Skip to content
master
Switch branches/tags
Code
This branch is 34 commits ahead, 1 commit behind milisarge:master.
Contribute

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komutan-next

Komutan Web Yönetim Sistemi Yenileme Çalışması

Bağımlılıkların kurulması

pip3 install -r gerekler

Uygulamayı deploy etme

git clone https://github.com/geekdinazor/komutan-next.git
python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate
python3 manage.py createsuperuser
python3 manage.py runserver

Modül ekleme

Sisteme yeniModul şeklinde bir modül eklemek için:

python3 manage.py startapp yeniModul `

Yapılacaklar

 • Kullanıcı Girişi
 • Genel tasarımın oluşturulması
 • Varolan Modüllerin önyüzlerinin (frontend) oluşturulması
 • admin panelinde gözükecek komutan tercihleri modülünün yazılması
 • Fabric modülü kullanılarak komut çatısının oluşturulması
 • komutaModul modülünün yazılması
 • mpsModul modülünün yazılması
 • surecModul modülünün yazılması
 • agModul modülünün yazılması
 • servisModul modülünün yazılması
 • komutanGuncelleModul modülünün yazılması
 • ayarModul modülünün yazılması (Sistem Ayarları)
 • Güvenlik önlemleri

About

Komutan Web Yönetim Sistemi Yenileme Çalışması

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published