🎓 This is a 50-example course for Object Oriented Programming in Java SE. These functional examples present everything from basic programming concepts to collections, iterations, sorting and natural order concepts.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Primjer01 - HelloWorld
Primjer02 - TipoviPodataka
Primjer03 - Stringovi
Primjer04 - WHILE ciklusi
Primjer05 - FOR ciklusi
Primjer06 - IF selekcije
Primjer07 - KorisnickiUnos
Primjer08 - DO-WHILE ciklusi
Primjer09 - SWITCH selekcije
Primjer10 - Nizovi
Primjer11 - Nizovi Stringova
Primjer12 - Multidimenzionalni nizovi
Primjer13 - Klase i Objekti
Primjer14 - Metode
Primjer15 - Getteri i vracanje parametara
Primjer16 - Parametri metoda
Primjer17 - Konstruktori
Primjer18 - STATIC i FINAL kljucne rijeci
Primjer19 - StringBuilder i String Formatiranje
Primjer20 - toString metoda
Primjer21 - Nasljedjivanje
Primjer22 - Paketi
Primjer23 - Interfejsi
Primjer24 - Public, Private, Protected
Primjer25 - Polimorfizam
Primjer26 - Enkapsulacija i API dokumentacija
Primjer27 - Upcasting, Downcasting
Primjer28 - Using Generics
Primjer29 - Generici i Wildcard
Primjer30 - Anonimne klase
Primjer31 - Citanje fajlova upotrebom Scanner klase
Primjer32 - Upravljanje izuzecima
Primjer33 - Visestruki izuzeci
Primjer34 - Runtime VS Checked izuzeci
Primjer35 - Apstraktne klase
Primjer36 - Ocitavanje fajlova pomocu FileReader
Primjer37 - Upisivanje u fajlove pomocu FileWriter
Primjer38 - Unutrasnje klase (Inner Class)
Primjer39 - Enum
Primjer40 - Serijalizacija
Primjer41 - ArrayList kolekcija
Primjer42 - LinkedList kolekcija
Primjer43 - HashMap kolekcija
Primjer44 - Queue kolekcija
Primjer45 - Iterator (upotreba iteratora)
Primjer46 - Sortirane Mape
Primjer47 - Setovi
Primjer48 - Dodavanje Objekata u Mape
Primjer49 - Sortiranje
Primjer50 - Prirodni redosljed
README.md

README.md

OO-Programiranje-u-Javi-ADU-obuka

Ovaj repozitorij sadrži sve primjere, source kodove i komentare vezane za ovu obuku.

U slučaju da pohađate ovu obuku, ili da koristite ovaj repozitorij za učenje, molim Vas da se registrujete na sljedećoj adresi: https://goo.gl/forms/y78iAYa5zfsdLeWj1

Isto tako, molim Vas da popunite Anketu vezanu za predznanja na sljedećoj adresi: https://goo.gl/forms/VI0Ic2So3u3sIbYe2

Svrha ankete jeste bolji uvid u profil korisnika ove obuke, te dorađivanje materijala za one oblasti koje su nedovoljno obrađene ili za koje ne postoje dovoljna predznanja.

Upotreba materijala u bilo koju svrhu (izuzev samostalne edukacije) moguća je samo uz prethodnu dozvolu autora.