Skip to content
Permalink
Browse files
Translated using Weblate (Esperanto)
Currently translated at 100.0% (1356 of 1356 strings)
  • Loading branch information
Tirifto authored and sfan5 committed Jun 16, 2021
1 parent 5915941 commit 3474b979213aa945e24528d3d5a2078bf17a5b4e
Showing with 23 additions and 22 deletions.
  1. +23 −22 po/eo/minetest.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Esperanto (Minetest)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-23 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-06 18:32+0000\n"
"Last-Translator: telmo bruno silva seabra <telmoseabra@petalmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-31 21:42+0000\n"
"Last-Translator: Tirifto <tirifto@posteo.cz>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/"
"minetest/eo/>\n"
"Language: eo\n"
@@ -153,11 +153,11 @@ msgstr "ŝaltita"

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "\"$1\" already exists. Would you like to overwrite it?"
msgstr "\"$ 1\" jam ekzistas. Ĉu superskribi ĝin?"
msgstr "«$ 1» jam ekzistas. Ĉu superskribi ĝin?"

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "$1 and $2 dependencies will be installed."
msgstr "$1 kaj $2 dependaĵoj estos instalitaj."
msgstr "Dependaĵoj $1 kaj $2 estos instalitaj."

#: builtin/mainmenu/dlg_contentstore.lua
msgid "$1 by $2"
@@ -2001,7 +2001,7 @@ msgid ""
"Range roughly -2 to 2. Multiply by 'scale' for offset in nodes."
msgstr ""
"(X,Y,Z) deŝovo de fraktalo for de la centro de la mondo en unuoj\n"
"de 'scale'.\n"
"de «scale».\n"
"Utilas por movo de volata punkto proksimen al (0, 0) por krei taŭgan\n"
"naskiĝejon, aŭ por permeso «zomi» al volata punkto per pligrandigo\n"
"de la skalo.\n"
@@ -2168,7 +2168,7 @@ msgstr "Akcelo en aero"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Acceleration of gravity, in nodes per second per second."
msgstr "Akcelo de pezforto, en monderoj sekunde post sekunde."
msgstr "Akcelo de pezforto, en monderoj sekunde sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Active Block Modifiers"
@@ -2220,7 +2220,7 @@ msgstr ""
"Alĝustigas densecon de la fluginsula tavolo.\n"
"Plialtigu la valoron por pliigi densecon. Eblas plusa aŭ minusa.\n"
"Valoro = 0.0: 50% de volumeno estas fluginsuloj.\n"
"Valoro = 2.0 (povas esti pli alta, depende de 'mgv7_np_floatland'; ĉiam\n"
"Valoro = 2.0 (povas esti pli alta, depende de «mgv7_np_floatland»; ĉiam\n"
"kontrolu certige) kreas solidan tavolon de fluginsulaĵo."

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -3618,23 +3618,23 @@ msgid ""
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala akcelo en aero dum saltado aŭ falado, \n"
"en monderoj sekunde post sekunde."
"en monderoj sekunde sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Horizontal and vertical acceleration in fast mode,\n"
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala kaj vertikala akcelo en rapida reĝimo,\n"
"en monderoj sekunde post sekunde."
"en monderoj sekunde sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Horizontal and vertical acceleration on ground or when climbing,\n"
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala kaj vertikala akcelo sur tero aŭ dum grimpado,\n"
"en monderoj sekunde post sekunde."
"en monderoj sekunde sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Hotbar next key"
@@ -3863,7 +3863,7 @@ msgid ""
"down and\n"
"descending."
msgstr ""
"Ŝaltite, klavo 'uzi' estas uzata anstataŭ klavo «kaŝiri» por malsupreniro."
"Ŝaltite, klavo «uzi» estas uzata anstataŭ klavo «kaŝiri» por malsupreniro."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
@@ -5062,7 +5062,7 @@ msgstr ""

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Loading Block Modifiers"
msgstr "Ŝargajn Modifilojn de Monderoj"
msgstr "Ŝargaj Modifiloj de Monderoj"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Lower Y limit of dungeons."
@@ -5188,7 +5188,7 @@ msgstr "Prokrasto de estigo de maŝoj de mondopecoj"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Mapblock mesh generator's MapBlock cache size in MB"
msgstr "Grando (en megabajtoj) de la kaŝmemoro de la estiganto de mondopecoj"
msgstr "Grando (en megabitokoj) de la kaŝmemoro de la estiganto de mondopecoj"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Mapblock unload timeout"
@@ -5625,7 +5625,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nombro de uzotaj fadenoj enlegontaj.\n"
"Valoro 0:\n"
"- Aŭtomata elekto. La nombro de fadenoj enlegontaj estos\n"
"- Memaga elekto. La nombro de fadenoj enlegontaj estos\n"
"- 'nombro de datentraktiloj - 2', kun suba limo de 1.\n"
"Ĉiu alia valoro:\n"
"- Precizigas la nombron de fadenoj enlegontaj, kun suba limo de 1.\n"
@@ -5848,9 +5848,9 @@ msgid ""
"Metrics can be fetch on http://127.0.0.1:30000/metrics"
msgstr ""
"Aŭskulta adreso de Prometheus.\n"
"Se Minetest estas tradukita kun la opcio ENABLE_PROMETHEUS ŝaltita,\n"
"ŝaltiĝos aŭskultado de metrikoj por Prometheus ĉe tiu adreso.\n"
"Metrikoj disponeblos ĉe http://127.0.0.1:30000/metrics"
"Se Minetest estas tradukita kun la elekteblo ENABLE_PROMETHEUS ŝaltita,\n"
"ŝaltiĝos aŭskultado de mezuriloj por Prometheus ĉe tiu adreso.\n"
"Mezuriloj disponeblos ĉe http://127.0.0.1:30000/metrics"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Proportion of large caves that contain liquid."
@@ -6218,7 +6218,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ombrigiloj ebligas specialaj vidajn efektojn kaj povas plibonigi efikecon je "
"kelkaj vidkartoj.\n"
"Ĉi tio funkcias nur kun la bildiga internaĵo de 'OpenGL'."
"Ĉi tio funkcias nur kun la bildiga internaĵo de «OpenGL»."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
@@ -6835,13 +6835,14 @@ msgid ""
"If set to 0, MSAA is disabled.\n"
"A restart is required after changing this option."
msgstr ""
"Uzi multmuestra glatigo (MSAA) por glatigi randojn de monderoj.\n"
"Uzi multspecimenan glatigon (MSAA) por glatigi randojn de monderoj.\n"
"Tiu algoritmo glatigas la tridimensian vidon, ne malklarigante la bildon.\n"
"Tamen, ĝi ne ŝanĝas la internon de teksturoj\n"
"(kio estas speciale rimarkebla pri travideblaj teksturoj).\n"
"Videblaj spacoj aperas inter monderoj, se ombrigiloj estas malŝaltitaj.\n"
"Se la valoro de ĉi tiu opcio estas 0, multmuestra glatigo estas malŝaltita.\n"
"Vi devas relanĉi post ŝanĝo de ĉi tiu opcio."
"Se la valoro de ĉi tiu elekteblo estas 0, multspecimena glatigo estas "
"malŝaltita.\n"
"Vi devas relanĉi post ŝanĝo de ĉi tiu elekteblo."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Use trilinear filtering when scaling textures."
@@ -6902,7 +6903,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Variigas krudecon de tereno.\n"
"Difinas la valoron de «persistence» (persisto) por la bruoj «terrain_base»\n"
"kaj 'terrain_alt'."
"kaj «terrain_alt»."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Varies steepness of cliffs."

0 comments on commit 3474b97

Please sign in to comment.