Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Slovenska razporeditev tipk za Mac OS X.

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 README.textile
Octocat-spinner-32 Slovensko (DE&AT).icns
Octocat-spinner-32 Slovensko (DE&AT).keylayout
README.textile

Slovenska razporeditev tipk Mac OS X

Slovenska razporeditev tipk za Mac OS X.

Inštalacija

Datoteki Slovensko (DE&AT).icns in Slovensko (DE&AT).keylayout prenesite v /Library/Keyboard Layouts/. Nato se odpravite v Settings → Language & Text, zavihek Input Sources in v seznamu najdite Slovensko (DE/AT). Predno bo nova tipkovnična razporeditev upoštevana naredite še Logout in Login.

Urejanje

Če vam razporeditev ni všeč jo lahko sami uredite s pomočjo aplikacije Ukelele.

Izvor

Razporeditev je bila prvotno najdena na Jabuk.si in ima le nekaj malenkostnih sprememb, ki sem jih opravil za lastne potrebe. Zahvale gredo torej ekipi Jabuk.si.

Something went wrong with that request. Please try again.