Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 

UdemyAndroid

Aplikacja powstała jako część kursu: "Praktyczny podstawowy kurs programowania Android" na Udemy.

Zakres kursu:

 • Informacje o kursie, oraz wprowadzenie do systemu Android
 • Instalacja oraz konfiguracja Android Studio do działania z emulatorami, oraz urządzeniami fizycznymi
 • Podstawowe elementy designu: button, editText, textView, checkbox, wprowadzenie praktyczne, oraz wykorzystanie biblioteki butterknife
 • Obsługa pamięci w systemie Android, shared preferences, przekazywanie danych w intencji pomiędzy aktywnościami
 • Omówienie layoutów, jak było, jak jest i dlaczego powinniśmy używać „constraint layout”, omówienie sposobu jego działania
 • Aplikacja lista zakupów – od designu do implementacji, nauka korzystania z list, spinerów oraz adapterów w systemie Android
 • Aplikacja do rysowania – implementacja, omówienie poszczególnych elementów
 • Wątki w Androidzie, implementacja metodą AsyncTask
 • Pobranie kodu źródłowego strony internetowej, oraz korzystanie z API (typu json-rest), automatyczne parsowanie wyników na automatycznie wygenerowany model
 • Własny widok, oraz wykorzystanie go
 • Dokończenie, podpisanie, oraz publikacja aplikacji w sklepie Play
 • Poprawienie publikacji, zmiana pakietu w Android Studio

Więcej informacji, oraz kupony zniżkowe dostępne tutaj: https://www.michalgellert.pl/blog/stworzylem-kurs-udemy-praktyczny-podstawowy-kurs-android/

About

Aplikacja powstała jako część kursu: "Praktyczny podstawowy kurs programowania Android" na Udemy.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published