Skip to content
master
Switch branches/tags
Code
This branch is even with kapits:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVP_Generator

Generate TVP headlines using this Python code.

Jak działa?

Podajesz tekst i generowany jest z nim obrazek.

alt text

Ewentualne modyfikacje

Można pododawać własne obrazki, zmienić czcionkę i jej ustawienia. Róbta co chceta. Da się go łatwo przerobić nawet tak, żeby działał jako bot na discordzie. Polecam.

About

Generate TVP headlines using this Python code.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages