Skip to content

miharekar/bonar

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonar

bónar -ja m (ọ̑) kdor ve, kje imajo bone: poglejmo na bonar / ura je bila 19 in ni vedela kje bi jedla, zato je pogledala na bonar / ostala sva brez besed in ti si rekel bonar

Bonar: ponudniki študentske prehrane na zemljevidu

DEPRECATED

This project is deprecated. But @BloomSN continues the work at https://github.com/BloomSN/bonar.

About

Scratching my own itch.

Nekega dne sem se lačen znašel v neznanem kraju. Kot pravi študent, sem najprej pomislil "le kje lahko jem na bone". Ugotovil sem, da ne obstaja niti ena mobilna aplikacija / mobilnikom prijazna spletna stran, ki bi prikazovala aktualno ponudbo študentske prehrane. Vse so ali nehali razvijati, ali pa prikazujejo netočne in/ali zastarele informacije. Zato sem se odločil, da naredim svojo.

Tech

Ko sem začenjal z izdelavo, sem se ravno začenjal učiti Ruby on Rails. Ker ni nič boljšega, kot učenje s prakso, sem naredil spletno aplikacijo kar z Railsi. Bonar je tako moj prvi RoR projekt in tako moj playground.

Thanks

  • Nejc Landeker: @BloomSN - for continuing the work
  • Boštjan Vidovič: @bostjanvidovic - for the icon
  • Mladen Prajdić: @MladenPrajdic - for his sql expertise
  • Adam Sanderson: @adamsanderson - for help with Postgres arrays
  • Peter Gracar: @Pickled_Pete - for the name "Bonar"
  • Domen Savič: @savicdomen - for countless RTs
  • All other Facebook friends and Twitter followers for spreading the love

About

Bonar: ponudniki študentske prehrane na zemljevidu

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published