Skip to content
Permalink
Browse files

Fix build with gettext enabled

  • Loading branch information
est31 committed Dec 14, 2016
1 parent f840839 commit 0614da3afffb7657452ef4ca8c1f2e1e82067f86
Showing with 27 additions and 12 deletions.
  1. +27 −12 po/sw/minetest.po
@@ -293,6 +293,7 @@ msgid ""
"\n"
"Install Mod: unsupported filetype \"$1\" or broken archive"
msgstr ""
"\n"
"Sakinisha Moduli: filetype visivyotegemezwa \"dola 1\" au nyaraka kuvunjwa"

#: builtin/mainmenu/modmgr.lua
@@ -740,7 +741,9 @@ msgstr "Maalum Alphabet Inahitajika"
msgid ""
"\n"
"Check debug.txt for details."
msgstr "Angalia debug.txt kwa maelezo."
msgstr ""
"\n"
"Angalia debug.txt kwa maelezo."

#: src/game.cpp
msgid "Change Keys"
@@ -780,10 +783,17 @@ msgid ""
"- Mouse wheel: select item\n"
"- T: chat\n"
msgstr ""
"Vidhibiti vya chaguo-msingi:-WASD: hoja - nafasi: kuruka/kupanda - Hamisha: "
"taarifa/kwenda chini - q: tone kipengee - nikasema hesabu - kipanya: kugeuka/"
"kuangalia - kipanya kushoto: kuchimba/punch - kipanya kulia: mahali/matumizi "
"- kipanya gurudumu: Teua kipengee - T: mazungumzo"
"Vidhibiti vya chaguo-msingi:\n"
"-WASD: hoja\n"
"- nafasi: kuruka/kupanda\n"
"- Hamisha:taarifa/kwenda chini\n"
"- q: tone kipengee\n"
"- nikasema hesabu\n"
"- kipanya: kugeuka/kuangalia\n"
"- kipanya kushoto: kuchimba/punch\n"
"- kipanya kulia: mahali/matumizi\n"
"- kipanya gurudumu: Teua kipengee\n"
"- T: mazungumzo\n"

#: src/game.cpp
msgid ""
@@ -800,11 +810,16 @@ msgid ""
"- touch&drag, tap 2nd finger\n"
" --> place single item to slot\n"
msgstr ""
"Vidhibiti vya chaguo-msingi: Hakuna Menyu kuonekana:-bomba moja: kitufe "
"kuamilisha - mara mbili bomba: mahali/matumizi - slaidi kidole: kuangalia "
"kote Menyu/hesabu dhahiri: - mara mbili bomba (nje):--> Funga - kugusa "
"mpororo, kugusa mpenyo:--> hoja mpororo - kugusa & buruta, bomba kidole 2--> "
"kipengee kimoja mahali kwa yanayopangwa"
"Vidhibiti vya chaguo-msingi:\n"
"Hakuna Menyu kuonekana:\n"
"- bomba moja: kitufe kuamilisha\n"
"- mara mbili bomba: mahali/matumizi\n"
"- slaidi kidole: kuangalia kote\n"
"Menyu/hesabu dhahiri:\n"
"- mara mbili bomba (nje):--> Funga - kugusa \n"
"mpororo, kugusa mpenyo:--> hoja mpororo\n"
"- kugusa & buruta, bomba kidole 2--> \n"
"kipengee kimoja mahali kwa yanayopangwa\n"

#: src/game.cpp
msgid "Exit to Menu"
@@ -4199,7 +4214,7 @@ msgid ""
"The default format in which profiles are being saved,\n"
"when calling `/profiler save [format]` without format."
msgstr ""
"Umbizo wa chaguo-msingi ambayo maumbo ni kuokoka, wakati wito '/ profiler "
"Umbizo wa chaguo-msingi ambayo maumbo ni kuokoka, wakati wito '/ profiler\n"
"Hifadhi [umbizo]' bila umbizo."

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -4211,7 +4226,7 @@ msgid ""
"The file path relative to your worldpath in which profiles will be saved "
"to.\n"
msgstr ""
"Kijia cha faili jamaa yako worldpath ambayo maumbo utaakibishwa kwenye."
"Kijia cha faili jamaa yako worldpath ambayo maumbo utaakibishwa kwenye.\n"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "The network interface that the server listens on."

0 comments on commit 0614da3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.