mér hefur [ekki] þótt [það] vont að sofa á nýju dýnunni
| NlFrumlag_þgf HjSögn_et_p3 FsAtv? HjSögnFinnst_sagnb 'það:pfn'_hk_nf_et? FinnstAndlag AðLiður?
# Þann auð eigum við [ekki] að nýta (í þágu lands og þjóðar)
| NlBeintAndlag/aukafall so_0/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers AtvFs? nhm So_1_nh/aukafall FsAtv?
# Þann auð munum/skulum við [ekki] nýta (í þágu lands og þjóðar)
| NlBeintAndlag/aukafall HjSögnNh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers AtvFs? So_1_nh/aukafall FsAtv?
# Nöfn ráðherra var [ekki] að finna [í Panamaskjölunum]
| NlBeintAndlag_þf 'vera:so'_0_gm_fh_p3_et FsAtv? nhm 'finna:so'_0_gm_nh FsAtv?
# Aukafallssetningar sem eru mjög líklega rétt greindar og fá þar
# af leiðandi plús-skor í stað mínuss
SetningAukafallForgangur →
# Öllum er [í meginatriðum] frjálst/fyrir bestu að ákveða snarlega að flytja úr landi
NlFrumlag_þgf HjSögnLhÞt_et_p3 FsRunaEftirSögn? LhÞtÞgfEinkunn AðLiður?
# Mér sýndist [eftir íhugun] að málið hefði fengið eðlilega meðferð
| NlFrumlag_þgf so_0_mm FsAtv? VillaKomma? Skýringarsetning
# Öfug orðaröð: 'Eignarrétti fylgja [í auknum mæli] skyldur' (í stað 'Skyldur fylgja eignarrétti')
# 'Þetta skrifar Bjarni á Facebook-síðu sinni og bendir [galvaskur] á frammistöðu stjórnarinnar'
SetningAukafallÖfug →
NlBeintAndlag/aukafall So_1/aukafall/tala/pers FsRunaEftirSögn? NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn
AtvFsAuka? SagnFramhald/tala/pers/kyn*
$score(-32) SetningAukafallÖfug
SögnÓp/aukafall →
# (Mér) [algjörlega] blöskraði [af öllu hjarta] vitleysan
# (Mig) þraut örendið
Atviksliður? So_subj_op/fall/aukafall SögnÓpBotn/fall
SögnÓpBotn/fall →
FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag/fall AtvFsAuka?
| NhFyllingAtv # Landinu bar [blátt áfram] að bjarga flóttamönnum í neyð
ÞykirAndlag →
NlBeintAndlag_nf/tala/pers/kyn NlÓbeintAndlag_nf
$score(+20) ÞykirAndlag
FinnstÞað/tala/kyn →
'það:pfn'_hk_nf_et LoÞgf/tala/kyn # Bílstjórum finnst það mörgum leiðinlegt
| LoÞgf/tala/kyn 'það:pfn'_hk_nf_et? # Bílstjórum finnst mörgum [það] leiðinlegt
FinnstAndlag →
LoTengtSögn_nf_et_hk # skemmtilegt
| ao* so_lh_nt # mjög endurnærandi, afskaplega frískandi
SögnAukafallÞgf/tala/kyn →
HjSögnLhÞtSM_et_p3 FsAtv? LoÞgf/tala/kyn? SögnAukafallÞgfBotn
SögnAukafallÞgfBotn →
# (Stóru skipunum hefur verið/skal/mun) stýrt (í land)
# (Hannesi var í fyrra) falið að stýra rannsóknaverkefni
# (Mér var strax) sagt að Friðgeir væri farinn að drekka aftur
# (Manninum var) vikið [frá störfum [þegar málið kom upp]]
so_1_þgf_sagnb AðLiður?
# (Þátttakendum er) gert kleift að matast með reisn
| 'gera:so'_sagnb LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv
# (Öllum hefur verið/skal/mun) óskað [í snarheitum] góðs bata
| so_2_þgf_ef_sagnb FsRunaInnskot? NlBeintAndlag_ef AtvFsAuka?
# (Öllum hefur verið/skal/mun) skilað [í flýti] bílunum
| so_2_þgf_þgf_sagnb FsRunaInnskot? NlBeintAndlag_þgf AtvFsAuka?
SögnAukafallEf →
HjSögnLhÞtSM_et_p3 FsAtv? SögnAukafallEfBotn
SögnAukafallEfBotn →
# (Þess skal [ekki]) gætt að fara varlega með sprengiefnið
so_1_ef_sagnb AðLiður?
# Ákvörðunar var/er/verður/hefur verið/mun [ekki] að vænta [strax í dag]
| nhm so_1_ef_nh FsAtv?
$score(+3) SögnAukafallEfBotn
AukafallÖfugSögn →
NlBeintAndlag/fall AtvFs? So_1_nh/fall # (skal) engum gera
| NlBeintAndlag/fall AtvFs? So_1_sagnb/fall # (skal) engum gert
# Tilvik þar sem sögn í lhþt eintölu fylgir andlag í fleirtölu:
# 'Öllum skal tryggð mannhelgi og vernd gegn hvers kyns ofbeldi'
AukafallLhÞtAndlag/tala/pers/kyn →
NlBeintAndlag_nf/tala/pers/kyn
AukafallLhÞtAndlag_et/pers/kyn →
NlBeintAndlag_nf_ft/pers/kyn
AukafallsBotn →
FsAtv # (Mér virtist ykkur ekki hungra) mjög undir ræðunni
| FsRuna? NlFrumlag_nf AtvFsAuka? # (Mér virtist ykkur ekki falla) [í geð] ræðan í kvöld
| NhFyllingAtv # (Mér sýndist ykkur langa) gríðarlega að fara til útlanda strax
ÓpSagnarBotn →
FsAtv # (Mér líkaði) vel við Jón
| NhFyllingAtv # (Okkur langaði) gríðarlega að fara til útlanda strax
| FsAtv? HjSögnVantaSkorta NlBeintAndlag_þf AtvFsAuka? # (Okkur þótti) [algjörlega] vanta broddinn í ræðuna
| Nl_nf AtvFs? VeraInnskot? NhRuna FsAtv? # (Okkur þótti) hún teygja lopann gríðarlega
| MiðmyndarBotnLo # (Okkur þótti) kettirnir [ekk] [vera] fallegir
MiðmyndarBotn →
MiðmyndarBotnFlókinn
# (Páli fyrirgefst) örugglega á morgun
| FsAtv
MiðmyndarBotnFlókinn →
# (Mér sýndist) kötturinn [ekki] [vera [skyndilega] að] lepja mjólkina og borða matinn í gær
Nl_nf AtvFs? VeraInnskot? NhRuna FsAtv?
# (Mér leyfist) vonandi að fara út
| NhFyllingAtv
# (Mér finnst) kettirnir [ekki] [vera] fallegir
| MiðmyndarBotnLo
# (Mér virtist) ykkur [ekki] blöskra undir ræðunni
| NlFrumlag/aukafall AtvFs? so_subj_nh/aukafall AukafallsBotn?
# (Mér finnst) [ekki / í meginatriðum] vanta blíðu [í söng Ara]
# !!! ATH: Hvaða sagnir geta staðið hér? Aðeins 'vanta' og 'skorta'?
| FsAtv? HjSögnVantaSkorta NlBeintAndlag_þf AtvFsAuka?
# (Mér virtist) þeim [ekki] sýnast börnin vera falleg
| Nl_þgf AtvFs? so_nh_mm MiðmyndarBotn
$score(+14) MiðmyndarBotnFlókinn
MiðmyndarBotnLo →
Nl_nf/tala/pers/kyn AtvFs? HjSögnVera? LoTengtSögn_nf/tala/kyn FsAtv?
$score(+24) MiðmyndarBotnLo # Gefa plús fyrir heildstætt samhengi lýsingarorðs
VeraInnskot →
HjSögnVera FsAtv? nhm # vera [stöðugt] að / geta hafa verið [alltaf] að / verðir [í snatri] að / hafa orðið að...
# Setningar án frumlags (notaðar t.d. í tengisetningum eftir 'sem').
# Í setningum án frumlags getur sagnliðurinn verið "öfugur",
# þ.e. "konurnar sem borðað höfðu matinn" í stað "höfðu borðað".
# Þá má atviksliður ekki koma inn á milli sagnanna, þ.e.
# "höfðu ekki borðað" er gilt, en "borðað ekki höfðu" ógilt.
SetningÁnF/tala/pers/kyn →
EinSetningÁnF/tala/pers/kyn FramhaldÁnF/tala/pers/kyn*
EinSetningÁnF/tala/pers/kyn →
Atviksliður? ÖfugurSagnliður/tala/pers/kyn
LoTengtSögn_nf/tala/kyn? SagnInnskotAtv? ÖfugtFramhald/tala/pers/kyn*
# Lýsingarorð á undan sögn:
# (Ráðherrar taka þær ákvarðanir sem) nauðsynlegar eru/þykja/teljast til rækslu starfa þeirra
| LoTengtSögn_nf/tala/kyn Sögn_0/tala/pers/kyn SagnInnskotAtv?
$tag(begin_prep_scope) EinSetningÁnF/tala/pers/kyn # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
ÖfugtFramhald/tala/pers/kyn →
KommaOgEðaEn ÖfugurSagnliður/tala/pers/kyn LoTengtSögn_nf/tala/kyn? SagnInnskotAtv?
$score(-3) ÖfugtFramhald/tala/pers/kyn
FramhaldÁnF/tala/pers/kyn →
FramhaldÁnFMeðKommu/tala/pers/kyn
| FramhaldÁnFÁnKommu/tala/pers/kyn
FramhaldÁnFMeðKommu/tala/pers/kyn →
',' FramhaldÁnFÁnKommu/tala/pers/kyn LokatáknEðaKomma
$score(+8) FramhaldÁnFMeðKommu/tala/pers/kyn # Framhald innan kommu er mjög líklega rétt
FramhaldÁnFÁnKommu/tala/pers/kyn →
Samtenging HreinYfirsetning # (sem borðað höfðu matinn) þegar hann var framreiddur fyrr um kvöldið
| Samtenging EinSetningÁnF/tala/pers/kyn # (sem borðað höfðu matinn) og þakkað auðmjúkar fyrir sig
# Sagnliðir
Sagnliður/tala/pers/kyn →
Sögn_0/tala/pers/kyn # Sögn með engu viðfangi: (veðrið) skánaði
| Sögn_1/tala/pers/kyn # Sögn með einu viðfangi: (Jón) sá köttinn
| Sögn_2/tala/pers/kyn # Sögn með tveimur viðföngum: (Kata) skrifaði Önnu bréf
| Sögn_sagnb/tala/pers/kyn # Sagnbót: (Jón) hefur borðað matinn og farið að bóna bílinn
| Sögn_nh/tala/pers/kyn # Sagnir í nafnhætti: (Jón) mun/hyggst bóna bílinn og fara að kaupa inn
| Sögn_lhþt/tala/pers/kyn # Sagnir í lh. þt.: (Kata) er vöknuð og farin að sækja Pál
| Sögn_lhnt/tala/pers # Sagnir í lh. nt.: (Guðrún) var hringjandi og sannfærandi í allan dag
# Sagnliður með venjulegri eða 'öfugri' orðaröð: (Konan sem) matinn borðaði
ÖfugurSagnliður/tala/pers/kyn →
Sagnliður/tala/pers/kyn
| ÖfugSögn_0/tala/pers/kyn
| ÖfugSögn_1/tala/pers/kyn
| ÖfugSögn_2/tala/pers/kyn
# Sagnliður án sýnilegs frumlags: Í dag þarf að vökva grasið (=Það þarf að vökva grasið í dag)
# Sagnliður án frumlags þarf að geta staðið sem afleiðing í ef-þegar setningu:
# '(Ef hann hringir) má sækja tölvuna og byrja að vinna'
SagnliðurÁnF →
# so_subj_gm_none NhFyllingAtv? # (Í dag) þarf [sannarlega] (að vökva grasið)
so_0_mm_p3_et NhFyllingAtv? # (Í dag) dregst [sennilega] (að vökva grasið)
# | HjSögn_et_p3 FsAtv? so_subj_sagnb_none NhFyllingAtv? # (Í ár) hefur [í sumarhitanum] þurft (að vökva grasið)
| HjSögn_et_p3 FsAtv? so_mm_sagnb NhFyllingAtv? # (Í ár) hefur [vegna leti] dregist (að vökva grasið)
# | HjSögnNh_et_p3 FsAtv? so_subj_nh_none NhFyllingAtv? # (Í ár) mun [í sumarhitanum] þurfa (að vökva grasið)
| HjSögnNh_et_p3 FsAtv? so_mm_nh NhFyllingAtv? # (Í ár) mun [í sumarhitanum] dragast (að vökva grasið)
# | HjSögnLhÞtSM_et_p3 FsAtv? so_sagnb NhFyllingEðaAtv? # (í dag) verður/skal/mun [líklega] lent á brautinni (eftir hádegi)
| HjSögnMegiSkuli_et_p3 HreinSögn_nh_et_hk SagnInnskot? # [Í dag] má sækja tölvuna (og byrja að vinna)
| so_0_nh HjSögnNhMeðSo_et_p3 HreinSögnAtv_nh? # [hvort] leggja skuli/eigi/þarf/verður [á skatt, breyta honum eða afnema hann]
| HjSögnNh_p3/tala FsAtv? so_mm_nh FsRunaEftirSögn? NlFrumlag_nf/tala # [Í kröfunum] skulu felast [í snatri] tillögur (um nýtt fyrirkomulag)
| 'þurfa:so'_1_þf_gm_fh_et_p3 FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_þf # Þarf [til þess] lagafyrirmæli
| StökSögn_et_p3_gm # (Í dag) segir
| so_0_et_p3_gm SagnInnskot # (Í dag) fýkur í fólk / kreppir að / losnar um stífluna / segir
$tag(begin_prep_scope) SagnliðurÁnF # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
StökSögn_et_p3_gm →
so_0_et_p3_gm
# Óalgengt að sagnorð standi ein og sér án frumlags
$score(-8) StökSögn_et_p3_gm
HreinSögnAtv_nh →
FsAtv? HreinSögn_nh_et_hk
# Sagnliður sem hefst á viðtengingarhætti:
# 'Haldi þessi þróun áfram er voðinn vís / þarf að grípa til aðgerða'
# !!! TODO: hér þyrfti að leyfa að setja "þá" á milli, mætti merkja sem óþarft samt.
# Komma þarf líka að leyfast, s.s. í aðalreglunni. Finna hvar þetta er notað.
SagnliðurVh →
# Haldir þú [áfram að borða] (er voðinn vís)
# Aki hann ölvaður (skal sekta hann um tíu þúsund krónur)
so_0_vh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NhFyllingEðaAtv?
# Borði börnin [í snarheitum] matinn (getum við farið í sund)
| So_1_vh_nf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers FsRunaInnskot? NlSagnfylling_nf AtvFsAuka?
| So_1_vh/aukafall/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers FsRunaInnskot? NlBeintAndlag/aukafall AtvFsAuka?
# Verði þessi tillaga felld (geng ég úr flokknum)
# Verði karlarnir byrjaðir að grilla (sæki ég sósuna)
| VeraVerða_vh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn HreinSögn_lhþt/tala/kyn FsAtv?
# Verði þeim [ekki] vísað [úr landi] geta afleiðingarnar orðið hörmulegar
# Sé börnunum sagt [að fara í háttinn] grenja þau stanslaust
| VeraVerða_vh_et_p3 NlFrumlag_þgf AtvFs? so_1_þgf_sagnb NhFyllingEðaAtv?
# Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju (skal hann eiga rétt til skaðabóta)
| 'hafa:so'_0_vh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs?
'vera:so'_sagnb HreinSögn_lhþt/tala/kyn FsAtv?
# Hafi manni verið hallmælt í útvarpi (skal hann fá kaffi og kleinu)
| 'hafa:so'_0_vh_et_p3 NlFrumlag_þgf AtvFs?
'vera:so'_sagnb so_1_þgf_sagnb FsAtv?
# Hafi manni verið tekið blóð að óþörfu (skal hann liggja á bekk í stundarfjórðung)
| 'hafa:so'_0_vh_et_p3 NlFrumlag_þgf AtvFs?
'vera:so'_sagnb so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn Nl_nf/tala/kyn AtvFs?
# Hafi manni verið gert kleift að matast með reisn (skal hann liggja á bekk í stundarfjórðung)
| 'hafa:so'_0_vh_et_p3 NlFrumlag_þgf AtvFs? 'vera:so'_sagnb
'gera:so'_lhþt/tala/kyn LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv
# Hafi manns verið leitað að óþörfu (skal hann fá axlarnudd)
| 'hafa:so'_0_vh_et_p3 NlFrumlag_ef AtvFs? 'vera:so'_sagnb so_2_þgf_ef_sagnb FsAtv?
# Fari [það] svo/þannig að ég nái ekki kjöri til forseta [,] [þá] getið þið sótt fyrirlestur um þetta hjá mér
| 'fara:so'_0_vh_et_p3 'það:pfn'_hk_nf_et? FsAtv "að:st" HreinYfirsetning
$score(-4) SagnliðurVh
VeraVerða_vh/tala/pers →
'vera:so'_0_vh/tala/pers | 'verða:so'_0_vh/tala/pers
VeraVerða_gm_p3/tala →
'vera:so'_1_nf_gm_p3/tala | 'verða:so'_1_nf_gm_p3/tala
OgVeraVerða_gm_p3/tala →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? VeraVerða_gm_p3/tala
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? VeraVerða_gm_p3/tala FsAtvKomma?
# Sagnliður með inniföldu frumlagi:
# '(Í dag) borðaði Jón matinn'
# '(Með því) var svæðinu stefnt í hættu'
# '(Í kjölfar þess) varð ég ósáttur'
# '(Nú) mega allir fara sem vilja'
# '(Í gær) skrifuðu þær konur þingmönnum bréf sem voru heitastar í málinu'
SagnliðurMeðF/tala/pers/kyn →
SögnMeðF/tala/pers/kyn Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn?
$score(-2) SagnliðurMeðF/tala/pers/kyn
SögnMeðF/tala/pers/kyn →
SögnMeðF_0/tala/pers/kyn # Sögn með engu viðfangi: (Í dag) skánaði veðrið
| SögnMeðF_1/tala/pers/kyn # Sögn með einu viðfangi: (Í dag) sá Jón köttinn
| SögnMeðF_2/tala/pers/kyn # Sögn með tveimur viðföngum: (Í dag) skrifaði Kata Önnu bréf
$score(+1) SögnMeðF_0/tala/pers/kyn
$score(+3) SögnMeðF_1/tala/pers/kyn
$score(+5) SögnMeðF_2/tala/pers/kyn
OgSögn_0/tala/pers →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? so_0/tala/pers
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? so_0/tala/pers FsAtvKomma?
OgSögn_mm/tala/pers →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? so_mm/tala/pers
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? so_mm/tala/pers FsAtvKomma?
OgSögn_mm_nh →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? so_mm_nh
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? so_mm_nh FsAtvKomma?
OgSögn_mm_sagnb →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? so_mm_sagnb
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? so_mm_sagnb FsAtvKomma?
OgSögn_sagnb/tala/kyn →
# (hefur staðið) keikur í brúnni og mótmælt yfirgangi Rússa
LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? OgEðaEn FsAtv? EinSögn_sagnb/tala/kyn
| LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? EinSögn_sagnb/tala/kyn FsAtvKomma?
$score(+6) OgSögn_sagnb/tala/kyn # Enn sterkari plús fyrir runu sagnb
OgSögn_nh/tala/kyn →
SagnInnskot? OgEðaEnÞrátt FsAtv? EinSögn_nh/tala/kyn
| SagnInnskot? ',' OgEðaEnÞrátt FsAtv? EinSögn_nh/tala/kyn FsAtvKomma?
# Þá segist hún styðja trúfrelsi, þrátt fyrir að vera andsnúin moskubyggingum
OgEðaEnÞrátt →
OgEðaEn | 'þrátt_fyrir:ao' "að:st"
OgSögn_lhþt/tala/kyn →
# Leyfa að 'og' sé sleppt, sbr. "Tveir menn voru stöðvaðir í morgun [sterklega] grunaðir um ölvun við akstur"
FsAtv? OgEðaEnAtv? EinSögnFrh_lhþt/tala/kyn
| FsAtv? ',' OgEðaEn? FsAtv? EinSögnFrh_lhþt/tala/kyn FsAtvKomma?
OgSögn_lhnt →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? EinSögn_lhnt
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? EinSögn_lhnt FsAtvKomma?
OgSögn_1_þf_nh/tala/pers →
FsAtv? OgEðaEn FsAtv? So_1_þf_nh/tala/pers
| FsAtv? ',' OgEðaEn FsAtv? So_1_þf_nh/tala/pers FsAtvKomma?
# Ekki enda á FsAtv nema innan kommu
FsAtvKomma → FsAtv? ','
# Lýsingarháttur þátíðar (Við erum byrjaðir)
LhÞtBotn/tala/kyn →
# (Mennirnir eru byrjaðir) galvaskir að grilla
# (Mennirnir eru sagðir) fara herskáir að brenna þorp
so_0_nh? NhFylling/tala/kyn
| NhRuna # (Mennirnir eru sagðir) fara sjaldan í bað, og raka sig aldrei
| LoTengtSögn_nf/tala/kyn # (Mennirnir eru taldir) ritfærir
| eo* Aldur 'gamall:lo'_sb_nf/tala/kyn? # (Mennirnir eru orðnir) [tæplega] fimmtán ára [gamlir]
EinSögn_lhþt/tala/kyn →
so_0_lhþt/tala/kyn LhÞtBotn/tala/kyn? # (Mennirnir eru) lentir
> so_2_þf_þgf_lhþt/tala/kyn NlBeintAndlag_þgf # (Maðurinn var) sviptur frelsi
> so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn NlÓbeintAndlag_þgf # (Ákvörðunin var) tilkynnt Páli
> so_subj_lhþt/tala/kyn Nl_nf/tala # (Katrín var) valin besti þjálfarinn
> so_subj_lhþt_ft/kyn Nl_nf_et # (Þau voru) valin efnilegasta sundfólkið
EinSögnFrh_lhþt/tala/kyn →
EinSögn_lhþt/tala/kyn # (Mennirnir) eru lentir og byrjaðir að grilla
> NlFrumlag_nf/tala/kyn so_0_lhþt/tala/kyn # veð tekið / veðin tekin / kötturinn kembdur
> EinSögnFrh_lhþt_sagnb
# Framhald lýsingarháttar þátíðar sem fer yfir í sagnbót
# ('leyfisveiting yrði einfölduð og fólki leyft að leigja út eignir, og heimagisting flokkuð á annan hátt')
# Í dæminu er lhþt og sagnb, og lhþt
EinSögnFrh_lhþt_sagnb →
NlFrumlag_þf/tala/kyn so_1_þf_sagnb NhFylling/tala/kyn? # fólki leyft (að fara sársvöngu um borð)
| NlFrumlag_þgf/tala/kyn so_1_þgf_sagnb NhFylling/tala/kyn? # miðunum breytt / fólkinu sagt (að fara um borð)
| NlFrumlag_ef/tala/kyn so_1_ef_sagnb NhFylling/tala/kyn? # matarins neytt / þess beðið (að fara um borð)
HreinSögn_lhþt/tala/kyn →
FsAtv? EinSögn_lhþt/tala/kyn OgSögn_lhþt/tala/kyn*
# Hvetja til 'verði bókfærðar'
$score(+12) HreinSögn_lhþt/tala/kyn
Sögn_lhþt/tala/pers/kyn →
SögnErLo/tala/pers/kyn
# talin er/hefur verið [liggja undir grun]
| so_0_lhþt/tala/kyn HjSögnLhÞtSM/tala/pers LhÞtBotn/tala/kyn?
$score(+8) Sögn_lhþt/tala/pers/kyn
SögnErLo/tala/pers/kyn →
# (Jón er orðinn) duglegur / tólf ára
# er leiðinlegur, hefur verið frábær, munu vera einstök
HjSögnLhÞtSM/tala/pers SögnErLoBotn/tala/kyn
# Hvetja til 'er/var/hefur verið...' + lýsingarorð í nefnifalli og sterkri beygingu
$score(+60) SögnErLo/tala/pers/kyn
SögnErLoBotn/tala/kyn →
# (Guðrún er) snögg [að svara fyrir sig] / (Það er) torsótt [að Siggi fari einn í skólann]
LoTengtSögn_nf/tala/kyn AðLiður?
# (Páll var) [rúmlega] tíu ára [gamall]
| eo* Aldur 'gamall:lo'_sb_nf/tala/kyn?
# (Jón hefur verið) ráðinn [sem] bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
| SögnLhÞt_nf/tala/kyn NlBeintAndlag_nf/tala/pers
# (Í herferðinni var) [ekki] notast (við nýjar aðferðir)
| FsAtv? so_0_mm_sagnb
SögnLhÞt_nf/tala/kyn →
'kalla:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn # kallaður
| 'nefna:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # nefndur
| 'tilnefna:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # tilnefndur
| 'útnefna:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # útnefndur
| 'skíra:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn # skírður
| 'setja:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # settur
| 'skipa:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # skipaður
| 'ráða:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # ráðinn
| 'velja:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn "sem:ao"? # valinn
| 'álíta:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn # álitinn
| 'telja:so'_lhþt_sb_nf/tala/kyn # talinn
$score(+10) SögnLhÞt_nf/tala/kyn
LhÞtÞgfBotn → 'fyrir:fs'_þgf 'góður:lo'_esb_hk_þgf_et # Það sem er börnum fyrir bestu
LhÞtÞgfEinkunn → LhÞtÞgfBotn | LoTengtSögn_nf_et_hk
Sögn_lhþt_et_p3_hk →
# Sértilfelli fyrir 'Það er okkur mikilvægt/fyrir bestu [í þessu máli] að fara/gera...'
HjSögnLhÞt/tala/pers NlFrumlag_þgf LhÞtÞgfEinkunn NhFylling
# Lýsingarháttur nútíðar ('við vorum hringjandi', 'hún hefur verið kvartandi')
Sögn_lhnt/tala/pers →
HjSögnLhÞt/tala/pers HreinSögn_lhnt
| 'þykja:so'_0/tala/pers HreinSögn_lhnt # Almenningur þykir uggandi / ég þykist vitandi
HreinSögn_lhnt →
FsAtv? EinSögn_lhnt OgSögn_lhnt*
EinSögn_lhnt →
so_0_lh_nt # skimandi
| so_1_nf_lh_nt NlSagnfylling_nf # verandi lögmaður sakborningsins
| so_1_þf_lh_nt NlBeintAndlag_þf # reykjandi sígarettu
| so_1_þgf_lh_nt NlBeintAndlag_þgf # bölvandi Páli
| so_1_ef_lh_nt NlBeintAndlag_ef # saknandi alls þess sem áður var
| so_2_þgf_þf_lh_nt Andlög_þgf_þf # skrifandi konunum bréf / gefandi konunum meiri gaum en körlunum
# Sagnbót ('konurnar [segjast/þykjast/virðast] [galvaskar/sumar/allar] hafa borðað matinn')
Sögn_sagnb/tala/pers/kyn →
HjSögn/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? HreinSögn_sagnb/tala/kyn
HreinSögn_sagnb/tala/kyn →
FsAtv? EinSögn_sagnb/tala/kyn OgSögn_sagnb/tala/kyn*
# (Jón hafi) hvorki látið lífið né slasast alvarlega
| "hvorki:st" EinSögn_sagnb/tala/kyn OgSögn_sagnb/tala/kyn* ","? "né:st" EinSögn_sagnb/tala/kyn
# Útgáfa til brúks strax á eftir nafnlið
# (sem getur endað á FsRunu og er því tvíræður við FsAtv)
HreinSögnAtv_sagnb/tala/kyn →
AtvFs? EinSögn_sagnb/tala/kyn OgSögn_sagnb/tala/kyn*
EinSögn_sagnb/tala/kyn →
so_sagnb NhFylling/tala/kyn? # Konurnar hafa farið [sjálfar/galvaskar] að grilla
| So_1_þf_nh_sagnb SagnarBotn # Konurnar hafa [ekki] látið Pál borða matinn / sagt niðurstöðuna vera ranga
# !!! Á að höndla Sögn_1_sagnb + NhFylling fremur eins og sögn með tveimur viðföngum,
# !!! sbr. Konurnar hafa lofað Páli ([því] að fara út): þarna er í raun 'lofa:so'_2_þgf_þgf_sagnb
| Sögn_1_sagnb NhFylling/tala/kyn? # Konurnar hafa [ekki] lofað Páli [að fara út]
| Sögn_2_sagnb
| so_mm_sagnb LhÞtBotn/tala/kyn # Konurnar hafa reynst vera bíræfnir þjófar / þóst ritfærar / sagst fara að drífa sig
# Gefa auka stig hér enda smella þá fleiri en eitt púsl saman
$score(+8) EinSögn_sagnb/tala/kyn
# Nafnháttur
Sögn_nh/tala/pers/kyn →
# Páll mun/skal [galvaskur/allur] skrifa bréfið
HjSögnNh/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? HreinSögn_nh/tala/kyn
# Páll á/ætti/verður/þarf [ekki] [galvaskur/allur] að skrifa bréfið
| HjSögnNhMeðSagnb/tala/pers FsAtv? LoTengtSögn_nf/tala/kyn? nhm HreinSögn_nh/tala/kyn
| Sögn_nh_mm/tala/pers/kyn
# Jón hefur [haft] sögu að segja
| HjSögnHafaNh/tala/pers SögnNhBotn
SögnNhBotn →
# [Jón hefur] sögu að segja
NlBeintAndlag/fall nhm So_1_nh/fall
# Jón hefur [talsvert] aðra/betri sögu að segja en þá venjulegu
| NlAnnar/fall nhm So_1_nh/fall FsAtv? "en:st" NlBeintAndlag/fall
NlAnnar/fall →
AtviksliðurEinkunn* MiðstigEðaAnnar/fall/tala/kyn Nl/fall/tala/kyn
MiðstigEðaAnnar/fall/tala/kyn →
'allur:fn'_nf_hk_et? 'annar:fn'/fall/tala/kyn # [allt] aðra sögu
| MiðstigForskeyti? lo_mst/fall/tala/kyn
# Gefa auka stig hér (enda er oft tvíræðni milli sagna í nafnhætti og nafnorða)
$score(+2) Sögn_nh/tala/pers/kyn
# Miðmynd + nafnháttur
# TODO skgr. hvaða sagnir ganga sem "hjálparsagnir" hér?
Sögn_nh_mm/tala/pers/kyn →
so_mm/tala/pers OgSögn_mm/tala/pers* Botn_nh_mm/tala/kyn
# Hann segist munu borða kökuna
# Ég telst vilja kjósa flokkinn
# Þau segjast geta látið henda Jóni út
| So_1_þf_mm HjSögnNh_ft_p3 HreinSögn_nh/tala/kyn
Botn_nh_mm/tala/kyn →
FsAtv? HreinSögn_nh/tala/kyn # (Páll hyggst/þykist/telst) skrifa söguna
| FsAtv? HreinSögn_lhþt/tala/kyn # (Kvennalistakonur virðast [ekki]) taldar sigurstranglegar
| AtvFs? HjSögnVera? LoTengtSögn_nf/tala/kyn # Þær segjast [[ekki] vera] samþykkar málinu
# (Jón sagðist) þeirrar skoðunar [að múslimar væru óalandi og óferjandi]
# (Maðurinn reyndist) þeirrar innréttingar að ekki var á hann treystandi
| Botn_nh_ef
Botn_nh_ef →
FsAtv? 'sá:fn'_ef/tala/kyn Nl_ef/tala/kyn Útskýring?
# Hvetja til samhengis með miðmynd: (hún) segist ekki ætla (að fara í framboð)
$score(+4) Sögn_nh_mm/tala/pers/kyn
HreinSögn_nh/tala/kyn →
FsAtv? EinSögn_nh/tala/kyn OgSögn_nh/tala/kyn*
EinSögn_nh/tala/kyn →
so_0_nh NhFylling/tala/kyn? # Konurnar munu fara að grilla
| Sögn_1_nh NhFylling/tala/kyn? # Konurnar munu [ekki] lofa Páli [að fara út]
| Sögn_2_nh
# (Stjórnsýsla skal) vera [í öllum tilvikum] gegnsæ
| HjSögnVeraVerða FsRunaInnskot? LoTengtSögn_nf/tala/kyn
# Boðháttur
Sögn_bh →
# Farðu [út] að þvo bílinn [strax]
so_0_bh BhBotn?
# Förum [út] að þvo bílinn [strax]
| so_0_gm_fh_p1_ft_nt BhBotn?
# Lofið barninu [að borða] [í friði]
| Sögn_1_bh BhBotn?
# Skrifaðu jólasveininum bréf
| Sögn_2_bh BhBotn?
# Láttu/látið það ekki slá ykkur (út af laginu) og fara (með ykkur í gönur)
| 'láta:so'_bh NlBeintAndlag_þf AtvFs? EinSögn_nh/tala/kyn OgSögn_nh/tala/kyn*
# Boðháttur er sjaldgæfur - viljum aðra kosti frekar
$score(-14) Sögn_bh
$tag(begin_prep_scope) Sögn_bh
BhBotn →
# að borða í friði
NhFylling SagnInnskot?
| SagnInnskot
# í skálinni meðan þið brjótið eggin
| FsAtv? BhMeðan HreinYfirsetning
# (Hrærið [í deiginu]) uns (súkkulaðið bráðnar)
BhMeðan → 'á_meðan:ao' | "meðan:st" | "uns:st" | "þar:st" "til:st"
SögnFrh_bh →
KommuSögn_bh* OgSögn_bh+
KommuSögn_bh →
',' FsAtv? Sögn_bh
OgSögn_bh →
','? OgEðaEn FsAtv? Sögn_bh
# ...en þegar eru komnar tvær eða fleiri sagnir í röð þá er það líklegri lausn
$score(+10) KommuSögn_bh
$score(+10) OgSögn_bh
# Sögn með engu viðfangi ('lenti')
# ('Maðurinn lenti')
Sögn_0/tala/pers/kyn →
# (Mennirnir) lenda og fara [galvaskir að þvo bílinn]
so_0/tala/pers OgSögn_0/tala/pers* NhFylling/tala/kyn?
# Sögn með engu viðfangi ('lenti') sem stendur í undirsetningu
# ('Maðurinn sem lenti')
ÖfugSögn_0/tala/pers/kyn →
# Mennirnir sem nennt hafa [að þvo bílinn]
so_sagnb HjSögn/tala/pers NhFylling/tala/kyn?
# Mennirnir sem lenda munu
| so_0_nh HjSögnNh/tala/pers NhFylling/tala/kyn?
# Mennirnir sem lentir eru / Ég sem farinn mun vera [að reskjast]
| so_0_lhþt/tala/kyn HjSögnLhÞtSM/tala/pers NhFylling/tala/kyn?
# (Páll gerði allt sem) í hans valdi stóð
# (...þau réttindi sem) í þessari stjórnarskrá felast
| FsAtv so_0/tala/pers
# Sögn með einu viðfangi sem stendur í undirsetningu
# ('Konurnar sem borðuðu matinn')
ÖfugSögn_1/tala/pers/kyn →
# (nf:) Konurnar sem voru [ekki] leikarar
# (þf:) Konurnar sem borðuðu [ekki] matinn
# (þgf:) Konurnar sem höfnuðu [ekki] Páli
# (ef:) Konurnar sem nutu [ekki] matarins
# Konurnar sem verið höfðu leikarar [sjálfar/galvaskar]
So_1_sagnb_nf HjSögn/tala/pers NlSagnfylling_nf LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konurnar sem borðað höfðu matinn [sjálfar/galvaskar]
| So_1_sagnb/aukafall HjSögn/tala/pers NlBeintAndlag/aukafall LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konurnar sem leikarar höfðu [sjálfar/galvaskar] verið
| NlSagnfylling_nf HjSögn/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? So_1_sagnb_nf
# Konurnar sem matinn höfðu [sjálfar/galvaskar] borðað
| NlBeintAndlag/aukafall HjSögn/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? So_1_sagnb/aukafall
# Konurnar sem vera munu leikarar [allar/galvaskar]
| So_1_nh_nf HjSögnNh/tala/pers NlSagnfylling_nf LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konurnar sem borða munu matinn [allar/galvaskar]
| So_1_nh/aukafall HjSögnNh/tala/pers NlBeintAndlag/aukafall LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konurnar sem leikarar munu [allar/galvaskar] vera
| NlSagnfylling_nf HjSögnNh/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? So_1_nh_nf
# Konurnar sem matinn munu [allar/galvaskar] borða
| NlBeintAndlag/aukafall HjSögnNh/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? FsAtv? So_1_nh/aukafall
# Konurnar sem matinn [snarlega] borðuðu [báðar/galvaskar]
| NlSagnfylling_nf AtvFs? so_1_nf/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konurnar sem matinn [snarlega] borðuðu [báðar/galvaskar]
| NlBeintAndlag/aukafall AtvFs? so_1/aukafall/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Konan sem gefin hafði verið/skal/mun Páli
| so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn HjSögnLhÞtSM/tala/pers NlÓbeintAndlag_þgf
# Konan sem Páli hafði verið/skal/mun gefin
| NlÓbeintAndlag_þgf HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn
# Konan sem kölluð hafði verið/skal/mun illum nöfnum
| so_2_þf_þgf_lhþt/tala/kyn HjSögnLhÞtSM/tala/pers NlÓbeintAndlag_þgf
# Konan sem illum nöfnum hafði verið/skal/mun kölluð
| Nl_þgf HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þf_þgf_lhþt/tala/kyn
# Konan sem spurð hafði verið/skal/mun álits
| so_2_þf_ef_lhþt/tala/kyn HjSögnLhÞtSM/tala/pers Nl_ef
# Konan sem álits hafði verið/skal/mun spurð
| Nl_ef HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þf_ef_lhþt/tala/kyn
# Orðin sem Páll lét [ekki] falla
| SoFrumlag_1_þf_nh FsAtv? NhRuna
# so_2_þgf_ef, so_2_þgf_þgf og so_2_þf_þf virðast ekki geta staðið
# í lhþt heldur aðeins sem sagnbót
# Sögn með tveimur viðföngum sem stendur í undirsetningu
# ('Konan sem gaf Páli gjöfina')
ÖfugSögn_2/tala/pers/kyn →
so_2_þgf_þf_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þgf_þf # Konurnar sem gefið hafa Páli gjöfina
| 'gera:so'_1_þgf_sagnb HjSögn/tala/pers
NlÓbeintAndlag_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # Konurnar sem gert hafa Páli kleift að matast með reisn
| so_2_þgf_þf_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þgf_þf # Konurnar sem gefa munu Páli gjöfina
| so_2_þf_ef_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þf_ef # Konurnar sem spurt hafa Pál spurningarinnar
| so_2_þf_ef_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þf_ef # Konurnar sem spyrja munu Pál spurningarinnar
| so_2_þgf_ef_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þgf_ef # Konurnar sem óskað hafa Páli góðs bata
| so_2_þgf_ef_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þgf_ef # Konurnar sem óska munu Páli góðs bata
| so_2_þgf_þgf_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þgf_þgf # Konurnar sem skilað hafa Páli bílnum
| so_2_þgf_þgf_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þgf_þgf # Konurnar sem skila munu Páli bílnum
| so_2_þgf_nf_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þgf_nf # Konurnar sem verið hafa Páli stoð og stytta
| so_2_þgf_nf_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þgf_nf # Konurnar sem vera munu Páli stoð og stytta
| so_2_þf_þf_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þf_þf # Konurnar sem kostað hafa Pál skildinginn
| so_2_þf_þf_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þf_þf # Konurnar sem kosta munu Pál skildinginn
| so_2_þf_þgf_sagnb HjSögn/tala/pers Andlög_þf_þgf # Konurnar sem kallað hafa Pál illum nöfnum
| so_2_þf_þgf_nh HjSögnNh/tala/pers Andlög_þf_þgf # Konurnar sem kalla munu Pál illum nöfnum
# Sögn með inniföldu frumlagi en engu viðfangi ('lenti')
# ('Í dag lenti maðurinn')
SögnMeðF_0/tala/pers/kyn →
# (Í dag) lenda og fara [burt í hendingskasti] mennirnir [galvaskir að þvo bílinn]
so_0/tala/pers OgSögn_0/tala/pers* FsAtv? NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) tókst og heppnaðist Seðlabankanum [galvöskum að lækka vexti]
# !!! Ath: ekki _fh hér þar sem _vh er leyfilegt (takist Seðlabankanum...)
# !!! Ath: Sögnin er óháð frumlaginu í tölu og persónu, hún er í reynd
# !!! í 3p. et. (sbr. ?'Það tekst veiðimönnunum að veiða þann stóra') # ERROR
| so_mm_et_p3 OgSögn_mm_et_p3* NlFrumlag_þgf/tala/pers/kyn NhFylling_þgf/tala/kyn?
# (Í dag) ber stjórnvöldum að taka hætturnar alvarlega
# | so_subj_gm_op_p3_et_þgfnh NlFrumlag_þgf/tala/pers/kyn NhFylling/tala/kyn
# (Í dag) líður mér [vel að hafa ekki farið þá leið]
# (Í gær) dreymdi mig [um að fara alsæll í sólarlandaferð]
# (Eftir matinn) svimaði mig
| so_subj_op/aukafall NlFrumlag/aukafall/tala/pers/kyn NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) hefur [ekki] gerst [við undirritunina] það sama
# (Um árabil) hefur verið [í gildi] yfirlýsing
| HjSögn/tala/pers FsAtv? so_sagnb FsRunaInnskot? NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) hafa mennirnir [ekki getað] lent
| HjSögn/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn GetaAtv_sagnb? HreinSögnAtv_sagnb/tala/kyn
# (Í dag) eiga mennirnir [ekki/eftir seinkun gærdagsins] að hafa/geta lent
| HjSögnNhMeðSagnb/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn nhm HafaGetaFá_nh HreinSögn_sagnb/tala/kyn
# (Í dag) munu mennirnir [ekki/innan tíðar] lenda
| SögnMeðF_nh/tala/pers/kyn
# (Í dag) hyggjast mennirnir [ekki/innan tíðar] lenda
# (Í dag) segist Illugi ekki hafa fengið laun
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn SögnMeðF_mm/tala/kyn
# (Í dag) eru mennirnir [ekki/í millitíðinni] lentir
# (Í dag) skulu mennirnir látnir lausir
| HjSögnLhÞtSM/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn HreinSögn_lhþt/tala/kyn
# (Í dag) væri [ennfremur] komin mikil framleiðsluspenna
# Ath: Hjálparsögnin er í 3p þótt frumlagið sé það ekki, sbr.
# '(Í dag) er ennfremur kominn þú' (ekki 'ert')
| HjSögnLhÞtSM_p3/tala FsAtv? so_0_lhþt/tala/kyn NlFrumlag_nf/tala/kyn
# (Í ár) hefur krönunum [í borginni] fjölgað
| HjSögn_et_p3 NlFrumlag/fall/tala/pers/kyn AtvFs? so_subj_sagnb/fall NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) er þingmönnunum [í flokknum] stefnt (til þings)
| HjSögnLhÞt_et_p3 NlFrumlag_þgf/tala/pers/kyn AtvFs? so_1_þgf_sagnb NhFylling/tala/kyn?
# (Í kvöld) er viðurgjörningsins notið (í skíðaskálanum)
| HjSögnLhÞt_et_p3 NlFrumlag_ef/tala/pers/kyn AtvFs? so_1_ef_sagnb NhFylling/tala/kyn?
# (Í ár) mun krönunum [í borginni] fjölga
| HjSögnNh_et_p3 NlFrumlag/fall/tala/pers/kyn AtvFs? so_subj_nh/fall NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) hafa fjöllin verið klifin og sigruð / hefur þú verið sæmdur orðu
| 'hafa:so'_0/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs?
HjSögn_sagnb HreinSögn_lhþt/tala/kyn
# (Í dag) hefur manninum verið sagt [að vera rólegur]
# (Frá því í gær) hefur stjórnvöldum verið ljóst að greiða þyrfti atkvæði um málið
| 'hafa:so'_0_et_p3 NlFrumlag_þgf/tala/pers/kyn AtvFs?
HjSögn_sagnb FsAtv? SögnMeðFSagnbBotn
# (Í dag) hefur konunnar getað verið gætt
| 'hafa:so'_0_et_p3 NlFrumlag_ef/tala/pers/kyn AtvFs?
HjSögn_sagnb FsAtv? so_1_ef_sagnb NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag) skal sú ákvörðun [vera] rökstudd og tilkynnt forseta Alþingis
| HjSögnSkuluMunu/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn VeraVerðaAtv? HreinSögn_lhþt/tala/kyn
# (Í svarinu) segir [jafnframt] að Jón sé ómögulegur
| 'segja:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? VillaKomma? Skýringarsetning
SögnMeðF_nh/tala/pers/kyn →
HjSögnNh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Atviksliður? SögnMeðFNhBotn/tala/pers/kyn
$score(+4) SögnMeðF_nh/tala/pers/kyn
SögnMeðFSagnbBotn →
# (Í dag hefur manninum verið) sagt [að vera rólegur]
so_1_þgf_sagnb NhFylling/tala/kyn?
# (Í dag hefur stjórnvöldum verið) [það] [algjörlega] ljóst [að málið færi í atkvæðagreiðslu]
# (Frá því í gær hefur mér verið) alvarleiki málsins hugleikinn
# !!! ATH: Nl_nf á í raun að vera frumlag hér, ef sá nafnliður er fyrir hendi á annað borð
| Nl_nf/tala/kyn? LoAtviksliðir? lo_sb_nf_sþgf/tala/kyn Skýringarsetning?
SögnMeðFNhBotn/tala/pers/kyn →
# (Í stað takka) vill Apple [nú] koma fyrir snertiskynjurum
HreinSögn_nh/tala/kyn
# (Samkvæmt fréttum) mun þingkonan [nú] hafa gefið í skyn / geta fengið gögnin / fá upplýst um málið
| HafaGetaFá_nh HreinSögn_sagnb/tala/kyn
VeraVerðaAtv →
FsAtv? HjSögnVeraVerða
SögnMeðF_mm/tala/kyn →
HreinSögn_nh/tala/kyn # (Í dag hyggjast mennirnir) [ekki/innan tíðar] lenda
| FsAtv? HjSögn_mm_nh HreinSögn_sagnb/tala/kyn # (Í dag segist Illugi) ekki hafa fengið laun
OgSögn_1/fall/tala/pers →
OgEðaEn FsAtv? so_1/fall/tala/pers
| ',' OgEðaEn FsAtv? so_1/fall/tala/pers FsAtvKomma?
# Sagnir sem geta staðið í samhenginu 'Páli/Köttum hefur [ekki] X [síðan í gær]'
SoBreyting_sagnb →
'fækka:so'_sagnb # Köttum hefur fækkað
| 'fjölga:so'_sagnb # Köttum hefur fjölgað
| 'batna:so'_sagnb # Páli hefur batnað
| 'versna:so'_sagnb # Páli hefur versnað
| 'vaxa:so'_sagnb NlBeintAndlag_nf # Páli hefur vaxið skegg
| 'elna:so'_sagnb NlBeintAndlag_nf # Páli hefur elnað sóttin
| 'skána:so'_sagnb NlBeintAndlag_nf? # Páli hefur skánað [sóttin]
| 'fara:so'_sagnb FsAtv? AfturFram # Páli hefur farið [verulega] aftur/fram
# Sagnir sem geta staðið í samhenginu 'Páli/Köttum mun [ekki] X [síðan í gær]'
SoBreyting_nh →
'fækka:so'_nh # Köttum mun fækka
| 'fjölga:so'_nh # Köttum mun fjölga
| 'batna:so'_nh # Páli mun batna
| 'versna:so'_nh # Páli mun versna
| 'vaxa:so'_nh NlBeintAndlag_nf # Páli mun vaxa skegg
| 'elna:so'_nh NlBeintAndlag_nf # Páli mun elna sóttin
| 'skána:so'_nh NlBeintAndlag_nf? # Páli mun skána [sóttin]
| 'fara:so'_nh FsAtv? AfturFram # Páli mun fara [verulega] aftur/fram
AfturFram → "aftur:ao" | "fram:ao"
# Sagnir sem geta staðið í lh. nt. í samhenginu 'Páli/Köttum hefur [ekki] farið X [síðan í gær]'
SoBreyting_lh_nt →
'fækka:so'_0_lh_nt # Köttum hefur farið fækkandi
| 'fjölga:so'_0_lh_nt # Köttum hefur farið fjölgandi
# Stigagjöfin hér þarf að yfirvinna MiðmyndarBotn sem fær 14 stig
$score(+16) SoBreyting_sagnb
$score(+16) SoBreyting_nh
$score(+24) SoBreyting_lh_nt
# 'Páli hefur [ekki] vaxið skegg'
SögnSagnbBreyting →
HjSögn_et_p3 FsAtv? SoBreyting_sagnb
# 'Hælisleitendum hefur farið [stöðugt] fækkandi'
SögnLhNtBreyting →
HjSögnLhNt FsAtv? SoBreyting_lh_nt
# 'Köttum mun [ekki] fækka á árinu'
SögnNhBreyting →
HjSögnNh_et_p3 FsAtv? SoBreyting_nh
# Umraðanir
So_1/aukafall/tala/pers → so_1/aukafall/tala/pers
$tag(pick_up_verb) So_1/aukafall/tala/pers
So_1_sagnb_nf → so_1_nf_sagnb # (Í fyrra höfðu konurnar [ekki]) verið leikarar
So_1_sagnb_þf → so_1_þf_sagnb # (Í dag hafa konurnar [ekki]) borðað matinn
So_1_sagnb_þgf → so_1_þgf_sagnb # (Í dag hafa konurnar [ekki]) hafnað Páli
So_1_sagnb_ef → so_1_ef_sagnb # (Í dag hafa konurnar [ekki]) notið matarins
So_1_nh_nf → so_1_nf_nh # (Í dag munu konurnar [ekki]) vera leikarar
So_1_nh_þf → so_1_þf_nh # (Í dag munu konurnar [ekki]) borða matinn
So_1_nh_þgf → so_1_þgf_nh # (Í dag munu konurnar [ekki]) hafna Páli
So_1_nh_ef → so_1_ef_nh # (Í dag munu konurnar [ekki]) njóta matarins
So_1_bh_nf → so_1_nf_bh | so_1_nf_gm_fh_p1_ft_nt # Vertu leikari / Verum leikarar
So_1_bh_þf → so_1_þf_bh | so_1_þf_gm_fh_p1_ft_nt # Borðaðu matinn / borðum matinn
So_1_bh_þgf → so_1_þgf_bh | so_1_þgf_gm_fh_p1_ft_nt # Hafnaðu Páli / höfnum Páli
So_1_bh_ef → so_1_ef_bh | so_1_ef_gm_fh_p1_ft_nt # Njóttu matarins / njótum matarins
$tag(pick_up_verb) So_1_bh/fall
So_1_vh_nf/tala/pers → so_1_nf_vh/tala/pers # Væri hann leikari
So_1_vh_þf/tala/pers → so_1_þf_vh/tala/pers # Borðir þú matinn
So_1_vh_þgf/tala/pers → so_1_þgf_vh/tala/pers # Hafni ég Páli
So_1_vh_ef/tala/pers → so_1_ef_vh/tala/pers # Nyti hann matarins
So_1_p3_nf/tala → so_1_nf_p3/tala
So_1_p3_þf/tala → so_1_þf_p3/tala
So_1_p3_þgf/tala → so_1_þgf_p3/tala
So_1_p3_ef/tala → so_1_ef_p3/tala
# Ópersónulegar sagnir sem standa með frumlagi í aukafalli og hafa jafnframt
# andlag, t.d. 'Mig dreymdi hest', þar sem 'dreymdi'
# hefur bæði frumlag í þolfalli og andlag í þolfalli;
# 'Mér blöskraði vitleysan'; 'Mig þraut örendið'
So_subj_op_nf/aukafall → so_1_nf_subj_op/aukafall
So_subj_op_þf/aukafall → so_1_þf_subj_op/aukafall
So_subj_op_þgf/aukafall → so_1_þgf_subj_op/aukafall
So_subj_op_ef/aukafall → so_1_ef_subj_op/aukafall
# Sagnbót með einu viðfangi
Sögn_1_sagnb →
# Jón getur verið [af náttúrunnar hendi] hálfgerður asni
So_1_sagnb_nf FsRunaEftirSögn? NlSagnfylling_nf
# Þingmenn geta/hafa lagt [fyrir Alþingi] frumvörp (til laga)
| So_1_sagnb/aukafall FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag/aukafall
| NlEnginnAndlag/fall So_1_sagnb/fall # (Þó getur hann) enga samninga gert
NlEnginnAndlag/fall →
'enginn:fn'/fall/tala/kyn Nl/fall/tala/kyn
# Sögn í nafnhætti með einu viðfangi
Sögn_1_nh →
So_1_nh/fall FsRunaInnskot? NlBeintAndlag/fall
# sjá/láta/'horfa á' Pál breyta [í snarheitum] sér (í kött)
| So_1_þf_nh Nl_þf So_1_nh/fall FsRunaInnskot? Nl/fall
# Gefa forsetningarliðum milli sagnar og andlags mínus
# enda eru þær klasturslegt mál ('Hann mun sjá í snatri fílinn')
FsRunaInnskot →
FsRuna
$score(-8) FsRunaInnskot
# Sögn í boðhætti með einu viðfangi
Sögn_1_bh →
# Vertu [í alvörunni] þú sjálfur
So_1_bh_nf FsRunaEftirSögn? NlSagnfylling_nf
# Bakaðu [í snarheitum] kökuna
| So_1_bh/aukafall FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag/aukafall
# Sagnbót með tveimur viðföngum
Sögn_2_sagnb →
so_2_þgf_þf_sagnb Andlög_þgf_þf # Konurnar höfðu [ekki] gefið Páli gjöfina
| so_2_þf_ef_sagnb Andlög_þf_ef # Konurnar höfðu [ekki] krafið Pál svara
| so_2_þf_þf_sagnb Andlög_þf_þf # Konurnar höfðu [ekki] kostað Pál skildinginn
| so_2_þf_þgf_sagnb Andlög_þf_þgf # Konurnar höfðu [ekki] kallað Pál öllum illum nöfnum
| so_2_þgf_þgf_sagnb Andlög_þgf_þgf # Konurnar höfðu [ekki] skilað Páli bílnum
| so_2_þgf_ef_sagnb Andlög_þgf_ef # Konurnar höfðu [ekki] óskað Páli alls hins besta
| so_2_þgf_nf_sagnb Andlög_þgf_nf # Kristín hafði [ekki] verið Páli stoð og stytta
| 'gera:so'_1_þgf_sagnb Nl_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # Konurnar höfðu [ekki] gert Páli kleift að klæða sig
# Það er gott að ná tveimur viðföngum með sögn í sagnbeygingu
$score(+6) Sögn_2_sagnb
# Sögn í nafnhætti með tveimur viðföngum
Sögn_2_nh →
so_2_þgf_þf_nh Andlög_þgf_þf # Konurnar munu [ekki] gefa Páli gjöfina
| so_2_þf_ef_nh Andlög_þf_ef # Konurnar munu [ekki] krefja Pál svara
| so_2_þf_þf_nh Andlög_þf_þf # Konurnar munu [ekki] kosta Pál skildinginn
| so_2_þf_þgf_nh Andlög_þf_þgf # Konurnar munu [ekki] kalla Pál öllum illum nöfnum
| so_2_þgf_þgf_nh Andlög_þgf_þgf # Konurnar munu [ekki] skila Páli bílnum
| so_2_þgf_ef_nh Andlög_þgf_ef # Konurnar munu [ekki] óska Páli alls hins besta
| so_2_þgf_nf_nh Andlög_þgf_nf # Kristín mun [ekki] vera Páli stoð og stytta
| 'gera:so'_1_þgf_nh Nl_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # Konurnar munu [ekki] gera Páli kleift/mögulegt að klæða sig
Andlög/fall/afall →
NlÓbeintAndlag/fall AndlögBotn/fall/afall
Andlög/fall/afall/tala/kyn →
NlÓbeintAndlag/fall LoTengtSögn_nf/tala/kyn? AndlögBotn/fall/afall
AndlögBotn/fall/afall →
# (gefa Páli) [stóra] gjöf
NlBeintAndlag/afall
# (gefa Páli) [talsvert] stærri gjöf/flottari bíl en mér/Sigríði
| LoAtviksliður* lo_mst/afall/tala/kyn NlBeintAndlag/afall/tala/pers/kyn "heldur:st"? "en:st" NlÓbeintAndlag/fall
So_2_nh_þf_nf → so_2_þf_nf_nh
So_2_nh_þf_þf → so_2_þf_þf_nh
So_2_nh_þf_þgf → so_2_þf_þgf_nh
So_2_nh_þf_ef → so_2_þf_ef_nh
So_2_nh_þgf_nf → so_2_þgf_nf_nh
So_2_nh_þgf_þf → so_2_þgf_þf_nh
So_2_nh_þgf_þgf → so_2_þgf_þgf_nh
So_2_nh_þgf_ef → so_2_þgf_ef_nh
# Sögn í boðhætti með tveimur viðföngum
Sögn_2_bh →
so_2_þgf_þf_bh Andlög_þgf_þf # Gefðu Páli gjöfina / stærri gjöf en mér
| so_2_þf_ef_bh Andlög_þf_ef # Krefðu Pál svars / ítarlega svars en mig
| so_2_þf_þf_bh Andlög_þf_þf # Kostaðu Pál skildinginn / fleiri skildinga en mig
| so_2_þf_þgf_bh Andlög_þf_þgf # Kallaðu Pál öllum illum nöfnum / verri nöfnum en mig
| so_2_þgf_þgf_bh Andlög_þgf_þgf # Skilaðu Páli bílnum / betri bíl en mér
| so_2_þgf_ef_bh Andlög_þgf_ef # Óskaðu Páli alls hins besta / betri útkomu en mér
| so_2_þgf_nf_bh Andlög_þgf_nf # Vertu Páli stoð og stytta / tryggari vinur en mér
| 'gera:so'_1_þgf_bh Nl_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # Gerðu Páli kleift/mögulegt að klæða sig í fötin
# Sögn með einu viðfangi ('borðaði matinn')
Sögn_1/tala/pers/kyn →
# (þf:) Konurnar borðuðu og meltu [ekki] matinn
# (þgf:) Konurnar afneituðu, og beinlínis höfnuðu, [ekki] Páli
# (ef:) Konurnar nutu [ekki] matarins
# (nf:) Konurnar voru [ekki] leikarar
# (Páll) klappaði og strauk kettinum
# (Kjósandi) velur [í lok maí] þá frambjóðendur sem hann kýs
# (Við) einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum
# (Sveitarfélögin) ráða sjálf [í meginatriðum] málefnum sínum
# (Hún) sagði lafmóð/sjálf söguna
so_1_nf/tala/pers OgSögn_1_nf/tala/pers*
FsRunaEftirSögn? LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NlSagnfylling_nf NhFylling?
| so_1/aukafall/tala/pers OgSögn_1/aukafall/tala/pers*
FsRunaEftirSögn? LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NlBeintAndlag/aukafall NhFylling?
# (Ég tel/segi/álít) Pál vera dagfarsprúðan mann
| So_1_þf_nh/tala/pers OgSögn_1_þf_nh/tala/pers* SagnarBotn
# (Bankar) hafa reynst og gagnast mér (vel)
| HjSögn/tala/pers FsAtv? so_mm_sagnb OgSögn_mm_sagnb* NlBeintAndlag_þgf
# Konan hefur verið/skal/mun gefin Páli
| HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn Nl_þgf
# Konan hefur verið/skal/mun spurð álits
| HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þf_ef_lhþt/tala/kyn NlBeintAndlag_ef
# Konan hefur verið/skal/mun kölluð öllum illum nöfnum
| HjSögnLhÞtSM/tala/pers FsAtv? so_2_þf_þgf_lhþt/tala/kyn Nl_þgf
# Býli í landinu eru/geta verið/verða/munu vera 3.000/tuttugu [talsins]
Sögn_1_ft/pers/kyn →
HjSögnLhÞt_ft/pers FsAtv? Töluorð_ft_nf/kyn
# Sagnir sem geta staðið með þf + nh
# '(Ég) álít (Pál vera dagfarsprúðan mann)'
# '(Guðrún) lét (soninn hafa bílinn)'
# '(Við) sáum (strákinn vaxa úr grasi)'
# '(Jón) kvað (stíginn vera öruggan)'
# '(Myndbandið) sýndi (björgunarmenn bera hann inn í sjúkrabíl)'
So_1_þf_nh/tala/pers →
'segja:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'telja:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'láta:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'álíta:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'sjá:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'kveða:so'_1_þf_gm/tala/pers
| 'sýna:so'_1_þf_gm/tala/pers
| SoHorfaÁ/tala/pers
SoHorfaÁ/tala/pers →
# 'Við horfðum á strákinn vaxa úr grasi'
'horfa:so'_0_gm/tala/pers 'á:fs'_þf
$score(+16) SoHorfaÁ/tala/pers
$tag(purge_verb) SoHorfaÁ/tala/pers
So_1_þf_nh →
'segja:so'_1_þf_gm_nh
| 'telja:so'_1_þf_gm_nh
| 'láta:so'_1_þf_gm_nh
| 'álíta:so'_1_þf_gm_nh
| 'sjá:so'_1_þf_gm_nh
| 'kveða:so'_1_þf_gm_nh
| 'sýna:so'_1_þf_gm_nh
| SoHorfaÁ
SoHorfaÁ →
# 'Við munum horfa á strákinn vaxa úr grasi'
'horfa:so'_0_gm_nh 'á:fs'_þf
$score(+16) SoHorfaÁ
$tag(purge_verb) SoHorfaÁ
# segist munu/vilja borða kökuna
# telst munu/vilja kjósa flokkinn
# læst munu/vilja virða meirihlutann
# kveðst munu/vilja virða ákvörðun ráðherrans
# sýnist munu/vilja slá metið
So_1_þf_mm →
'segja:so'_mm
| 'telja:so'_mm
| 'láta:so'_mm
| 'kveða:so'_mm
| 'sýna:so'_mm
# látið/talið/sagt Pál borða matinn
So_1_þf_nh_sagnb →
'segja:so'_1_þf_sagnb
| 'telja:so'_1_þf_sagnb
| 'láta:so'_1_þf_sagnb
| 'álíta:so'_1_þf_sagnb
| 'sjá:so'_1_þf_sagnb
| 'kveða:so'_1_þf_sagnb
| 'sýna:so'_1_þf_sagnb
$score(+2) So_1_þf_nh_sagnb
SagnarBotn →
# (Páll segir) mistökin strax valda vanda
Nl_þf AtvFs? NhRuna
# (Þingmaðurinn telur) niðurstöðuna vera ranga / (Verkfræðingurinn segir) útkomuna verða tvísýna
| Nl_þf/tala/kyn AtvFs? HjSögnVeraVerða LoLiður_nf/tala/kyn
# (Páll segir) mistökin [ekki] hafa verið gerð (á vakt Jóns)
# (Páll segir) mistökin [ekki] hafa verið (í uppleggi Friðgeirs)
# Hér er notað HjSögnEkkiVera í stað HjSögnVera til að forðast margræðni
# gagnvart NhRunu
| Nl_þf/tala/kyn AtvFs? HjSögnEkkiVera so_lhþt/tala/kyn?
# (Hann segir) hvern farþega [strax] hafa fengið tíu evrur / hafa farið að grilla
| Nl_þf/tala/kyn AtvFs? 'hafa:so'_0_nh HreinSögn_sagnb/tala/kyn # !!! Hér vantar að senda þolfall: 'galvaskan að grilla'
# (Páll segir) Ásu [ekki] vera/hafa verið góðan stjórnanda
| Nl_þf/tala AtvFs? HjSögnEkkiVera Nl_þf/tala
# (Páll segir) skorta [á] (að farið sé að lögum)
| so_subj_nh_none NhFylling?
# (Páll segir) tefjast (að hefja framkvæmdir)
| so_mm_nh NhFylling?
# (Már segir) misskilnings gæta (hjá Hannesi)
| Nl_ef AtvFs? so_subj_nh_ef
# (Anna telur) fólki fækka í landinu
| Nl_þgf AtvFs? so_subj_nh_þgf
# (Már segir) [í grundvallaratriðum] gæta misskilnings (hjá Hannesi)
| FsAtv? so_subj_nh_ef Nl_ef
# !!! Ekki virðist þörf fyrir öfuga orðaröð í þgf eða þf
$score(+6) SagnarBotn
SoFrumlag_1_þf_nh →
NlFrumlag_nf/tala/pers So_1_þf_nh/tala/pers # (Orðin sem) Páll lét (falla) / (Orðin sem) þú lést (falla)
SögnMeðF_1/tala/pers/kyn →
# (nf:) (Í fyrra) voru konurnar [ekki] leikarar [sjálfar/galvaskar]
# (þf:) (Í dag) borðuðu konurnar [ekki] matinn [sjálfar/galvaskar]
# (þgf:) (Í dag) afneituðu og höfnuðu konurnar [ekki] Páli [báðar/galvaskar]
# (ef:) (Í gærkvöldi) óskuðu konurnar [ekki] leyfis [allar/galvaskar] [að höfða mál]
so_1_nf/tala/pers OgSögn_1_nf/tala/pers*
NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn NlSagnfylling_nf
LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NhFylling?
| so_1/aukafall/tala/pers OgSögn_1/aukafall/tala/pers*
NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn NlBeintAndlag/aukafall
LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NhFylling?
| HjSögnLhÞtSM/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? SagnarBotnLhÞt/tala/kyn
# (Þegar gögnin hafa verið lesin) eru eimaðar upp úr þeim upplýsingar [á borð við nöfn]
| HjSögnLhÞt/tala/pers FsAtv? so_lhþt_nf/tala/kyn FsAtv? NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn
# '(og) var Ástþór mjög ósáttur (við útvarpsstjóra)'
| HjSögnLoMeðF/tala/pers/kyn LoTengtSögn_nf/tala/kyn
# (Í dag) segir hann (köttinn vera svangan)
| So_1_þf_nh/tala/pers OgSögn_1_þf_nh/tala/pers* NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn SagnarBotn
# (Í dag) barst lögreglunni ábending
| so_mm_op/tala NlÓbeintAndlag_þgf NlFrumlag_nf/tala
# (Í dag) finnst þeim vera slagsíða (í umfjölluninni) / þykir okkur ósanngjarnt (að haldið sé áfram)
| HjSögnFinnst NlFrumlag_þgf SögnFinnstBotn
# (Áður) hafði KR látið Jón og Gunnar fara / sagt niðurstöðuna vera ranga
| HjSögn/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers So_1_þf_nh_sagnb SagnarBotn
SögnMeðF_1/tala/pers/kyn →
# (Í dag) eru og verða þetta tvítugir strákar [galvaskir] [að hella sig fulla]
VeraVerða_gm_p3/tala OgVeraVerða_gm_p3/tala* 'þessi:fn'_nf_hk_et
NlSagnfylling_nf/tala/pers/kyn LoTengtSögn_nf/tala/kyn? NhFylling?
SagnarBotnLhÞt/tala/kyn →
# (Í dag) verður konan gefin Páli [sjálf]
so_2_þgf_þf_lhþt/tala/kyn Nl_þgf LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# (Í dag) er/skal/mun þingmaðurinn kallaður illum nöfnum [saklaus]
| so_2_þf_þgf_lhþt/tala/kyn Nl_þgf LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# (Í dag) mun konan spurð álits [galvösk]
| so_2_þf_ef_lhþt/tala/kyn Nl_ef LoTengtSögn_nf/tala/kyn?
# Sögn með tveimur viðföngum ('gaf Páli gjöfina')
Sögn_2/tala/pers/kyn →
# Þágufall + þolfall ('að gefa einhverjum kött')
so_2_þgf_þf/tala/pers Andlög_þgf_þf/tala/kyn # Konurnar gáfu Páli [sjálfar] gjöfina / dýrari gjöf en mér
# Þolfall + eignarfall ('að spyrja einhvern einhvers')
| so_2_þf_ef/tala/pers Andlög_þf_ef/tala/kyn # Konurnar kröfðu Pál [herskáar] svars / ítarlegri svara en mig
# Þágufall + eignarfall ('að óska einhverjum góðs bata')
| so_2_þgf_ef/tala/pers Andlög_þgf_ef/tala/kyn # Konurnar óskuðu Páli [allar] góðs bata / skjótari bata en mér
# Þágufall + þágufall ('að skila einhverjum einhverju')
| so_2_þgf_þgf/tala/pers Andlög_þgf_þgf/tala/kyn # Konurnar skiluðu Páli [sjálfar] bílnum / betri bíl en mér
# Þágufall + nefnifall ('að vera einhverjum eitthvað')
| so_2_þgf_nf/tala/pers Andlög_þgf_nf/tala/kyn # Konurnar voru Páli [allar] stoð og stytta / traustari vinir en mér
# Þolfall + þolfall ('að kosta einhvern eitthvað')
| so_2_þf_þf/tala/pers Andlög_þf_þf/tala/kyn # Konurnar kostuðu Pál [allar] skildinginn / minna en mig
# Þolfall + þágufall ('að kalla einhvern illum nöfnum')
| so_2_þf_þgf/tala/pers Andlög_þf_þgf/tala/kyn # Konurnar kölluðu Pál [æstar] illum nöfnum / verri nöfnum en mig
# Nefnifall + nefnifall ('að þykja eitthvað algjör viðbjóður')
| so_2_nf_nf/tala/pers Andlög_nf_nf/tala/kyn # Konunum þótti Páll algjör viðbjóður
# gera + lo ('að gera einhverjum kleift að fara út')
| 'gera:so'_1_þgf/tala/pers NlÓbeintAndlag_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # Konurnar gerðu Páli kleift að matast með reisn
SögnMeðF_2/tala/pers/kyn →
# Þágufall + þolfall ('að gefa einhverjum kött')
so_2_þgf_þf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þgf_þf # (Í dag) gáfu konurnar [bersýnilega] Páli [ekki] gjöfina
# 'gera' + lo ('að gera einhverjum eitthvað kleift')
| 'gera:so'_1_þgf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn NlÓbeintAndlag_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # (Í dag) gerðu konurnar Páli kleift að matast með reisn
# Þolfall + eignarfall ('að spyrja einhvern einhvers')
| so_2_þf_ef/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þf_ef # (Í gær) kröfðu konurnar Pál [ekki] svars
# Þágufall + eignarfall ('að óska einhverjum einhvers')
| so_2_þgf_ef/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þgf_ef # (Í gær) óskuðu konurnar Páli [ekki] góðs bata
# Þágufall + nefnifall ('að vera einhverjum eitthvað')
| so_2_þgf_nf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þgf_nf # (Í gær) voru konurnar Páli [ekki] stoð og stytta
# Þolfall + þolfall ('að kosta einhvern eitthvað')
| so_2_þf_þf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þf_þf # (Í gær) kostuðu konurnar Pál [ekki] skildinginn
# Þágufall + þágufall ('að skila einhverjum einhverju')
| so_2_þgf_þgf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þgf_þgf # (Í gær) skiluðu konurnar Páli [ekki] bílnum
# Þolfall + þágufall ('að kalla einhvern illum nöfnum')
| so_2_þf_þgf/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn Andlög_þf_þgf # (Í gær) kölluðu konurnar Pál [ekki] illum nöfnum
# Sagnbót og nafnháttur
| HjSögn/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? Sögn_2_sagnb # (Í morgun) höfðu konurnar [ekki] krafið Pál svara
| HjSögnNh/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? Sögn_2_nh # (Á morgun) munu konurnar [ekki] krefja Pál svara
# Hjálparsagnasambönd: vera, hafa, geta, skulu, munu...
# Aðalsögnin er sagnbót (farið/gert/viljað/borðað...)
HjSögn/tala/pers →
'hafa:so'/tala/pers Geta_sagnb? # hafðir [í fátinu ekki getað] farið
| 'geta:so'/tala/pers # gast farið
| 'fá:so'/tala/pers # (allir) fái notið (þeirra réttinda)
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh # gast [ekki] hafa farið
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? HafaGetaFá_nh # vildir [ekki] geta/hafa farið
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? HafaGetaFá_nh # máttir [ekki] geta/hafa farið
| 'þykja:so'/tala/pers FsAtv? HafaGetaFá_nh # þóttir [ekki] geta/hafa farið
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? HafaGetaFá_nh # skulir [ekki] geta/hafa farið
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? HafaGetaFá_nh # munir [ekki] geta/hafa farið
| 'eiga:so'/tala/pers FsAtv? nhm HafaGetaFá_nh # átt [ekki] að geta/hafa farið
| so_mm/tala/pers FsAtv? HjSögn_mm_nh # segist [ekki] hafa farið
# Hjálparsagnir koma ekki til álita varðandi tengingu forsetningar við sögn
$tag(purge_verb) HjSögn/tala/pers
HafaGetaFá_nh →
'hafa:so'_nh | 'geta:so'_nh | 'fá:so'_nh
Geta_sagnb →
FsAtv? 'geta:so'_sagnb
GetaAtv_sagnb →
AtvFs? 'geta:so'_sagnb
$score(+3) HafaGetaFá_nh # Gefa plús fyrir flókin sagnform
$tag(purge_verb) HafaGetaFá_nh # Ekki horfa á hjálparsögnina þegar forsetningar eru tengdar
HjSögn_sagnb →
'vera:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum verið ljóst
| 'verða:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum orðið ljóst
| 'mega:so'_sagnb 'vera:so'_nh # hefur stjórnvöldum mátt vera ljóst
| 'mega:so'_sagnb 'verða:so'_nh # hefur stjórnvöldum mátt verða ljóst
| 'þykja:so'_sagnb 'vera:so'_nh # hefur stjórnvöldum þótt vera ljóst
| 'þykja:so'_sagnb 'verða:so'_nh # hefur stjórnvöldum þótt verða ljóst
| 'eiga:so'_sagnb nhm 'vera:so'_nh # hefur stjórnvöldum átt að vera ljóst
| 'eiga:so'_sagnb nhm 'verða:so'_nh # hefur stjórnvöldum átt að verða ljóst
| 'eiga:so'_sagnb nhm 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum átt að hafa verið ljóst
| 'eiga:so'_sagnb nhm 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum átt að hafa orðið ljóst
| 'geta:so'_sagnb 'vera:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum getað verið ljóst
| 'geta:so'_sagnb 'verða:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum getað orðið ljóst
| 'geta:so'_sagnb 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum getað hafa verið ljóst
| 'geta:so'_sagnb 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # hefur stjórnvöldum getað hafa orðið ljóst
$tag(purge_verb) HjSögn_sagnb
HjSögn_mm_nh →
'hafa:so'_nh # telst hafa farið
| 'geta:so'_nh 'hafa:so'_nh? # sýnist geta hafa farið
| 'vilja:so'_nh 'hafa:so'_nh # segist vilja hafa farið
| 'mega:so'_nh 'hafa:so'_nh # virðist mega hafa farið
| 'munu:so'_nh 'hafa:so'_nh # segist munu hafa farið
| 'skulu:so'_nh 'hafa:so'_nh # segjast skulu hafa farið(?)
| 'fá:so'_nh # þykist fá notið
$tag(purge_verb) HjSögn_mm_nh
HjSögnVh →
'hafa:so'_et_p3_vh # hafi þurft
| 'geta:so'_et_p3_vh # gæti þurft
| 'geta:so'_et_p3_vh FsAtv? 'hafa:so'_nh # gæti [ekki] hafa þurft
| 'mega:so'_et_p3_vh FsAtv? 'hafa:so'_nh # mætti [ekki] hafa þurft
| 'þykja:so'_et_p3_vh FsAtv? 'hafa:so'_nh # þætti [ekki] hafa þurft
| 'skulu:so'_et_p3_vh FsAtv? 'hafa:so'_nh # skyldi [ekki] hafa þurft
| 'munu:so'_et_p3_vh FsAtv? 'hafa:so'_nh # myndi [ekki] hafa þurft
$tag(purge_verb) HjSögnVh
HjSögnHafaNh/tala/pers →
'hafa:so'_gm/tala/pers 'hafa:so'_sagnb? # hef/hefur/hafði [haft] sögu að segja
| 'geta:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'hafa:so'_sagnb # getur/gæti [hafa] haft sögu að segja
| 'vilja:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'hafa:so'_sagnb # vildu [hafa] haft sögu að segja
| 'mega:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'hafa:so'_sagnb? # mætti [ekki] hafa sögu að segja
| 'þykja:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'hafa:so'_sagnb? # þætti [ekki] hafa sögu að segja
| 'skulu:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'hafa:so'_sagnb? # skyldi [ekki] hafa sögu að segja
| 'munu:so'_gm/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'hafa:so'_sagnb? # myndi [ekki] hafa sögu að segja
HjSögnVeraNh →
'vera:so'_0_gm_et_p3 'vera:so'_sagnb? # er/var/væri [verið] að ræða
| 'hafa:so'_0_gm_vh_et_p3 'vera:so'_sagnb # hafi/hefði verið að ræða
| 'geta:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'vera:so'_sagnb # getur/gat/gæti [hafa] verið að ræða
| 'skulu:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? 'vera:so'_nh # skuli/skyldi [ekki] vera að ræða
| 'skulu:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # skuli/skyldi [ekki] hafa verið að ræða
| 'munu:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? 'vera:so'_nh # mun/myndi [ekki] vera að ræða
| 'munu:so'_0_gm_et_p3 FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # mun/myndi [ekki] hafa verið að ræða
# Sögnin stendur í nafnhætti með annarri nafnháttarsögn,
# sbr. 'Gæta verða/skulu/eiga/vilja þeir þingskapa'
HjSögnNhMeðSo/tala/pers →
'verða:so'/tala/pers # gæta verða þeir / verður þú
| 'skulu:so'/tala/pers # gæta skulu þeir / skal ég
| 'munu:so'/tala/pers # gæta munu þeir / mun hann
| 'mega:so'/tala/pers # gæta mega þeir
| 'eiga:so'/tala/pers # gæta eiga þeir
| 'þurfa:so'/tala/pers # gæta þurfa þeir / þurfið þið
| 'vilja:so'/tala/pers # gæta vilja þeir / viljið þið
$tag(purge_verb) HjSögnNhMeðSo/tala/pers
HjSögnNhMeðSagnb/tala/pers →
'verða:so'/tala/pers # verða mennirnir að hafa/geta... lent
| 'eiga:so'/tala/pers # eiga mennirnir að hafa/geta... lent
| 'þurfa:so'/tala/pers # þurfa mennirnir að hafa/geta... lent
$tag(purge_verb) HjSögnNhMeðSagnb/tala/pers
# Sögnin stendur í nafnhætti
HjSögnNh/tala/pers →
'vilja:so'/tala/pers # vilja fara
| 'láta:so'/tala/pers # læt/læst fara
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_nh # vill láta fara
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'láta:so'_sagnb # vildir [gjarnan] hafa látið fara
| 'skulu:so'/tala/pers # skulu fara
| 'munu:so'/tala/pers # munu fara
| 'mega:so'/tala/pers # mega fara
| 'þykja:so'/tala/pers # þykja/þykjast setja (leiðinlegan svip á bæinn)
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_nh # mætti láta fara
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'þykja:so'_nh # (flegni kjóllinn) skuli [ekki] þykja vera (í lagi)
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'mega:so'_nh # skyldu [ekki] mega fara
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'vilja:so'_nh # skyldu [ekki] vilja fara
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_nh # skuli [ekki] láta fara
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'þykja:so'_nh # (flegni kjóllinn) myndi [ekki] þykja vera (siðsamlegur)
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'mega:so'_nh # myndu [ekki] mega fara
#| 'munu'/tala/pers FsAtv? 'hafa'_nh? 'vilja'_nh 'láta'_nh? # myndu [ekki] vilja [láta] fara - GÖLLUÐ REGLA, leyfir líka "munu hafa vilja láta fara" TODO laga
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_nh # myndu [ekki] láta fara
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'þykja:so'_sagnb # hafa [ekki] þótt fara
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'mega:so'_sagnb # hafa [ekki] mátt fara
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'vilja:so'_sagnb 'láta:so'_nh? # hafa [ekki] viljað [láta] fara
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_sagnb # hafa [ekki] látið fara
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'láta:so'_sagnb # getur [ekki] látið fara
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'þykja:so'_sagnb # getur [ekki] þótt fara
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'mega:so'_sagnb # getur [ekki] mátt fara
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'vilja:so'_sagnb 'láta:so'_nh? # getur [ekki] viljað fara / gæti viljað láta fara
HjSögnNh_p3_et → HjSögnNh_et_p3
HjSögnNh_p3_ft → HjSögnNh_ft_p3
$tag(purge_verb) HjSögnNh/tala/pers
HjSögnÞurfaEiga_et_p3 →
'þurfa:so'_et_p3 # Greinarmun þarf/þyrfti að gera
| 'eiga:so'_et_p3 # Greinarmun á/ætti að gera
| 'verða:so'_et_p3 # Greinarmun verður/varð/yrði að gera
| 'hafa:so'_et_p3 'þurfa:so'_sagnb # Engan hefur þurft að undra
| 'hafa:so'_et_p3 'eiga:so'_sagnb # Engan hefði átt að undra
| 'hafa:so'_et_p3 'verða:so'_sagnb # Greinarmun hefði orðið að gera
| 'munu:so'_et_p3 'þurfa:so'_nh # Engan mun þurfa að undra
| 'skulu:so'_et_p3 'þurfa:so'_nh # Engan skal þurfa að undra
| 'munu:so'_et_p3 'eiga:so'_nh # Greinarmun mun eiga að gera
| 'skulu:so'_et_p3 'eiga:so'_nh # Greinarmun skal eiga að gera
| 'munu:so'_et_p3 'verða:so'_nh # Greinarmun mun verða að gera
| 'skulu:so'_et_p3 'verða:so'_nh # Greinarmun skal verða að gera
HjSögnMegiSkuli_et_p3 →
'mega:so'_et_p3 # (Þann lærdóm) megi/mætti/má (draga)
| 'skulu:so'_et_p3 # (Þann lærdóm) skuli/skyldi/skal (draga)
| 'hafa:so'_et_p3 'mega:so'_sagnb # (Þann lærdóm) hefur/hefði mátt (draga)
$tag(purge_verb) HjSögnMegiSkuli_et_p3
HjSögnMegiSkuliÞurfi_et_p3 →
'mega:so'_et_p3 # (Endurnýja) megi/mætti/má (leigusamninginn)
| 'eiga:so'_et_p3 # (Endurnýja) á/eigi/átti (leigusamninginn)
| 'þurfa:so'_et_p3 # (Endurnýja) þyrfti/þarf/þurfti (leigusamninginn)
| 'skulu:so'_et_p3 # (Endurnýja) skuli/skyldi/skal (leigusamninginn)
| 'verða:so'_et_p3 # (Endurnýja) verður/yrði/varð (leigusamninginn)
| 'hafa:so'_et_p3 'mega:so'_sagnb # (Endurnýja) hefur/hafði/hefði mátt (leigusamninginn)
| 'hafa:so'_et_p3 'þurfa:so'_sagnb # (Endurnýja) hefur/hafði/hefði þurft (leigusamninginn)
| 'hafa:so'_et_p3 'eiga:so'_sagnb # (Endurnýja) hefur/hafði/hefði átt (leigusamninginn)
$tag(purge_verb) HjSögnMegiSkuliÞurfi_et_p3
# Vera/verða sambönd, öll nema sjálfar sagnirnar 'vera' og 'verða'
HjSögnEkkiVera →
'vilja:so'_nh 'vera:so'_nh # (Mér sýndist Anna) vilja vera (ein)
| 'mega:so'_nh 'vera:so'_nh # (Mér sýndist Anna) mega vera (ein)
| 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # (Mér sýndist Anna) hafa verið (valin)
| 'geta:so'_nh 'hafa:so'_nh? 'vera:so'_sagnb # (Mér sýndist Anna) geta [hafa] verið (farin)
| 'vilja:so'_nh 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # (Mér sýndist Anna) vilja hafa verið (ein)
| 'mega:so'_nh 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # (Mér sýndist Anna) mega hafa verið (ánægð)
| 'þykja:so'_nh 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # (Félögin) þykja hafa verið (illa rekin)
| 'hafa:so'_nh 'vilja:so'_sagnb 'vera:so'_nh # (Mér virtist Anna) hafa viljað vera (á staðnum)
| 'vilja:so'_nh 'verða:so'_nh
| 'mega:so'_nh 'verða:so'_nh
| 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb
| 'geta:so'_nh 'hafa:so'_nh? 'verða:so'_sagnb
| 'vilja:so'_nh 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb
| 'hafa:so'_nh 'vilja:so'_sagnb 'verða:so'_nh
| 'mega:so'_nh 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb
| 'þykja:so'_nh 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # (Félögin) þykja hafa orðið (illa rekin)
HjSögnVeraVerða →
'vera:so'_nh | 'verða:so'_nh
# Vera/verða í nafnhætti ('(Mér sýndist kötturinn) vera (gulbrúnn)')
HjSögnVera →
HjSögnEkkiVera | HjSögnVeraVerða
# Lýsingarháttur þátíðar: vera farinn, hafa verið farinn, skal vera farinn, mun vera farinn
HjSögnLhÞt/tala/pers →
'vera:so'/tala/pers # eru farnar
| 'þykja:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_nh # þóttu [ekki] vera farnar
| 'þykja:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # þóttu [ekki] hafa verið farnar
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_nh # máttu [ekki] vera farnar
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # máttu [ekki] hafa verið farnar
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_nh # vildu [ekki] vera farnar
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # vildu [ekki] hafa verið farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_sagnb # hafa [ekki] verið farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'eiga:so'_sagnb nhm 'vera:so'_nh # hafa [ekki] átt að vera farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'vilja:so'_sagnb 'vera:so'_nh # hafa [ekki] viljað vera farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'geta:so'_sagnb 'vera:so'_sagnb # hafa [ekki] getað verið farnar
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'vera:so'_sagnb # geta [ekki] verið farnar / geta hafa verið farnar
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'eiga:so'_sagnb nhm 'vera:so'_nh # geta [ekki] [hafa] átt að vera farnar
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_nh # skulu [ekki] vera farnar
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # skulu [ekki] hafa verið farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'vera:so'_nh # munu [ekki] vera farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # munu [ekki] hafa verið farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'eiga:so'_nh nhm 'vera:so'_nh # munu [ekki] eiga að vera farnar
| 'eiga:so'/tala/pers FsAtv? nhm 'vera:so'_nh # eiga [ekki] að vera farnar
| 'eiga:so'/tala/pers FsAtv? nhm 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # eiga [ekki] að hafa verið farnar
| 'verða:so'/tala/pers # verða farnar
| 'þykja:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_nh # þóttu [ekki] verða farnar
| 'þykja:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # þóttu [ekki] hafa orðið farnar
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_nh # máttu [ekki] verða farnar
| 'mega:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # máttu [ekki] hafa orðið farnar
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_nh # vildu [ekki] verða farnar
| 'vilja:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # vildu [ekki] hafa orðið farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_sagnb # hafa [ekki] orðið farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'eiga:so'_sagnb nhm 'verða:so'_nh # hafa [ekki] átt að verða farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'vilja:so'_sagnb 'verða:so'_nh # hafa [ekki] viljað verða farnar
| 'hafa:so'/tala/pers FsAtv? 'geta:so'_sagnb 'verða:so'_sagnb # hafa [ekki] getað orðið farnar
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'verða:so'_sagnb # geta [ekki] orðið farnar / geta hafa orðið farnar
| 'geta:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'eiga:so'_sagnb nhm 'verða:so'_nh # geta [ekki] [hafa] átt að verða farnar
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_nh # skulu [ekki] verða farnar
| 'skulu:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # skulu [ekki] hafa orðið farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'verða:so'_nh # munu [ekki] verða farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # munu [ekki] hafa orðið farnar
| 'munu:so'/tala/pers FsAtv? 'eiga:so'_nh nhm 'verða:so'_nh # munu [ekki] eiga að verða farnar
| 'eiga:so'/tala/pers FsAtv? nhm 'verða:so'_nh # áttu [ekki] að verða farnar
| 'eiga:so'/tala/pers FsAtv? nhm 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # eiga [ekki] að hafa orðið farnar
$tag(purge_verb) HjSögnLhÞt/tala/pers
HjSögnLhÞt_p3_et → HjSögnLhÞt_et_p3
HjSögnLhÞt_p3_ft → HjSögnLhÞt_ft_p3
# Hjálparsagnir með inniföldu frumlagi þegar lýsingarorð kemur á eftir
# ('Í dag þykir Ástþór [ekki lengur] vera (sáttur)')
HjSögnLoMeðF/tala/pers/kyn →
'vera:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn # er Páll (sáttur)
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn # telst Páll (sáttur)
| 'vilja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # vill Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'þykja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # þótti Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'mega:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # mátti Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'skulu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # skal Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'munu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # mun Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'eiga:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? nhm 'vera:so'_nh # á Páll [ekki] að vera (sáttur)
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_nh # sagðist Páll [ekki] vera (sáttur)
| 'hafa:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'vera:so'_sagnb # hefur Páll [ekki] verið (sáttur)
| 'geta:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh? 'vera:so'_sagnb # getur Páll [ekki] [hafa] verið (sáttur)
| 'vilja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # vildi Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'þykja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # þótt Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'mega:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # mátti Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'skulu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # skal Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'munu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # mun Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'eiga:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? nhm 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # á Páll [ekki] að hafa verið (sáttur)
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'vera:so'_sagnb # sagðist Páll [ekki] hafa verið (sáttur)
| 'verða:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn # verður Páll (sáttur)
| 'hafa:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_sagnb # hefur Páll [ekki] orðið (sáttur)
| 'vilja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # vildi Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'þykja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # þótti Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'mega:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # mátti Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'skulu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # skal Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'munu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # mun Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'eiga:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? nhm 'verða:so'_nh # á Páll [ekki] að verða (sáttur)
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'verða:so'_nh # sagðist Páll [ekki] verða (sáttur)
| 'geta:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh? 'verða:so'_sagnb # getur Páll [ekki] orðið (sáttur) / geta hafa orðið (sáttur)
| 'vilja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # vildi Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
| 'þykja:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # þótti Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
| 'mega:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # mátti Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
| 'skulu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # skal Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
| 'munu:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # mun Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
| 'eiga:so'/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? nhm 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # á Páll [ekki] að hafa orðið (sáttur)
| so_mm/tala/pers NlFrumlag_nf/tala/pers/kyn AtvFs? 'hafa:so'_nh 'verða:so'_sagnb # sagðist Páll [ekki] hafa orðið (sáttur)
# 'Konan skal/mun gefin Páli'
HjSögnSkuluMunu/tala/pers →
'skulu:so'/tala/pers | 'munu:so'/tala/pers
$tag(purge_verb) HjSögnSkuluMunu/tala/pers
# Sameiginleg regla fyrir LhÞt og SkuluMunu
HjSögnLhÞtSM/tala/pers →
HjSögnLhÞt/tala/pers | HjSögnSkuluMunu/tala/pers
HjSögnLhÞtSM_p3_et →
HjSögnLhÞt_et_p3 | HjSögnSkuluMunu_et_p3
HjSögnLhÞtSM_p3_ft →
HjSögnLhÞt_ft_p3 | HjSögnSkuluMunu_ft_p3
HjSögnSagnb_et_p3 →
HjSögnLhÞtSM_et_p3 # | 'hafa:so'_et_p3
# 'Hælisleitendum fer/fór/færi/hefur farið/mun fara fækkandi'
HjSögnLhNt →
'fara:so'_gm_p3_et
| 'hafa:so'_gm_p3_et FsAtv? 'geta:so'_sagnb? 'fara:so'_sagnb # hefur/hafði/hefði [ekki] [getað] farið (fækkandi)
| 'geta:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh? 'fara:so'_sagnb # getur/gat/gæti [hafa] farið (fækkandi)
| 'munu:so'_gm_p3_et FsAtv? 'fara:so'_nh # mun/myndi [ekki] fara (fækkandi)
| 'þykja:so'_gm_p3_et FsAtv? 'fara:so'_nh # þykir/þótti/þætti [ekki] fara (fækkandi)
| 'munu:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh 'fara:so'_sagnb # mun/myndi [ekki] hafa farið (fækkandi)
| 'þykja:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh 'fara:so'_sagnb # þykir/þótti/þætti [ekki] hafa farið (fækkandi)
$score(+16) HjSögnLhNt
# 'Íslandsbanka hefur tekist að halda í horfinu'
HjSögnMM →
'hafa:so'_gm_p3_et FsAtv? # hefur [ekki] tekist
| 'geta:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh? # getur [ekki] [hafa] tekist
| 'munu:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh # mun [ekki] hafa tekist
| 'skulu:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh # skal [ekki] hafa tekist
| 'þykja:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh # þykir [ekki] hafa tekist
| 'mega:so'_gm_p3_et FsAtv? 'hafa:so'_nh # má [ekki] hafa tekist
HjSögnFinnst →
'finna:so'_mm_p3_et # Okkur finnst/fannst skemmtilegt
| 'finna:so'_mm_vh_p3_et # Okkur finnist/fyndist skemmtilegt
| 'þykja:so'_gm_p3_et # Okkur þykir/þótti skemmtilegt
| 'þykja:so'_gm_vh_p3_et # Okkur þyki/þætti skemmtilegt
HjSögnFinnst_sagnb →
'finna:so'_mm_sagnb # Okkur hefur fundist skemmtilegt
| 'þykja:so'_gm_sagnb # Okkur hefur þótt skemmtilegt
HjSögnFinnst/tala/pers →
'finna:so'_op_mm/tala/pers # Konunum finnst Páll skemmtilegur
| 'finna:so'_op_mm_vh/tala/pers # Konunum fyndist Páll skemmtilegur
| 'þykja:so'_op_gm/tala/pers # Konunum þótti Páll skemmtilegur
| 'þykja:so'_op_gm_vh/tala/pers # Konunum þætti Páll skemmtilegur
HjSögnVantaSkorta →
'vanta:so'_nh # Okkur þykir/þótti vanta mýkt í rödd Pálínu
| 'skorta:so'_nh # Páli þykir/þótti skorta samkvæmni í málflutningi Jóns
# HjSögnÞaðLo_et_p3 →
# 'vera:so'_gm_p3_et 'verða:so'_sagnb? # Það er [orðið] brýnt að...
# | 'verða:so'_gm_p3_et # Það verður brýnt að bæta umgengni
# | 'hafa:so'_gm_p3_et 'vera:so'_sagnb # Það hefur verið brýnt að...
# | 'hafa:so'_gm_p3_et 'verða:so'_sagnb # Það hefur orðið brýnt að...
# | 'hafa:so'_gm_p3_et 'þykja:so'_sagnb # Það hefur þótt brýnt að...
# | 'þykja:so'_gm_p3_et 'vera:so'_nh? # Það þykir [vera] brýnt að...
# | 'þykja:so'_gm_p3_et 'vera:so'_nh? 'verða'_sagnb # Það þykir [vera] orðið brýnt að...
# | 'munu:so'_gm_p3_et 'vera:so'_nh 'verða:so'_sagnb? # Það mun vera [orðið] brýnt að...
# | 'munu:so'_gm_p3_et 'hafa:so'_nh 'þykja:so'_sagnb # Það mun hafa þótt brýnt að...
# | 'munu:so'_gm_p3_et 'þykja:so'_nh # Það mun þykja brýnt að...
# | 'geta:so'_gm_p3_et 'hafa:so'_nh? 'vera:so'_sagnb # Það getur [hafa] verið brýnt að...
# | 'geta:so'_gm_p3_et 'hafa:so'_nh? 'verða:so'_sagnb # Það getur [hafa] orðið brýnt að...
# | 'geta:so'_gm_p3_et 'hafa:so'_nh? 'þykja:so'_sagnb # Það getur [hafa] þótt brýnt að...
# Nafnháttarfylling
# - tengd frumlagi
# '(Þeir ætluðu) [sannarlega galvaskir/sjálfir] að þvo bílinn í gær'
NhFylling/tala/kyn →
NhFylling_nf/tala/kyn # Nefnifall sjálfgefið
$score(+6) NhFylling/tala/kyn # Gefa 'að borða köku' forgang sem NhFylling fremur en fs+no, til dæmis fs+no_þgf+no_ef
# Aðeins nefnifall og þágufall eru notuð
NhFylling_nf/tala/kyn → EinNhFylling_nf/tala/kyn OgNhFylling_nf/tala/kyn*
NhFylling_þgf/tala/kyn → EinNhFylling_þgf/tala/kyn OgNhFylling_þgf/tala/kyn*
EinNhFylling/fall/tala/kyn →
# '(Hann ætlar) strax að fara að millilenda'
SagnInnskot? NhLiðir
# '(Hann er) í reynd strax sjálfur að hafna þessu'
| FsRuna? LoTengtSögn/tala/fall/kyn NhLiðir
# 'að þykja og vera fallegt'
| SagnInnskot? nhm so_1_nf_nh OgNhSögn_nf* LoTengtSögn/tala/fall/kyn
# 'að sýnast og þykjast fallegt'
| SagnInnskot? NhEinfaldur_mm OgSögn_mm_nh* LoTengtSögn/tala/fall/kyn
OgNhFylling/fall/tala/kyn →
OgEða EinNhFylling/fall/tala/kyn
# - ótengd frumlagi: lýsingarliður ekki mögulegur
# (nema þá hugsanlega í 3p. et.?)
NhFylling →
FsAtv? NhLiðir
NhFyllingAtv →
NhFylling SagnInnskot?
$score(+2) NhFyllingAtv
NhFyllingÁnAtv →
NhLiðir SagnInnskot? # Getur ekki byrjað á FsAtv
$tag(begin_prep_scope) NhFyllingAtv # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
$tag(begin_prep_scope) NhFyllingÁnAtv # Nýtt undirtré fyrir tengingu sagnar og forsetningar
NhFyllingEðaAtv →
NhFyllingAtv | SagnInnskot
# Mér fannst skemmtilegt [ að Jón læsi bókina / að fara út í þessu veðri / í dag ]
AðLiður →
NhFyllingAtv
| SagnInnskotAtv
# Málinu væri stillt upp þannig að Sjálfstæðisflokkurinn bæri ábyrgð
| Atviksliður? VillaKomma? Skýringarsetning
# Nafnháttarliður
# 'að lenda snarlega á flugvellinum'
# 'að [láta strax] sigla skipinu í land'
# 'að [láta í snarheitum] bera þangað mat og drykk'
NhLiður →
nhm NhLáta? NhRuna
$score(+2) NhLiður
NhEinfaldur →
nhm so_0_nh
NhEinfaldur_mm →
nhm so_0_nh_mm
NhLáta →
'láta:so'_0_nh FsAtv?
NhLiðurFrh →
SagnInnskot? NhLiður
# 'að fara strax að athuga málið'
NhLiðir →
NhLiður NhLiðurFrh*
NhRuna → NhSögn OgNhLiður*
OgNhLiður →
# (að selja skyldi hestinn) snarlega, en ekki hætta baráttunni
# (er ekki unnt að fara) nema nota allt fé ríkisins
SagnInnskot? KommaOgEðaEnNema SagnInnskot? NhSögn
NhSögn →
so_0_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn* # að kjósa [þurfi] og telja (upp á nýtt)
| so_1_nf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_nf* FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_nf # að hrjósa [muni] hugur
| so_1_þf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þf* FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_þf # að selja [skyldi] í snatri hestinn
| so_1_þgf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þgf* FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_þgf # að hætta [ætti] baráttunni
| so_1_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_ef* FsRunaEftirSögn? NlBeintAndlag_ef # að freista [eigi] gæfunnar
| so_2_þgf_þf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þgf_þf* FsRunaEftirSögn? NlÓbeintAndlag_þgf NlBeintAndlag_þf # að skrifa [skuli] og senda Karólínu bréfið
| so_2_þf_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þf_ef* FsRunaEftirSögn? NlÓbeintAndlag_þf NlBeintAndlag_ef # að spyrja og krefja Pál svars
| so_2_þf_þgf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þf_þgf* FsRunaEftirSögn? Nl_þf Nl_þgf # að kalla [ætti] Pál illum nöfnum
| so_2_þgf_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þgf_ef* FsRunaEftirSögn? NlÓbeintAndlag_þgf NlBeintAndlag_ef # að óska [eigi] og óska Páli góðs bata
| so_2_þgf_nf_nh so_0_gm_vh_p3_et? OgNhSögn_þgf_nf* FsRunaEftirSögn? Nl_þgf Nl_nf # að vera [eigi] og vera Páli stoð og stytta
| 'gera:so'_1_þgf_nh so_0_gm_vh_p3_et? NlÓbeintAndlag_þgf LoTengtSögn_nf_et_hk NhFyllingAtv # að gera [eigi] Páli kleift að matast með reisn
# að reistar yrðu og byggðar íbúðir / að barinn skyldi fiskurinn og flakaður
# !!! Ath: sennilega geta aðeins hjálparsagnir staðið í viðtengingarhætti hér,
# !!! ekki allar sagnir
| so_0_lhþt/tala/kyn so_0_gm_vh/tala OgNhSögn_lhþt/tala/kyn* NlFrumlag_nf/tala/kyn OgNhSögn_lhþt/tala/kyn*
# (Páll fór inn eftir að) hafa fært bílinn / (fyrir að) geta lyft grettistaki
| NhSögnHafaGetaFá
# láta sjúklinginn ná eðlilegum líkamshita
# segja Pál fara með rangt mál
# telja verkefnið verða óviðráðanlegt
# sjá drenginn fara í hundana
| So_1_þf_nh Nl_þf NhSögn
# betur megi fara / strax skuli tilkynna
| HjSögnMegiSkuli_et_p3 NhSögn
# (Hann tók á öllu sínu til að) verða ekki fúll
| NhSögnLo
NhSögnLo →
HjSögnVeraVerða SögnErLoBotn/tala/kyn
$score(+24) NhSögnLo
NhSögnHafaGetaFá →
HafaGetaFá_nh HreinSögn_sagnb/tala/kyn # !!! Strangt til tekið ætti að sækja tölu og kyn ofan að úr trénu
# Gefa þessu gott forskot til að keppa við SamstættFall með greini,
# til dæmis "hafa ráðið Jóni bana", þar sem "ráðið" er sögnin "ráða"
# en ekki nafnorðið "ráð" með greini
$score(+8) NhSögnHafaGetaFá
# Samtengingar sagna
OgNhSögn →
OgEðaHeldur so_0_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þf →
OgEðaHeldur so_1_þf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þgf →
OgEðaHeldur so_1_þgf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_ef →
OgEðaHeldur so_1_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_nf →
OgEðaHeldur so_1_nf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þgf_þf →
OgEðaHeldur so_2_þgf_þf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þf_ef →
OgEðaHeldur so_2_þf_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þf_þgf →
OgEðaHeldur so_2_þf_þgf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þgf_ef →
OgEðaHeldur so_2_þgf_ef_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_þgf_nf →
OgEðaHeldur so_2_þgf_nf_nh so_0_gm_vh_p3_et?
OgNhSögn_lhþt/tala/kyn →
OgEðaHeldur so_0_lhþt/tala/kyn
# Gefa til kynna hvar lesa á upp sagnir til að nota í
# tengingu sagna og forsetninga
$tag(pick_up_verb) Sagnliður/tala/pers/kyn
$tag(pick_up_verb) Sagnliður_sagnb
$tag(pick_up_verb) SögnMeðF/tala/pers/kyn
$tag(pick_up_verb) ÖfugSögn_0/tala/pers/kyn
$tag(pick_up_verb) ÖfugSögn_1/tala/pers/kyn
$tag(pick_up_verb) ÖfugSögn_2/tala/pers/kyn
$tag(pick_up_verb) SagnliðurÁnF
$tag(pick_up_verb) NhLiður
# Nafnliðir
# (Kötturinn ákvað) [strax] [,] að Jón væri farinn heim
NlSkýringarsetning → AtviksliðurEinkunn* VillaKomma? Skýringarsetning
$score(-2) NlSkýringarsetning
# (Lögreglan rannsakar) [nú] hvort Jón hafi ekið bílnum
NlSpurnaraukasetning → AtviksliðurEinkunn* Spurnaraukasetning
$score(-2) NlSpurnaraukasetning
NlFrumlagÞað → 'það:pfn'_hk_nf_et
NlFrumlag/fall → Nl/fall | NlSkýringarsetning
NlFrumlag/fall/tala/pers/kyn → Nl/fall/tala/pers/kyn
NlFrumlag_nf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þgf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_ef_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag/fall/tala/kyn → Nl/fall/tala/kyn
NlFrumlag_nf_et_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þf_et_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þgf_et_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_ef_et_hk → NlSkýringarsetning
NlFrumlag/fall/tala → Nl/fall/tala
NlFrumlag_nf_et → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þf_et → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þgf_et → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_ef_et → NlSkýringarsetning
NlFrumlag/fall/tala/pers → Nl/fall/tala/pers
NlFrumlag_nf_et_p3 → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þf_et_p3 → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_þgf_et_p3 → NlSkýringarsetning
NlFrumlag_ef_et_p3 → NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag/fall → Nl/fall | NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag/fall/tala/pers/kyn → Nl/fall/tala/pers/kyn
NlBeintAndlag_nf_et_p3_hk → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_þf_et_p3_hk → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_þgf_et_p3_hk → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_ef_et_p3_hk → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag/fall/tala/pers → Nl/fall/tala/pers
NlBeintAndlag_nf_et_p3 → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_þf_et_p3 → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_þgf_et_p3 → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlBeintAndlag_ef_et_p3 → NlSpurnaraukasetning | NlSkýringarsetning
NlÓbeintAndlag/fall → Nl/fall | NlSkýringarsetning
NlSagnfylling/fall → Nl/fall | NlSkýringarsetning
NlSagnfylling/fall/tala/pers/kyn → Nl/fall/tala/pers/kyn
NlSagnfylling_nf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlSagnfylling_þf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlSagnfylling_þgf_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
NlSagnfylling_ef_et_p3_hk → NlSkýringarsetning
$score(+1) NlBeintAndlag/fall
$score(+1) NlBeintAndlag/fall/tala/pers
$score(+1) NlBeintAndlag/fall/tala/pers/kyn
$score(+1) NlFrumlag/fall
$score(+1) NlFrumlag/fall/tala
$score(+1) NlFrumlag/fall/tala/kyn
$score(+1) NlFrumlag/fall/tala/pers
$score(+1) NlFrumlag/fall/tala/pers/kyn
$score(+1) NlSagnfylling/fall
$score(+1) NlSagnfylling/fall/tala/pers/kyn
$score(+1) NlÓbeintAndlag/fall
# Nafnliðarkjarni
Einkunn/tala/fall/kyn →
LoLiður/tala/fall/kyn # glæsileg (kona), bókfært (virði) (so_lhþt), leiðandi (fyrirtæki) (so_lh_nt)
# AtviksliðurEinkunn undanskilur atviksorð sem geta líka verið forsetningar;
# það dregur verulega úr margræðni
| AtviksliðurEinkunn # rúmlega (helmingur)
| FornafnEinkunn/tala/fall/kyn # Sá (stóri maður), allt þetta (víkjandi lán)
| TöluorðEinkunn/tala/fall/kyn # [samtals] þrjá (gangandi menn) / [hátt í] 26
| EignarFornafn # 'okkar/ykkar/hans/hennar/þess/þeirra' (pfn)
| GreinirMeðLo/tala/fall/kyn
# 'Skjölin voru mörg hundruð síður', 'Í húsinu voru fleiri þúsund hænur', 'hún saknaði mörg hundruð hálsmena'
Einkunn_ft/fall/kyn →
HundruðForskeyti Hundruð
$score(+4) Einkunn/tala/fall/kyn
HundruðForskeyti → 'margur:lo'_sb_hk_nf_ft | 'margur:lo'_mst_hk_nf_ft # mörg, fleiri
Hundruð → 'hundrað:hk'_nf_ft | 'þúsund:hk'_nf_ft # hundruð, þúsund
TöluorðEinkunn/tala/fall/kyn →
TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn? Töluorð/tala/fall/kyn
# Gefa góðan plús fyrir töluorð í einkunn, þannig að þau límist
# frekar við nafnorð heldur en að vera sjálfstæðir nafnliðir
$score(+8) TöluorðEinkunn/tala/fall/kyn
# Hvetja til notkunar fornafna í einkunn með nafnlið,
# fremur en að þau standi sjálfstæð
FornafnEinkunn/tala/fall/kyn →
Fornafn/tala/fall/kyn
$score(+18) FornafnEinkunn/tala/fall/kyn
# Lýsingarorð eða eignarfallsliður sem kemur á eftir nafnlið
NlViðbót/tala/fall/kyn →
LoEftirNl/tala/fall/kyn # (Jón) sterki / (Jón), sultuslakur eftir gufubaðið,
| EfLiður LoEftirNlMeðAndlagi/fall/tala/kyn? # (forstöðumenn) fræðaseturs [sunnlendinga] [tengdir flokknum]
# Eintala
NlKjarni_et/fall/kyn →
# 'fullorðni sprúðlandi sonur Íslands'
EfLiðurForskeyti? # 1. deildar (lið Vals)
Einkunn_et/fall/kyn* # leiðandi (fyrirtæki) / bókfært (virði)
Fyrirbæri/fall/kyn # Már Guðmundsson seðlabankastjóri
NlViðbót_et/fall/kyn? # (Jón) sterki / (Jón), sultuslakur eftir gufubaðið, / (sonur) skósmiðsins
Númer? # (ákvæði laga) nr. 33
NlKjarni_et_kk/fall →
tala_kk/fall 'hluti:kk'_et/fall EfLiður? # 1/3 hluti Alþingismanna (getur krafist atkvæðagreiðslu)
NlKjarni_et_nf_kk → NlKjarni_et_kk_nf
NlKjarni_et_þf_kk → NlKjarni_et_kk_þf
NlKjarni_et_þgf_kk → NlKjarni_et_kk_þgf
NlKjarni_et_ef_kk → NlKjarni_et_kk_ef
# Fleirtala
NlKjarni_ft/fall/kyn →
EfLiðurForskeyti?
Einkunn_ft/fall/kyn*
Fyrirbæri_ft/fall/kyn
NlViðbót_ft/fall/kyn?
Númer?
Fyrirbæri_ft/fall/kyn →
Skst? no_ft/fall/kyn # [Commodore PET] tölvur
| Skst? no_ft_gr/fall/kyn Fjöldi_ft/fall/kyn # Mennina tíu / félögin tvö
| FyrirbæriMeðGreini_ft/fall/kyn
Númer →
'númer:hk' Tala_hk_nf
$score(+8) Númer
Fjöldi_ft/fall/kyn → to_ft/fall/kyn | töl_ft/fall/kyn
# Persónufornöfn þriðju persónu eintölu, karl- og kvenkyn
# Þessi orð eru ekki merkt með kyni í BÍN;
# þess vegna þurfa þau sérstaka meðhöndlun hér
NlKjarni_et_nf_kk → 'hann:pfn'_kk_et_nf
NlKjarni_et_þf_kk → 'hann:pfn'_kk_et_þf
NlKjarni_et_þgf_kk → 'hann:pfn'_kk_et_þgf
NlKjarni_et_ef_kk → 'hann:pfn'_kk_et_ef
NlKjarni_et_nf_kvk → 'hún:pfn'_kvk_et_nf
NlKjarni_et_þf_kvk → 'hún:pfn'_kvk_et_þf
NlKjarni_et_þgf_kvk → 'hún:pfn'_kvk_et_þgf
NlKjarni_et_ef_kvk → 'hún:pfn'_kvk_et_ef
# Fleirtölumyndir 3. persónu eru í BÍN undir 'sá'
# Afturbeygt fornafn, eins í tölum og kynjum, aðeins til í aukaföllum 3p.
# sjálfan sig / sjálfa sig
# sjálfum sér / sjálfum sér
# sjálfs sín / sjálfra sín
NlKjarni/tala/aukafall/kyn →
'sjálfur:fn'/tala/aukafall/kyn abfn/aukafall/tala/kyn # Hér vitum við tölu og kyn
| abfn/aukafall # Hér vitum við hvorki tölu né kyn
# Fornöfn sem tákna fleirtölu og standa með eignarfallslið:
# Mörg/flest þessara mála, sum þeirra sem lentu í slysinu
NlKjarni_ft/fall/kyn →
'margur:lo'_sb_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'allmargur:lo'_sb_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'fár:lo'_sb_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'örfár:lo'_sb_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sumur:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'allur:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'báðir:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'fáeinir:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'flestallir:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'flestir:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'ýmis:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'þónokkur:fn'_ft/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
# Fornöfn sem tákna eintölu og standa með eignarfallslið:
NlKjarni_et/fall/kyn →
'annar:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'hvor:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'hver:fn'/tala/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'hvorugur:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'einn:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'enginn:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'neinn:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sá:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sérhver:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sinnhver:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sinnhvor:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sínhver:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sínhvor:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sitthvað:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sitthver:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'sitthvor:fn'_et/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
# Fornöfn sem geta staðið bæði í eintölu og fleirtölu:
NlKjarni/tala/fall/kyn →
'nokkur:fn'/tala/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
| 'einhver:fn'/tala/fall/kyn EfLiður_ft/kyn
# Prósentubil með eignarfalli
NlKjarni_ft/fall/kyn →
Prósentubil EfLiður_ft/kyn # 10-25% kvenna eru galvaskar
NlKjarniPrósent_hk →
Prósentubil EfLiður_ft/kyn # 10-25% kvenna eru galvösk
NlKjarni_ft_nf_hk → NlKjarniPrósent_hk
NlKjarni_ft_þf_hk → NlKjarniPrósent_hk
NlKjarni_ft_þgf_hk → NlKjarniPrósent_hk
NlKjarni_ft_ef_hk → NlKjarniPrósent_hk
# Umraðanir
NlStak_p3/fall/kyn → NlStak_et_p3/fall/kyn | NlStak_ft_p3/fall/kyn
NlStak_et_ef/kyn → NlStak_et_p1_ef/kyn | NlStak_et_p2_ef/kyn | NlStak_et_p3_ef/kyn
NlStak_ft_ef/kyn → NlStak_ft_p1_ef/kyn | NlStak_ft_p2_ef/kyn | NlStak_ft_p3_ef/kyn
# Nafnliðir
NlStak_et_p1/fall/kyn →
'ég:pfn'_et/fall 'sjálfur:fn'_et/fall/kyn? FsRunaEftirNl? # Ég í öllu mínu veldi / (Hvað) mig sjálfan (varðar)
| 'ég:pfn'_et/fall 'persónulega:ao' # Mér persónulega hefur aldrei þótt smjör gott
| 'sjálfur:fn'_et/fall/kyn 'ég:pfn'_et/fall FsRunaEftirNl? # Sjálfan mig hef ég aldrei þolað
# Gefa lægra skor fyrir 'ég' í hvorugkyni
# ('ég er reitt', 'ég fór sjálft út í búð')
$score(-4) NlStak_et_p1_nf_hk
$score(-4) NlStak_et_p1_þf_hk
$score(-4) NlStak_et_p1_þgf_hk
$score(-4) NlStak_et_p1_ef_hk
NlStak_et_p2/fall/kyn →
'þú:pfn'_et/fall 'sjálfur:fn'_et/fall/kyn? FsRunaEftirNl? # Þú [sjálfur] ert ekki sem verstur
| 'þú:pfn'_et/fall 'persónulega:ao' # Ég meinti ekki þig persónulega
NlStak_p1_ft/fall/kyn →
'ég:pfn'_ft/fall NlStakViðbót/fall/kyn? # Við gömlu hjónin, við Sigmundur, við flest, við sjálfar
| 'vér:pfn'_ft/fall NlStak_ft_p3/fall/kyn? # Vér fóstbræður
| NlEind/fall KommaOgEða 'ég:pfn'_et/fall # Þú og ég fórum, Jón og ég fórum, stelpurnar og ég fórum
| 'ég:pfn'_et/fall KommaOgEða NlEind/fall # Ég og þú fórum, ég og Jón fórum, ég og stelpurnar fórum
NlStakViðbót/fall/kyn →
NlStakViðbótNl/fall/kyn
| 'allur:fn'_ft/fall/kyn # við öll, okkur alla, okkar allra
| 'sumur:fn'_ft/fall/kyn # við sum, okkur sumra, okkar sumra
| 'margur:lo'_ft/fall/kyn # við mörg/flest, okkur margra/flestra, okkar margra/flestra
| 'sjálfur:fn'_ft/fall/kyn # við sjálf, okkur sjálfra, okkar sjálfra
$score(+8) NlStakViðbót/fall/kyn
NlStakViðbótNl/fall/kyn →
NlStak_ft_p3/fall/kyn # við fóstbræður, við alþingismennirnir
| no_gr_et/fall/kyn # við fjölskyldan, við hópurinn
NlStakViðbótNl/fall/nkyn →
Manneskja/fall/nkyn # (við) Sóley Tómasdóttir (fórum), (hann ræddi við okkur) Pál dómkirkjuprest
$score(-20) NlStakViðbótNl/fall/kyn # Draga af stig fyrir "við fóstbræður" vegna hættu á ruglingi við forsetninguna 'við'
NlStak_ft_p1/fall/kyn → NlStak_p1_ft/fall/kyn FsRunaEftirNl?
NlStak_p2_ft/fall/kyn →
'þú:pfn'_ft/fall NlStakViðbót/fall/kyn? # þið öll, þið flest, þið stelpurnar, þið eplin
| 'þér:pfn'_ft/fall NlStak_ft_p3/fall/kyn? # Þér eplin
| NlEind/fall KommaOgEða 'þú:pfn'_et/fall # Jón og þú fóruð, stelpurnar og þú fóruð
| 'þú:pfn'_et/fall KommaOgEða NlEind/fall # Þú og Jón fóruð, þú og stelpurnar fóruð
NlStak_ft_p2/fall/kyn → NlStak_p2_ft/fall/kyn FsRunaEftirNl?
# !!! ATH: reglurnar hér fyrir ofan leyfa 'ég og þú fóruð til Frakklands'
# Sameiginlegar reglur fyrir 3p. eintölu og fleirtölu
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
NlKjarni/tala/fall/kyn NlStakTagl/tala/fall/kyn
| NlFornafn/tala/fall/kyn
| Pfn/kyn/tala/fall to/tala/fall/kyn? 'persónulega:ao'? # 'þið tvær', 'við fjögur', 'hann einn'
| LoTöluorð_ef 'konar:kk'_ef_et NlKjarni/tala/fall/kyn # 'tvenns/þrenns/ferns konar innstungur'
| Raðnr/fall/kyn NlKjarni/tala/fall/kyn Fornafn/tala/fall/kyn* # 1. verðlaunin öll, 1.-3. sætið, 10. og 12. árið
NlStakTagl/tala/fall/kyn →
FornafnEinkunn/tala/fall/kyn* to/tala/fall/kyn? # (stjórnarframkvæmdum) þessum öllum, (bílana) mína tvo
| EignarFornafn/tala/fall/kyn KommaOgEðaEn EfLiður # skattskýrslur mínar og eiginkonu minnar
LoTöluorð_ef →
'tvennur:lo'_ef_et_hk
| 'þrennur:lo'_ef_et_hk
| 'fern:lo'_ef_et_hk
# Feðgarnir séra Jón Steinsson [í Víðihlíð] og Arnaldur Jónsson bóndi
Skyldleiki_kk/fall → 'feðgar:kk'_gr_ft/fall | 'bróðir:kk'_gr_ft/fall | 'frændi:kk'_gr_ft/fall
# Mæðgurnar frú Jóhanna Sigurjónsdóttir og Anna Kristjánsdóttir
Skyldleiki_kvk/fall → 'mæðgur:kvk'_gr_ft/fall | 'systir:kvk'_gr_ft/fall | 'frænka:kvk'_gr_ft/fall
# Systkinin Jón og Anna, feðginin Friðmar og Jóna
Skyldleiki_hk/fall → 'systkin:hk'_gr_ft/fall | 'frændsystkin:hk'_gr_ft/fall | 'mæðgin:hk'_gr_ft/fall | 'feðgin:hk'_gr_ft/fall
Fjölskylda_ft/nkyn/fall → Skyldleiki/nkyn/fall Manneskja/fall/nkyn FsRuna? "og:st" Manneskja/fall/nkyn
Fjölskylda_ft_hk/fall → Skyldleiki_hk/fall Manneskja/fall FsRuna? "og:st" Manneskja/fall
NlStak_ft_p3/fall/kyn → Fjölskylda_ft/kyn/fall FsRunaEftirNl?
$score(+8) Fjölskylda_ft/kyn/fall
# Sértilvik fyrir "vinstri-græn" (ath: stutt bandstrik, ekki en- eða em-dash)
NlStak_ft_p3_nf_hk → 'vinstri:lo'_ft_nf_hk "-"? 'grænn:lo'_ft_nf_hk
NlStak_ft_p3_þf_hk → 'vinstri:lo'_ft_þf_hk "-"? 'grænn:lo'_ft_þf_hk
NlStak_ft_p3_þgf_hk → 'vinstri:lo'_ft_þgf_hk "-"? 'grænn:lo'_ft_þgf_hk
NlStak_ft_p3_ef_hk → 'vinstri:lo'_ft_ef_hk "-"? 'grænn:lo'_ft_ef_hk
# 'hvorugt okkar systkinanna', 'enginn okkar', 'einhver ykkar bræðranna', 'einn liðsmanna', 'annar mannanna'
NlStak_et_p3/fall/kyn → OkkarFornafn/fall/kyn OkkarFramhald/kyn
OkkarFramhald/kyn →
'ég:pfn'_ft_ef Nl_ef_ft/kyn?
| Nl_ef_ft/kyn
OkkarFornafn/fall/kyn →
'hvorugur:fn'_et/fall/kyn | 'enginn:fn'_et/fall/kyn | 'einhver:fn'_et/fall/kyn
| 'einn:fn'_et/fall/kyn | 'sérhver:fn'_et/fall/kyn
| 'annar:fn'_et/fall/kyn 'hvor:fn'_et/fall/kyn?
| VillaAnnaðhvort # 'annaðhvort systkinanna'
# Eignarfornöfn standa með nafnlið í sama falli og hann,
# þannig að gera þarf undantekningu fyrir þau þegar þau
# tengjast eignarfallslið ('Ég seldi ekki íbúðina þína, heldur frænda þíns')
EignarFornafn/tala/fall/kyn →
'minn:fn'/tala/fall/kyn | 'þinn:fn'/tala/fall/kyn
NlFornafn/tala/fall/kyn →
# Stakt fornafn, e.t.v. með einkunn og töluorði
# 'augljóslega sá vondi' / 'einhverjir tveir góðir' / 'ekkert uppbyggilegt' / 'fjórir aðrir'
# 'þeir báðir' / 'hún öll' / 'þær sjálfar'
# 'öllu því' / 'neinum þeirra'
AtviksliðurEinkunn* Töluorð/tala/fall/kyn?
Fornafn/tala/fall/kyn FornafnViðskeyti/tala/fall/kyn? LoLiður/tala/fall/kyn*
# 'okkar besta' / 'óumdeilanlega hans versta'
| AtviksliðurEinkunn* EignarFornafn LoLiður/tala/fall/kyn
| AtviksliðurEinkunn* 'margur:fn'/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
NlFornafn_et_nf_hk → AllurFornafn_nf
NlFornafn_et_þf_hk → AllurFornafn_þf
NlFornafn_et_þgf_hk → AllurFornafn_þgf
NlFornafn_et_ef_hk → AllurFornafn_ef
AllurFornafn/fall → AllurÞessi/fall | AllurMinn/fall | AllurÞinn/fall | AllurSinn/fall
$score(+4) AllurFornafn/fall
# 'Allt þetta (vekur mér ugg)'
# '(Við ræddum um) allt þetta'
# '(Ég vildi komast frá) öllu þessu'
# '(Vegna) alls þessa (er mér ekki rótt)'
AllurÞessi/fall → 'allur:fn'_et_hk/fall 'þessi:fn'_et_hk/fall
# 'Allt mitt (er þitt)'
# '(Ég fór með) allt mitt (til sýslumanns)'
AllurMinn/fall → 'allur:fn'_et_hk/fall 'minn:fn'_et_hk/fall
# 'Allt þitt (er mitt)'
AllurÞinn/fall → 'allur:fn'_et_hk/fall 'þinn:fn'_et_hk/fall
# '(Hann fór með) allt sitt (og henti því)'
AllurSinn/fall → 'allur:fn'_et_hk/fall 'sinn:fn'_et_hk/fall
Pfn_kk/tala/fall → 'hann:pfn'_kk/tala/fall
Pfn_kvk/tala/fall → 'hún:pfn'_kvk/tala/fall
Pfn_hk/tala/fall → 'það:pfn'_hk/tala/fall
Pfn/tala/fall/kyn → Pfn/kyn/tala/fall
FornafnViðskeyti/tala/fall/kyn →
AtviksliðurAuka? LoFornafn/fall/tala/kyn # (hafa þeir) [þó] báðir (lýst yfir sigri)
| Pfn/kyn/tala/fall # öllu því, ýmsum þeim
| Töluorð/tala/fall/kyn # öllum fjórum, þeirra tveggja
| 'hinn:gr'/tala/fall/kyn # allt hið versta
FornafnViðskeyti_et/fall/kyn →
# neinum þeirra þriggja, öllum þeirra, hvern þeirra fjögurra
Pfn_ft_ef/kyn Töluorð_ft_ef/kyn? FornafnViðskeytiLo_ft_ef/kyn?
FornafnViðskeytiLo_ft_ef/kyn →
AtviksliðurEinkunn* lo_vb_ft_ef/kyn # hvern þeirra fjögurra langsamlega sigursælustu
FornafnViðskeyti_ft/fall/kyn →
HverHvor/fall/kyn # þá hvern fyrir sig / þær hverja í sínu lagi / öll hvert á fætur öðru
SáÞessi/fall/tala/kyn →
'sá:fn'/fall/tala/kyn | 'þessi:fn'/fall/tala/kyn
# Sértilvik þar sem "allt" kemur framan við fornafn óháð tölu, falli og kyni
# allt annar | allt aðrir
# allt önnur | allt aðrar
# allt annað | allt önnur
NlFornafn/tala/fall/kyn →
'allur:fn'_et_nf_hk 'annar:fn'/tala/fall/kyn
# Sértilvik þar sem lýsingarorðin "margur"/"fjölmargur" standa
# fyrir framan fornafn og úr verður sjálfstæður nafnliður.
# "flestur" er fornafn í BÍN og þarf ekki sérreglu.
NlFornafn/tala/fall/kyn →
# margt annað / mörgu öðru / margs annars
# margir aðrir / marga aðra / mörgum öðrum / margra annarra
# fáir aðrir / örfáir aðrir
'margur:lo'_sb/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
| 'allmargur:lo'_sb/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
| 'fjölmargur:lo'_sb/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
| 'fár:lo'_sb/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
| 'örfár:lo'_sb/tala/fall/kyn 'annar:fn'/tala/fall/kyn
# Sértilvik þar sem "ýmislegt annað" er sjálfstæður nafnliður:
# 'Ýmislegt annað (bendir til þess að Jón sé þjófurinn)'
# Þetta virðist aðeins vera hægt í eintölu, ekki fleirtölu.
NlFornafn_et_nf_hk → ÝmislegtAnnað_nf
NlFornafn_et_þf_hk → ÝmislegtAnnað_þf
NlFornafn_et_þgf_hk → ÝmislegtAnnað_þgf
NlFornafn_et_ef_hk → ÝmislegtAnnað_ef
ÝmislegtAnnað/fall →
'ýmislegur:lo'_sb_et_hk/fall 'annar:fn'_et_hk/fall
$score(+15) ÝmislegtAnnað/fall
# Gefa stökum fornöfnum mínusstig - við viljum frekar sjá þau sem hluta af stærri nafnlið
# Mínusinn þarf að vera nógu stór til að yfirvinna plúsinn fyrir andlag sagnar
$score(-12) NlFornafn/tala/fall/kyn
GreinirMeðLo/tala/fall/kyn →
Greinir/tala/fall/kyn LoLiður/tala/fall/kyn
Greinir/tala/fall/kyn →
'hinn:gr'/tala/fall/kyn
# Stigin þurfa að yfirvinna FornafnEinkunn, þannig að
# 'hinn/hinu' sé þáttað sem greinir fremur en fornafn
$score(+24) GreinirMeðLo/tala/fall/kyn
# Lýsingarorð sem stendur sem nafnliður:
# 'Margir/fjölmargir/allmargir/heilmargir komu og aðstoðuðu Pál'
# 'Páll aðstoðaði töluvert marga'
# 'Óleyfilegt er að mismuna samkynhneigðum'
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
AtviksliðurEinkunn* LoSemNafnliður/tala/fall/kyn
# 'Fleiri/færri komu í veisluna en ég bjóst við'
# 'Fleirum fannst kvikmyndin leiðinleg'
NlStak_p3_ft/fall/kyn →
'margur:lo'_mst_ft/fall/kyn
| 'fár:lo'_mst_ft/fall/kyn
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
Magn/fall/tala/kyn
# Í uppskriftum má segja "fjórir bollar hveiti", "einn desilítri sítrónusafi",
# "hálft kíló ólífur", en bara í nefnifalli
NlStak_p3_et_nf/kyn →
KynlaustMagn Nl_nf_et/kyn
NlStak_p3_ft_nf/kyn →
KynlaustMagn Nl_nf_ft/kyn
KynlaustMagn →
Magn_nf/tala/kyn
Magn/fall/tala/kyn →
TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn* mælieining # rúmlega 690 MW
| tala "-:en" mælieining # 100-400 g
| TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn* Töluorð/tala/fall/kyn Mælieining/kyn/tala/fall # tæplega fjögurra tonna
Mælieining_hk/tala/fall →
MælieiningÞyngd_hk/tala/fall
| MælieiningLengd_hk/tala/fall
Mælieining_kvk/tala/fall →
MælieiningÞyngd_kvk/tala/fall
| MælieiningHiti_kvk/tala/fall
| MælieiningLengd_kvk/tala/fall
| MælieiningRúmmál_kvk/tala/fall
Mælieining_kk/tala/fall →
MælieiningLengd_kk/tala/fall
| MælieiningRúmmál_kk/tala/fall
| MælieiningFlatarmál_kk/tala/fall
MælieiningÞyngd_hk/tala/fall →
'kíló:hk'/tala/fall
| 'tonn:hk'/tala/fall
| 'gramm:hk'/tala/fall
| 'kílógramm:hk'/tala/fall
| 'míkrógramm:hk'/tala/fall
| 'milligramm:hk'/tala/fall
| 'millígramm:hk'/tala/fall
MælieiningÞyngd_kvk/tala/fall →
'lest:kvk'/tala/fall
MælieiningHiti_kvk/tala/fall →
'gráða:kvk'/tala/fall
MælieiningLengd_kk/tala/fall →
'metri:kk'/tala/fall
| 'kílómetri:kk'/tala/fall
| 'millimetri:kk'/tala/fall
| 'millímetri:kk'/tala/fall
| 'sentimetri:kk'/tala/fall
| 'sentímetri:kk'/tala/fall
| 'faðmur:kk'/tala/fall
MælieiningLengd_kvk/tala/fall →
'alin:kvk'/tala/fall
MælieiningLengd_hk/tala/fall →
'fet:hk'/tala/fall
MælieiningRúmmál_kk/tala/fall →
'rúmmetri:kk'/tala/fall
| 'rúmsentimetri:kk'/tala/fall
| 'rúmsentímetri:kk'/tala/fall
| 'lítri:kk'/tala/fall
| 'hektólítri:kk'/tala/fall
| 'desilítri:kk'/tala/fall
| 'desílítri:kk'/tala/fall
| 'sentilítri:kk'/tala/fall
| 'sentílítri:kk'/tala/fall
| 'millilítri:kk'/tala/fall
| 'millílítri:kk'/tala/fall
| 'bolli:kk'/tala/fall
MælieiningRúmmál_kvk/tala/fall →
'rúmlest:kvk'/tala/fall
MælieiningFlatarmál_kk/tala/fall →
'fermetri:kk'/tala/fall
| 'fersentímetri:kk'/tala/fall
| 'fersentimetri:kk'/tala/fall
| 'ferkílómetri:kk'/tala/fall
| 'hektari:kk'/tala/fall
$score(+8) Magn_nf/tala/kyn
$score(+8) Magn_þf/tala/kyn
$score(+8) Magn_þgf/tala/kyn
$score(+16) Magn_ef/tala/kyn # Gefa eignarfalli aukastig til að hvetja til forskeytis við nafnlið
# Unnt er að hafa nafnlið í þágufalli á undan lýsingarorðinu:
# '(sem varðar hagsmuni hans eða) honum [verulega] nákominna'
# Að svo komnu máli er slíkt aðeins leyft með lýsingarorðum í eignarfalli
# enda óljóst að þörf sé fyrir önnur föll.
NlStak_p3_et_ef/kyn →
Nl_þgf AtviksliðurEinkunn* LoSemNafnliður_et_ef/kyn
NlStak_p3_ft_ef/kyn →
Nl_þgf AtviksliðurEinkunn* LoSemNafnliður_ft_ef/kyn
LoSemNafnliður/tala/fall/kyn →
lo_sb/tala/fall/kyn | lo_mst/tala/fall/kyn # Efsta stig (ESB) er innifalið í _sb
| AlgengLoSemNafnliður_kk/tala/fall
| AlgengLoSemNafnliður_hk_et/fall
# Margir telja að myndin sé falleg / Margur telur mig sig
# Fáir álíta að flokkurinn eigi möguleika
# Þeir vita mikið / Mikið af því sem Jón sagði er della / Ég vænti mikils af honum
AlgengLoSemNafnliður_kk_ft/fall →
'margur:lo'_sb_ft_kk/fall # margir telja
| 'fjölmargur:lo'_sb_ft_kk/fall # fjölmargir telja
| 'allmargur:lo'_sb_ft_kk/fall # allmargir telja
| 'allflestur:lo'_sb_ft_kk/fall # allflestir telja
| 'langflestur:lo'_sb_ft_kk/fall # langflestir telja
| 'fár:lo'_sb_ft_kk/fall # fáir / fæstir telja
| 'örfár:lo'_sb_ft_kk/fall # örfáir telja
AlgengLoSemNafnliður_kk_et/fall →
'margur:lo'_sb_et_kk/fall # margur telur
AlgengLoSemNafnliður_hk_et/fall →
'mikill:lo'_sb_et_hk/fall # þeir vita mikið / ég vænti mikils af honum
# Gefa lýsingarorðum sem nafnliðum mínusstig
$score(-16) LoSemNafnliður/tala/fall/kyn
# ...en hlífa þó lýsingarorðum sem standa oft sjálfstætt sem nafnliðir
$score(+12) AlgengLoSemNafnliður_kk/tala/fall
$score(+12) AlgengLoSemNafnliður_hk_et/fall
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
'hver:fn'/tala/fall/kyn 'sá:fn'/tala/fall/kyn # Hver sá, hver sú, hvert það, hverjir þeir, hverjar þær, hver þau
| 'hvor:fn'/tala/fall/kyn 'tveir:to'_ft_ef/kyn # (eða) hvor/hvort tveggja
# '(Sýslumenn sinna) sama hlutverki og prestar'
# '(Ríkissaksóknari nýtur) sömu verndar í starfi og dómarar'
# '(Hér gilda) sömu reglur [eins] og í Danmörku'
# !!! ATH: Ekki virðist virka að nota 'samur:fn' hér
| eo* 'sami:fn'/tala/fall/kyn Nl/fall/tala/kyn SamurTagl
SamurTagl →
"og:st" Nl_nf | "eins:ao"? "og:st" FsRunaEftirNl
$score(+8) SamurTagl
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
# 'Sú útskýring [núna], að Samfylkingin sé óalandi og óferjandi, (dugir ekki lengur)'
'sá:fn'/tala/fall/kyn Nl/fall/tala/kyn AtvFs? Útskýring
NlStak_p3_et_nf_hk → NlHittOgÞetta_nf
NlStak_p3_et_þf_hk → NlHittOgÞetta_þf
NlStak_p3_et_þgf_hk → NlHittOgÞetta_þgf
NlStak_p3_et_ef_hk → NlHittOgÞetta_ef
NlHittOgÞetta/fall →
'hinn:fn'_et_hk/fall "og:st" 'þessi:fn'_et_hk/fall # hitt og þetta
$score(+16) NlHittOgÞetta/fall
# Töluorð sem sjálfstæðir nafnliðir
NlStak_p3/tala/fall/kyn →
NlTöluorð/tala/fall/kyn
NlTöluorð/tala/fall/kyn →
# '(Ég talaði við) tvær þeirra', 'fjórum þeirra (var kalt)'
# 'Að minnsta kosti fjórir létust'
# 'Um þrír af hverjum fjórum landsmönnum telja...'
TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn* TöluorðLo/tala? Töluorð/tala/fall/kyn 'sá:fn'_ft_ef/kyn?
| TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn* Töluorð/tala/fall/kyn TöluorðLo/tala # (önnur af) þremur hröðustu (sem eftir standa)
| 'sá:fn'_ft/fall/kyn? Töluorð/tala/fall/kyn EfLiður_ft/kyn? # (ein af) þeim fjórum stúlknanna (sem stóðu sig best)
NlTöluorð_ft_nf_hk → Prósentubil
NlTöluorð_ft_þf_hk → Prósentubil
NlTöluorð_ft_þgf_hk → Prósentubil
NlTöluorð_ft_ef_hk → Prósentubil
Prósentubil → TöluorðForskeyti* tala "-:en" prósenta
$score(+4) Prósentubil
TöluorðForskeyti →
"um:ao" | "minnst:ao" | "einungis:ao" | "aðeins:ao" | "ekki:ao"
| 'að_minnsta_kosti:ao' | 'um_það_bil:ao'
| "tæplega:ao" | "rúmlega:ao" | "ríflega:ao" | "einnig:ao" | "samtals:ao"
| "næstum:ao" | "nálægt:ao" | "yfir:ao"
# Fleiryrt forskeyti
| "hátt:ao" "í:ao"
| 'allur:fn'_et_nf_hk "að:ao"
| "innan:ao" "við:ao"
| "svo:st" "sem:st"
TöluorðForskeyti/tala/fall/kyn →
TöluorðForskeyti
| lo_sb/tala/fall/kyn # tæpar/rúmar 115 milljónir
TöluorðForskeyti_ef_et_kk → TöluorðForskeyti_et_ef_kk
TöluorðForskeyti_ef_et_kvk → TöluorðForskeyti_et_ef_kvk
TöluorðForskeyti_ef_et_hk → TöluorðForskeyti_et_ef_hk
TöluorðForskeyti_ef_ft_kk → TöluorðForskeyti_ft_ef_kk
TöluorðForskeyti_ef_ft_kvk → TöluorðForskeyti_ft_ef_kvk
TöluorðForskeyti_ef_ft_hk → TöluorðForskeyti_ft_ef_hk
TöluorðLo/tala →
lo_evb_nf_hk/tala # efstu tvo / efstu tvö / efstu tvær
| lo_mst_nf_hk/tala # lægri tvo / lægri tvö / lægri tvær
# Gefa mínusstig fyrir stök töluorð - viljum helst sjá þau sem einkunn í stærri nafnlið
$score(-10) NlTöluorð/tala/fall/kyn
$score(+12) TöluorðForskeyti # Rétta mínusinn af ef fleira fylgir
# '1100 manns (voru á skemmtuninni)', '(Ég pantaði mat fyrir) sautján manns'
# Virðist ekki ganga upp í eignarfalli
# ('Ég lagði bílum 18 manns'?)
NlStak_p3_ft_nf_kk → Manns_nf
NlStak_p3_ft_þf_kk → Manns_þf
NlStak_p3_ft_þgf_kk → Manns_þgf
# Einkunnarorð eða tímaatviksorð
EoTao → eo | tao
# Hér ganga beygjanleg töluorð ekki (?'fjórir manns')
Manns/fall →
EoTao* TöluorðForskeyti? Tala_ft_kk/fall "manns:kk"
| EoTao* Talnabil "manns:kk" # 50-100 manns
# Tölur í tölustöfum og óbeygjanleg töluorð (fimm, sex, ...)
Tala/tala/kyn/fall →
töl/tala/kyn/fall | tala/tala/kyn/fall
Tala/kyn/fall →
töl/kyn/fall | tala/kyn/fall
# Í númerum og öðrum álíka tilvikum leyfum við einnig
# beygjanleg töluorð: 'herbergi númer þrjú'
Tala_hk_nf → to_et_hk_nf | to_ft_hk_nf
# 3p. eintala
NlStak_et_p3/fall/kyn →
NlStak_p3_et/fall/kyn VeikSögnLhÞt_et/fall/kyn? FsRunaEftirNl? # fulltrúi bankans í nefndinni
| NlStak_et_p3/fall/kyn "eða:st" NlStak_p3_et/fall # Þingnefnd eða hluti Alþingismanna getur lagt fram frumvarp
| 'hver:fn'_et/fall/kyn "og:st" 'einn:fn'_et/fall/kyn FsRunaEftirNl? # 'hver og einn [í sinni sveit] (ber ábyrgð)'
| EinnAf_et_p3/fall/kyn # einn af drengjunum [sem tóku þátt] (vann keppnina)
# '(svör við bréfi sínu) dagsettu (13. mars sl.)'
VeikSögnLhÞt/tala/fall/kyn →
Atviksliður? EinVeikSögnLhÞt/tala/fall/kyn # (Stúlkan sá pabba sinn) [vel og snyrtilega] rakaðan
| ',' so_lhþt/tala/fall/kyn FsAtv? LokatáknEðaKomma
EinVeikSögnLhÞt/tala/fall/kyn → so_lhþt/tala/fall/kyn
$score(-4) EinVeikSögnLhÞt/tala/fall/kyn
EinnAf_et_p3/fall/kyn →
'einn:fn'_et/fall/kyn AfLiður/kyn
$score(+12) EinnAf_et_p3/fall/kyn
# Meðhöndla "árið 2012" og "árin 2013 og 2014" með háum forgangi
NlStak_et_p3_nf_hk → Árið_nf
NlStak_et_p3_þf_hk → Árið_þf
NlStak_et_p3_þgf_hk → Árið_þgf
NlStak_et_p3_ef_hk → Árið_ef
Árið/fall →
ártal
| 'rekstrarár:hk'_gr_et/fall tala
| 'skólaár:hk'_gr_et/fall tala
$score(+6) Árið/fall
NlStak_ft_p3_nf_hk → Árin_nf
NlStak_ft_p3_þf_hk → Árin_þf
NlStak_ft_p3_þgf_hk → Árin_þgf
NlStak_ft_p3_ef_hk → Árin_ef
Árin/fall →
ártal ÁraRuna* Til tala # (Ég á hér við) 1987, 1988 og 1989
| 'ár:hk'_ft_gr/fall tala ÁraRuna* Til tala # (Hann ræddi) árin 670-80, (Bókin tekur til) áranna 2016 t.o.m. 2017
ÁraRuna → ',' tala
$score(+20) Árin/fall
# Leyfa frístandandi sérnöfn (skrifuð sem runa orða með stórum staf)
# sem nafnliði 3p. eintölu hvorugkyns, í öllum föllum
# Orka Energy, OG Capital
NlStak_p3_et_nf_hk → NlSérnafn
NlStak_p3_et_þf_hk → NlSérnafn
NlStak_p3_et_þgf_hk → NlSérnafn
NlStak_p3_et_ef_hk → NlSérnafn
# Sérnöfn þurfa einnig að geta staðið í fleirtölu,
# sbr. 'Valsmenn skoruðu flest mörk', 'Dodgers áttu sigurinn vísan',
# 'Essenar voru trúflokkur'
NlStak_p3_ft_nf_hk → NlSérnafn_ft
NlStak_p3_ft_þf_hk → NlSérnafn_ft
NlStak_p3_ft_þgf_hk → NlSérnafn_ft
NlStak_p3_ft_ef_hk → NlSérnafn_ft
NlSérnafn_ft → NlSérnafn
# Gefa mínus fyrir fleirtölu m.v. eintölu
$score(-2) NlSérnafn_ft
# !!! no_ef er notað í stað EfLiður til að minnka margræðni þegar
# !!! mörg sérnöfn standa í röð
NlSérnafn → EoTao* Sérnafn NlSérnafnEf? # ekki Nakamoto, örugglega Nelson Mandela, Hong Kong norðursins
NlSérnafnEf → no_ef
# Forðast að nota sérnöfn sem nafnliði, ef aðrir kostir eru í boði
$score(-16) NlSérnafn
Sérnafn →
sérnafn tala? | entity tala? | LangtSérnafn
$tag(apply_length_bonus) Sérnafn # Gefa bónus eftir því hversu margar eindir (tokens) falla undir sérnafnið
# ATH: eitt 'entity' getur verið fleiri en eitt samliggjandi orð.
# Ekki ætti að hafa samliggjandi 'entity' í málfræðireglu.
# Hér eru höfð stutt bandstrik milli nafna, ekki en- eða em-dash.
LangtSérnafn →
sérnafn "-"? sérnafn+ tala? # Glass-Steagall lögin
| sérnafn+ "-"? entity+ sérnafn* tala? # Eining með nafni sem þekkt er úr gagnagrunni eða runu slíkra
| entity+ "-"? sérnafn+ tala? # Eining með nafni sem þekkt er úr gagnagrunni eða runu slíkra
| entity "-" entity tala? # Villeneuve-Loubet
| entity entity+ tala? # !!! Til prófunar
| SérnafnFyrirtæki
SérnafnFyrirtæki →
entity+ "-"? sérnafn* tala? fyrirtæki # Standard Oil Corp.
| sérnafn+ tala? fyrirtæki # Ísgerð Dísu ehf.
Sérnafn/fall →
sérnafn/fall tala? | LangtSérnafn/fall tala?
$tag(apply_length_bonus) Sérnafn/fall # Gefa bónus eftir því hversu margar eindir (tokens) falla undir sérnafnið
LangtSérnafn/fall →
sérnafn/fall "-"? sérnafn/fall+ tala? # Stóra-Felli
| sérnafn/fall+ "-"? entity+ sérnafn/fall* tala? # Eining með nafni sem þekkt er úr gagnagrunni eða runu slíkra
| entity+ "-"? sérnafn/fall+ tala? # Eining með nafni sem þekkt er úr gagnagrunni eða runu slíkra
# Leyfa löngu sérnafni í nefnifalli að passa við langt sérnafn án falls
LangtSérnafn_nf →
LangtSérnafnNf
LangtSérnafnNf →
LangtSérnafn
$score(-12) LangtSérnafnNf
# Löng sérnöfn, þ.e. runur orða með upphafsstöfum, eru mjög líklega rétt greind
$score(+6) LangtSérnafn
$score(+10) LangtSérnafn/fall
# Heimilisfang (götuheiti + húsnúmer)
NlStak_et_p3/fall/kyn → Heimilisfang/fall/kyn
Heimilisfang/fall/kyn → gata/fall/kyn Húsnúmer
Húsnúmer → tala | talameðbókstaf
$score(+4) Heimilisfang/fall/kyn
# Lén
NlStak_p3_et_nf_hk → Lén_nf
NlStak_p3_et_þf_hk → Lén_þf
NlStak_p3_et_þgf_hk → Lén_þgf
NlStak_p3_et_ef_hk → Lén_ef
Lén/fall → lén/fall
# Myllumerki
NlStak_p3_et_nf_hk → Myllumerki_nf
NlStak_p3_et_þf_hk → Myllumerki_þf
NlStak_p3_et_þgf_hk → Myllumerki_þgf
NlStak_p3_et_ef_hk → Myllumerki_ef
Myllumerki/fall → myllumerki/fall
NlStak_p3_et/fall → NlStak_p3_et/fall/kyn # Samtenging tveggja eintöluliða með 'eða' krefst ekki sama kyns báðum megin
# 3p. fleirtala
NlStak_ft_p3/fall/kyn →
NlStak_p3_ft/fall/kyn VeikSögnLhÞt_ft/fall/kyn? FsRunaEftirNl? # fulltrúar bankans í nefndinni
| 'allur:fn'_ft/fall/kyn 'sá:fn'_ft/fall/kyn # Allir þeir, allar þær, öll þau
| VillaEinnAf_ft_p3/fall/kyn # Einn af mönnunum *gengu á vegg; ein af hverjum fjórum stúlkum stóðu sig vel
| VillaFjöldiHluti_ft/fall/kyn # Mikill fjöldi/meirihluti/minnihluti unglinga reyndust hæfir → reyndist hæfur;
# Hvorki X né Y
# Bæði X og Y
# Annaðhvort X eða Y
# Annað hvort X eða Y
# Ýmist X eða Y
# Sama kyn á X og Y
NlStak_ft_p3/fall/kyn → NlBæðiHvorki/fall/kyn
NlBæðiHvorki/fall/kyn →
"bæði:st" Nl/fall/kyn "og:st" Nl/fall/kyn # (Við þurftum að lóga) bæði hestinum og kettinum
| "hvorki:st" Nl/fall/kyn "né:st" Nl/fall/kyn # Hvorki hestinum né kettinum (var lógað)
| AnnaðhvortSt Nl/fall/kyn "eða:st" Nl/fall/kyn # Annaðhvort hestinum eða kettinum (var lógað)
| "ýmist:st" Nl/fall/kyn "eða:st" Nl/fall/kyn # Ýmist hestinum eða kettinum (var lógað)
$score(+4) NlBæðiHvorki/fall/kyn
NlStak_ft_p3_nf_hk → NlStak_ft_p3_hk_nf
NlStak_ft_p3_þf_hk → NlStak_ft_p3_hk_þf
NlStak_ft_p3_þgf_hk → NlStak_ft_p3_hk_þgf
NlStak_ft_p3_ef_hk → NlStak_ft_p3_hk_ef
Nl/kyn/fall → Nl/fall/kyn
# Mismunandi kyn á X og Y, útkoman er hvorugkyns
NlStak_ft_p3_hk/fall → NlBæðiHvorki_p3_hk/fall
NlBæðiHvorki_p3_hk/fall →
"bæði:st" Nl_kk/fall "og:st" Nl_kvk/fall
| "bæði:st" Nl_kvk/fall "og:st" Nl_kk/fall
| "bæði:st" Nl_kk/fall "og:st" Nl_hk/fall
| "bæði:st" Nl_hk/fall "og:st" Nl_kk/fall
| "bæði:st" Nl_kvk/fall "og:st" Nl_hk/fall
| "bæði:st" Nl_hk/fall "og:st" Nl_kvk/fall
| "hvorki:st" Nl_kk/fall "né:st" Nl_kvk/fall
| "hvorki:st" Nl_kvk/fall "né:st" Nl_kk/fall
| "hvorki:st" Nl_kk/fall "né:st" Nl_hk/fall
| "hvorki:st" Nl_hk/fall "né:st" Nl_kk/fall
| "hvorki:st" Nl_kvk/fall "né:st" Nl_hk/fall
| "hvorki:st" Nl_hk/fall "né:st" Nl_kvk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_kk/fall "eða:st" Nl_kvk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_kvk/fall "eða:st" Nl_kk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_kk/fall "eða:st" Nl_hk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_hk/fall "eða:st" Nl_kk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_kvk/fall "eða:st" Nl_hk/fall
| AnnaðhvortSt Nl_hk/fall "eða:st" Nl_kvk/fall
| "ýmist:st" Nl_kk/fall "eða:st" Nl_kvk/fall
| "ýmist:st" Nl_kvk/fall "eða:st" Nl_kk/fall
| "ýmist:st" Nl_kk/fall "eða:st" Nl_hk/fall
| "ýmist:st" Nl_hk/fall "eða:st" Nl_kk/fall
| "ýmist:st" Nl_kvk/fall "eða:st" Nl_hk/fall
| "ýmist:st" Nl_hk/fall "eða:st" Nl_kvk/fall
$score(+4) NlBæðiHvorki_p3_hk/fall
NlStak_ft_p1/fall/kyn → NlBæðiHvorki_p1_hk/fall
NlBæðiHvorki_p1_hk/fall →
"bæði:st" Nl_p1/fall/kyn "og:st" Nl_p2/fall/kyn # bæði mér og þér þykir þetta óásættanlegt
| "hvorki:st" Nl_p1/fall/kyn "né:st" Nl_p2/fall/kyn # hvorki ég né þú höfum vit á þessu
| AnnaðhvortSt Nl_p1/fall/kyn "eða:st" Nl_p2/fall/kyn # annaðhvort ég eða þú þurfum að fara
| "bæði:st" Nl_p2/fall/kyn "og:st" Nl_p1/fall/kyn # bæði þér og mér þykir þetta óásættanlegt
| "hvorki:st" Nl_p2/fall/kyn "né:st" Nl_p1/fall/kyn # hvorki þú né ég erum fallegar/falleg/fallegir
| AnnaðhvortSt Nl_p2/fall/kyn "eða:st" Nl_p1/fall/kyn # annaðhvort þú eða ég erum fallegar/falleg/fallegir
| "ýmist:st" Nl_p2/fall/kyn "eða:st" Nl_p1/fall/kyn # ýmist þú eða ég erum fallegar/falleg/fallegir
$score(+4) NlBæðiHvorki_p1_hk/fall
# Skammstafanir með bandstriki nota stutt bandstrik, ekki en- eða em-dash
Skst →
Skst_abbrev
| Sérnafn "-"? # Barclays-bankann, Al Thani-málið
| Myllumerki_abbrev # #metoo-umræðan, #eurovision tístin
$score(+8) Skst
Skst_abbrev → no_abbrev "-"? # FIH bankann
$score(+8) Skst_abbrev
Myllumerki_abbrev →
myllumerki "-"? # #metoo-umræðan, #eurovision tístin
$score(+24) Myllumerki_abbrev
Fyrirbæri/fall/kyn →
Skst? no_et/fall/kyn # Microsoft-hugbúnaðarrisinn, Nikon myndavél
| FyrirbæriMeðGreini/fall/kyn
| Úrslit/fall/kyn
| FyrirbæriMeðEignarfornafni/fall/kyn
# Raðnúmer
Raðnr/fall/kyn →
raðnr/fall/kyn OgRaðnr/fall/kyn*
| raðnr/fall/kyn Til raðnr/fall/kyn # 2.-3. sæti listans / 2. til 3. sæti listans
OgRaðnr/fall/kyn →
"og:st" raðnr/fall/kyn
# Talnabil nota en-dash
Til → "-:en" | "til:st" | "og:st" | 'til:fs'_ef "og:st" 'með:fs'_þgf | 'til_og_með:ao'
# Úrslit í leikjum (32:27 sigur, 0:2-tap, 8:0 burst)
Úrslit →
tala ':' tala
Úrslit/fall/kyn →
Úrslit "-:en"? no_et/fall/kyn
$score(+2) Úrslit/fall/kyn
# nkyn = náttúrulegt kyn (karlkyn eða kvenkyn)
Fyrirbæri/fall/nkyn →
Manneskja/fall/nkyn
# Fyrirtækisnöfn - hvorugkyn
# !!! Ath: Eiga fyrirtækisnöfn e.t.v. að vera NlKjarni, ekki Fyrirbæri?
Fyrirbæri_nf_hk →
Fyrirtæki_nf
Fyrirbæri_þf_hk →
Fyrirtæki_þf
Fyrirbæri_þgf_hk →
Fyrirtæki_þgf
Fyrirbæri_ef_hk →
Fyrirtæki_ef
Fyrirtæki/fall →
Sérnafn/fall no/fall* fyrirtæki # hf., ehf., Inc., Corporation, SA o.s.frv.
# Fyrirtæki eru næstum örugglega rétt greind
$score(+12) Fyrirtæki/fall
# '(Danska) byggingavörukeðjan Bygma'
# '(Jón vann hjá) verkfræðistofunni Afli'
# 'Tryggingafélagið Vörður (hagnaðist um 300 milljónir)'
FyrirbæriMeðGreini/fall/kyn →
SamstættFall/fall/kyn
FyrirbæriMeðGreini/aukafall/kyn →
ÓsamstættFall/aukafall/kyn
# Hún skaust fram á sjónarsviðið með vefsíðu sinni Gulir miðar
# (ef kommur eru notaðar þá er liðurinn innan þeirra þáttaður sem NlSkýring)
FyrirbæriMeðEignarfornafni/fall/kyn →
Skst? no_et/fall/kyn 'sinn:fn'_et/fall/kyn EignarfornafnsBotn/fall
EignarfornafnsBotn/fall →
SérnafnEðaManneskja
| SérnafnEðaManneskja/fall
$score(+2) FyrirbæriMeðEignarfornafni/fall/kyn
# !!! ATH: Ef þessu er breytt gæti þurft að breyta processors/entities.py
SamstættFall/fall/kyn →
# (Ég versla við) norsku herrafataverslunina Smekkmann
# Lagahöfundurinn góðkunni Jónas Friðrik (hefur glatt marga)
VeiktLo_et/fall/kyn* no_gr_et/fall/kyn VeiktLo_et/fall/kyn? SérnafnEðaManneskja/fall
SamstættFall_nf/kyn →
# Enska dagblaðið The Mirror
VeiktLo_et_nf/kyn* no_gr_et_nf/kyn VeiktLo_et_nf/kyn? SérnafnEðaManneskja
# !!! ATH: Ef þessu er breytt gæti þurft að breyta processors/entities.py
ÓsamstættFall/aukafall/kyn →
VeiktLo_et/aukafall/kyn* no_gr_et/aukafall/kyn
VeiktLo_et/aukafall/kyn? SérnafnEðaManneskja # (Ég versla við) herrafataverslunina Smekkmaður
SérnafnEðaManneskja/fall →
# (danska húsgagnahönnuðinn) Arne Jacobsen
# (suður-kóreska símaframleiðandann) Samsung
# (kvikmyndina umtöluðu) 50 gráa skugga
Sérnafn/fall | Persóna/fall | Fyrirtæki/fall | Nafn/fall
Persóna/fall →
person/fall
$score(+8) Persóna/fall # Velja Persónu frekar en Sérnafn
SérnafnEðaManneskja →
# (kvikmyndina umtöluðu) 50 gráir skuggar
Sérnafn | Persóna | Fyrirtæki/fall | Nafn_nf
$score(-2) SérnafnEðaManneskja # Velja form með falli frekar en án falls
Nafn/fall →
NlKjarni/tala/fall/kyn # 50 gráir skuggar
# Ekki sækja í að nota nafnlið sem nafn í kjölfar annars nafnliðar með greini
$score(-4) Nafn/fall
Persóna →
person
$score(+8) Persóna
VeiktLo/tala/fall/kyn →
SkstAtv? lo_vb/tala/fall/kyn
# suður-kóreski farsímaframleiðandinn Samsung
SkstAtv → SkstAtvOrð "-" # Stutt bandstrik
SkstAtvOrð →
"norður:ao" | "suður:ao" | "vestur:ao" | "austur:ao"
# Hvetja til runa af lýsingarorðum í veikri beygingu með skilgreiningu sérnafna
$score(+8) VeiktLo/tala/fall/kyn
$score(+2) SkstAtv
$score(+5) SamstættFall/fall/kyn
$score(-1) ÓsamstættFall/aukafall/kyn
# 'Frumkvöðlarnir Jón og Guðrún'
# 'bandarísku sjóðirnir Eaton Vance Corp. og Autonomy Capital LP'
FyrirbæriMeðGreini_ft/fall/kyn →
Skilgreining/fall/kyn Eindalisti/fall/kyn
Skilgreining/fall/kyn →
VeiktLo_ft/fall/kyn* no_gr_ft/fall/kyn
Eindalisti/fall/kyn →
SérnafnEðaManneskja/fall KommaSérnafnEðaManneskja/fall* "og:st" SérnafnEðaManneskja/fall
| Töluorð_ft/fall/kyn # skipverjanna tveggja, börnin tvö, stúlkunum tveimur
KommaSérnafnEðaManneskja/fall →
"," SérnafnEðaManneskja/fall
$score(+8) FyrirbæriMeðGreini_ft/fall/kyn
# [séra] Jóns Dalbú Hróbjartssonar [, dómkirkjuprests]
# [frú] Vigdís Finnbogadóttir [fyrrverandi forseti]
# [stórvesír] Ásbjörn Friðriksson [, alþingismann]
# [hún] Kristín (okkar)
Mannsnafn/fall/nkyn → person/fall/nkyn
Manneskja/fall/nkyn → Ávarp/nkyn/fall? Mannsnafn/fall/nkyn Titill/fall?
Manneskja/fall → Manneskja/fall/nkyn
Ávarp/nkyn/fall →
no_et/fall | ÞekktÁvarp/nkyn/fall
$score(-6) Ávarp/nkyn/fall
ÞekktÁvarp_kk/fall →
'herra:kk'_et/fall | 'séra:kk'_et/fall | 'hann:pfn'_kk_et/fall
| 'doktor:kk'_et/fall | 'prófessor:kk'_et/fall
| "dj:kk"
ÞekktÁvarp_kvk/fall →
'frú:kvk'_et/fall | 'séra:kk'_et/fall | 'hún:pfn'_kvk_et/fall
| 'doktor:kk'_et/fall | 'prófessor:kk'_et/fall | 'maddama:kvk'_et/fall
| "dj:kvk"
$score(+10) ÞekktÁvarp/nkyn/fall
# 'Már Guðmundsson, bankastjóri [Seðlabanka Íslands]'
# Reynt er að láta titil ekki enda á FsRuna/FsAtv eða á EfLiður
# því það skapar margræðni við nafnliðinn sjálfan
Titill/fall →
',' NlTitill/fall # (Jón), [þá] formaður [félagsins]
| KommulausTitill/fall # (Jón) [þá] formaður [félagsins]
| KommuTitill/fall # (Jón), [þá] formaður námsmannafélagsins í Árósum og talsmaður þess,
# Gunnlaugur H Jónsson eðlisfræðingur og fyrrverandi starfsmaður Orkustofnunar
| EinnTitill/fall OgTitill/fall* ','? "og:st" NlTitill/fall
NlTitill/fall →
"þá:ao"? TitilEinkunn/fall/kyn? no_et/fall/kyn EignarFornafn_et/fall/kyn? # (Jón) [þá] glæsilegur fulltrúi [minn] (félagsins)
TitilEinkunn/fall/kyn →
Einkunn_et/fall/kyn
# Titileinkunn er frekar fátíð
$score(-2) TitilEinkunn/fall/kyn
EinnTitill/fall →
NlTitill/fall EfLiður? FsRunaEftirNl? # sendiherra Bandaríkjanna hérlendis, handhafi bókmenntaverðlaunanna í ár
OgTitill/fall →
KommaEðaOg EinnTitill/fall
KommaEðaOg →
',' | "og:st" | ',' "og:st"
KommuTitill/fall →
',' EinnTitill/fall LokatáknEðaKomma
| ',' EinnTitill/fall OgTitill/fall* ','? "og:st" EinnTitill/fall LokatáknEðaKomma
KommulausTitill/fall →
NlTitill/fall
# Gefa plús fyrir titla
$score(+5) Titill/fall
# ...en ekki eins mikinn fyrir kommulausan titil
$score(-5) KommulausTitill/fall
# Gefa enn meiri plús fyrir heila titla innan kommu
$score(+14) KommuTitill/fall
# Eignarfallsliður á eftir nafnlið
# ('formaður Gimlis, félags eldri borgara')
# ('amma Jóns, föður Bjarna')
# karlsins langa, konunnar löngu, barnsins langa
# stóra karlsins, stóru konunnar, stóra barnsins
# karlanna löngu, kvennanna löngu, barnanna löngu
EfLiður → EfLiðurStakur EfLiðurFramhald? # Jóns, föður Bjarna sterka
EfLiður/tala/kyn → Nl_ef/tala/kyn # margar þessara kvenna, suma þeirra sem lentu í slysinu
# Eignarfallsliður getur verið í eintölu eða fleirtölu, og í
# öllum kynjum, óháð nafnliðnum sem hann stendur með
EfLiðurStakur → Nl_ef
EfLiðurFramhald → KommaEfLiður+ ','?
KommaEfLiður →
',' EfLiðurStakur
$score(+5) EfLiður
$score(+5) EfLiður_ft/kyn
# Eignarfallsliður sem stendur á undan nafnlið
# ('Íslands fullorðnu synir', 'allra uppáhald')
# Þessi liður er einfaldari en EfLiður til að
# minnka margræðni; leyfir til dæmis ekki einkunn
# (?'Litla Íslands fullorðnu synir'), né að
# lýsingarorð sé notað sem nafnorð
EfLiðurForskeytiTala/tala/kyn →
Töluorð_ef/tala/kyn TilTölu/tala/kyn? # (vel rúmlega) þriggja (klukkutíma bið) / 30 þúsund (króna tjón)
TilTölu/tala/kyn →
"til:st" Töluorð_ef/tala/kyn+ # (á) tveggja til þriggja metra dýpi
EfLiðurForskeyti →
Fornafn_ef/tala/kyn* EoTao* EfLiðurForskeytiTala/tala/kyn? EfLiðurForskeytiKjarni/tala/kyn
| Fornafn_ef/tala/kyn+ EoTao* EfLiðurForskeytiTala/tala/kyn?
| EoTao* EfLiðurForskeytiTala/tala/kyn ÓbeygðEining? # 'rúmlega sjö prósent (hækkun frá fyrra ári)'
| 'meiri:lo'_mst_kk_ef_et 'háttur:kk'_ef_et # meiri háttar vandræði
| 'minni:lo'_mst_kk_ef_et 'háttur:kk'_ef_et # minni háttar vandamál
| Prósentubil # (Spáð er) a.m.k. 10-20% (aukningu)
| EoTao* Prósenta # (eigi) nú 50% (hlut í fjarskiptafyrirtækinu) / rúmlega 690 MW (virkjun)
| Magn_ef/tala/kyn # 100 fermetra (einbýlishúsum), 10 tonna (trukk)
Prósenta →
prósenta
$score(+8) Prósenta
ÓbeygðEining →
'prósent:hk'_ef_ft
| 'tomma:kvk'_ef_et # '45 tommu flatskjá' (í stað '45 tomma flatskjá', sem er málfræðilega rétt)
| 'stjarna:kvk'_ef_et # Fjögurra stjörnu veitingastaður (ekki fjögurra stjarna veitingastaður)
| 'hola:kvk'_ef_et # Átján holu golfvöllur (ekki átján hol(n)a golfvöllur)
EfLiðurForskeytiKjarni_et/kyn → Fyrirbæri_ef/kyn
EfLiðurForskeytiKjarni_ft/kyn → no_ef_ft/kyn
# Ef hægt er að nota t.d. fornafn í stað eignarfalls-forskeytis er það betra
$score(-1) EfLiðurForskeyti
# Eignarfalls-forskeyti sem eru ekki tölur eða fornöfn eru sjaldgæf
$score(-5) EfLiðurForskeytiKjarni/tala/kyn
Fornafn/fall/tala/kyn → Fornafn/tala/fall/kyn
Fornafn/tala/fall/kyn → fn/tala/fall/kyn
# Einn og sami veiðimaðurinn, eitt og sama fyrirbæri
Fornafn_et/fall/kyn → 'einn:fn'_et/fall/kyn "og:st" 'sami:lo'_et/fall/kyn
# Persónufornöfn sem notuð eru eins og eignarfornöfn
# en beygjast ekki með nafnlið og eru ekki merkt fn í BÍN, þ.e.
# okkar / ykkar / hans / hennar / þess / þeirra
# (Bíllinn okkar, hans skoðanir...)
# Persónufornöfnin (pfn) "hans", "hennar" og "það" eru án kyns í BÍN
EignarFornafn →
'ég:pfn'_ef_ft
| 'þú:pfn'_ef_ft
| 'hann:pfn'_kk_ef_et
| 'hún:pfn'_kvk_ef_et
| 'það:pfn'_hk_ef/tala # þess / þeirra
Töluorð/tala/fall/kyn → to/tala/fall/kyn | tala/tala/fall/kyn
# Öll óbeygjanleg töluorð (merkt 'töl' í BÍN) tákna fleirtölu
# Talnabil eru líka alltaf í fleirtölu
Töluorð_ft/fall/kyn → töl_ft/fall/kyn | Talnabil
Talnabil → tala "-:en" tala
$score(+4) Talnabil
Töluorð/fall/tala/kyn → Töluorð/tala/fall/kyn
# Undirsetningar
# 1p: 'ég sem alltaf elda matinn samviskusamlega (nenni þessu ekki)'
# 2p: 'þú sem ég elska (vilt ekki giftast mér)'
# 3p: 'sjóarinn sem hafið hafnaði í fyrra (kom hér í gær og fékk sér kaffi)'
# Gefa undirsetningum afmörkuðum með kommum forgang,
# en forðast verri kosti
TilvísunarsetningMeðKommu/tala/pers/kyn →
',' Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn ','
> Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn
> Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn ','
> ',' Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn
# KommaTilvísunarsetning er einungis notað í lok venjulegrar
# setningar með frumlagi í nefnifalli, sbr.
# Allir mega koma með okkur sem eru fullklæddir
KommaTilvísunarsetning/tala/pers/kyn →
','? "sem:stt" SetningÁnF/tala/pers/kyn
$score(-8) KommaTilvísunarsetning/tala/pers/kyn
Tilvísunarsetning/tala/pers/kyn →
Tilvísunartenging Tengisetning/tala/pers/kyn OgTengisetning/tala/pers/kyn*
Tilvísunartenging →
TengiorðSem | TengiorðEr | TengiorðÞarSem
TengiorðSem → "eða:st"? "sem:stt" VillaAð?
TengiorðÞarSem → "þar:ao" "sem:stt" VillaAð? # í landinu þar sem Jón átti heima
$score(-4) TengiorðÞarSem # Þetta er oftar samtenging setninga ofar í trénu
TengiorðEr → "er:stt"
$score(-8) TengiorðEr # Sjaldgæft - ekki velja nema það þurfi
Tengisetning/tala/pers/kyn →
TengiYfirsetning # (Maðurinn sem) konan kyssti í gær / konurnar kysstu í gær
| BeygingarliðurÁnF/tala/pers/kyn # (Maðurinn sem) kyssti konuna í gær / (Maðurinn sem) var fallegur
| BeygingarliðurStýftAndlag
# Beygingarliður þar sem eitt andlag er stýft af sögn
# vegna þess að það er komið fram í nafnliðnum sem vísað er til:
# "bréfið sem maðurinn sendi ráðuneytinu [galvaskur] [í dag]"
# (þarna er sem sagt verið að nota 'senda e-m e-ð', þ.e. so_2_þgf_þf,
# en aðeins með einu andlagi í þágufalli)
BeygingarliðurStýftAndlag →
Frumlag/pers/tala/kyn FrumlagsInnskot/tala/pers/kyn? AtviksliðurEinkunn*
SagnRunaStýfð/tala/pers LoTengtSögn_nf/tala/kyn? SagnInnskotAtv?
SagnRunaStýfð/tala/pers →
# Í bréfinu sem maðurinn sendi ráðuneytinu
# (maðurinn sendi ráðuneytinu bréf)
so_2_þgf_þf/tala/pers NlBeintAndlag_þgf
# Í spurningunni sem maðurinn spurði ráðuneytið
# (maðurinn spurði ráðuneytið spurningar)
| so_2_þf_ef/tala/pers NlBeintAndlag_þf
# Í batanum sem maðurinn óskaði kettinum
# (maðurinn óskaði kettinum bata)
| so_2_þgf_ef/tala/pers NlBeintAndlag_þgf
# Í bókinni sem maðurinn skilaði safninu
# (maðurinn skilaði safninu bókinni)
| so_2_þgf_þgf/tala/pers NlBeintAndlag_þgf
# Í útgjöldunum sem maðurinn kostaði skattborgara
# (maðurinn kostaði skattborgara útgjöld)
| so_2_þf_þf/tala/pers NlBeintAndlag_þf
# Í nöfnunum sem konurnar kölluðu Pál
# (konurnar kölluðu Pál nöfnum)
| so_2_þf_þgf/tala/pers NlBeintAndlag_þf
# (Nokkurra ára niðursveiflur) sem þessar (eru óþekktar)
Tengisetning_et_p3/kyn →
'þessi:fn'_et_nf/kyn
Tengisetning_ft_p3/kyn →
'þessi:fn'_ft_nf/kyn
TengiYfirsetning →
HreinYfirsetning
BeygingarliðurÁnF →
BeygingarliðurÁnF/tala/pers/kyn
$score(-8) BeygingarliðurÁnF
BeygingarliðurÁnF/tala/pers/kyn →
SetningÁnF/tala/pers/kyn
$score(+8) BeygingarliðurÁnF/tala/pers/kyn
# Nota frekar SetningÁnF heldur en HreinYfirsetning, ef völ er á hvoru tveggja
$score(-8) TengiYfirsetning
# ...sem hætta gæti stafað af og eru kílómetri í þvermál
OgTengisetning/tala/pers/kyn →
","? OgSem Tengisetning/tala/pers/kyn
$score(+2) OgTengisetning/tala/pers/kyn
NlEind/fall →
NlEind/tala/pers/fall/kyn
NlEind/fall/kyn →
NlEind/tala/pers/fall/kyn
NlEind_p3/fall/kyn →
NlEind_et_p3/fall/kyn | NlEind_ft_p3/fall/kyn
NlEind/tala/pers/fall/kyn →
NlStak/tala/pers/fall/kyn StakViðhengi/tala/fall/kyn? TilvísunarsetningMeðKommu/tala/pers/kyn?
Þó/tala/pers/kyn? NlSkýring/tala/pers/fall/kyn?
NlEind_et_p3/fall/kyn → NlEkkiHeldur_et/fall/kyn
NlEind_ft_p3/fall/kyn → NlEkkiHeldur_ft/fall/kyn
# (Hún á) þrjú/fjölmörg gæludýr: svarta kisu, grænt kamelljón og feitan naggrís
NlEind_ft_p3/fall/kyn →
Nl_ft_p3/fall/kyn ":" Nl/fall KommaNl/fall* OgNl/fall
KommaNl/fall →
"," Nl/fall
OgNl/fall →
","? "og:st" Nl/fall
# (Hann málaði) ekki girðinguna, heldur staurana (, sem voru bláir)
NlEkkiHeldur/tala/fall/kyn →
"ekki:ao" Nl/fall ","? "heldur:st" Nl/fall/tala/kyn
$score(+12) NlEkkiHeldur/tala/fall/kyn
# (vegna nauðasamninganna) sem slíkra
StakViðhengi/tala/fall/kyn →
',' "sem:st" 'slíkur:lo'/tala/fall/kyn LokatáknEðaKomma
| "sem:st" 'slíkur:lo'/tala/fall/kyn
# (að endurskapa sig) sem þjóðhetju
# 'sem' með nefnifalli er talið vera forsetning
StakViðhengi/tala/aukafall/kyn →
SemAukafall/aukafall/tala
SemAukafall/aukafall/tala →
"sem:st" Nl/aukafall/tala
$score(-4) SemAukafall/aukafall/tala
NlEind_et_p3/fall/kyn →
# það [eitt] [,] hvernig kerfið virkar [,] (er óskiljanlegt)
'sá:fn'_et/fall/kyn 'einn:fn'_et/fall/kyn? Útskýring
NlEind_ft_p3/fall/kyn →
# (Niðurstöðurnar voru) þær [einar] [,] að Katrín myndaði stjórn [,] (og kom það sumum á óvart)
'sá:fn'_ft/fall/kyn 'einn:fn'_ft/fall/kyn? Útskýring
ÞaðTenging →
# (Þá eru dæmi þess)[,] í veraldarsögunni [,] að eldfjöll hafi gosið
AtvFsAukaInnskot? Skýringarsetning
# (Það) hvernig kerfið virkar (er óskiljanlegt)
| Spurnaraukasetning
# Það að fara til tannlæknis (er ánægjuleg reynsla)
| NhFyllingÁnAtv
$score(+32) ÞaðTenging
# ÞaðTenging sem getur verið innan kommu
Útskýring →
ÞaðTenging
| ',' ÞaðTenging LokatáknEðaKomma
# Aðdróttanir, þó [í meginatriðum] sannar séu, varða fangelsisvist
Þó/tala/pers/kyn →
ÞóTenging ÞóBotn/tala/pers/kyn
| ',' ÞóTenging ÞóBotn/tala/pers/kyn LokatáknEðaKomma
ÞóTenging → "þó:st" | "þótt:st" | "þó:ao" "að:st"
ÞóBotn/tala/pers/kyn →
FsRuna? LoLiður_nf/tala/kyn VeraVerða_vh/tala/pers
NlSkýring/tala/pers/fall/kyn →
'(' SvigaForskeyti? SvigaInnihald/tala/pers/fall/kyn ')'
| '[' SvigaForskeyti? SvigaInnihald/tala/pers/fall/kyn ']'
| "-:em" SvigaForskeyti? SvigaInnihald/tala/pers/fall/kyn "-:em"
| ',' Skýring Skýringarliður LokatáknEðaKomma
# (Verslunin þjónar fjölbreyttum markhópi), allt frá börnum til aldraðra, (og er vinsæl í hverfinu)
| Samanburðarmerki 'allur:fn'_et_nf_hk 'frá:fs'_þgf Nl_þgf
'til:fs'_ef Nl_ef LokatáknEðaKomma
| NlSkýringKomma/tala/pers/fall/kyn
NlSkýringKomma/tala/pers/fall/kyn →
',' SvigaInnihald/tala/pers/fall/kyn LokatáknEðaKomma