Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
146 lines (112 sloc) 3.77 KB
Mihai Maruseac, 341C3
INVA, Tema 3
Backpropagation
1. Mod rulare
^^^^^^^^^^^^^
Se rulează direct
./bp.py
Se setează parametrii pentru fiecare simulare. Cele 4 teste prezentate și
parametrii corespunzători sunt descrise în secțiunea Teste.
2. Descriere generală
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Implementarea este realizată în Python.
Pentru a asigura o interfață uniformă în procesul de învățare, s-au
implementat mai multe unități în rețea. O unitate poate fi:
* Pattern: o intrare dintr-un șablon de test
* Fixed: o intrare fixată la o anumită valoare (folosită pentru threshold)
* Output: unitatea de comparație între valoarea produsă și cea așteptată
* Neuron: un neuron oarecare
Între neuron-ul de output și Output se presupune existența unei legături de
pondere fixată 1. Astfel, toate instanțele Neuron folosesc aceeași regulă de
update a ponderilor, cea a neuronilor din straturile ascunse.
Jurnalizarea este realizată utilizând modulul de logging din Python. Numele
neuronilor sunt sugestive: o literă (și un număr) reprezentând stratul și
tipul și un număr reprezentând un indice. Astfel, din logging se poate urmări
evoluția algoritmului de învățare.
La finalizarea învățării, se salvează matricea de ponderi, o imagine a
rețelei, un plot al erorii pe durata învățării și listing-ul lui într-un
fișier. Se salvează și un plot al datelor inițiale și al datelor prezise,
precum și un listing al lor.
Imaginea rețelei folosește un cod al culorilor pentru ponderi. Culorile roșii
reprezintă ponderi negative (inhibatoare) iar cele verzi ponderi pozitive. Cu
cât nuanța e mai pură, cu atât mai mare este ponderea. De asemenea, fiecare
din cele 4 tipuri de unități sunt desenate diferit.
Datele inițiale sunt normalizate în intervalul [0, 1], astfel încât să se
poată produce și date în exteriorul intervalului determinat de minimul și
maximul datelor de intrare. Practic, modulul de normalizare nu normalizează în
intervalul [min, max] ci în [min + eps%, max - eps%].
3. Teste
^^^^^^^^
Există 4 teste, descrise în subsecțiunile următoare. Sunt descrise și
configurațiile care au produs cele mai bune rezultate, împreună cu rezultatul.
După mai multe teste, se pot produce și rezultate mai bune.
3.a. USD currency
-----------------
Setul de date reprezintă paritatea USD-EUR, luată de pe
http://en.wikipedia.org/wiki/Tables_of_historical_exchange_rates_to_the_USD
Valoarea așteptată: 1.0827.
N: 4
h1: 2
h2: 0
activation: tanh
learning rate: .1
recurrent: False
momentum: False
runs: 1000
weights: [-1, 1]
RMS: .01, 0
result: 1.11, 2.5%
3.b. Medii
----------
Fiecare valoare din set este media aritmetică a celor 2 valori anterioare.
Valoarea așteptată: 65.625.
N: 2
h1: 0
h2: 0
activation: log in [-1, 1]
learning rate: .1
recurrent: False
momentum: False
runs: 1000
weights: [-1, 1]
RMS: .01, 0
result: 65.71, .97%
3.c. Sigmoid
------------
Fiecare valoare din set este rezultatul sigmoid(r) unde r este raportul celor
2 valori anterioare și sigmoid este funcția sigmoid.
Valoarea așteptată: .72.
N: 2
h1: 2
h2: 0
activation: log in [0, 1]
learning rate: .1
recurrent: False
momentum: False
runs: 1000
weights: [-1, 1]
RMS: .01, 1
result: .72, 4.9%
3.d. Sinus
----------
Fiecare valoare reprezintă valoarea funcției sinus din .1 în .1.
Valoarea așteptată: .99957.
N: 5
h1: 4
h2: 2
activation: tanh
learning rate: .1
recurrent: False
momentum: False
runs: 1000
weights: [-1, 1]
RMS: .01, 0
result: .99898, 2.3%
4. Conținut arhivă
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Arhiva conține:
* sursele implementării în directorul src/ și în directorul părinte
* folder-ul test/ conținând o suită de teste:
* folder-ul res/ conținând resursele aplicației
* fișierul README: acest fișier
---