Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
A clone for Android of the popular and addictive KamikazeRace game on Facebook (not for profit)
Java
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
bin
gen/mm/kamikaze
res
src/mm/kamikaze
.classpath
.project
AndroidManifest.xml
README
default.properties

README

Mihai Maruseac, 341C3
Kamikaze Race

Aplicația presupune că jucătorul este un șofer de mașină cam nenorocos: este pe
autostradă în plin trafic cu accelerația la maxim și fără frâne. Ajută șoferul
să supraviețuiască cât mai mult.

Aplicația folosește senzorul de orientare, contând valoarea lui roll
(dreapta-stânga). Dacă testați pe calculator (singurul lor unde a fost testată)
trebie să folosiți simulatorul de la open intents.

Pentru restart, se ține click lung pe ecran. Funcționează doar la game-over.

Something went wrong with that request. Please try again.