Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

swiatowid

Światowid nie jest już rozwijany

alt text

Światowid pobiera dane instytucji z systemu https://pbn-ms.opi.org.pl.

Zastosowania:

  • inwentaryzacja publikacji które datarły szczęśliwie do https://pbn-ms.opi.org.pl
  • porównywanie wyników autorów wewnątrz instytucji (wbudowana punktacja MNiSW)

Skrypt przeznaczony jest dla administratorów. Wymaga współpracy z osobą z funkcją Importer Publikacji dla danej instytucji. Skrypt pracuje w środowisku linux + python (opcjonalnie + php).

Podziękowania dla Piotra Chodnickiego z https://punktacjaczasopism.pl za bazę danych MNiSW.

About

PBN/POL-on publications of institution's authors

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.