Skip to content

mimooh/swiatowid

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

swiatowid

Światowid nie jest już rozwijany

alt text

Światowid pobiera dane instytucji z systemu https://pbn-ms.opi.org.pl.

Zastosowania:

  • inwentaryzacja publikacji które datarły szczęśliwie do https://pbn-ms.opi.org.pl
  • porównywanie wyników autorów wewnątrz instytucji (wbudowana punktacja MNiSW)

Skrypt przeznaczony jest dla administratorów. Wymaga współpracy z osobą z funkcją Importer Publikacji dla danej instytucji. Skrypt pracuje w środowisku linux + python (opcjonalnie + php).

Podziękowania dla Piotra Chodnickiego z https://punktacjaczasopism.pl za bazę danych MNiSW.

About

PBN/POL-on publications of institution's authors

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published