Skip to content
Basic guide for new programmers in Slovenia 🇸🇮
Branch: master
Clone or download
Latest commit f23c096 Oct 10, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore Create social groups, meetups, podcasts, news and jobs in slovenian Sep 28, 2019
README.en.md Add english README.en.md Sep 28, 2019
README.md

README.md

Programerski vodič Slovenija 🇸🇮

Vključuje osnovne stvari, ki pridejo prav na samem začetku kariere vsakega programerja 👨‍💻 oziroma programerke 👩‍💻.


Read this in other languages: English 🇬🇧


Uvod

Če bi lahko šli skozi čas nazaj, kakšen nasvet bi dali svojemu junior self developerju?

Vprašanje za mid/senior developerje - Jana Bergant


Kazalo

Skupine 👋

Seznam skupin kjer teče komunikacija/novice/reševanje težav/zanimive informacije med programerji.

Najbolj razširjena je prav zagotovo Facebook skupina Slovenski developerji.

Seznam skupin

Facebook

Slack

Forumi

Reddit

Meetupi 👨‍🏫 👨‍🎓 🍻

Največ dogodkov oziroma meetupov se lahko zasledi na spletni strani meetup.com. Na omenjeni spletni strani so ustvarjene skupine, ki združujejo meetupe glede na tematiko.

Najlažje spremljanje teh dogodkov/meetupov je s prijavo v Meetup in pridružitvijo v skupine, glede na lastne interese.

Na teh dogodkih se ponavadi odvijajo razne predstavitve/talki, po katerih sledi druženje med obiskovalci.

Seznam meetupov

Seznam razvrščen po številu članov posamezne skupine (vidno na desni strani - DISCLAIMER: zna biti outdated podatek).

Splošni meetupi

Specifični tehnični meetupi

Meetupi Maribor

Podcasti 🎙 🎧

Podcasti so intervjuji/pogovori v audio obliki.

Večinoma se jih posluša med hojo, tekom, v avtu,... skratka povsod kjer te ne moti pri opravljanju ostalih opravil.

Slovenski podcasti

Tuji podcasti

Novice 🗞 📢

Vsak developer/programer mora biti na tekočem z najnovejšimi tehnologijami. Nekaj najnovejših novic/težav/rešitev so na dnevnem nivoju obljavljene na naslednjih straneh.

Strani za spremljanje novic

Službe 👨‍💻 👩‍💻 💸

V svetu programiranja je vse od dot-com booma dalje potreba po programerskem delovnem kadru še kar ZELO velika. Zaradi tako velike zaposljivosti se programerji lahko kar konkretno zmišljujemo glede delovnega okolja, programerskih izzivov in seveda, plačilne lestvice. Ponudbe za delo se najdejo na večih spletnih straneh, nekaj izmed teh je naštetih na spodnjih seznamih.

Plače

Za dobro plačo se je pa ponavadi potrebno pogajati in zagovarjati svoje tehnične sposobnosti. Za pomoč pri pogajanju služi ta članek.

Anketa o plačah

Ankete o plačah narejene na Facebook strani Slovenski developerji (~5000 developerjev).

Strani za informacijo o plačah

LinkedIn

Kar lahko sami kot programerji naredimo za prepoznavnost in splošen kontakt, je izdelava LinkedIn profila (primer profila). Več o LinkedInu se lahko prebere na Wikipediji.

Na kratko; LinkedIn je poslovno socialno omrežje za povezovanje s kontakti predvsem s poslovnega vidika. Veliko služb je objavljenih na tej strani, velikokrat pa te tako imenovani rekruterji direktno obvestijo o odprtih pozicijah pri nekem podjetju, glede na tvoje tehnične sposobnosti in osebne preference.

Slovenske objave za delo 🇸🇮

Tuje objave za delo 🌎

Možnosti dela za neko podjetje za polni delovni čas so lahko on-site in remote.

On-site pomeni, da za delodajalca delaš v njihovih pisarnah oziroma si fizično prisoten.

Remote pomeni, da delaš za delodajalca od doma oziroma co-working pisarne (torej nerabiš biti fizično prisoten pri njih). Remote Work Literature

Lahko pa namesto polnega delovnega časa delaš stvari projektno, čemur se reče freelancing, ker ponavadi pomeni delo preko s.p. pogodbe.

Co-working pisarne v Sloveniji

Remote dela

On-site dela

Pogovori v skupini Slovenski Developerji na to temo

Izobrazba 🏛 📚 📈

Fakultete

Osnovni koncepti

Članki

Zbirke literature 📖

Tečaji programiranja

On-site

Online

Bonus

Poletne šole

Hackathoni

Hackathon je tekmovanje kjer posamezne ekipe (ponavadi 2-5 članov) s svojim tehničnim znanjem tekmujejo med seboj z realiziranimi idejami/rešitvami v roku 24 ur (lahko gre tudi za dvodnevni dogodek).

V Sloveniji je potekalo že nekaj hackathonov (Turistični hackathon, HackTravel, FinTech Hackathon in drugi), letno pa se ponavlja predvsem DragonHack.

Knjige 📚

Pogovori v skupini Slovenski Developerji na to temo

Iskanje rešitev 🔎 💡

Med programiranjem velikokrat naletimo na oviro, kjer se nam zdi, da ni rešitve. Za pomoč iz tovrstnih zagat so bile narejene strani za iskanje tako tehničnih kot tudi konceptualnih rešitev.

Po vsej verjetnosti je na težavo na katero ste naleteli, naletel že nekdo drug, zato je eno izmed najpomembnejših programerjevih orodij prav zagotovo zmožnost efektivnega googlanja za rešitev problema.

Poleg raznih forumov/blogov pa so za vprašanje o težavah možne naslednje strani:

Orodja 🛠

Za čimbolj efektivno delo programerja so prav zagotovo odgovorna tudi njegova orodja.

Najbolj osnovna orodja za programerja so urejevalnik besedila (Text Editor) oziroma IDE, terminal in Google.

IDE

Urejevalniki besedil (Text Editors)

Terminali

Browser plugini

Zbirke orodij

Splošne

  • Undesign - brezplačna orodja za programerje in ustvarjalce

Za študente

Zanimivosti 😮 🙌

Zanimivi projekti/novice/debate, ki bi zanimale prav vsakega programerja.

Hobi projekti

Zanimive debate


Sodelujoči 🎖

V kolikor sem koga pozabil, me prosim opomnite na @mihanovak1024 oziroma naredite nov pull-request.

You can’t perform that action at this time.