Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Marktegn.eps
Marktegn.svg
Marktegn.ttf
Marktegn2.sfd
README.md
eksempel.pdf
eksempel.png
eksempel.rtf
license.txt

README.md

Marktegn er en skrifttype med kun 1 tegn, navnlig tegnet for den gamle danske møntenhed mark (jf. daler, mark, skilling). Tegnet benyttes ved at skifte til skrifttypen og taste et majuskel (stort) M, herfra kan det evt. kopieres til andre steder i teksten efter behov.

Brugbart til slægtsforskning, m.v.

Flemming Chr. Nielsen har også en skrifttype med et dansk marktegn i en anden form på sin hjemmeside: mardi.dk/kierkegaard/ (rul ned til Et ord om Mark Banko). Vælg selv afhængig af hvilket der passer bedst til skrifttypen i resten af dit dokument! 😀

Kan frit deles så længe ophavsoplysninger viderebringes (se CC-BY 4.0 eller license.txt her i repositoriet).

Download

eksempel

Mikkel Eide Eriksen mikkel.eriksen@gmail.com

You can’t perform that action at this time.