Skip to content

Commit

Permalink
Browse files Browse the repository at this point in the history
Update po files
  • Loading branch information
PilzAdam committed Mar 30, 2013
1 parent a056627 commit 02d8df9
Show file tree
Hide file tree
Showing 14 changed files with 1,226 additions and 813 deletions.
148 changes: 89 additions & 59 deletions po/da/minetest.po
Expand Up @@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-30 20:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-30 19:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 00:41+0200\n"
"Last-Translator: Rune Biskopstö Christensen <lakersforce@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
Expand Down Expand Up @@ -99,20 +99,20 @@ msgstr "Du døde."
msgid "Respawn"
msgstr "Genopstå"

#: src/guiFormSpecMenu.cpp:572
#: src/guiFormSpecMenu.cpp:582
msgid "Left click: Move all items, Right click: Move single item"
msgstr "Venstre klik: flyt alle enheder. Højre klik: flyt en enkelt enhed"

#: src/guiFormSpecMenu.cpp:597 src/guiMessageMenu.cpp:109
#: src/guiTextInputMenu.cpp:123
#: src/guiFormSpecMenu.cpp:607 src/guiMessageMenu.cpp:109
#: src/guiTextInputMenu.cpp:131
msgid "Proceed"
msgstr "Fortsæt"

#: src/guiKeyChangeMenu.cpp:114
msgid "Keybindings. (If this menu screws up, remove stuff from minetest.conf)"
msgstr ""
"Tastebindinger. (Hvis denne menu fucker op, fjern elementer fra "
"minetest.conf)"
"Tastebindinger. (Hvis denne menu fucker op, fjern elementer fra minetest."
"conf)"

#: src/guiKeyChangeMenu.cpp:151
msgid "\"Use\" = climb down"
Expand Down Expand Up @@ -200,167 +200,185 @@ msgstr "Afstands vælg"
msgid "Print stacks"
msgstr "Udskriv stakke"

#: src/guiMainMenu.cpp:55
#: src/guiMainMenu.cpp:92
msgid "Cannot create world: Name contains invalid characters"
msgstr "Kan ikke skabe verden: navnet indeholder ugyldige bogstaver"

#: src/guiMainMenu.cpp:64
#: src/guiMainMenu.cpp:101
msgid "Cannot create world: A world by this name already exists"
msgstr "Kan ikke skabe verden: en verden med dette navn eksisterer allerede"

#: src/guiMainMenu.cpp:245
#: src/guiMainMenu.cpp:283
msgid "Singleplayer"
msgstr "Enligspiller"

#: src/guiMainMenu.cpp:246
#: src/guiMainMenu.cpp:284
msgid "Multiplayer"
msgstr "Flerspiller"

#: src/guiMainMenu.cpp:247
#: src/guiMainMenu.cpp:285
msgid "Advanced"
msgstr "Avanceret"

#: src/guiMainMenu.cpp:248
#: src/guiMainMenu.cpp:286
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"

#: src/guiMainMenu.cpp:249
#: src/guiMainMenu.cpp:287
msgid "Credits"
msgstr "Skabt af"

#: src/guiMainMenu.cpp:280
#: src/guiMainMenu.cpp:317
msgid "Select World:"
msgstr "Vælg verden:"

#: src/guiMainMenu.cpp:302 src/guiMainMenu.cpp:449 src/keycode.cpp:229
#: src/guiMainMenu.cpp:339 src/guiMainMenu.cpp:511 src/keycode.cpp:229
msgid "Delete"
msgstr "Slet"

#: src/guiMainMenu.cpp:309
#: src/guiMainMenu.cpp:346
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/guiMainMenu.cpp:317
#: src/guiMainMenu.cpp:354
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurér"

#: src/guiMainMenu.cpp:332 src/keycode.cpp:248
#: src/guiMainMenu.cpp:369 src/keycode.cpp:248
msgid "Play"
msgstr "Afspil"

#: src/guiMainMenu.cpp:343 src/guiMainMenu.cpp:557
#: src/guiMainMenu.cpp:380 src/guiMainMenu.cpp:619
msgid "Creative Mode"
msgstr "Kreativ tilstand"

#: src/guiMainMenu.cpp:349 src/guiMainMenu.cpp:563
#: src/guiMainMenu.cpp:386 src/guiMainMenu.cpp:625
msgid "Enable Damage"
msgstr "Aktivér skade"

#: src/guiMainMenu.cpp:369 src/guiMainMenu.cpp:479
#: src/guiMainMenu.cpp:406 src/guiMainMenu.cpp:541
msgid "Name/Password"
msgstr "Navn/kodeord"

#: src/guiMainMenu.cpp:408 src/guiMainMenu.cpp:506
#: src/guiMainMenu.cpp:442 src/guiMainMenu.cpp:459 src/guiMainMenu.cpp:1184
#, fuzzy
msgid "Favorites:"
msgstr "Vis favoritter"

#: src/guiMainMenu.cpp:450 src/guiMainMenu.cpp:1194
msgid "Public Server List:"
msgstr ""

#: src/guiMainMenu.cpp:470 src/guiMainMenu.cpp:568
msgid "Address/Port"
msgstr "Adresse/port"

#: src/guiMainMenu.cpp:435 src/guiMainMenu.cpp:1075
#: src/guiMainMenu.cpp:497 src/guiMainMenu.cpp:1183
msgid "Show Public"
msgstr "Vis offentlig"

#: src/guiMainMenu.cpp:439 src/guiMainMenu.cpp:1083
#: src/guiMainMenu.cpp:501 src/guiMainMenu.cpp:1193
msgid "Show Favorites"
msgstr "Vis favoritter"

#: src/guiMainMenu.cpp:459
#: src/guiMainMenu.cpp:521
msgid "Connect"
msgstr "Forbind"

#: src/guiMainMenu.cpp:529
#: src/guiMainMenu.cpp:591
msgid "Leave address blank to start a local server."
msgstr "Lad adresse-feltet være tomt for at starte en lokal server."

#: src/guiMainMenu.cpp:538
#: src/guiMainMenu.cpp:600
msgid "Start Game / Connect"
msgstr "Start spil / Forbind"

#: src/guiMainMenu.cpp:570 src/guiMainMenu.cpp:1006
#: src/guiMainMenu.cpp:632
#, fuzzy
msgid "Public"
msgstr "Vis offentlig"

#: src/guiMainMenu.cpp:640 src/guiMainMenu.cpp:1113
msgid "Delete world"
msgstr "Slet verden"

#: src/guiMainMenu.cpp:577
#: src/guiMainMenu.cpp:647
msgid "Create world"
msgstr "Skab verden"

#: src/guiMainMenu.cpp:611
#: src/guiMainMenu.cpp:681
msgid "Fancy trees"
msgstr "\"Smarte\" træer"

#: src/guiMainMenu.cpp:617
#: src/guiMainMenu.cpp:687
msgid "Smooth Lighting"
msgstr "Glat belysning"

#: src/guiMainMenu.cpp:623
#: src/guiMainMenu.cpp:693
msgid "3D Clouds"
msgstr "3D skyer"

#: src/guiMainMenu.cpp:629
#: src/guiMainMenu.cpp:699
msgid "Opaque water"
msgstr "Opakt (uigennemsigtigt) vand"

#: src/guiMainMenu.cpp:639
#: src/guiMainMenu.cpp:709
msgid "Mip-Mapping"
msgstr "Mip-mapping"

#: src/guiMainMenu.cpp:646
#: src/guiMainMenu.cpp:716
msgid "Anisotropic Filtering"
msgstr "Anisotropisk filtréring"

#: src/guiMainMenu.cpp:653
#: src/guiMainMenu.cpp:723
msgid "Bi-Linear Filtering"
msgstr "Bi-lineær filtréring"

#: src/guiMainMenu.cpp:660
#: src/guiMainMenu.cpp:730
msgid "Tri-Linear Filtering"
msgstr "Tri-lineær filtréring"

#: src/guiMainMenu.cpp:668
#: src/guiMainMenu.cpp:738
msgid "Shaders"
msgstr "Shadere"

#: src/guiMainMenu.cpp:675
#: src/guiMainMenu.cpp:745
msgid "Preload item visuals"
msgstr "For-indlæs elementernes grafik"

#: src/guiMainMenu.cpp:682
#: src/guiMainMenu.cpp:752
msgid "Enable Particles"
msgstr "Aktivér partikler"

#: src/guiMainMenu.cpp:692
#: src/guiMainMenu.cpp:759
msgid "Finite liquid"
msgstr ""

#: src/guiMainMenu.cpp:769
msgid "Change keys"
msgstr "Skift bindinger"

#: src/guiMainMenu.cpp:977
#: src/guiMainMenu.cpp:1084
msgid "Address required."
msgstr "Adresse påkrævet."

#: src/guiMainMenu.cpp:995
#: src/guiMainMenu.cpp:1102
msgid "Cannot delete world: Nothing selected"
msgstr "Kan ikke slette verden: ingenting valgt"

#: src/guiMainMenu.cpp:1010
#: src/guiMainMenu.cpp:1117
msgid "Files to be deleted"
msgstr "Filer som slettes"

#: src/guiMainMenu.cpp:1026
#: src/guiMainMenu.cpp:1133
msgid "Cannot create world: No games found"
msgstr "Kan ikke skabe verden: ingen spil fundet"

#: src/guiMainMenu.cpp:1042
#: src/guiMainMenu.cpp:1149
msgid "Cannot configure world: Nothing selected"
msgstr "Kan ikke konfigurere verden: ingenting valgt"

#: src/guiMainMenu.cpp:1146
#: src/guiMainMenu.cpp:1256
msgid "Failed to delete all world files"
msgstr "Mislykkedes i at slette alle verdenens filer"

Expand All @@ -384,23 +402,27 @@ msgstr "Skift"
msgid "Passwords do not match!"
msgstr "Kodeordene er ikke ens!"

#: src/guiPauseMenu.cpp:118
#: src/guiPauseMenu.cpp:123
msgid "Continue"
msgstr "Fortsæt"

#: src/guiPauseMenu.cpp:127
#: src/guiPauseMenu.cpp:132
msgid "Change Password"
msgstr "Skift kodeord"

#: src/guiPauseMenu.cpp:135
#: src/guiPauseMenu.cpp:140
msgid "Sound Volume"
msgstr ""

#: src/guiPauseMenu.cpp:147
msgid "Exit to Menu"
msgstr "Afslut til menu"

#: src/guiPauseMenu.cpp:142
#: src/guiPauseMenu.cpp:154
msgid "Exit to OS"
msgstr "Afslut til operativsystemet"

#: src/guiPauseMenu.cpp:149
#: src/guiPauseMenu.cpp:161
msgid ""
"Default Controls:\n"
"- WASD: Walk\n"
Expand All @@ -426,6 +448,14 @@ msgstr ""
"- ESC: denne menu\n"
"- T: snak\n"

#: src/guiVolumeChange.cpp:108
msgid "Sound Volume: "
msgstr ""

#: src/guiVolumeChange.cpp:121
msgid "Exit"
msgstr ""

#: src/keycode.cpp:223
msgid "Left Button"
msgstr "Venstre knap"
Expand Down Expand Up @@ -721,31 +751,31 @@ msgstr "PA1"
msgid "Zoom"
msgstr "Zoom"

#: src/main.cpp:1384
#: src/main.cpp:1506
msgid "Main Menu"
msgstr "Hovedmenu"

#: src/main.cpp:1633
#: src/main.cpp:1830
msgid "Failed to initialize world"
msgstr "Mislykkedes i at initialisere verden"

#: src/main.cpp:1645
#: src/main.cpp:1842
msgid "No world selected and no address provided. Nothing to do."
msgstr "Ingen verden valgt og ingen adresse angivet. Ingen opgave at lave."

#: src/main.cpp:1653
#: src/main.cpp:1850
msgid "Could not find or load game \""
msgstr "Kunne ikke finde eller indlæse spil \""

#: src/main.cpp:1667
#: src/main.cpp:1864
msgid "Invalid gamespec."
msgstr "Ugyldig spilspecifikationer."

#: src/main.cpp:1707
#: src/main.cpp:1904
msgid "Connection error (timed out?)"
msgstr "Forbindelses fejl (udløbelse af tidsfrist?)"

#: src/main.cpp:1718
#: src/main.cpp:1915
msgid ""
"\n"
"Check debug.txt for details."
Expand Down

0 comments on commit 02d8df9

Please sign in to comment.